Wtorek, 15 października 2019

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

Szkoła Muzyczna >

Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacje – najważniejsze informacje

 • O przyjęcie do:
  • klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat,
  • klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Szkoły składają wniosek od dnia 1 marca do dnia przeprowadzania rekrutacji.
 • Szkoła może żądać dołączenia do wniosku  zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia warunkującego możliwość nauki gry na wybranym instrumencie.
 • Kwalifikacja kandydatów do szkół muzycznych I stopnia odbywa się na podstawie badania predyspozycji muzycznych.
 • Badania przydatności kandydatów przeprowadza się do szkół muzycznych I stopnia w okresie od dnia 4 maja do zakończenia zajęć lekcyjnych  Drugi termin naboru ustalony jest w czasie od 1 do 20 września.
 • Datę badania przydatności ustala dyrektor szkoły. 
 • Badanie przydatności kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
 • Ocenia się następujące elementy:
  • słuch muzyczny – zaśpiewanie jednej piosenki oraz powtórzenie głosem trójdźwięków melodycznych i krótkiego fragmentu melodii,
  • poczucie rytmu – poprzez powtórzenie pięciu rytmów – stukając lub klaszcząc
  • pamięć muzyczną – poprzez zapamiętanie krótkiej melodii i zaśpiewanie jej od różnych dźwięków, czyli umiejętność transponowania melodii do innej tonacji,
  • predyspozycje do gry na wybranym przez kandydata instrumencie poprzez ogólną   obserwację kandydata przez pedagoga, specjalistę od danego instrumentu.
 • Komisja ocenia wszystkich kandydatów indywidualnie, przyznając za każde wykonane ćwiczenie 0-5 punktów.
  W przypadku niewykonania ćwiczenia kandydat nie otrzymuje punktu. Ostateczną ocenę badania przydatności każdego kandydata ustala komisja wg obowiązującej skali ocen i średniej punktacji uzyskanej od wszystkich członków komisji. Kandydat może uzyskać od 1 do 25 punktów.
 • Po badaniu przydatności komisja lub zespoły kwalifikacyjne wpisują ocenę z badania przydatności do indywidualnej karty punktacyjnej kandydata.
 • O przyjęciu do klas pierwszych decyduje średnia liczba punktów uzyskanych przez kandydatów przy czym minimalna liczba punktów kwalifikująca kandydata do nauki w Katolickiej Niepublicznej Szkole Muzycznej I st. w Śremie wynosi 18 pkt.

Więcej informacji nt. rekrutacji do Katolickiej Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st w Śremie dostępnych jest w sekretariacie Szkoły, ul Staszica 1 (II piętro) w godz. 8.00-14.00.


Rekrutacja do Szkoły Muzycznej

Zamieszczono: 2 kwietnia 2019 r.


Kurs przygotowawczy do Szkoły Muzycznej

Zamieszczono: 21 marca 2019 r.


Rekrutacja SM

Wsparcie i współpraca

Strona korzysta z technologii jQuery. Strona wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celu prowadzenia ogólnych statystyk odwiedzin. Nie są zbierane żadne dane osobowe Użytkownika. mw