Poniedziałek, 21 stycznia 2019

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

Nowości

Dąb z Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej

Podziękowanie za udział w akcji Odkryj w sobie świętego Mikołaja

Orszak Trzech Króli 2019 - zdjęcia

Orszak Trzech Króli 2019 - film

Wigilie szkolne

Koncerty semestralne - Szkoła muzyczna

Koncertowy grudzień w Szkole Muzycznej

Wielkopolskie drogi do niepodległości

Koncert klasy fortepianu - 14.12.2018

Koncert klasy fortepianu - 13.12.2018


Więcej...


Szkoła muzyczna I st.

Koncert Noworoczny

Zamieszczono: 14 stycznia 2019 r.


Enea Akademia Talentów 2018 - projekt Zespołu Szkół Katolickich w Śremie

Wzorem roku ubiegłego prosimy o CODZIENNE oddawanie głosów na kolejny nasz projekt ENEA AKADEMIA TALENTÓW związany tym razem z ŻOŁNIERZAMI WYKLĘTYMI.

Link do głosowania: Akademia talentów ENEA

Celem naszego projektu jest przygotowanie spektaklu słowno-muzycznego o polskich żołnierzach wyklętych. Spektakl zostanie zaprezentowany uczniom szkół powiatu śremskiego oraz szerokiej publiczności śremskiej 1 marca 2019 roku w dniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Przedstawienie będzie wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny. Chcielibyśmy uhonorować żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego, którzy oddali życie za naszą wolność. Jednym z elementów tego projektu będzie stworzenie scenariusza. Przygotowana zostanie oprawę muzyczna z muzyką na żywo. Aktorami spektaklu o żołnierzach wyklętych będą uczniowie naszych szkół oraz nasi nauczyciele. Spektakl zostanie wystawiony co najmniej dwa razy: pierwszy raz w godzinach dopołudniowych oraz wieczornych.

Zamieszczono: 2 stycznia 2019 r.


Plan przesłuchań technicznych - rok szkolny 2018/2019

  • Perkusja - czwartek, 15.XI.2018 r. - godz.15.00
  • Akordeon, fortepian - czwartek, 22.XI.2018 r. – godz.14.00
  • Flet, trąbka, klarnet, saksofon - czwartek, 29.XI.2018 r. - godz.14.00
  • Skrzypce, wiolonczela -poniedziałek, 03.XII.2018 r.- godz.14.00

Szczegółowy harmonogram ustalają nauczyciele instrumentu głównego.

Zamieszczono: 22 października 2018 r.


Studium muzyczne

Zamieszczono: 11 września 2018 r.


Rekrutacja 2018/2019

Informacje dotyczące rekrutacji do Katolickiej Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st w Śremie są dostępne w sekretariacie Szkoły, ul Staszica 1 (II piętro) w godz. 8.00-14.00.


"Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera."

św. Jan Paweł II

Słowo wstępne

Misją Szkoły Katolickiej im. Jana Pawła II w Śremie jest wychowanie i kształcenie dzieci oparte na ścisłej współpracy rodziców, uczniów i nauczycieli. Rezultatem tego będzie osiągnięcie spójności w oddziaływaniach wychowawczych szkoły i domu rodzinnego.

Szkoła podejmie starania, aby każda rodzina ucznia miała swojego promotora, który wzmocni czynną rolę rodziców, pomoże im w nakreślaniu planu wychowania dziecka, tak aby osiągnąć pożądany cel wychowawczy i edukacyjny.

Aby program ten przyniósł oczekiwane rezultaty, działania te muszą być stałe i systematyczne.Powinny być jednocześnie przepełnione autentyczną życzliwością i szacunkiem, a także cechować się konsekwencją i stawianiem wymagań. Podstawę działalności szkoły stanowią zasady i wartości chrześcijańskie głoszone przez Kościół Katolicki. Zasady i wartości chrześcijańskie mają być podstawą procesu wychowawczego opisanego szczegółowo w programie wychowawczym i spójnym z nim programie profilaktyki oraz mają cechować środowisko szkoły – świadomie budowane przez nauczycieli i wychowawców pod kierunkiem dyrektora.

Szkoła Katolicka w Śremie na podstawie całokształtu swej działalności przyjmuje system wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Wartości chrześcijańskie obecne są w koncepcji szkoły, jej celach i zadaniach, w programie wychowawczym i profilaktycznym, w programach nauczania, stanowią źródło dla relacji nauczyciel – uczeń oraz dla rozwoju osobowego nauczyciela i ucznia. Osoba patrona szkoły – Jana Pawła II i Jego nauczanie, stanowi niezastąpioną inspirację ewangeliczną w procesie wychowawczym uczniów i formacyjnym nauczycieli.

Program wychowawczy szkół jest skierowany do:
Rodziców – którzy posiadając jednocześnie prawo i obowiązek wychowywania swoich dzieci oczekują od szkoły katolickiej wsparcia i kontynuacji procesu wychowawczego, opartego na wspólnie uznawanych wartościach; wychowanie w szkole stanowi pomoc i dopełnienie działalności rodziny; treści programu stanowią płaszczyznę współpracy szkoły z rodzicami uczniów.
Uczniów – którzy rozpoczynając naukę w szkole pragną poznać siebie i rozwijać swój charakter, zdobyć wiedzę, odnaleźć sens życia, przygotować się do zadań w życiu dorosłym Nauczycieli i wychowawców – którzy będąc przewodnikami młodych na drodze ich pełnego rozwoju kierują się zawsze dobrem dziecka, szanują jego godność oraz prowadzą otwarty dialog z rodziną i środowiskiem, ukierunkowany na harmonijny rozwój uczniów.

Katolicka Szkoła w Śremie opierać będą edukację uczniów, tj. wychowanie i kształcenie, na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Szkoły przyjmują jako własną koncepcję człowieka i jego rozwoju, personalizm chrześcijański, tj. osobowy wymiar godności człowieka, którego źródłem jest Chrystus – Odkupiciel każdego człowieka i najdoskonalszy wzór w dążeniu do pełni rozwoju zarówno dla nauczyciela, jak i ucznia. Integralny rozwój osobowy ucznia stanowi cel wychowawczy.

Wsparcie i współpraca

Strona korzysta z technologii jQuery. Strona wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celu prowadzenia ogólnych statystyk odwiedzin. Nie są zbierane żadne dane osobowe Użytkownika. mw