Poniedziałek, 22 lipca 2019

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

Parafia NSJ >

Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży

Parafia NSJ w Śremie mając kilkuletnie doświadczenie prowadzenia zajęć dodatkowych oraz widząc duże zainteresowanie dzieci i młodzieży przygotowała cały wachlarz zajęć dodatkowych. Ufamy, że wpłynie to bardzo owocnie i pozytywnie na rozwój dzieci i młodzieży. Opłata za zajęcia dodatkowe wynosi 186 złotych. Rozkłada się to następujący sposób:

 • 96 zł – jeden miesiąc nauki języka angielskiego (trzy godziny lekcyjne w każdym tygodniu nauki),
 • 90 zł – jeden miesiąc zajęć rozwijających zainteresowania (dwie godziny zegarowe w każdym tygodniu nauki), w przypadku wyboru basenu – wyższa kwota. Razem 20 godzin miesięcznie. W przypadku niektórych zajęć, opłata może ulec zmianie (patrz opis poszczególnych zajęć).

Zapisy na zajęcia dodatkowe odbywają się mailowo na nsjsrem@nsjsrem.pl poprzez wysłanie informacji o uczestniku zajęć: imię i nazwisko dziecka, klasa, rodzaj wybranych zajęć. Przed rozpoczęciem zajęć dziecko wraz z rodzicami będzie uczestniczyło w rozmowie rekrutacyjnej.

Zapłata za uczestnictwo dziecka Opiekuna w wybranych zajęciach następować będzie z góry, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy Parafii NSJ w Śremie indywidualny przekazany przez Parafię Opiekunom.

Ustawowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, ferie zimowe (2 tygodnie) - są nieodpłatne.

Opiekun jest zwolniony z płatności za zajęcia dodatkowe (przez okres choroby dziecka) w przypadku gdy niedyspozycja trwa powyżej dwóch tygodni.

Przedłużająca się nieobecność na zajęciach z przyczyn losowych rozpatrywana będzie indywidualnie.

Większość zajęć odbywa się w budynku Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie (ul. Staszica 1), jednakże niektóre odbywają się w budynku pływalni Śremskiego Sportu (ul. Staszica 1A) jak również w sali widowiskowej czy zewnętrznych boiskach sportowych.

Oferta zajęć dodatkowych na rok szkolny 2018/2019 dla uczniów szkół podstawowych

Akrobatyka

Prowadzący:
mgr Przemysław Cejza

Akrobatyka jako jeden z kierunków gimnastyki o charakterze sportowym skutecznie wpływa na poszerzanie zasadniczych zadań wychowania fizycznego. Głównym zadaniem akrobatyki jest ogólny rozwój organizmu pod względem fizycznym poprzez wzmacnianie i kształtowanie prawidłowej postawy. W procesie opanowywania techniki ćwiczeń akrobatycznych rozwija się zmysł równowagi, doskonali się koordynacja i zwinność a także wyrabia się siła mięśni posturalnych. Ćwiczenia te wpływają także na udoskonalenie zdolności orientowania się w przestrzeni. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas 5 i starszych, gdzie stwierdza się największy wzrost cech motorycznych ucznia.

Wszystkie ćwiczenia akrobatyczne wykorzystywane są nie tylko w gimnastyce podstawowej zawartej w programie nauczania ale też wspomagają inne dyscypliny sportowe jak: jazda konna, pływanie czy też gry drużynowe. Program nauczania zawiera w sobie ćwiczenia statyczne i dynamiczne, do których należą: przetoczenia, przewroty, wychwyty, salta, stójki, mostki, szpagaty, piramidy itp.

Głównym celem zajęć z akrobatyki jest:
- podniesienie poziomu ogólnej sprawności fizycznej.
- doskonalenie pod względem fizycznym (siły, wytrzymałości, szybkości, odwagi, zdecydowania, koordynacji).
- opanowanie techniki wykonania ćwiczeń akrobatycznych.

Zapraszam do udziału w zajęciach.

Przemysław Cejza

 

Badminton

Prowadzący:
mgr Przemysław Cejza

Nauka przepisów i krótki rys historyczny tejże gry, Nauka trzymania rakietki, nauka serwu,  rodzaje serwu, liczba możliwych punktów w grze, gra pojedyńcza i podwójna. Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez doskonalenie elementów techniczno – taktycznych gry. Rozgrywki miedzy klasowe i miedzyszkolne.

 

Cuda z papieru

Prowadzący:
mgr Agata Drymel

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów, którzy chcieliby sami przekonać się ile cudów można wyczarować z papieru. Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań, zdolności plastycznych oraz twórczej wyobraźni i wrażliwości estetycznej. Na zajęciach stosować będziemy różne techniki plastyczne: wydzieranie, tworzenie witraży, origami przestrzenne i płaskie, quilling.

Dodatkowa opłata na materiały - 20 zł na semestr.

 

Fitness

Prowadzący:
mgr Przemysław Cejza

Zajęcia kierowane są dla dziewcząt. Celem zajęć jest ogólna poprawa samopoczucia, kondycji, koordynacji, zwinności, gibkości, wytrzymałości, skoczności. Podstawową zaletą zajęć jest różnorodność ćwiczeń (aerobik, zajęcia na siłowni, ćwiczenia z kółkiem hula -hop, ćwiczenia ze skakanką, ćwiczenia przy muzyce). Różnorodność ćwiczeń sprawia, że nie znudzimy się nimi i każdy może dobrać aktywność ze względu na indywidualne preferencje. Zajęcia przeznaczone dla dziewcząt chcących dbać o swoja sylwetkę, lubiących wysiłek fizyczny. Plan zajęć obejmuję rozgrzewkę w formie aerobiku, w środkowej cześć ćwiczenia kształtująco - wzmacniające ABT, ABS, w części końcowej ćwiczenia rozciągające, rozluźniające.
Zajęcia prowadzone będą przez instruktora fitntess- nowoczesne formy gimnastyki.

 

Gotuję, więc jestem – zajęcia kulinarne

Prowadzący:
mgr Agata Drymel

Gotowanie to sztuka.
Trzeba do tego serca i natchnienia, wtedy najlepiej wychodzi i najlepiej smakuje.

W końcu często mówimy „sztuka kulinarna”. Czy kucharza można nazwać artystą? Oczywiście, ponieważ poprzez gotowanie można wyrazić siebie. Celem zajęć będzie więc nie tylko przybliżenie młodzieży dań charakterystycznych dla odległych krajów i bliższe zetknięcie ich z kuchnią regionalną, ale także pokazanie im, że gotowanie podobnie jak malarstwo czy fotografia może być uznawane za sztukę.

Dodatkowa opłata na zakup produktów - 50 zł na semestr.

 

Klub Młodego Chemika

Prowadzący:
mgr Dominika Biedalak-Ratajczak

Zajęcia w ramach Klubu Młodego Chemika mają rozbudzać zainteresowania i zamiłowania, rozwijać uzdolnienia, żywość reakcji intelektualnej, pasję poznania, zaciekawienie. Uczniowie należący do Klubu wykonują podczas zajęć, jak najbardziej samodzielnie, eksperymenty uczniowskie. Celem tych zajęć jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań specjalnością chemiczną młodzieży, opanowanie prostych czynności laboratoryjnych, wdrażanie uczniów do wykonywania doświadczeń z zachowaniem maksymalnych środków ostrożności, kształcenie umiejętności wykonywania prostych doświadczeń chemicznych i wyciągania prawidłowych wniosków, zrozumienie wszechobecności i znaczenia reakcji chemicznych w naszym otoczeniu.

 

Klub Młodego Przyrodnika

Prowadzący:
mgr Dominika Biedalak-Ratajczak

Program zajęć pozalekcyjnych "Klubu Młodego Przyrodnika" skierowany jest dla uczniów klas VI SP. Edukacja ekologiczna i ochrona przyrody to pojęcia, które nabierają coraz większego znaczenia i stały się sprawą całej ludzkości. Na zajęciach „Klubu Młodego Przyrodnika” uczniowie będą mogli poszerzać swoją wiedzę przyrodniczo - ekologiczną oraz podejmować praktyczne działąnia na rzecz ochrony przyrody i ekologii. Będą zdobywać wiedzę także poprzez proste doświadczenia, eksperymenty i pokazy. Celem programu zajęć jest pobudzenie ciekawości uczniów w poznawaniu najbliższego otoczenia, kształtowanie zainteresowań badawczych świata, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.

 

Klub teatralny RABAN

Prowadzący:
mgr Edyta Menzel

Klub teatralny RABAN skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej od klasy piątej. Pragniemy stać się młodymi aktorami teatralnymi i kabaretowymi, którzy będą nabierać doświadczenia w występach na szkolnej scenie. Gwarantujemy świetną zabawę, emocje tworzenia i przełamywanie barier nieśmiałości. Serdecznie zapraszam Edyta Menzel

 

KMO Odyseja Eksperymentów

Prowadzący:
mgr Grzegorz Pierzchalski

Zapraszamy na roczne spotkania klubowe KMO "Odyseja Eksperymentów" w Szkole Katolickiej. Staropolskie przysłowie mówi “czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”. Pragniemy nieco zmodyfikować to przysłowie i pokazać co zrobić, aby Jaś się nie wystraszył, a Jan się nie obawiał. Chcieliśmy zachęcić do eksperymentów dzieci tak by nauka była przyjemna i pasjonująca. Metody prowadzenia zajęć, dobór tematów jest tak przemyślany, by zostały zaangażowane wszystkie zmysły, a dzieci aktywnie uczestniczyły w doświadczeniach. Doświadczenia są tak zaprezentowane, że każdy młody naukowiec wykonał i powtórzył je samemu w domu z wykorzystaniem poznanego prawa. Do tego nie trzeba mieć laboratorium, wystarczy miejsce w kuchni, produkty spożywcze, przybory szkolne.

 

 

Lekkoatletyka

Prowadzący:
mgr Tomasz Niedziela

Lekkoatletyka nie bez powodu nazywana jest królową sportu. To jedna z najstarszych dyscyplin sportu, oparta na naturalnym ruchu, która najlepiej oddaje ducha rywalizacji.
Lekkoatletyka jako jedna z nielicznych dyscyplin sportowych pozwala młodzieży wykorzystać swoje szanse w podnoszeniu poziomu sportowego niezależnie od posiadanych warunków fizycznych i dyspozycji psychicznych.
Jedną z olbrzymich zalet lekkoatletyki jest jej duży wpływ na poprawę stanu zdrowia ćwiczących. Ma to szczególne znaczenie w chwili, gdy większość dyscyplin sportowych została wepchnięta do sal gimnastycznych. Uprawianie lekkoatletyki zmusza ćwiczących do odbywania dużej ilości zajęć na świeżym powietrzu przez cały rok. Wpływa to bardzo korzystnie na stan zdrowia ćwiczących. Lekkoatletyka jest dyscypliną „utylitarną”. Zawiera wielkie bogactwo form ruchowych przydatnych i wykorzystywanych w „codziennym życiu”. Różne formy chodu, biegu, skoku i rzutu towarzyszą człowiekowi nieustannie.
Podczas Naszych zajęć skupimy się przede wszystkim na biegach ulicznych. Poznając jednocześnie piękno Naszego miasta. Zachęcam do uczestnictwa w zajęciach.

 

Little Chef

Prowadzący:
mgr Agata Drymel

Zajęcia kulinarne mają na celu rozwinąć w dzieciach pasję gotowania, uczniowie nabędą praktyczne umiejętności kulinarne oraz poznają zasady prawidłowego odżywiania się. Dzieci nauczą się komponować zdrowe posiłki oraz łączyć odpowiednio smaki. Będą doskonalić umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD, który ułatwia pracę w kuchni. Uczniowie zapoznają się z zasadami dotyczącymi serwowania potraw i estetyki na talerzu. Na zajęciach pojawią się potrawy z różnych stron świata, których smaki na pewno będą zaskakiwać. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie.

Dodatkowa opłata 50 zł na semestr.

 

Majsterkownia

Prowadzący:
Czesław Dąbrowski

Zrób to sam! Na zajęciach z majsterkowania nauczysz się obsługi podstawowych narzędzi oraz czynności, które ułatwią dorosłe życie. Pomalowanie ściany czy naprawa półki nie będzie dla Ciebie problemem. Przebita dętka w rowerze? Załataj ją sam. Potrzebny prezent? Zrób własnoręcznie ramkę do zdjęć - wytnij, oszlifuj, pomaluj, złóż. Chcesz nauczyć się więcej? Zapraszamy na Majsterkownie!

 

Mali odkrywcy

Prowadzący:
mgr Wiktoria Szczepaniak

„Mali odkrywcy”- zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I - III. Na zajęciach będziemy odkrywali ciekawostki naszego świata, rzeczy nieznane i niesamowite, które dzieją się na co dzień wokół nas. Samodzielnie wykonując doświadczenia zamienimy się w małych chemików. Będziemy biologami badając i obserwując zmiany w otaczającej i zmieniającej się w porach roku przyrodzie.
Czy wiecie, że legenda głosi, iż kanapkę z masłem wymyślił Mikołaj Kopernik- poznacie tez tą i wiele innych legend.
Czy znacie Alberta Eisteina? Jeśli nie, nie martwcie się poznacie jego i wiele znanych postaci.
Jeden z obywateli Indii pobił rekord Guinessa w kategorii… najdłuższe włosy w uszach! Miały one aż 18 cm długości. - Może nam też uda się ustanowić nowy rekord w jakieś dziedzinie.
Na zajęciach będziemy rozwijać również umiejętności i zainteresowania muzyczne oraz plastyczne. To i wiele innych, nowych i ciekawych informacji będą wyjawiać Mali Odkrywcy.

Dopłata co miesiąc na potrzebne materiały - 5 zł.

 

Mały inżynier

Prowadzący:
mgr Mikołaj Stępczak

Zajęcia dodatkowe „Mały inżynier” skierowane są do uczniów I, II i III klasy Szkoły Podstawowej.

Spotkania mają na celu rozwijanie kreatywnego i analitycznego myślenia, umiejętności planowania a także polepszania umiejętności manualnych przy samej budowie robotów. Uczestnicy zajęć pracują w parach, każda para ma do dyspozycji rozszerzony zestaw LEGO® WEDO. Są to najnowsze klocki edukacyjne LEGO®. Dodatkowo każdej parze udostępniony będzie komputer z zainstalowaną aplikacją, pozwalającą tworzyć programy dla zbudowanych robotów.

 

Mały inżynier II

Prowadzący:
mgr Mikołaj Stępczak

Zajęcia dodatkowe „Mały inżynier II” skierowane są do uczniów IV i V klasy Szkoły Podstawowej. Istota zajęć wymusza prowadzenie ich w sposób blokowy - raz w miesiącu, 4 godziny.

Spotkania mają na celu rozwijanie kreatywnego i analitycznego myślenia, umiejętności planowania, a także polepszania umiejętności manualnych przy samej budowie robotów. Uczestnicy zajęć pracują w parach, każda para ma do dyspozycji rozszerzony zestaw LEGO® MINDSTORMS. Są to najnowsze klocki edukacyjne LEGO®. Dodatkowo każdej parze udostępniony będzie komputer z zainstalowaną aplikacją, pozwalającą tworzyć programy dla zbudowanych robotów.

 

Mini siatkówka

Prowadzący:
mgr Eliasz Pawlak

Piłka siatkowa wpływa na wszechstronny rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, dlatego zasługuje na promowanie jako jeden z najbardziej efektywnych sportów. Umiejętność gry w piłkę siatkową oparta jest na zbiorze czynności ruchowych określonych jako umiejętności lub nawyki ruchowe. Dzieci będą uczyć się umiejętności siatkarskich za pomocą przygotowanych ćwiczeń, zabaw i gier ruchowych. Podczas gry w piłkę siatkową dominują ruchy dynamiczne, niestandardowe i acykliczne, które kształtują wszystkie cechy motoryczne, a w szczególności szybkość, zręczność i wytrzymałość. Ze względu na to piłka siatkowa stawiana jest w rzędzie najbardziej wartościowych form aktywności fizycznej. Zajęcia dla dzieci klas 3 SP chodzących wcześniej na zajęcia z piłki siatkowej.
Zajęcia prowadzi trener II klasy.

 

Motoryka Smyka

Prowadzący:
mgr Przemysław Cejza

Zajęcia skierowane dla uczniów klas I –III Szkoły Podstawowej mające na celu usprawnienie rozwoju motorycznego w aspekcie koordynacyjnym, psychomotorycznym i siłowym młodego ucznia.

Zajęcia w swym programie uwzględniają pracę nad wyrobieniem podstawowych nawyków postawy ciała w każdej płaszczyźnie skupiając się nie tylko na sile mięśniowej ale też prawidłowym ułożeniem całego ciała choćby w pozycji stojącej. Poprzez ćwiczenia koordynacyjne uczeń rozwija swoje umiejętności psychomotoryczne (oko - ręka), które rozwijają się prawidłowo podczas raczkowania dziecka (wiek niemowlęcy). W dalszym etapie dzieciństwa nawyk ten jest zamieniany na chód. Dzięki tym prostym ćwiczeniom aktywowane są obie półkule mózgowe a ciało może poruszać się sprawniej i wydajniej. Poprzez ciągłe wyrabianie  prawidłowych nawyków posturalnych uczeń nie tylko kontroluje swoje ciało podczas siedzenia w ławce szkolnej ale też wie jak prawidłowo chodzić i podnosić przedmioty. Zajęcia mają podłoże ćwiczeń korekcyjnych jednak głównym aspektem jest tu mobilizacja i ogólna sprawność, która ma na celu zapobieganie różnym wadom postawy i kontuzjom.

 

Nie święci garnki lepią - warsztaty ceramiczne

Prowadzący:
mgr Paulina Tromska

Zajęcia ceramiczne prowadzone są na zasadzie stymulującej zabawy, wpływającej na: rozwój zdolności manualnych, oraz spostrzegawczość i pomysłowość przy projektowaniu kompozycji przestrzennej. Warsztaty pozwalają oderwać się od codzienności i zrealizować własne pomysły pod okiem prowadzącego.

Glina ma wiele możliwości kreatywnego zmagania, a jej plastyczność i temperatura ma wyjątkowe działanie, jest materiałem, który fantastycznie rozwija zdolności plastyczne, rozbudza wrażliwość artystyczną i zapał twórczy.

Praca z gliną uczy kreatywności, cierpliwości, organizacji, planowania, a także odpowiedzialności za wykonaną rzecz, ale przede wszystkim stanowi wspaniałą zabawę.

         Podczas zajęć uczniowie poznają technikę ręcznego formowania gliny z bryły, kuli, wałeczków i plastrów oraz sposoby jej dekorowania. Warszaty obejmują tworzenie  prac zdobionych stemlami i odciskaną fakturą. Uczestnicy warsztatów poznają elementy historii ceramiki, wykorzystywane materiały oraz narzędzia.

Na warsztatach dostępne są profesjonalne materiały- wysokogatunkowa glina oraz szkliwa i angoby.

Wykonane prace, po wysuszeniu, wypalane będą w pracowni w piecu ceramicznym. Dzieci poznając cały proces tworzenia, uczą sie szacunku do pracy swojej i innych oraz cierpliwie oczekują ostatecznego efektu swojej pracy.

Grupa zaawansowana będzie doskonalić swoje umiejętności, wykorzystywać wiedzę i poznane techniki. Dodatkowo zajmiemy się między innymi: odlewaniem z masy lejnej, lepieniem z wałka, tworzeniem form użytkowych z elementami dekoracyjnymi, problemtyka proporcji postaci i stosowaniem technik malarskich w ceramice.

Stworzone podczas zajęć dzieła, stają się własnością ich autora. Przedmioty wykonane w pracowni doskonale pełnią rolę użytkową i dekoracyjną w domu, świetnie spełniają także rolę prezentów.

W związku z zakupem gliny, szkliwa i angoby, uczestnicy wnoszą dodatkową comiesięczna opłatę w wysokości 5 zł u osoby prowadzącej  zajęcia .

 

Od plastyki do.... nauki języka francuskiego?

Prowadzący:
mgr Małgorzata Grzelczyk

Założeniem zajęć jest połączenie lubianej na ogół przez dzieci aktywności plastycznej oraz wprowadzenie i zachęcenie do nauki języka francuskiego. Zajęcia mają odbywać się w atmosferze ciepła, życzliwości i spontaniczności oraz pobudzać do samodzielnej realizacji własnych pomysłów. Wczesne nauczanie języka obcego opiera się przede wszystkim na produkcji ustnej i rozróżnianiu znaków graficznych. Wszyscy, którzy pracują z dziećmi wiedzą jak ważne jest wykorzystanie muzyki, rytmiki i rymu w ogólnym procesie nauczania, a w szczególności w procesie uczenia języków. Od strony praktycznej, są to często piosenki, wyliczanki. One to uczą dzieci porozumiewania się dzięki melodii słów i ich magicznej sile.

 

Photography

Prowadzący:
mgr Mark Taylor

A class to study and improve our skills in photography. We will focus on the skill of taking photographs, post processing (editing) and we will also focus on the conceptual elements of photography, taking into account historically important influences that have shaped the artform over time. (CLASSES WILL BE DONE IN ENGLISH)

 

Piłkarskie rewolucje

Prowadzący:
mgr Rafał Wachowiak
mgr Tomasz Niedziela

Piłka nożna jest grą zespołową, w której poszczególni gracze i zmiana sposobu działania jednego powoduje zmiany sposobów postępowania w grze pozostałych graczy i całej drużyny. Istotą gry w piłkę nożną jest ścisłe przestrzeganie jej reguł i zasad fair-play oraz założenie, iż działanie nasze, jak i przeciwnika, jest racjonalne. Gra jest więc sposobem rozwiązywania konfliktu przez odebranie jednej ze stron możliwości dowolnego wpływania na działanie drugiej. Podstawy piłki nożnej to technika na której głównie opieram naukę i zrozumienie istoty gry w piłkę nożną, dopiero dalszy etap i wyższy szczebel zaawansowania stanowi taktyka, która jest niezbędna w dalszym etapie szkolenia jako klucz do sukcesu drużyny w osiąganiu wspólnego celu.

 

Piłka koszykowa

Prowadzący:
mgr Rafał Wachowiak

Piłka koszykowa wpływa na wszechstronny rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, dlatego zasługuje na promowanie jej jako jeden z najbardziej efektywnych sportów. Podczas zajęć dzieci będą uczyły się rzucać, chwytać, uczestniczyć w grze uproszczonej oraz właściwej. Podczas zajęć dzieci poznają poprzez gry i zabawy podstawowe umiejętności koszykarskie oraz  kształtować będą niezbędne nawyki ruchowe. Zajęcia podzielone na grupy ze względu na wiek oraz umiejętności.

 

Piłka nożna

Prowadzący:
mgr Rafał Wachowiak
mgr Tomasz Niedziela

Piłka nożna jest grą zespołową, w której poszczególni gracze i zmiana sposobu działania jednego powoduje zmiany sposobów postępowania w grze pozostałych graczy i całej drużyny. Istotą gry w piłkę nożną jest ścisłe przestrzeganie jej reguł i zasad fair-play oraz założenie, iż działanie nasze, jak i przeciwnika, jest racjonalne. Gra jest więc sposobem rozwiązywania konfliktu przez odebranie jednej ze stron możliwości dowolnego wpływania na działanie drugiej. Podstawy piłki nożnej to technika na której głównie opieram naukę i zrozumienie istoty gry w piłkę nożną, dopiero dalszy etap i wyższy szczebel zaawansowania stanowi taktyka, która jest niezbędna w dalszym etapie szkolenia jako klucz do sukcesu drużyny w osiąganiu wspólnego celu.

 

Piłka ręczna

Prowadzący:
mgr Rafał Wachowiak

Zajęcia dodatkowe z piłki ręcznej są przeznaczone dla uczniów mających predyspozycję do uprawiania piłki ręcznej.

W czasie zajęć uczniowie powinni opanować założone w programie elementy techniki i taktyki piłki ręcznej. Ważnym elementem zajęć jest rozwijanie wśród uczniów zasady "fair play". Uczestnictwo w zajęciach kształtuje wśród uczniów postawę prozdrowotną i umiejętność zagospodarowania sobie czasu wolnego. Wdraża do aktywnego i systematycznego uprawiania sportu.

Uczniowie, wykazujący zainteresowanie piłką ręczną i uczestniczący w zajęciach, będą mogli sprawdzić stopień opanowania swoich umiejętności, uczestnicząc w zawodach sportowych, mini turniejach i rozgrywkach szkolnych.

 

Pływanie - doskonalenie

Prowadzący:
mgr Przemysław Cejza
mgr Tomasz Niedziela

Doskonalenie technik pływackich od kraula na grzbiecie poprzez styl klasyczny i kraula na piersiach..

Uwaga: opłata za basen jest stała niezależnie od nieobecności dziecka (istnienie jedynie możliwość odrobienia basenu w innym terminie).

 

Pływanie - nauka i doskonalenie

Prowadzący:
mgr Rafał Wachowiak

Zajecia przeznaczone dla dzieci oswojonych ze srodowiskiem wodnym, umiejących zanurzać twarz w wodzie i potrafiących poruszać się swobodnie na nogach po dnie basenu.

Uwaga: opłata za basen jest stała niezależnie od nieobecności dziecka (istnienie jedynie możliwość odrobienia basenu w innym terminie).

 

Podstawy robotyki

Prowadzący:
mgr Mikołaj Stępczak

Konstruuj – programuj – baw się!

Tworzenie robotów już samo w sobie jest fascynującą dziedziną. Jeżeli do tego dołożyć możliwość zaprogramowania własnego robota, dostajemy świetną zabawę, która jednocześnie uczy logicznego myślenia, przewidywania i kreatywności. Na zajęciach uczeń będzie miał okazję poznać LEGO® MINDSTORMS® EV3, najnowsze i najbardziej zaawansowane klocki edukacyjne LEGO®. Stworzy własne roboty, potrafiące dużo więcej, niż tylko poruszać się po linii prostej. Zaprogramuje je, by wykonywały określone przez niego czynności gdy np. napotkają przeszkodę. A może także zbuduje słonia, chodzącego, trąbiącego i potrafiącego podnosić przedmioty trąbą. To już zależy tylko od wyobraźni!

 

Przystanek Sztuka

Prowadzący:
mgr Paulina Tromska

Tegoroczne warsztaty artystyczne przeznaczone są dla uczniów, którzy chcą twórczo rozwijać się  w zakresie  działań plastycznych. Program zajęć obejmować będzie techniki malarskie,   pracę z kolorem w różnych technikach, elementy rękodzielnictwa  oraz  rzeźbę w gipsie i glinie.

Przykładowe tematy zajęć:

 • Projektowanie biżuterii, malarstwo na szkle
 • Formowanie w glinie
 • Techniki malarskie w ceramice
 • Odlewy gipsowe
 • Papieroplastyka
 • Projektowanie breloków do kluczy, praca z tkaniną i włóczką, upcykling

Prace wykonane na zajęciach stają sie własnością uczestników, jednak niektóre z technik będą wymagać dodatkowych nakładów finansowych  w celu zakupu niezbędnych materiałów.

 

Siatkówka

Prowadzący:
mgr Eliasz Pawlak

Siatkówka daje wszelkiego rodzaju emocje. Po porażkach smutek i rozczarowanie, po zwycięstwie radość i satysfakcję. Dzięki tej dyscyplinie możliwe jest kształtowanie charakteru, branie odpowiedzialności za siebie i innych. Podczas zajęć prowadzone będą ćwiczenia i gry mające na celu kształtowanie podstawowych umiejętności motorycznych jak szybkość, zwinność wytrzymałość oraz zdolności techniczne - zagrywkę, wystawienie, blok, atak, przyjecie. uczestnicy wprowadzani będą w podstawowe rozwiązania taktyczne. Zajęcia prowadzi trener II klasy.

 

Strzelectwo sportowe do tarczy z karabinu pneumatycznego

Prowadzący:
mgr Rafał Wachowiak

 

Szachy

Prowadzący:
mgr Rafał Wachowiak

Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka - kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną. Dlatego też wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności.

Szachy wbrew pozorom i obiegowym opiniom zawierają wiele elementów wychowawczych. Uczą odwagi i odpowiedzialności za własne decyzje. Młody adept „królewskiej gry" staje się bardziej cierpliwy, wytrwały i w pełni panuje nad sobą. Szachy uczą go pokory gdyż wie, że nie wszystkie jego decyzje mogą być słuszne (w myśl powiedzenia, że nie ma na świecie szachisty który wygrałby wszystkie swoje partie). Dzięki temu obiektywizmowi wzrasta szacunek do przeciwnika i samego siebie a sam potrafi stosować w życiu zasadę „fair play". Wykształcone w ten sposób cechy umysłu i charakteru objawiają się nie tylko przy szachownicy. Efekty widać już we wczesnej edukacji dziecka. Objawia się to umiejętnością koncentracji nad zagadnieniem, łatwością zapamiętania szczegółów czy szybkością w dotarciu do prawidłowego rozwiązania problemu. Śmiało można stwierdzić więc, że szachy to nie tylko wyrafinowana rozrywka intelektualna, ale także ogromna inwestycja w umysły naszych dzieci.

 

Tenis stołowy

Prowadzący:
mgr Eliasz Pawlak

Tenis stołowy (znany jako ping-pong) – gra, w której uczestniczą 2 (gra pojedyncza – singel) lub 4 osoby (gra podwójna – debel). Współczesny tenis stołowy jest bardzo szybką grą, wymagającą od zawodników niezwykle energicznych ruchów i reakcji.
Zajęcia te będa polegały w głównej mierze na grze, w której uczniowie postarają sie opanować płynne odbicia forhend-bekhend oraz nadanie rotacji piłeczce podczas zagrywki.

Zapraszam na zajęcia!

 

Tworzenie stron www z elementami grafiki komputerowej

Prowadzący:
mgr Mikołaj Stępczak

Stwórz własną stronę internetową!

Dziś Internet staje się nieodłącznym elementem codziennego życia. Jest narzędziem do kontaktu, nauki, dzielenia się z innymi. Istnieje wiele serwisów udostępniających te możliwości. Często jednak korzystając z nich użytkownik dostaje też wiele usług niepotrzebnych, niewygodnych czy wręcz niechcianych. W takim przypadku lepszym rozwiązaniem wydaje się stworzenie czegoś własnego, jak choćby zbudowanie strony, na której zaprezentujemy nasze zainteresowanie, opiszemy ciekawe historie, założymy własne forum, które będzie działać dokładnie tak, jak tego chcemy. To nie jest trudne. Na zajęciach Pokaż się w Internecie uczeń pozna sposoby tworzenia stron internetowych, od prostych opartych tylko na języku HTML, do bardziej złożonych projektów wykorzystujących np. PHP, jQuery i bazy danych. Nauczy się też wykorzystywać dostępne narzędzia, pozwalające uczynić stronę ciekawszą i po prostu ładniejszą. Na zajęciach wprowadzone też będą podstawy obsługi programów graficznych, które umożliwią stworzenie własnego logo czy układu kolorystycznego strony.

Od dawien dawna obraz stanowił doskonałą, chyba najbardziej uniwersalną formę przekazu. Można rzec przecież, że świat składa się z obrazów. Naturalnym było, że wraz z pojawieniem się komputerów, zaczęto używać je do tworzenia i edycji obrazów. Na zajęciach Grafika komputerowa uczeń zapozna się z technikami używanymi do tworzenia grafiki, podstawowymi pojęciami związanymi z tym tematem, obsługą programów graficznych, w tym także obróbką zdjęć. Zaznajomi się także z fotografią cyfrową, jej historią i technologią za nią stojącą.

 

Unihokej

Prowadzący:
mgr Przemysław Cejza

Unihokej jest grą dla wszystkich. Proste zasady gry w unihokeja i możliwości uprawiania tej dyscypliny w każdych warunkach i przez wszystkich bez względu na umiejętności. Jest to gra bezpieczna, wyzwalająca wiele emocji i dająca graczom dużo przyjemności. Sprzęt unihokeja można wykorzystać do prowadzenia atrakcyjnych zabaw i gier ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych oraz w zaspokojeniu innych potrzeb ruchowych na lekcjach wychowania fizycznego.

Unihokej spełnia wymagania, jakie powinno stawiać się sportom dla najmłodszych. Jest sportem - zabawą, nacechowaną dużą dynamiką, walorami wychowawczymi (wyrabia poczucie odpowiedzialności, rozwija umiejętności współdziałania, poszanowania przepisów itp.), zaspokaja potrzebę aktywności ruchowej i walki sportowej. Systematycznie uprawiany wzmacnia organizm dziecka, wpływa na poprawę ogólnego rozwoju fizycznego, rozwija motorykę oraz specjalne umiejętności i nawyki ruchowe. Jest to gra, której zasady dostosowujemy do potrzeb i umiejętności grających.

Unihokej rozgrywany jest w formie meczu między dwoma drużynami i polega na zdobyciu większej liczby bramek niż drużyna przeciwnika. Gra powinna być prowadzona w sali o twardej i równej nawierzchni.

 

Warsztaty dziennikarza prasowego, radiowego i telewizyjnego

Prowadzący:
mgr Krystian Kaliszak

Warsztaty obejmować będą zajęcia z zakresu dziennikarstwa. Uczestnicy zapoznają się z pracą reportera telewizyjnego, radiowego oraz prasowego. Poznają profesjonalne słownictwo związane z tym zawodem, sposoby zbierania informacji, tworzenia materiałów dziennikarskich a także nauczą się prawidłowej artykulacji. Każdy z uczestników będzie miał szansę poznać tajniki prowadzenia programu telewizyjnego czy też udzielania korespondencji do studia telewizyjnego. Zajęcia obejmować będą prace przed kamerą, mikrofonem a także w studiu telewizyjnym.

Zajęcia prowadzi dziennikarz TVP Krystian Kaliszak.

 

Warsztaty szycia

Prowadzący:
Anna Chrzanowska

Warsztaty szycia są organizowane dla dzieci i młodzieży, które chcą nauczyć się szyć. Program zawiera podstawowe informacje z zakresu krawiectwa. Jest to pierwszy krok do poznania budowy i technik szycia na maszynie. Na warsztatach tych wykonacie maskotki, torby, poduszki i inne fantastyczne kolorowe rzeczy. Przed rozpoczęciem szycia omówię budowę maszyny do szycia oraz wybrane terminologie stosowane w krawiectwie. Będziecie mogli poznać zasady wykroju, kompozycji i kreatywnej zabawy kolorem i tkaniną. Warsztaty to dobra okazja aby rozwinąć swoje umiejętności manualne.
Zapewniamy wszystkie materiały i maszyny do szycia oraz wesołą atmosferę :)

 

W krainie muzyki

Prowadzący:
mgr Monika Knyspel

Muzyka jest bardzo ważnym elementem w życiu naszych pociech, gdyż wpływa nie tylko na ich samopoczucie, ale również na rozwój intelektualny. Kontakt z muzyką uczy koncentracji i bardzo dobrze działa na pamięć. Zapraszam dzieci z klas I-III, które lubią śpiewać i chętnie uczestniczą w muzycznych pląsach. Podczas zajęć wykorzystamy bum bum rurki, a także rozpoczniemy naukę gry na flażolecie.

Osoby, które zapiszą się na zajęcia będą zobowiązane do zakupu flażoletu (zamówienie u prowadzącego, cena 20-25zł w zależności od materiału, z którego jest wykonany).

 

W świecie piosenek, rytmów, skoków i kolorów

Prowadzący:
mgr Małgorzata Skrzypek

Zapraszam uczniów do świata wesołych piosenek, zabaw i kolorów. Będziemy uczyć się różnych piosenek, tworzyć muzykę, bawić się ruchem, uczyć się wyrażać emocje, a przede wszystkim przyjemnie spędzać czas.

W czasie zajęć każdy znajdzie coś dla siebie: ciekawą zabawę na powitanie, wesołą piosenkę, prosty taniec, zabawę tematyczną, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, grę na instrumentach lub pracę plastyczną z elementami relaksacji.

 

Zabawy z matematyką

Prowadzący:
mgr Monika Knyspel

Klub „Zabawy z matematyką” – królową nauk jest skierowany do dzieci zainteresowanych matematyką lub wykazujących uzdolnienia w tym kierunku. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej. Głównym celem jest rozwijanie aktywności matematycznych w formie zabawy oraz przygotowanie uczniów do konkursu matematycznego „Kangur”. W ramach zajęć wykorzystywane będą przede wszystkim gry, łamigłówki i zabawy matematyczne. Zapraszam chętne dzieci.

 

Zajęcia plastyczne W Krainie Plastyki

Prowadzący:
mgr Krystyna Kaczmarek

Zajęcia plastyczne poprzez swoją różnorodność  poprawiają sprawność manualną. Terapeutycznie wpływają na psychospołeczną sferę życia dziecka oraz na jakość wychowania.  Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów szkoły podstawowej w celu urozmaicenia dzieciom wolnego czasu, rozwijania ich zainteresowań plastycznych zapraszam uczniów klas IV szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019  na zajęcia plastyczne "W KRAINIE PLASTYKI”. Zajęcia plastyczne są przeznaczone dla dzieci, które wykazują zainteresowania tą dziedziną aktywności oraz czerpią zadowolenie z faktu tworzenia prac plastycznych.

 

 

Oferta zajęć dodatkowych na rok szkolny 2018/2019 dla uczniów gimnazjów

Gotuję, więc jestem – zajęcia kulinarne

Prowadzący:
mgr Agata Drymel

Gotowanie to sztuka.
Trzeba do tego serca i natchnienia, wtedy najlepiej wychodzi i najlepiej smakuje.

W końcu często mówimy „sztuka kulinarna”. Czy kucharza można nazwać artystą? Oczywiście, ponieważ poprzez gotowanie można wyrazić siebie. Celem zajęć będzie więc nie tylko przybliżenie młodzieży dań charakterystycznych dla odległych krajów i bliższe zetknięcie ich z kuchnią regionalną, ale także pokazanie im, że gotowanie podobnie jak malarstwo czy fotografia może być uznawane za sztukę.

Dodatkowa opłata na zakup produktów - 50 zł na semestr.

 

Lekkoatletyka

Prowadzący:
mgr Tomasz Niedziela

Lekkoatletyka nie bez powodu nazywana jest królową sportu. To jedna z najstarszych dyscyplin sportu, oparta na naturalnym ruchu, która najlepiej oddaje ducha rywalizacji.
Lekkoatletyka jako jedna z nielicznych dyscyplin sportowych pozwala młodzieży wykorzystać swoje szanse w podnoszeniu poziomu sportowego niezależnie od posiadanych warunków fizycznych i dyspozycji psychicznych.
Jedną z olbrzymich zalet lekkoatletyki jest jej duży wpływ na poprawę stanu zdrowia ćwiczących. Ma to szczególne znaczenie w chwili, gdy większość dyscyplin sportowych została wepchnięta do sal gimnastycznych. Uprawianie lekkoatletyki zmusza ćwiczących do odbywania dużej ilości zajęć na świeżym powietrzu przez cały rok. Wpływa to bardzo korzystnie na stan zdrowia ćwiczących. Lekkoatletyka jest dyscypliną „utylitarną”. Zawiera wielkie bogactwo form ruchowych przydatnych i wykorzystywanych w „codziennym życiu”. Różne formy chodu, biegu, skoku i rzutu towarzyszą człowiekowi nieustannie.
Podczas Naszych zajęć skupimy się przede wszystkim na biegach ulicznych. Poznając jednocześnie piękno Naszego miasta. Zachęcam do uczestnictwa w zajęciach.

 

Photography

Prowadzący:
mgr Mark Taylor

A class to study and improve our skills in photography. We will focus on the skill of taking photographs, post processing (editing) and we will also focus on the conceptual elements of photography, taking into account historically important influences that have shaped the artform over time. (CLASSES WILL BE DONE IN ENGLISH)

 

Piłka koszykowa

Prowadzący:
mgr Rafał Wachowiak

Piłka koszykowa wpływa na wszechstronny rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, dlatego zasługuje na promowanie jej jako jeden z najbardziej efektywnych sportów. Podczas zajęć dzieci będą uczyły się rzucać, chwytać, uczestniczyć w grze uproszczonej oraz właściwej. Podczas zajęć dzieci poznają poprzez gry i zabawy podstawowe umiejętności koszykarskie oraz  kształtować będą niezbędne nawyki ruchowe. Zajęcia podzielone na grupy ze względu na wiek oraz umiejętności.

 

Piłka nożna

Prowadzący:
mgr Rafał Wachowiak
mgr Tomasz Niedziela

Piłka nożna jest grą zespołową, w której poszczególni gracze i zmiana sposobu działania jednego powoduje zmiany sposobów postępowania w grze pozostałych graczy i całej drużyny. Istotą gry w piłkę nożną jest ścisłe przestrzeganie jej reguł i zasad fair-play oraz założenie, iż działanie nasze, jak i przeciwnika, jest racjonalne. Gra jest więc sposobem rozwiązywania konfliktu przez odebranie jednej ze stron możliwości dowolnego wpływania na działanie drugiej. Podstawy piłki nożnej to technika na której głównie opieram naukę i zrozumienie istoty gry w piłkę nożną, dopiero dalszy etap i wyższy szczebel zaawansowania stanowi taktyka, która jest niezbędna w dalszym etapie szkolenia jako klucz do sukcesu drużyny w osiąganiu wspólnego celu.

 

Piłka ręczna

Prowadzący:
mgr Rafał Wachowiak

Zajęcia dodatkowe z piłki ręcznej są przeznaczone dla uczniów mających predyspozycję do uprawiania piłki ręcznej.

W czasie zajęć uczniowie powinni opanować założone w programie elementy techniki i taktyki piłki ręcznej. Ważnym elementem zajęć jest rozwijanie wśród uczniów zasady "fair play". Uczestnictwo w zajęciach kształtuje wśród uczniów postawę prozdrowotną i umiejętność zagospodarowania sobie czasu wolnego. Wdraża do aktywnego i systematycznego uprawiania sportu.

Uczniowie, wykazujący zainteresowanie piłką ręczną i uczestniczący w zajęciach, będą mogli sprawdzić stopień opanowania swoich umiejętności, uczestnicząc w zawodach sportowych, mini turniejach i rozgrywkach szkolnych.

 

Pływanie - doskonalenie

Prowadzący:
mgr Przemysław Cejza
mgr Tomasz Niedziela

Doskonalenie technik pływackich od kraula na grzbiecie poprzez styl klasyczny i kraula na piersiach..

Uwaga: opłata za basen jest stała niezależnie od nieobecności dziecka (istnienie jedynie możliwość odrobienia basenu w innym terminie).

 

Podstawy robotyki

Prowadzący:
mgr Mikołaj Stępczak

Konstruuj – programuj – baw się!

Tworzenie robotów już samo w sobie jest fascynującą dziedziną. Jeżeli do tego dołożyć możliwość zaprogramowania własnego robota, dostajemy świetną zabawę, która jednocześnie uczy logicznego myślenia, przewidywania i kreatywności. Na zajęciach uczeń będzie miał okazję poznać LEGO® MINDSTORMS® EV3, najnowsze i najbardziej zaawansowane klocki edukacyjne LEGO®. Stworzy własne roboty, potrafiące dużo więcej, niż tylko poruszać się po linii prostej. Zaprogramuje je, by wykonywały określone przez niego czynności gdy np. napotkają przeszkodę. A może także zbuduje słonia, chodzącego, trąbiącego i potrafiącego podnosić przedmioty trąbą. To już zależy tylko od wyobraźni!

 

Przystanek Sztuka

Prowadzący:
mgr Paulina Tromska

Tegoroczne warsztaty artystyczne przeznaczone są dla uczniów, którzy chcą twórczo rozwijać się  w zakresie  działań plastycznych. Program zajęć obejmować będzie techniki malarskie,   pracę z kolorem w różnych technikach, elementy rękodzielnictwa  oraz  rzeźbę w gipsie i glinie.

Przykładowe tematy zajęć:

 • Projektowanie biżuterii, malarstwo na szkle
 • Formowanie w glinie
 • Techniki malarskie w ceramice
 • Odlewy gipsowe
 • Papieroplastyka
 • Projektowanie breloków do kluczy, praca z tkaniną i włóczką, upcykling

Prace wykonane na zajęciach stają sie własnością uczestników, jednak niektóre z technik będą wymagać dodatkowych nakładów finansowych  w celu zakupu niezbędnych materiałów.

 

Siatkówka

Prowadzący:
mgr Eliasz Pawlak

Siatkówka daje wszelkiego rodzaju emocje. Po porażkach smutek i rozczarowanie, po zwycięstwie radość i satysfakcję. Dzięki tej dyscyplinie możliwe jest kształtowanie charakteru, branie odpowiedzialności za siebie i innych. Podczas zajęć prowadzone będą ćwiczenia i gry mające na celu kształtowanie podstawowych umiejętności motorycznych jak szybkość, zwinność wytrzymałość oraz zdolności techniczne - zagrywkę, wystawienie, blok, atak, przyjecie. uczestnicy wprowadzani będą w podstawowe rozwiązania taktyczne. Zajęcia prowadzi trener II klasy.

 

Strzelectwo sportowe do tarczy z karabinu pneumatycznego

Prowadzący:
mgr Rafał Wachowiak

 

Szachy

Prowadzący:
mgr Rafał Wachowiak

Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka - kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną. Dlatego też wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności.

Szachy wbrew pozorom i obiegowym opiniom zawierają wiele elementów wychowawczych. Uczą odwagi i odpowiedzialności za własne decyzje. Młody adept „królewskiej gry" staje się bardziej cierpliwy, wytrwały i w pełni panuje nad sobą. Szachy uczą go pokory gdyż wie, że nie wszystkie jego decyzje mogą być słuszne (w myśl powiedzenia, że nie ma na świecie szachisty który wygrałby wszystkie swoje partie). Dzięki temu obiektywizmowi wzrasta szacunek do przeciwnika i samego siebie a sam potrafi stosować w życiu zasadę „fair play". Wykształcone w ten sposób cechy umysłu i charakteru objawiają się nie tylko przy szachownicy. Efekty widać już we wczesnej edukacji dziecka. Objawia się to umiejętnością koncentracji nad zagadnieniem, łatwością zapamiętania szczegółów czy szybkością w dotarciu do prawidłowego rozwiązania problemu. Śmiało można stwierdzić więc, że szachy to nie tylko wyrafinowana rozrywka intelektualna, ale także ogromna inwestycja w umysły naszych dzieci.

 

Tworzenie stron www z elementami grafiki komputerowej

Prowadzący:
mgr Mikołaj Stępczak

Stwórz własną stronę internetową!

Dziś Internet staje się nieodłącznym elementem codziennego życia. Jest narzędziem do kontaktu, nauki, dzielenia się z innymi. Istnieje wiele serwisów udostępniających te możliwości. Często jednak korzystając z nich użytkownik dostaje też wiele usług niepotrzebnych, niewygodnych czy wręcz niechcianych. W takim przypadku lepszym rozwiązaniem wydaje się stworzenie czegoś własnego, jak choćby zbudowanie strony, na której zaprezentujemy nasze zainteresowanie, opiszemy ciekawe historie, założymy własne forum, które będzie działać dokładnie tak, jak tego chcemy. To nie jest trudne. Na zajęciach Pokaż się w Internecie uczeń pozna sposoby tworzenia stron internetowych, od prostych opartych tylko na języku HTML, do bardziej złożonych projektów wykorzystujących np. PHP, jQuery i bazy danych. Nauczy się też wykorzystywać dostępne narzędzia, pozwalające uczynić stronę ciekawszą i po prostu ładniejszą. Na zajęciach wprowadzone też będą podstawy obsługi programów graficznych, które umożliwią stworzenie własnego logo czy układu kolorystycznego strony.

Od dawien dawna obraz stanowił doskonałą, chyba najbardziej uniwersalną formę przekazu. Można rzec przecież, że świat składa się z obrazów. Naturalnym było, że wraz z pojawieniem się komputerów, zaczęto używać je do tworzenia i edycji obrazów. Na zajęciach Grafika komputerowa uczeń zapozna się z technikami używanymi do tworzenia grafiki, podstawowymi pojęciami związanymi z tym tematem, obsługą programów graficznych, w tym także obróbką zdjęć. Zaznajomi się także z fotografią cyfrową, jej historią i technologią za nią stojącą.

 

Warsztaty dziennikarza prasowego, radiowego i telewizyjnego

Prowadzący:
mgr Krystian Kaliszak

Warsztaty obejmować będą zajęcia z zakresu dziennikarstwa. Uczestnicy zapoznają się z pracą reportera telewizyjnego, radiowego oraz prasowego. Poznają profesjonalne słownictwo związane z tym zawodem, sposoby zbierania informacji, tworzenia materiałów dziennikarskich a także nauczą się prawidłowej artykulacji. Każdy z uczestników będzie miał szansę poznać tajniki prowadzenia programu telewizyjnego czy też udzielania korespondencji do studia telewizyjnego. Zajęcia obejmować będą prace przed kamerą, mikrofonem a także w studiu telewizyjnym.

Zajęcia prowadzi dziennikarz TVP Krystian Kaliszak.

 

Warsztaty szycia

Prowadzący:
Anna Chrzanowska

Warsztaty szycia są organizowane dla dzieci i młodzieży, które chcą nauczyć się szyć. Program zawiera podstawowe informacje z zakresu krawiectwa. Jest to pierwszy krok do poznania budowy i technik szycia na maszynie. Na warsztatach tych wykonacie maskotki, torby, poduszki i inne fantastyczne kolorowe rzeczy. Przed rozpoczęciem szycia omówię budowę maszyny do szycia oraz wybrane terminologie stosowane w krawiectwie. Będziecie mogli poznać zasady wykroju, kompozycji i kreatywnej zabawy kolorem i tkaniną. Warsztaty to dobra okazja aby rozwinąć swoje umiejętności manualne.
Zapewniamy wszystkie materiały i maszyny do szycia oraz wesołą atmosferę :)

 

Wsparcie i współpraca

Strona korzysta z technologii jQuery. Strona wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celu prowadzenia ogólnych statystyk odwiedzin. Nie są zbierane żadne dane osobowe Użytkownika. mw