Piątek, 3 kwietnia 2020

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

Nowości

Rekrutacja 2020/2021 - Szkoła muzyczna

Zarządzenie Dyrektora - Szkoła Muzyczna

Kształcenie na odległość - poradnik

Konkurs Ja i mój instrument


Więcej...


Szkoła muzyczna I st.

Funkcjonowanie sekretariatu i rekrutacja

W związku aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz potrzebą ograniczania bezpośrednich kontaktów sekretariat będzie funkcjonował zdalnie. Kontakt możliwy będzie poprzez podane numery telefonów:

  • Sekretariat Zespołu tel. 793 055 100
  • Sekretariat Szkoła Muzyczna tel. 883 911 226
  • Recepcja tel. 883 988 326

oraz drogą mailową na adresy: sekretariat@kcek.pl oraz szkola.muzyczna@kcek.pl

Rekrutacja do szkoły podstawowej odbywa się zgodnie z harmonogramem.
Skany wypełnianych wnosków prosimy przesyłać na adres mailowy sekretariat@kcek.pl natomiast oryginały dokumentów będziemy przyjmować w terminie późniejszym.

Rodzice kandydatów do klasy pierwszej, mogą potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do szkoły lub przedszkola elektronicznie bez konieczności przychodzenia rodziców do placówki. Możliwość taka będzie dostępna na kocie rodzica w systemie NABÓR, po zalogowaniu się na podany we wniosku identyfikator i hasło. Na terenie gminy Śrem, potwierdzanie woli będzie odbywało się w terminach 30-31 marca 2020 r.

Prosimy na bieżąco śledzić naszą stronę internetową oraz oczekiwać kolejnych komunikatów.

Zamieszczono: 16 marca 2020 r.


Drzwi otwarte - odwołane

Szanowni Państwo
W związku z zaistniałą sytuacją zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych, planowane na 21 marca Drzwi otwarte w Zespole Szkół Katolickich zostają odwołane i odbędą się w późniejszym terminie.

Z poważaniem
Dyrekcja Szkoły

Zamieszczono: 11 marca 2020 r.


Zawieszenie zajęć dydaktyczno-opiekuńczych

Drodzy Rodzice,
W związku z koronawirusem w naszym kraju Rząd podjął decyzję o zawieszeniu na dwa tygodnie zajęć we wszystkich placówkach oświatowych i uczelniach w Polsce tj. do 25 marca (dotyczy to także szkoły muzycznej). W związku z tym od jutra nie będzie już zajęć dydaktycznych. W czwartek i piątek 12 i 13 marca szkoła będzie sprawować opiekę nad uczniami. W związku z tym proszę o informację kto z Państwa potrzebuje mieć zapewnioną takową opiekę i w jakich godzinach. Informację tą proszę przekazywać mailowo na dyrektor@kcek.pl lub poprzez IDZIENNIK.

Wszystkie zajęcia dodatkowe również do 25 marca zostają odwołane.

Przypominamy i jednocześnie napominamy wszystkich, że jest to jest czas kwarantanny społeczeństwa. Podstawowa zasada przy takiej zbiorowej kwarantannie jest taka, żeby nie przebywać w dużych skupiskach ludzkich.

Proszę oczekiwać dalszych komunikatów.

Z poważaniem
Dyrekcja Szkoły

Zamieszczono: 11 marca 2020 r."Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera."

św. Jan Paweł II

Słowo wstępne

Misją Szkoły Katolickiej im. Jana Pawła II w Śremie jest wychowanie i kształcenie dzieci oparte na ścisłej współpracy rodziców, uczniów i nauczycieli. Rezultatem tego będzie osiągnięcie spójności w oddziaływaniach wychowawczych szkoły i domu rodzinnego.

Szkoła podejmie starania, aby każda rodzina ucznia miała swojego promotora, który wzmocni czynną rolę rodziców, pomoże im w nakreślaniu planu wychowania dziecka, tak aby osiągnąć pożądany cel wychowawczy i edukacyjny.

Aby program ten przyniósł oczekiwane rezultaty, działania te muszą być stałe i systematyczne.Powinny być jednocześnie przepełnione autentyczną życzliwością i szacunkiem, a także cechować się konsekwencją i stawianiem wymagań. Podstawę działalności szkoły stanowią zasady i wartości chrześcijańskie głoszone przez Kościół Katolicki. Zasady i wartości chrześcijańskie mają być podstawą procesu wychowawczego opisanego szczegółowo w programie wychowawczym i spójnym z nim programie profilaktyki oraz mają cechować środowisko szkoły – świadomie budowane przez nauczycieli i wychowawców pod kierunkiem dyrektora.

Szkoła Katolicka w Śremie na podstawie całokształtu swej działalności przyjmuje system wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Wartości chrześcijańskie obecne są w koncepcji szkoły, jej celach i zadaniach, w programie wychowawczym i profilaktycznym, w programach nauczania, stanowią źródło dla relacji nauczyciel – uczeń oraz dla rozwoju osobowego nauczyciela i ucznia. Osoba patrona szkoły – Jana Pawła II i Jego nauczanie, stanowi niezastąpioną inspirację ewangeliczną w procesie wychowawczym uczniów i formacyjnym nauczycieli.

Program wychowawczy szkół jest skierowany do:
Rodziców – którzy posiadając jednocześnie prawo i obowiązek wychowywania swoich dzieci oczekują od szkoły katolickiej wsparcia i kontynuacji procesu wychowawczego, opartego na wspólnie uznawanych wartościach; wychowanie w szkole stanowi pomoc i dopełnienie działalności rodziny; treści programu stanowią płaszczyznę współpracy szkoły z rodzicami uczniów.
Uczniów – którzy rozpoczynając naukę w szkole pragną poznać siebie i rozwijać swój charakter, zdobyć wiedzę, odnaleźć sens życia, przygotować się do zadań w życiu dorosłym Nauczycieli i wychowawców – którzy będąc przewodnikami młodych na drodze ich pełnego rozwoju kierują się zawsze dobrem dziecka, szanują jego godność oraz prowadzą otwarty dialog z rodziną i środowiskiem, ukierunkowany na harmonijny rozwój uczniów.

Katolicka Szkoła w Śremie opierać będą edukację uczniów, tj. wychowanie i kształcenie, na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Szkoły przyjmują jako własną koncepcję człowieka i jego rozwoju, personalizm chrześcijański, tj. osobowy wymiar godności człowieka, którego źródłem jest Chrystus – Odkupiciel każdego człowieka i najdoskonalszy wzór w dążeniu do pełni rozwoju zarówno dla nauczyciela, jak i ucznia. Integralny rozwój osobowy ucznia stanowi cel wychowawczy.

Wsparcie i współpraca