Sobota, 21 września 2019

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

Liceum > Konkursy >

Konkursy zewnętrzne

Konkursy Biblioteki Publicznej w Śremie

Zapraszamy do zapoznania się z konkursami proponowanymi przez Bibliotekę Publiczną w Śremie w roku szkolnym 2019/2020.

Regulaminy konkursów

Zamieszczono: 13 września 2019 r.


Konkurs - mapa wrażeń

Organizatorem Konkursu jest Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą przy ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”. 

Patronat honorowy objął Narodowy Instytut Dziedzictwa, oraz patronami są: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Stowarzyszenie Architektów Polskich i Narodowe Centrum Kultury.

Partnerem Programu „Kształtowanie Przestrzeni” jest firma FAKRO.

Prace można nadsyłać do dnia 17 maja 2019 r. do godz. 14:00, a ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Uroczystej Gali, połączonej z prezentacją nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych, która odbędzie się dnia 8 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Organizatora.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie Mapy Wrażeń najbliższej okolicy – miasta, dzielnicy, osiedla, wsi czy osady opartej na waszym odczuwaniu przestrzeni. Relacje przestrzeń – użytkownik należy traktować jako oddziaływanie dwustronne. U różnych odbiorców ta sama przestrzeń lub to samo miejsce może wzbudzić odmienne emocje i wrażenia w zależności od tego, jakich doświadczeń doznali w tej przestrzeni. Wszystkie emocje możemy nazwać i nadać im odpowiedni kolor.

Mapa wrażeń za pomocą kolorów przypisanych poszczególnym emocjom pokazuje, jakie emocje u odbiorcy wywołuje określona przestrzeń. Mapa wrażeń pokazuje te przestrzenie, które wymagają działań poprawiających ich funkcjonalność lub estetykę. Poprzez udział w konkursie uczniowie mogą zmierzyć się z problemami przy projektowaniu przestrzeni bezpiecznych, estetycznych i funkcjonalnych.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i średnich:

 • Grupa wiekowa 12-15 lat (szkoła podstawowa)
 • Grupa wiekowa 15-19 lat (szkoła średnia)

Regulamin

Zamieszczono: 18 lutego 2019 r.


Sukces w Drużynowych Mistrzostwach w szachach

Zamieszczono: 5 grudnia 2018 r.


Konkurs Milion na Bank

Ponownie zapraszamy do udziału w projektach edukacyjnych, prowadzonych przez Warszawski Instytut Bankowości, w ramach programu edukacyjnego Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży Bakcyl.

Z dniem 31.10.2018 r. ruszyła rekrutacja do Konkursu Milion na Bank dla uczniów szkół ponadpodstawowych w wieku 15-20 lat.

Uczestnik Konkursu „Milion na Bank“ bierze udział w internetowej grze inwestycyjnej „Pierwszy milion“. Gra jest symulacją inwestowania, a uczestnictwo ma charakter zabawy edukacyjnej. Uczniowie będą mieli okazję nauczyć się jak oszczędzać, gospodarować budżetem i w jaki sposób inwestować na giełdzie. Celem jest zgromadzenie wirtualnego kapitału w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jednego miliona złotych) w jak najmniejszej liczbie tur. Swój udział w Konkursie uczeń zgłasza samodzielnie poprzez założenie konta na stronie gry. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finansowe. Zamknięcie gry (a tym samym zakończenie rywalizacji) nastąpi w dniu 15.01.2019 r. o godz. 23.59.

Szczegółowe informacje oraz harmonogram Konkursu dostępne na stronie: www.bakcyl.wib.org.pl/milionnabank

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Jednocześnie przypominamy i nadal można przystąpić do Konkursu Score Hunter, który jest skierowany do pełnoletnich uczniów szkół ponadpodstawowych. Konkurs trwa do 12.01.2019 r. Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.bakcyl.wib.org.pl/scorehunter

Z wyrazami szacunku,

Joanna Zimoląg-Myczkowska
Koordynator projektów edukacyjnych
Fundacja Warszawski Instytut Bankowości
00-394 Warszawa, ul. Solec 38, lokal 104
tel. 22 182 31 69; e-mail: bakcyl@wib.org.pl

Regulamin

Zamieszczono: 6 listopada 2018 r.


Konkurs Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim

Szanowni Państwo,

uprzejmie proszę o przekazanie Dyrekcji oraz nauczycielom przedmiotów humanistycznych z Państwa szkoły informacji o 5. edycji ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie i w zakresie nauk społecznych, pn. "Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim", który reprezentowana przeze mnie Fundacja Underground realizuje dzięki wsparciu takich Partnerów jak:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • Miasto Kraków,
 • Fundacja Lotto,
 • Marszałek Województwa Małopolskiego
 • i Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie. 

Tegoroczna edycja konkursu odbędzie się pod hasłem, będącym cytatem z jednej z piosenek Jacka Kaczmarskiego: "I ja się jakoś niepodległy czuję" i podzielona będzie, wzorem roku ubiegłego, na 2 kategorie: indywidualną i drużynową.

Zadaniem osób, które zdecydują się wziąć udział w kategorii indywidualnej będzie napisanie (a w finale także prezentacja) opowiadania (4-7 stron) nt. alternatywnej historii odzyskania przez Polskę niepodległości, z uwypukleniem w tym procesie roli rzeczywistego lub fikcyjnego bohatera lokalnego.

Zadaniem 4-osobowych drużyn, które zdecydują się wziąć udział w kategorii drużynowej będzie uczestnictwo w kilku wiedzowych grach towarzyskich, takich jak np. "Kalambury", w ramach których sprawdzana będzie wiedza uczestników na temat kilkunastu utworów Jacka Kaczmarskiego, traktujących o wolności i niepodległości, a wyszczególnionych w regulaminie konkursu.

Finał kategorii indywidualnej odbędzie się w poniedziałek, 10 grudnia br. w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Tam też we wtorek, 11 grudnia odbędą się rozgrywki w kategorii drużynowej oraz gala rozdania nagród w obu kategoriach.

Finaliści kategorii indywidualnej, uczestnicy kategorii drużynowej oraz opiekunowie zapewnione będą mieli na miejscu noclegi oraz wyżywienie.

Nagrodami w konkursie będą m.in.:

 • atrakcyjne wycieczki zagraniczne
 • oraz, dla laureatów kategorii indywidualnej, będących tegorocznymi maturzystami, 4 indeksy na Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Celami konkursu są: 

 • promocja uczniów, wykazujących szczególne zdolności artystyczne oraz akademickie w zakresie polonistyki i nauk społecznych;
 • popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy historycznej nt. odzyskania przez Polskę niepodległości;
 • popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy polonistycznej, nt. gatunku literackiego, jakim jest opowiadanie;
 • popularyzacja takich form przyswajania wiedzy i osiągania sukcesów, które oparte są o współpracę drużynową;
 • zwrócenie uwagi uczestników na lokalnych bohaterów, którzy zasłużyli się dla niepodległości Polski;
 • popularyzacja wartości patriotycznych;
 • uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości;
 • promocja wśród uczestników twórczości Jacka Kaczmarskiego, w tym zwłaszcza utworów związanych z wolnością i niepodległością.

Regulamin

Zamieszczono: 6 listopada 2018 r.


Konkurs Ja i osoba niepełnosprawna

Regulamin, karta zgłoszeniowa

Zamieszczono: 6 listopada 2018 r.


Konkurs Pomóż ocalić życie bezbronnemu

Szanowni Państwo!

 

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, organizatora corocznego konkursu dla młodzieży w wieku od 14 do 19 lat o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki, zwracam się z serdeczną prośbą o zachęcenie uczniów Państwa Szkoły do wzięcia w nim udziału. 

XV edycja konkursu o nagrodę im. bł. księdza Jerzego Popiełuszki "Pomóż ocalić życie bezbronnemu" zostanie rozstrzygnięta w trzech kategoriach:

 • Literackiej: wiersz, opowiadanie, nowela, reportaż, gazetka szkolna;
 • Plastycznej: plakat, grafika, malarstwo, montaż, gablota szkolna czy parafialna;
 • Multimedialnej: strona internetowa, film, program radiowy, program multimedialny.

Termin nadsyłania prac mija 31 stycznia 2019 r. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją prac i uroczyste przyznanie nagród nastąpi 23 marca 2019 r. na Jasnej Górze podczas Pielgrzymki Obrońców Życia.

 

Za zajęcie I, II, III miejsca w każdej z kategorii przewidziane zostały nagrody:
miejsce I - 1500 zł, miejsce II - 1200 zł, miejsce III - 900 zł 

Dodatkowymi wyróżnieniami dla autorów najciekawszych prac będą publikacje w wydawnictwach pro-life. Najciekawsze prace plastyczne publikowane są w wydawanym przez nas kalendarzu ściennym "Za życiem":www.pro-life.pl/kalendarz

 

Ufam, że poprzez udział w tym konkursie, nasza młodzież pogłębi wiedzę związaną z problematyką pro-life i będzie bardziej świadomie i mądrze bronić życia człowieka od poczęcia po naturalny kres. 

Upoważniamy młodzież do wykorzystywania w pracach konkursowych fragmentów materiałów Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka (tekstów, zdjęć i filmów) zamieszczonych w serwisie internetowym: www.pro-life.pl

 

Bardzo prosimy o przekazanie młodzieży, że w pracach konkursowych nie należy zamieszczać drastycznych zdjęć ani opisów. Takie prace będą odrzucane. 

Z wybranymi, nagrodzonymi pracami można zapoznać się pod adresem: www.pro-life.pl/konkurs

 

Fundatorami nagród / patronami medialnymi konkursu są: Miesięcznik "Droga do Bierzmowania" www.droga.com.pl oraz Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich "Wychowawca" www.wychowawca.pl

Załączam pliki z regulaminem i formularzem zgłoszeniowym konkursu. 

Z wyrazami szacunku

Magdalena Guziak-Nowak
dyrektor programów edukacyjnych
Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka
www.pro-life.pl
e-mail: biuro@pro-life.pl

Regulamin, formularz zgłoszeniowy

Zamieszczono: 11 października 2018 r.


Konkurs plastyczny

Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenie Miłośników Dziedzictwa Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego ogłosiło konkurs plastyczny na wykonanie największej i najbardziej oryginalnej flagi Polski.

Konkurs skierowany jest do szkół: podstawowych, gimnazjalnych i średnich, działających na terenie powiatu śremskiego oraz gmin: Krobia i Krzywiń. Uczestnikiem jest szkoła, która może przedstawić jedną pracę zespołową wykonaną razem przez uczniów, nauczycieli i rodziców. Ilość grupy nie ma znaczenia.

Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 14 września 2018 r. do godziny 15.00 do biura stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Śremie, ul. Okulickiego 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 23 września 2018 r. w Manieczkach, podczas imprezy Dzień Hymnu Polskiego. 

Przed przystąpieniem do konkursu, należy zapoznać się z regulaminem konkursu (dostępny tutaj).

Zapraszamy do udziału!!!

Zamieszczono: 5 września 2018 r.


Rok szkolny 2017/2018

Sukces w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim

Aleksandra Borowiak z pierwszej klasy Katolickiego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Śremie, w sali poznańskiego Multikina, 25 kwietnia 2018 roku, odebrała nagrodę za zajęcie drugiego miejsca w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. Serdecznie gratulujemy!

Zamieszczono: 25 kwietnia 2018 r.


Konkurs fotograficzny „Wybierz życie – pierwszy krok”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie informuje, że Wojewódzka Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Poznaniu organizuje konkurs fotograficzny pod hasłem „Wybierz życie – pierwszy krok”. Konkurs skierowany jestdo uczestników programu „Wybierz życie – pierwszy krok” – uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego.

Partnerami konkursu jest Wielkopolskie Kuratorium Oświaty i Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet. Konkurs organizowany jest we współpracy z powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi (PSSE) na terenie województwa wielkopolskiego.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu autorskiej fotografii na temat profilaktyki raka szyjki macicy, która będzie mogła być wykorzystana jako materiał pomocniczy do realizacji programu.

Prace z etapu szkolnego na etap wojewódzki należy bezpośrednio złożyć lub przesłać do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu – Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, os. Przyjaźni 118, 61-680 Poznań do dnia 05.05.2018 r.

Serdecznie zapraszam do udziału w organizowanym przedsięwzięciu.

Z poważaniem

Państwowy Powiatowy
Inspektorat Sanitarny w Śremie
mgr Urszula Sitnicka

Regulamin, informacje

Zamieszczono: 5 marca 2018 r.


Konkurs „Niezwyciężeni 1918 – 2018. Pokolenia Niepodległej”

Szanowni Państwo,

w związku z przypadającą w 2018 r. setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Instytut Pamięci Narodowej organizuje konkurs historyczny „Niezwyciężeni 1918 – 2018. Pokolenia Niepodległej”. Podstawowym celem konkursu jest „odkrycie” i upamiętnienie postaci, które zostały odznaczone Krzyżami i Medalami Niepodległości (informację o tych odznaczeniach znajdą Państwo na stronie internetowej konkursu). Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także do uczniów szkół polonijnych oraz członków organizacji młodzieżowych. Zgłoszenia mogą być indywidualne, jak również w zespołach maksymalnie trzyosobowych. W przypadku uczniów klas 1-3 szkół podstawowych do konkursu mogą wysyłać zgłoszenia całe klasy.

Zadaniem uczestników będzie przedstawienie postaci odznaczonego Krzyżem bądź Medalem Niepodległości za pomocą jednej z wybranych przez siebie technik:

 • Plakat edukacyjny (plansza wykonana dowolną techniką w formacie  A3. Zadanie dla całych klas 1-3 szkół podstawowych),
 • Jednorazowy vlog (czas: 3 minuty; do wyboru dla klas 4-7 szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych),
 • Film krótkometrażowy w wybranej formie (czas: 3 minuty; do wyboru dla klas 4-7 szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych).

Dodatkowym zadaniem dla uczestników konkursu będzie zorganizowanie działania społecznego, polegającego na przedstawieniu postaci w środowisku lokalnym.

Konkurs jest dwuetapowy: regionalny i ogólnopolski. Pierwsza selekcja prac nastąpi podczas etapu regionalnego, kierowanego przez lokalnych koordynatorów IPN. Efektem będzie wybór najlepszych prac z każdej kategorii i skierowanie ich do etapu ogólnopolskiego. Zwieńczeniem konkursu będzie uroczysta gala finałowa.

Harmonogram konkursu przedstawia się następująco:

 • do 31 marca 2018 r., zgłoszenia udziału w projekcie (formularz rejestracyjny znajduje się na stronie internetowej konkursu - niezwyciezeni1918-2018.pl),
 • do 31 maja 2018 r. przesłanie prac,
 • do końca czerwca 2018 r. ogłoszenie wyników etapu regionalnego,
 • 15 października 2018 r. – ogłoszenie wyników etapu ogólnopolskiego,
 • 15 listopada 2018 r. – uroczysta gala.

Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

Więcej szczegółów o konkursie znajdą Państwo w przesłanych załącznikach (regulamin, metryczki prac, ulotka) oraz pod linkiem niezwyciezeni1918-2018.pl

Z poważaniem,
Marcin Podemski
OBEN IPN w Poznaniu
tel. 61 835 69 64

Regulamin, informacje

Zamieszczono: 7 lutego 2018 r.


Kangur 2018

Drodzy Rodzice i Uczniowie,
Miło nam poinformować Państwa, że rozpoczęła się kolejna edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur’2018. Konkurs odbędzie się 15 marca 2018 roku. Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 10 stycznia 2018 roku, a odpłatność od uczestnika nie zmieniła się i jest to 9 zł. Każdy uczestnik konkursu otrzyma w dniu konkursu łamigłówkę logiczną z drutu.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu i dostarczenie oświadczeń (dostępne tutaj).
Szczegółowe informacje dostępnę będą wkrótce na stronie internetowej kangur.poznan.pl.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów od klasy 2 SP do 3 LO. Zgłoszenia do konkursu uczniowie dokonują u nauczycieli matematyki (w nauczaniu wczesnoszkolnym u wychowawców klas). Koordynatorem w SP oraz GIM jest Pani Anna Warmuz, w LO jest Pani Lucyna Piotrzkowska.

- Żaczek - klasy 2 szkół podstawowych;
- Maluch - klasy 3 i 4 szkół podstawowych;
- Beniamin - klasy 5 i 6 szkół podstawowych;
- Kadet klasy - 7 szkół podstawowych i II gimnazjów;
- Junior - klasy III gimnazjów, I liceów
- Student - klasy II i III liceów

Zapraszam do udziału w konkursie.

Zespół Matematyczno-Przyrodniczy

Zamieszczono: 7 grudnia 2017 r.


Konkurs Opowiedz o książce w 60 sekund

Koordynatorzy akcji „Czytaj Pl” proponują konkurs, do którego zapraszają wszystkich chętnych ze szkół partnerskich Akcji. Jak wziąć udział w konkursie i co jest do wygrania – informacje na plakacie.
Pamiętaj: „Dinozaury nie czytały i wyginęły!”

Więcej informacji

Zamieszczono: 20 listopada 2017 r.


Konkurs Jednego Wiersza - wyniki. Nasi uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni

Od kilku już lat wracamy „z tarczą” z Konkursu Jednego Wiersza organizowanego po raz XII przez Bibliotekę Publiczną w Śremie. Zdobywaliśmy nagrody i wyróżnienia, podobnie było i tym razem. Do konkursu zgłosiliśmy wiersze uczniów ze szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. II nagrodę w kategorii 13 -15 lat zdobyła Joanna Walczak z kl. 3 b gim., wyróżnienia natomiast: Marianna Skotarczak, kl. 5 b SP, Zuzanna Pluta, kl.3 b gim. oraz Milena Litewka, kl.2 LO (ubiegłoroczna zdobywczyni I nagrody) a także Sylwia Szymańska również z 2 LO. Gratulujemy wszystkim uczestnikom, szczególnie nagrodzonym i wyróżnionym oraz ich nauczycielom języka polskiego: p. Edycie Menzel i p. Andrzejowi Tomaszewskiemu.

Wyróżnione wiersze

Zamieszczono: 16 listopada 2017 r.


XXIV Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek

Na stronie www.mfkip.pl trwają zapisy do XXIV edycji Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. K. Szwarlika. Od 2 do 27 grudnia eliminacje do największego przeglądu kolęd w Polsce odbędą się na terenie całej Polski (Będzin, Bielsko-Biała, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Dębno, Dobrodzień, Gdańsk, Gniezno, Goleniów, Jarosław, Jaworzno, Katowice, Kielce, Kołobrzeg, Kraków, Krasnobród, Lipsko, Lublin, Łambinowice, Łódź, Morąg, Nowa Sól, Ostrowiec Świętokrzyski, Piotrków Trybunalski, Racibórz, Radom, Rybnik, Sanok, Tarnowskie Góry, Tuchów, Wadowice, Warszawa i Wrocław) oraz za naszą wschodnią granicą.

Zgłoszenia przyjmowane są do 27 listopada. Udział w Festiwalu jest bezpłatny. Do udziału zaproszeni są wszyscy, chcący podzielić się własną interpretacją najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek. Festiwal przeznaczony jest dla amatorów (w tym uczniów i absolwentów szkół muzycznych I stopnia), którzy ukończyli 6 lat. Można śpiewać solo i w zespołach, z instrumentami lub podkładem z płyty.

Zwycięzcy ze wszystkich rejonów eliminacji zostaną zaproszeni na przesłuchania finałowe do Będzina, które odbędą się w dniach 11-13 stycznia 2018 r. Festiwal zwieńczy 14 stycznia Koncert Galowy. Całość wydarzenia będzie transmitowana na żywo w Internecie.

Tegoroczny Festiwal to także konkurs na film krótkometrażowy zatytułowany „Jak można spędzić święta Bożego Narodzenia”. Maksymalnie 2-minutowe filmy pokazujące jak spędzamy lub chcielibyśmy spędzać Święta mogą przesyłać wszyscy, którzy ukończyli 12. rok życia. Na prace filmowe czekamy do końca roku, a najciekawsze nagrodzimy pokażemy podczas styczniowego Festiwalu.

Szczegółowe informacje, możliwość zgłoszenia i regulamin dostępne są na stronie mfkip.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Z poważaniem i wyrazami szacunku
Jarosław Ciszek
rzecznik prasowy
Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek
tel. 507 482 926

Więcej informacji

Zamieszczono: 6 listopada 2017 r.


Konkurs Świat mojej wyobraźni

Regulamin i informacje

Zamieszczono: 27 października 2017 r.


Konkurs Orzeł Biały - nasza duma

Regulamin i informacje

Zamieszczono: 27 października 2017 r.


Konkurs Moja kartka świąteczna

Regulamin i informacje

Zamieszczono: 27 października 2017 r.


Konkurs Farbobajanie

Regulamin i informacje

Zamieszczono: 27 października 2017 r.


Konkurs Narodowego Banku Polskiego

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w XVI edycji Konkursu na pracę pisemną.

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Patronem internetowym konkursu jest Plagiat.pl.

Do udziału zapraszamy uczniów VII klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych (gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), z wyłączeniem placówek kształcących dorosłych.

Tematy prac tegorocznej edycji:
- dla uczniów klas VII szkół podstawowych i gimnazjów: Czy potrzebna jest interwencja w nierówny podział dochodu? Jeśli tak – czyja i na czym powinna polegać, a jeśli nie – dlaczego?
- dla uczniów szkół ponadpodstawowych (z wyłączeniem gimnazjów): Czy wzrost PKB w danym kraju oznacza wzrost dobrobytu i poprawę jakości życia obywateli?

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody – laureat pierwszego miejsca w wysokości 4000 zł, drugiego 3500 zł, a trzeciego 3000 zł. Przyznane zostaną również trzy wyróżnienia specjalne, uhonorowani będą także opiekunowie merytoryczni nagrodzonych uczniów.

Więcej szczegółów, w tym regulamin konkursu i niezbędne do wysłania pracy załączniki, znajdują się na stronach www.nbp.pl/konkurs/praca-pisemna oraz www.nbportal.pl/konkurs-na-prace-pisemna.

Termin nadsyłania prac (wraz z załącznikami), wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego, upływa 17 października br.

Zapraszamy serdecznie Państwa uczniów do udziału w konkursie!

Zamieszczono: 15 października 2017 r.


Konkurs historyczny Patria Nostra

Pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Pamięci Narodowej realizowana jest III edycja konkursu historycznego Patria Nostra.

Konkurs adresowany jest do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczniów 7 i 8 klasy szkół podstawowych z województw: Małopolskiego, Mazowieckiego i Wielkopolskiego.

Celem konkursu jest propagowanie historii Polski, krzewienie wartości i postaw patriotycznych oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu 30-to sekundowych filmów lub animacji komputerowych nawiązujących do ważnych wydarzeń z historii Polski. Prace konkursowe będą emitowane na telebimach reklamowych w największych polskich miastach.

Na uczestników czeka wiele atrakcyjnych nagród, m.in. wycieczki do Brukseli, książki i albumy historyczne oraz urządzenia audio (słuchawki). MEN ufundowało dla laureatów konkursu czytniki e-booków z zestawem lektur szkolnych.

Dodatkowe informacje oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej konkursu: konkurs-patrianostra.pl

Zamieszczono: 5 października 2017 r.


Konkurs Bądź EKO, działaj EKO!

Celem Konkursu jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie. Autorzy najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 20 października 2017 r. Szczegóły znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Zamieszczono: 5 października 2017 r.


Ogólnopolski Konkurs Hejter, hacker, e-obywatel

Senacki Zespół Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Świecie Wirtualnym organizuje konkurs „Hejter, hacker, e-obywatel”. Konkurs odbywać się będzie pod patronatem Marszałka Senatu, a jego finał będzie miał miejsce w Senacie 4 grudnia 2017 r., w trakcie seminarium w formacie Trójkąta Weimarskiego.

Celem konkursu adresowanego do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych jest popularyzacja wiedzy o zjawiskach w cyberprzestrzeni, bezpieczeństwie w sieci i roli obywatela w budowaniu e-demokracji. Konkurs będzie również sprzyjał podnoszeniu świadomości obywatelskiej wśród młodego pokolenia Polaków.

Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie pracy pisemnej, mającej cechy gatunkowe eseju, której treść odpowiada tematowi konkursu. Prace powinny być przesłane organizatorowi do 15 października 2015 r. w dwóch wersjach:
• w wersji papierowej na adres: Biuro Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa z dopiskiem konkurs – „Hejter, hacker, e-obywatel” wraz z danymi zawierającymi: imię i nazwisko autora, nazwę oraz adres placówki szkolnej;
• w wersji elektronicznej na adres: bss@senat.gov.pl. Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie Senatu RP.

Regulamin konkursu

Zamieszczono: 23 września 2017 r.


Konkurs Orzeł Biały – nasza duma

Drodzy Uczniowie,
W 2018 r. przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Włączając się w obchody upamiętniające to doniosłe wydarzenie, Kancelaria Senatu organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny pod patronatem marszałka Senatu „Orzeł Biały – nasza duma” dla uczniów klas IV–VII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Najważniejszym celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży znaczeniem symboli naszej państwowości, a także popularyzacja wiedzy o godle narodowym jako jednym z najistotniejszych znaków polskiego państwa od początku jego dziejów do czasów obecnych. Regulamin konkursu przewiduje, że jego uczestnicy będą mogli przedstawić w dowolnej technice plastycznej swoją wizję polskiego orła.

Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia w udziału w konkursie. Więcej informacji w regulaminie. Prosimy o zgłaszanie się z pracami konkursowymi do Pani Katarzyny Stachowskiej – Mendyki.

Dyrekcja Szkoły

Regulamin konkursu

Zamieszczono: 20 września 2017 r.


Konkurs szkolny "Jasnogórska Królowa Polski"

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o historii i współczesności klasztoru Cudownego wizerunku Jasnogórskiej Królowej i znaczeniu kultu maryjnego w Polsce.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII oraz Szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Etap szkolny ma charakter indywidualny. Formą pracy jest plakat.

Zgłoszenia do 25.09., rozwiązanie konkursu - 8.12. na Jasnej Górze.

Osoby zainteresowane konkursem mogą zgłaszać się do wychowawców świetlicy szkolnej (Pani Katarzyna Borucka, Pani Marta Borowiak-Bugajewska, Pani Małgorzata Dworczak).

Zamieszczono: 18 września 2017 r.


Konkursy Biblioteki Publicznej w Śremie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów do udziału w konkursach proponowanych przez Bibliotekę Publiczną w Śremie. Szczegóły w załącznikach oraz u nauczycieli języka polskiego.

Konkurs Jednego Wiersza - regulamin

XI Gminny Konkurs Czytelniczy - regulamin

Zamieszczono: 11 września 2017 r.


Rok szkolny 2016/2017

Konkurs na komiks ekonomiczny

Szanowni Państwo,
Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie Państwa uczniom informacji o IX edycji konkursu na komiks ekonomiczny. Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć komiks na jeden z poniższych tematów i przesłać go do 30 września br.:

 1. Korzyści z migracji dla gospodarki;
 2. „Unia możliwości” - o swobodnym przepływie dóbr, usług, osób i kapitału w Unii Europejskiej;
 3. „Cyberbezpieczeństwo” - jak dbać o swoje pieniądze w sieci?;
 4. „Prywatne czy państwowe?” - o negatywnych konsekwencjach upolitycznienia gospodarki.

Do wygrania jest nawet 5000zł!

Link do wydarzenia na Facebooku: facebook.com

Kompleksowa informacja o konkursie znajduje się na stronie internetowej FOR: for.org.pl

Będę wdzięczny za pomoc w promocji i rozpowszechnianiu informacji o naszej inicjatywie.

Z wyrazami szacunku
Jakub Przeździecki,
Koordynator Projektów FOR
Tel. 667 290 555
e-mail: jakub.przezdziecki@for.org.pl

Zamieszczono: 27 czerwca 2017 r.


VI Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Literacki pod patronatem Pani dr Wandy Półtawskiej „Polskie więźniarki w Ravensbrück”

Szanowni Państwo!
Zespół Szkół w Pińczycach zaprasza uczniów klas I - III Gimnazjum oraz klas I – III szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Historyczno – Literackim pod patronatem Pani dr Wandy Półtawskiej „Polskie więźniarki w Ravensbrück”. Konkurs wspierają Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie oraz Gmina i Miasto Koziegłowy.

Celem konkursu jest m.in. kształtowanie świadomości narodowej młodzieży, zachęcanie do podejmowania samodzielnych poszukiwań badawczych oraz wnikania w istotę procesów historycznych. Prace konkursowe należy nadsyłać do dnia 10.06.2017 r., na adres Zespół Szkół w Pińczycach, ul. Śląska 3, 42-350 Koziegłowy. Nagrodami w konkursie są wycieczki do byłego obozu zagłady w Ravensbrück, nagrody książkowe oraz rzeczowe. Szczegółowe informacje znajdą państwo w załączonym regulaminie.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie.

Joanna Sularz
Dyrektor Zespołu Szkół w Pińczycach

Regulamin i Karta zgłoszeniowa

Zamieszczono: 15 maja 2017 r.


XIII edycja Konkursu Papieskiego pt. "Patriotyzm Karola Wojtyły - 1920-2005"

Szanowni Państwo,
Instytut Tertio Millennio zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XIII edycji Konkursu Papieskiego pt. „Patriotyzm Karola Wojtyły – 1920-2005”.

Konkurs Papieski to największy ogólnopolski konkurs poświęcony wiedzy o osobie i nauczaniu Jana Pawła II, skierowany do uczniów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych.
Pierwszy etap konkursu, podczas którego uczestnicy mogą logować się na stronie konkurspapieski.pl i wypełnić quiz on-line, potrwa od 27 lutego do 26 marca 2017 r.. Konkurs przeprowadzany jest z podziałem na dziewięć regionów Polski — w każdym z nich wyłaniany jest zwycięzca, który w nagrodę otrzymuje możliwość wyjazdu na kilkudniową wycieczkę do Rzymu oraz indeksy na kierunki filozofia i teologia na wybrane uczelnie.

Honorowy Patronat nad konkursem objęła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

Wszelkie informacje są dostępne także pod adresem konkurspapieski.pl.Zachęcamy do udziału w konkursie i prosimy o przekazanie informacji zainteresowanym uczniom.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zamieszczono: 22 marca 2017 r.


Konkurs na hasło Wielkopolskiego Dnia Ochrony Środowiska 2017

Formularz zgłoszeniowy

Zamieszczono: 14 marca 2017 r.


Konkurs Szkoła wolna od używek

Szanowni Państwo,
Główny Inspektorat Sanitarny zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie pt. “Szkoła wolna od używek” na Projekt edukacyjny mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Konkurs skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych, które zrealizowały lub zrealizują przed przesłaniem pracy konkursowej program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu Projektu edukacyjnego dotyczącego wymienionej tematyki, przez zespół projektowy założony przez 1-3 nauczycieli oraz 5-10 uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Projekt należy zgłosić przez formularz dostępny na stronie konkursowej: szkolawolnaoduzywek.pl. Zgłoszenia można nadsyłać w terminie: od 10.03.2017 r. do 22.03.2017 r.

Dla zwycięzców konkursu Organizator przewidział atrakcyjne nagrody
I miejsce - nagroda główna - 4 zestawy interaktywne o łącznej wartości 24 000 zł dla szkoły oraz vouchery na sprzęt sportowy o wartości 1000 zł dla każdego ucznia będącego członkiem zespołu projektowego,
II miejsce - 2 zestawy interaktywne o łącznej wartości 12 000 zł dla szkoły oraz vouchery na sprzęt sportowy o wartości 500 zł dla każdego ucznia będącego członkiem zespołu projektowego,
III miejsce - 1 zestaw interaktywny o wartości 6 000 zł dla szkoły oraz vouchery na sprzęt sportowy o wartości 250 zł dla każdego ucznia będącego członkiem zespołu projektowego.

Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w trakcie uroczystej Gali wręczenia nagród dnia 30.03.2017 r. w hotelu Marriott w Warszawie.

Załączamy regulamin oraz niezbędne dokumenty (zał. 1, 2, 3), które należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego. Wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie: szkolawolnaoduzywek.pl.

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt.

Konkurs realizowany jest w ramach Projektu KIK/68 pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
szkola-wolna-od-uzywek-regulamin-zalaczniki-03-2017

Zamieszczono: 11 marca 2017 r.


Jeden wiersz –dwie nagrody!

12 grudnia br. odbyło się uroczyste wręczenie nagród w Konkursie Jednego Wiersza organizowanym po raz jedenasty przez Bibliotekę Publiczną w Śremie. Od kilku lat uczniowie naszego Liceum zdobywają główne nagrody w kategorii szkół średnich. Podobnie było i w tym roku. Uczennice naszego Katolickiego Publicznego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego zajęły miejsca na podium: I nagroda - Milena Litewka (kl. I a) i II nagroda - Wiktoria Repeć (kl. I a). Serdecznie gratulujemy!

Milena Litewka, „Wiersz o słowach”

Hm...
Nie wiem co napisać...
Słowa się nie układają
w żaden wers, żadną zwrotkę.
Nie ma marzeń
i pomysłów na wiersze.

U nas ludzi braknie marzeń.
W nadmiarze co innego.
Nałóg codzienności i oczywistości.
Nałóg traktowania wszystkiego na serio.
I miliony słów.
Słowa, słowa.

WSZĘDZIE mnóstwo słów.
Przez nie robi się tak ciasno,
że nie ma miejsca dla Boga i ludzi.
Ciśniemy się w tramwajach, autobusach, w korkach.
Nie ma miejsca na marzenia.
Wszędzie są tylko SŁOWA.

Chaos, hałas.
Media, reklamy, bilbordy, rozmowy.
Słowa, słowa.
Tony słów.
Czuję się atakowana.
Mam ochotę zatkać uszy,
zamknąć oczy
i się schować.
Czuję się zagubiona.


Wiktoria Repeć, „ Muzyka”

Muzyka dla mnie jest całym życiem.
Kim jestem – artystą czy tylko muzykiem.
Zobacz choć może muzyką nie żyjesz.
Wsłuchaj się w ciszę a ona ożyje.
Szum morza, śpiew ptaków
Już echo po górach się niesie.
Krajobraz zastyga.
A teraz -
jesteś w Rzymie i patrzysz na Panteon.
Wsłuchaj się w wiatr wiejący miedzy kolumnami.
Natura i ludzka wyobraźnia – tym dla mnie jest muzyka.

Zdjęcia

Zamieszczono: 15 grudnia 2016 r.


Klasa ze snów

Startuje 7. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Artystycznego „Klasa ze snów”, który ma za zadanie popularyzowanie świadomego i praktycznego wykorzystania najnowszych technologii w procesie uczenia i nauczania oraz rozbudzenie pasji czytania i świadomości czytelniczej u dzieci i młodzieży. Organizator proponuje zadania konkursowe nawiązujące do lektur szkolnych. Uczniowie klas I–III przygotują prace plastyczne na temat „Bohater mojej ulubionej lektury na lekcji w nowoczesnej klasie ze snów”, zaś starsi film na ten sam temat. W konkursie mogą brać udział szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

Zgłoszenie do konkursu musi być dokonane do 31 grudnia 2016 r. na stronie klasazesnow.pl. Prace należy przesłać do 16 marca 2017 r. Konkurs trwa od 1 listopada 2016 r. do 23 czerwca 2017 r. (więcej informacji w regulaminie konkursu na stronie: klasazesnow.pl)

Zapraszamy do udziału
Dyrekcja Szkoły

Folder konkursowy

Regulamin konkursu

Zamieszczono: 7 grudnia 2016 r.


Regulamin Powiatowego Konkursu plastyczno-technicznego „Szopka Betlejemska”

Adwent to czas przygotowania do Uroczystości Bożego Narodzenia.
Jednym z elementów świątecznego domu jest Szopka Betlejemska uobecniająca tajemnicę Boga - Człowieka, który przychodzi aby nas zbawić.
Wieczory adwentowe to wspaniały czas na wspólne przygotowania
Szopki Betlejemskiej przez Rodziców i dzieci...

ORGANIZATOR:

Zespół Szkół Katolickich im. Św. Jana Pawła II w Śremie
Adres: Ul. Staszica 1 63-100 Śrem

koordynator Katarzyna Stachowska-Mendyka
katarzyna.stachowska-mendyka@kcek.pl

CELE KONKURSU:

 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni u dzieci,
 • krzewienie tradycji okresu Bożego Narodzenia,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, a także dorosłych oraz uzdolnień plastycznych,
 • wzmacnianie pozytywnych relacji: rodzic-dziecko,
 • kształtowanie postaw szacunku i życzliwości.


ZAŁOŻENIA KONKURSOWE:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie dowolną techniką plastyczna i techniczną formy przestrzennej statycznej lub ruchomej przedstawiającej szopkę betlejemską, max do 50cm3.
 3. W projekcie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia.
 4. Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, architektura, figurki wykonane własnoręcznie, kolorystyka, nowatorstwo (w ujęciu tematu z poszanowaniem do tradycji), dekoracyjność, wykorzystane techniki i ogólne wrażenie estetyczne.
 5. Praca może być stworzona przy użyciu materiałów takich jak: drewno, słoma, glina, papier, tektura, filc, gips, tkanina, masa solna, lub innych.
 6. Wszystkie szopki biorące udział w konkursie będą prezentowane na wystawie szkolnej, po której będzie można odebrać swoją pracę.
 7. Aby wziąć udział w konkursie należy:
  • zapoznać się z Regulaminem Konkursu i zaakceptować jego założenia,
  • wykonać pracę zgodną z tematem konkursu,
  • pracę opatrzyć metryczką z podaniem pełnego imienia i nazwisko autora, nazwą i adresem szkoły, imieniem i nazwiskiem opiekuna, numerem telefonu lub adresem e-mail.


KATEGORIE WIEKOWE:

Prace oceniane i nagradzane będą oddzielnie według wieku

 1. Szkoła podstawowa – klasy 1-3
 2. Szkoła podstawowa – klasy 4-6
 3. Szkoła gimnazjalna
 4. Szkoła ponadgimnazjalna

 

Prace należy składać do dnia 12.12.2016 r. w holu szkoły.
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia 20.12.2016 r.


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!!!

Szopka

Zamieszczono: 21 listopada 2016 r.


Konkurs dla dzieci i młodzieży na spot filmowy „Czad i ogień. Obudź czujność”

Wiesz, jak zachować się podczas pożaru? Masz świadomość, że czujka tlenku węgla może uratować życie?  Wiesz jak  rozpoznać  objawy zatrucia czadem? Pokaż to innym! Weź udział w konkursie „Czad i ogień. Obudź czujność” organizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nagraj spot, wyślij go do nas i wygraj konkurs!

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na najlepszy materiał filmowy, dotyczący profilaktyki zatruć tlenkiem węgla i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Celem kampanii „Czad i ogień. Obudź czujność” jest m.in. popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
W konkursie mogą wziąć udział przedstawiciele szkół, reprezentowani przez grupy składające się z dowolnej liczby uczniów oraz co najmniej jednego dorosłego opiekuna. Nagrania, nie mogą przekraczać 40 sekund.

Zwycięzców wyłoni nasza Komisja Konkursowa składająca się z ekspertów z MSWiA oraz przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej. Najlepsze prace zostaną uhonorowane, a placówki oświatowe, z których spoty pochodzą, otrzymają nagrody pieniężne:

 • za zajęcie pierwszego miejsca – 5 000 zł,
 • za zajęcie drugiego miejsca – 4 000 zł,
 • za zajęcie trzeciego miejsca – 3 000 zł,
 • 2 wyróżnienia po 1000 zł.

Zwycięskie spoty będą promowane również w mediach.
Termin składania prac upływa 23 listopada 2016 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu.
Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Departamencie Komunikacji Społecznej MSWiA pod numerem telefonu 22 601 49 45 lub adresami e-mail: lukasz.ramatowski@mswia.gov.pl i juliusz.karpinski@mswia.gov.pl.

Więcej informacji

Czad i ogień.

Zamieszczono: 7 listopada 2016 r.


Konkurs Naukowy E(x)plory 2017

Ruszyła VI edycja Konkursu Naukowego E(x)plory!

E(x)plory to niezwykły konkurs naukowy dla młodzieży w wieku 13-20 lat, do którego można zgłaszać pomysły z różnych dziedzin naukowych. Celem Konkursu Naukowego E(x)plory jest zapewnienie młodym naukowcom oraz pasjonatom wiedzy, innowacji i nowych technologii środowiska sprzyjającego rozwojowi ich badań i zainteresowań.

Projekty zgłaszać można przez stronę http://explory.pl/rekrutacja/ do 29 stycznia 2017 roku. Udział w konkursie jest bezpłatny.

E(x)plory to możliwość zdobycia:
nagród finansowych dla laureatów:
I nagroda - stypendium w wysokości 10 000 zł
II nagroda – stypendium w wysokości 7 000 zł
III nagroda – stypendium w wysokości 5 000 zł

• uprawnień do wyjazdu i reprezentowania Polski na najbardziej prestiżowych zagranicznych konkursach i targach naukowych dla młodzieży:
- INTEL ISEF w USA https://student.societyforscience.org/intel-isef
- INFOMATRIX w Rumunii http://www.infomatrix.ro/
- INESPO w Holandii http://www.inespo.org/
- EXPO SCIENCES EUROPE (w 2018 roku konkurs odbędzie się w Polsce) http://www.milset.org/en/activities/expo_sciences/ese.html

nagród specjalnych (w postaci staży w prestiżowych ośrodkach badawczych, opieki mentorskiej najbardziej innowacyjnych firm w Polsce oraz nagród finansowych).

Najaktywniejsi nauczyciele, którzy wspierają uczniów w rozwoju projektów mogą liczyć na nagrody rzeczowe, a szkoła, która zgłosi najwięcej projektów zakwalifikowanych do etapu regionalnego konkursu otrzyma bon edukacyjny na wyposażenie szkolne.
Uczestnicy Konkursu Naukowego E(x)plory mogą również wziąć udział w stażach badawczo-rozwojowych, które odbywają się w działach badawczo-rozwojowych firm technologicznych oraz instytucjach naukowych.
Ubiegłoroczna edycja E(x)plory cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Do Konkursu Naukowego zgłosiło się ponad 200 najzdolniejszych młodych uczniów ze wszystkich regionów Polski, a nasi laureaci zdobyli nagrody na największych światowych konkursach naukowych. Regionalne Festiwale E(x)plory oraz Finał E(x)plory, który odbył się w Gdyni odwiedziło ponad 4 000 gości, którzy wzięli udział w ponad 90 warsztatach, pokazach naukowych i wykładach. Program E(x)plory wsparło ponad 60 partnerów ze świata biznesu, mediów i jednostek naukowych.
Wszystkie potrzebne szczegóły dotyczące konkursu, nagród i procedury zgłoszeniowej znaleźć można na naszej stronie www.explory.pl w zakładce „Konkurs”.
Główne założenia Konkursu Naukowego E(x)plory wyjaśniamy w krótkiej animacji dostępnej na portalu YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=5TCLxiT0gnY
Profile laureatów E(x)plory ze wszystkich edycji konkursu znaleźć można w zakładce Laureaci: http://explory.pl/laureaci

Zachęcamy także do śledzenia nas na:
- Facebooku https://www.facebook.com/Explory
- Instagramie https://www.instagram.com/explory_open_mind/
- Youtube https://www.youtube.com/user/FestiwalExplory/videos

Serdecznie zapraszamy!

Explory 2017

Zamieszczono: 4 listopada 2016 r.


Sukces w Konkursie Plastyczno-Historycznym

Z ogromną przyjemnością informujemy, że uczennice Anna Mizera (LO) oraz Dorota Kaczmarek (LO) zostały wyróżnione w Konkursie Plastyczno-Historycznym - 1050 Rocznica Chrztu Polski, Mieszko, książę Polski został ochrzczony – słowa, które zmieniły bieg historii. Wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym odbędzie się 16 listopada w siedzibie KO w Poznaniu. Ogromne wyrazy uznania składamy Annie oraz Dorocie, życząc jednocześnie dalszych sukcesów. Dziękujemy również za przygotowanie opiekunowi – Pani Katarzynie Stachowskiej – Mendyce.

Dyrekcja Szkoły

Zdjęcia

Zamieszczono: 26 października 2016 r.


Olimpiady przedmiotowe w roku szkolnym 2016/2017

Terminarz poszczególnych etapów Olimpiad w roku szkolnym 2016/17

Zamieszczono: 28 września 2016 r.


Konkurs na pracę pisemną - XV edycja

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu na pracę pisemną.

Konkurs ogłaszany jest w dwóch kategoriach:

 • Gimnazja: Czy tylko skarbonka? Jak oszczędzać pieniądze, których nie widać?
 • Szkoły ponadgimnazjalne: Mądre i odpowiedzialne zadłużanie się – jak unikać pułapek kredytowych?

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Celem Konkursu jest pogłębienie zainteresowań młodzieży ekonomią, sprawdzenie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej oraz zachęcenie dyrekcji i nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wdrażania w nauczaniu ekonomii elementów praktycznych, kształtujących umiejętność funkcjonowania uczniów w warunkach gospodarki rynkowej.

Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów publicznych i niepublicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2016/2017.

Praca nadesłana przez ucznia na Konkurs musi spełniać następujące warunki:

 • musi zostać przygotowana w języku polskim;
 • jej objętość nie może być mniejsza niż 5 stron formatu A4 i większa niż 10 stron (z uwzględnieniem pkt 4) – może zawierać elementy graficzne np. zdjęcia, wykresy itp.;
 • średnia liczba znaków na stronę to minimum 1200 (bez spacji), rozmiar odstępów między wierszami 1,5 pkt, czcionki 12 pkt, jej typ Times New Roman lub Arial;
 • musi zawierać spis bibliograficzny wszystkich pozycji książkowych, artykułów, aktów prawnych, stron internetowych itp., które autor wykorzystał w pracy;
 • musi zostać zapisana w formacie tekstowym doc, docx, odt lub rtf.

Więcej informacji na stronie: nbp.pl

Uczniów chętnych prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli języka polskiego oraz o wypełnienie formularza pod adresem: pracapisemna.nbp.pl

Zapraszamy do udziału
Dyrekcja Szkoły

Konkurs NBP

Zamieszczono: 27 września 2016 r.


XI Powiatowy Konkurs Jednego Wiersz

 1. Organizator: Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcickiego w Śremie.
 2. Czas trwania konkursu: 10.09.2016 – 10.10.2016 r.
 3. Cele konkursu:
  • popularyzacja poezji wśród dzieci i młodzieży
  • ujawnienie talentów
  • stworzenie możliwości wydania drukiem najlepszych prac
 4. Uczestnicy konkursu: dzieci i młodzież (10 – 19 lat) z terenu powiatu śremskiego.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przysłanie na adres organizatora jednego wiersza o dowolnej tematyce.
 6. Termin przyjmowania: do 10.10.2016 r.
 7. Wiersze należy przysyłać w formie wydruku komputerowego (3 kopie) wraz z wersją elektroniczną z umieszczonymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • adres domowy
  • nazwa szkoły, klasa
  • wiek
  • nr telefonu
   na adres: 
   Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcickiego
   w Śremie
   ul. Grunwaldzka 10
   63 – 100 ŚREM
   z dopiskiem „KONKURS POETYCKI” 

   lub mailowo na adres: e.urbanowicz@biblioteka.srem.pl

 8. Wyboru najlepszych wierszy dokona komisja konkursowa, powołana przez organizatora.
 9. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w tomiku wierszy, wydanym przez organizatora oraz na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.srem.pl
 10. Prawa autorskie: Prace nadesłane przechodzą na własność biblioteki i nie będą odsyłane. Poprzez zgłoszenie wierszy na konkurs autorzy bezpłatnie przenoszą na organizatora prawa autorskie oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu konkursu, wyrażają zgodę na bezpłatne publikowanie prac.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie br.
 12. Osoba odpowiedzialna za realizację konkursu: Ewa Urbanowicz, Tel. 61- 28 35 467, wew. 206.

Zamieszczono: 23 września 2016 r.


Konkurs "Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz"

Szanowni Państwo,
Wielkopolski Kurator Oświaty serdecznie uczniów klas ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Ogólnopolskim konkursie pt. Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz.

Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz Kuratorium Oświaty w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła.”

Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane do 30 września 2016 r. Nagrodą główną w Konkursie jest udział w uroczystej Gali Finałowej Konkursu w Warszawie 3 klas, laureatów trzech kategorii konkursowych, wraz z opiekunami klas w dniu 1 grudnia 2016 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Informacje, regulamin

Zamieszczono: 21 września 2016 r.


Konkurs wiedzy o gen. Józefie Rufinie Wybickim

Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości oraz grupa założycielska Stowarzyszenia im. Józefa Wybickiego ogłaszają I edycję konkursu wiedzy o gen. Józefie Rufinie Wybickim i polskich symbolach narodowych.

Konkurs jest realizowany w ramach zadania publicznego "Wybicki - REAKTYWACJA II - Dzień Hymnu Polskiego" które jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Zapraszamy bardzo serdecznie do wzięcia udziału w konkursie.

Z poważaniem
Monika Bulińska
Dyrektor Biura Stowarzyszenia
  Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego
- Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
tel. 61 28 32 704
www.unia.srem.com.pl

Regulamin, materiały

Zamieszczono: 8 września 2016 r.


Rok szkolny 2015/2016

Konkurs literacki na esej Książka, gra - dokąd zmierzamy?

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

Zamieszczono: 8 czerwca 2016 r.


Konkurs Literacki Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony o Nagrodę Minister Edukacji Narodowej

Fundacja GDZIE i ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów zapraszają młodzież do wzięcia udziału w Konkursie Literackim, który jest częścią Projektu Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony objętego Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Uczestnicy rywalizować będą o nagrody Minister Edukacji Narodowej. "Witold Pilecki był zawsze wierzący i ta wiara ogromnie pomogła mu przetrwać piekło. Ale jednocześnie był też żołnierzem, społecznikiem, ojcem, gospodarzem i mężem. Na każdym z tych pól sprawdzał się wspaniale i marzy mi się próba pokazania go właśnie takim" - te słowa prawnuka Witolda Pileckiego stały się podstawą Projektu Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony. Działania organizatorów mają na celu ukazanie Rotmistrza jako wzoru do naśladowania dla świata poszukującego wartości, bohatera wiernego ideałom, które realizował poprzez swoje czyny, służył ludziom, żył z godnością. Celem konkursu jest zyskanie oryginalnych prac literackich promujących dokonania Rotmistrza Pileckiego Bohatera Niezwyciężonego.

Regulamin

Zamieszczono: 8 czerwca 2016 r.


Konkurs Sleeveface

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Śremie wraz z bibliotekarzami szkolnymi powiatu śremskiego proponuje uczniom szkół powiatowych nową, nietypową zabawę! Sleeveface to popularna w ostatnim czasie inicjatywa polegająca na robieniu zdjęć z zasłoniętą przez okładkę książki, czasopisma, płyty CD, DVD lub winylowej częścią ciała. W efekcie otrzymujemy złudzenie prezentujące połączenia sylwetki fotografowanej osoby z ukrytym książkowym alter ego.

Regulamin, informacje

Zamieszczono: 11 kwietnia 2016 r.


Konkurs Historyczny - 1050. Rocznica Chrztu Polski

Szanowni Uczniowie,
Wojewoda Wielkopolski i Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza Konkurs Historyczny - 1050. Rocznica Chrztu Polski Mieszko, książę Polski został ochrzczony – słowa, które zmieniły bieg historii.

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci przedszkolne, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy uczniów na temat historii Polski a zwłaszcza Chrztu Polski oraz budowanie szacunku do tradycji i dziedzictwa narodowego.

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z pracą konkursową na adres Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Zakończenie zbierania prac nastąpi 27 maja 2016 roku.

Zamieszczono: 3 kwietnia 2016 r.


Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Jubileusz Chrztu Polski 966-2016
Bądźcie wierni łasce chrztu świętego

Czas realizacji: styczeń 2016 r. – wrzesień 2016 r.

Regulamin Konkursu

Organizatorzy:

 • Zespół Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu.
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Cele konkursu:

 • Przypomnienie dzieciom i młodzieży poprzez twórczość plastyczną o ważnej rocznicy Chrztu Polski oraz ponad tysiącletniej, narodowej historii i chrześcijańskiej tradycji naszego kraju.
 • Wspieranie uczniów uzdolnionych plastycznie z całego kraju poprzez promocję efektów ich pracy w mediach katolickich i lokalnych na terenie Poznania, stolicy Wielkopolski uznanej za miejsce początków polskiej państwowości.
 • Kształcenie wartości moralnych i obywatelskich jako ważnego czynnika wychowawczego integrującego współczesne młode pokolenie Polaków.
 • Kształtowanie postaw uczestnictwa w życiu kulturalnym dzieci i młodzieży poprzez udział w wystawie ich prac w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

Zasady konkursu:

 • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski.
 • Prace uczestników będą oceniane w dwóch etapach szkolnym i ogólnopolskim.

Konkurs będzie przebiegał w pięciu kategoriach:

 • kategoria I: klasy I-III szkoły podstawowej
 • kategoria II: klasy IV- VI szkoły podstawowej
 • kategoria III: klasy gimnazjalne
 • kategoria IV: klasy ponadgimnazjalne
 • kategoria V: szkoły specjalne

Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodnie z tematem konkursu „Jubileusz Chrztu Polski 966-2016. Bądźcie wierni łasce chrztu Świętego”.

 • Format pracy A2, A3, A4.
 • Technika wykonania dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, komiks, kolaż mozaika (płaska bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, kaszy, modeliny itp.) Z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem.
 • Na odwrocie każdej pracy należy napisać nazwę i adres szkoły , imię, nazwisko i wiek ucznia, numer kategorii oraz imię i nazwisko szkolnego koordynatora konkursu, telefon kontaktowy.
 • Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia wg załączonego wzoru.


Prace wraz z kartą zgłoszenia należy składać do dnia 31 maja 2016 r. osobiście lub listownie na adres:
Zespół Szkół Specjalnych 102 im. Jana Pawła II
ul. Przełajowa 6 , 61-622 Poznań

 • Prace zostaną oceniane przez specjalnie do tego celu powołaną komisję konkursową w terminie określonym przez organizatora.
 • Zwycięzcy konkursu w każdej kategorii oraz opiekunowie zostaną zaproszeni do udziału w uroczystym wręczeniu nagród rzeczowych i dyplomów podczas wernisażu otwierającego wystawę prac uczniów w Muzeum Archidiecezjalnym dnia 14 września 2016r. o godzinie 12.00.
 • Organizator nie pokrywa kosztów podróży i noclegów.


Uwagi organizatora:

 • Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).
 • Szkoła składa najlepszą pracę wyłonioną w konkursie na etapie szkolnym dla danej kategorii wiekowej.
 • Na stronie internetowej organizatora zostaną opublikowane wyniki konkursu , imiona i nazwiska zwycięzców oraz nazwa placówki.
 • Prace zrolowane, zniszczone w wyniku złego opakowania lub niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
 • Nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania oraz prezentowania na wystawie, a także w celach promocyjnych w prasie i na stronie internetowej organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do uzupełnienia treści regulaminu.

Dane kontaktowe organizatora:
Zespół Szkół Specjalnych Nr 102
im. Jana Pawła II
ul. Przełajowa 6
61-622 Poznań
tel./fax 61 852-56-60
e-mail: zss102post.pl
www.zss102.pl

Zamieszczono: 26 marca 2016 r.


Konkurs w ramach projektu „Dopalacze niszczą życie”

Komendę Powiatową Policji w Śremie wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu ogłosiła konkurs dla uczniów gimnazjum i liceum ogólnokształcącego organizowanego w ramach projektu „Dopalacze niszczą życie”. Wszystkie prace prosimy przekazywać do 14 marca do sekretariatu w szkole. Więcej informacji

.

Z poważaniem
Dyrekcja Szkoły

Zamieszczono: 16 lutego 2016 r.


Konkurs na film realizowany w ramach programu „Wybierz życie – pierwszy krok”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie, informuje, że Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu we współpracy z Wielkopolskim Kuratorium Oświaty oraz Fundacją MSD dla Zdrowia Kobiet organizuje konkurs na film realizowany w ramach programu „Wybierz życie – pierwszy krok”.

Serdecznie zapraszam do udziału w organizowanym przedsięwzięciu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Śremie
mgr Urszula Sitnicka

Regulamin konkursu

Zamieszczono: 15 lutego 2016 r.


Konkursie na komiks o tematyce mitologicznej lub biblijnej - Akademia Kultury i Sztuki

Regulamin

Zamieszczono: 2 października 2014 r.


Konkurs Jednego wiersza

Pobierz Regulamin

Zamieszczono: 13 września 2014 r.


Wsparcie i współpraca

Strona korzysta z technologii jQuery. Strona wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celu prowadzenia ogólnych statystyk odwiedzin. Nie są zbierane żadne dane osobowe Użytkownika. mw