Wtorek, 14 lipca 2020

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

Parafia NSJ > Zajęcia dodatkowe > Skoła Podstawowa >

Klub Młodego Przyrodnika

Prowadzący

Opis zajęć

Program zajęć pozalekcyjnych "Klubu Młodego Przyrodnika" skierowany jest dla uczniów klas VI SP. Edukacja ekologiczna i ochrona przyrody to pojęcia, które nabierają coraz większego znaczenia i stały się sprawą całej ludzkości. Na zajęciach „Klubu Młodego Przyrodnika” uczniowie będą mogli poszerzać swoją wiedzę przyrodniczo - ekologiczną oraz podejmować praktyczne działąnia na rzecz ochrony przyrody i ekologii. Będą zdobywać wiedzę także poprzez proste doświadczenia, eksperymenty i pokazy. Celem programu zajęć jest pobudzenie ciekawości uczniów w poznawaniu najbliższego otoczenia, kształtowanie zainteresowań badawczych świata, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.

Płatność

Cena zajęć (jeżeli w opisie nie zaznaczono inaczej): 45 zł / miesiąc

Grupy zajęciowe

Wsparcie i współpraca