Menu Zamknij

mLegitymacja

mLegitymacja to uzupełnienie fizycznej (papierowej) legitymacji szkolnej – cyfrowa kopia, wyświetlana w smartfonie.

mLegitymacja może być wystawiona chętnemu uczniowi na wniosek jego rodziców. Wniosek składa się do szkoły.

Aby korzystać z mLegitymacji, uczeń musi pobrać na swój telefon bezpłatną aplikację rządową mObywatel.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu – jest ona tylko kopią. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji – z powodu np. uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z tradycyjnych dokumentów. Nie tylko podczas kontroli biletów, ale także np. przy zakładaniu karty w bibliotece czy zakupie biletów do kina. mLegitymacja daje prawo do otrzymania dodatkowych, przysługujących uczniom, zniżek. Jej wydawanie umożliwia obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Aby uruchomić mLegitymację należy:

  1. Pobrać wniosek, wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły.
  2. Wysłać podpisane zdjęcie dziecka (dzieci) na email: sekretariat@kcek.pl (aktualne zdjęcie spełniające wymogi zdjęcia dokumentowego w formacie JPG lub JPEG o rozmiarze max. 5MB i wymiarach minimum 354x496px).
  3. Oczekiwać w dzienniku elektronicznym informacji o odbiorze kodu QR i kodu aktywacyjnego do aplikacji mObywatel
  4. Zainstalować aplikacje mObywatel ze sklepu Google Play lub AppsStore. W usłudze Legitymacja szkolna zeskanować otrzymany kod QR oraz wpisać ręcznie kod aktywacyjny mLegitymacji.
  5. Aby anulować (utrata telefonu, niepoprawnego działania, utrata tożsamości, rezygnacja z usług) mLegitymacje należy zgłosić ten fakt w sekretariacie w celu zastrzeżenia dokumentu. Ponowne uruchomienie wymaga kolejnego wygenerowania kodu aktywacyjnego za pośrednictwem sekretariatu.

Wniosek o wydanie mLegitymacji

Procedura wydawania mLegitymacji

Instrukcja mLegitymacja