Czwartek, 4 czerwca 2020

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

Liceum >

Rekrutacja 2020/2021

Dokumenty rekrutacyjne - kwestionariusz, regulamin rekrutacji

Terminarz rekrutacji do Katolickiego Publicznego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Śremie na rok szkolny 2020/2021

Daty

Zadania – czynności

11 maja – 23 czerwca 2020 r.
do godz. 15.00
(uwaga: termin wydłużony)

 Szkoła przyjmuje dokumenty kandydatów do klas pierwszych LO

od 26 czerwca 2020 r.

do 30 czerwca 2020 r. do godz.15.00

(uwaga termin wydłużony do momentu uzyskania zaświadczeń OKE)

Kandydat do LO dostarcza:
1.     świadectwo ukończenia szkoły

2.     zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

lub

1.     poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły
2.     poświadczoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 13 lipca 2020 r. godz. 10.00
(uwaga: termin wydłużony)

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do LO

13 – 20 lipca 2020 r.
do godz. 15.00
(uwaga: termin wydłużony)

Kandydat składa oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

21 lipca 2020 r. godz. 13.00
(uwaga: termin wydłużony)

Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do szkołyRekrutacja LO

Wsparcie i współpraca