Poniedziałek, 23 listopada 2020

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

Skoła Podstawowa > Działania I-III SP > Konkursy >

Konkursy wewnątrzszkolne

Konkurs plastyczno – literacki „Brzechwa i Tuwim – ilustruję!”

Cele:

 • Promocja czytelnictwa.
 • Odkrywanie i promowanie talentów plastycznych.

Regulamin:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I, II i III Szkoły Podstawowej.
 2. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane techniką kolaż (sugerowane materiały to np. filc, bawełna, wełna, sznurek, inne mat. tekstylne)
 3. Wymiary pracy: 1 kartka A3.
 4. Prace powinny dotyczyć tematu konkursu - ilustracja do 1 wybranego wiersza Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima. Lista utworów, spośród których należy wybrać podana jest poniżej.
 5. Prace powinny być opisane: imię, nazwisko, klasa, autor i tytuł
 6. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  • zgodnością z tematem,
  • estetyką wykonania,
  • oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi.
 7. Ostateczny termin składania prac: 11.12.2020 r. w Bibliotece szkolnej lub Recepcji szkoły.
 8. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac.
 9. Przewidziane są nagrody rzeczowe, książki i dyplomy uczestnika .

Oceniane będą tylko prace wykonane indywidualnie i noszące wyraźne cechy samodzielności oraz zgodne z wymogami Regulaminu.

Zgłoszenie do Konkursu oznacza akceptację regulaminu, zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych w zakresie związanym z organizacją, przebiegiem i upowszechnianiem Konkursu.

Lista utworów:

Jan Brzechwa:

 1. Samochwała
 2. Kłamczucha
 3. Leń
 4. Ptasie plotki
 5. Kwoka
 6. Na straganie
 7. Hipopotam
 8. Kaczka dziwaczka
 9. Sójka
 10. Stonoga

Julian Tuwim:

 1. Słoń Trąbalski
 2. Ptasie radio
 3. Okulary
 4. Rzepka
 5. Spóźniony słowik
 6. O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci
 7. Zosia Samosia
 8. Dwa wiatry
 9. Bambo
 10. Dyzio Marzyciel

Zamieszczono: 22 listopada 2020 r.


Święci wśród nas - wyniki konkursu

Pod koniec października uczniowie klas I-III poznawali postacie Świętych. Na lekcjach oglądali filmy, słuchali opowiadań dotyczących wybranego w klasie Świętego. Uwieńczeniem tych działań był konkurs plastyczny „Święci wśród nas”. Wykorzystując dowolne techniki plastyczne dzieci wykonały prace przedstawiające poznanych Świętych.

Wyniki konkursu:

Klasy I
I miejsce – Antonina Cichoń klasa I b
II miejsce – Wojciech Herda klasa I b i  Jagna Polecka klasa 1 a
III miejsce – Amelia Łączna klasa I a

Klasy II
I miejsce – Zuzanna Fabisiak klasa II a i Paweł Białas klasa II b
II miejsce – Marta Hołderna klasa II a
III miejsce – Aleksy Wiśniewski klasa II b

Klasy III
I miejsce – Amelia Muszyńska klasa III b i Marcjanna Korzeniowska klasa III a
II miejsce – Miłosz Nowak klasa III b i Anna Korzeniowska klasa III a
III miejsce – Kornelia Ryszewska klasa III a

Zwycięzcom gratulujemy!
Wyróżnione prace można obejrzeć w galerii.

Zamieszczono: 8 listopada 2020 r.


Konkurs plastyczny „Święci wśród nas”

Cele konkursu:

 • wykazanie się znajomością postaci Świętych,
 • pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników,
 • popularyzacja działań plastycznych,
 • wdrożenie do samodzielności.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs adresowany jest dla uczniów klas I - III SP.
 • Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy użyciu dowolnej techniki, format prac A4.
 • Pracę uczniowie wykonują samodzielnie podczas zajęć edukacji plastycznej w szkole.
 • Nauczyciel wychowawca wybiera trzy najlepsze prace, które przekazuje organizatorom konkursu do dnia 29 października 2020 r.
 • Prace powinny być podpisane: imię, nazwisko i klasa.

Wyniki konkursu i nagrody:

 • Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 • Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez wystawienie nagrodzonych prac na tablicy ogłoszeń w szkole. Informacja o laureatach zostanie również zamieszczona na stronie internetowej szkoły.
 • Nagrody dla zwycięzców zostaną ufundowane przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół Katolickich im. Św. Jana Pawła II w Śremie i wręczone na szkolnym apelu.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy:
Izabela Kowalska
Agata Drymel

Zamieszczono: 21 października 2020 r.


„Wiersze, które bawią i uczą” - konkurs recytatorski

Regulamin szkolnego konkursu recytatorskiego dla klas I-II pod hasłem „Wiersze, które bawią i uczą”.

Cele konkursu:

 • poszerzanie znajomości twórczości różnych poetów,
 • popularyzowanie czytelnictwa,
 • propagowanie literatury dziecięcej,
 • rozwijanie zainteresowań literackich,
 • doskonalenie umiejętności recytatorskich.
 1. Konkurs przeznaczony dla uczniów klas I-II szkoły podstawowej.
 2. Zgłoszenia uczestników przyjmują wychowawcy klas.
 3. Prosimy o podanie: imienia i nazwiska dziecka, klasy, tytułu oraz nazwiska autora wiersza.
 4. Konkurs odbędzie się 23 listopada 2020 r.
 5. Jury dokona oceny wg następujących kryteriów:
  • dobór repertuaru,
  • interpretacja utworu,
  • opanowanie pamięciowe tekstu,
  • ogólny wyraz artystyczny.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy:
Izabela Kowalska
Agata Drymel

Zamieszczono: 21 października 2020 r.


IV (Po)Wakacyjny Konkurs Fotograficzny „Z książką w roli głównej”

Od 3 lat przed wakacjami proponowaliśmy naszym uczniom  i nauczycielom Wakacyjny Konkurs Fotograficzny z „Książką w roli głównej”, nietypowa sytuacja związana z COVID 19 spowodowała, że  nie został on ogłoszony w normalnym trybie.

Ciekawe zdjęcia, które napływały zwykle na konkurs  mobilizują nas do tego, aby czwarta edycja odbyła się jesienią – „po” wakacjach i nosiła tytuł IV (Po) Wakacyjny Konkurs Fotograficzny „Z książką w roli głównej”.

Mamy przekonanie, że książka to nie tylko świetna propozycja  na wakacje, ale na każda porę roku, że jest po prostu „dobra na wszystko” –parafrazując słowa znanej piosenki z Kabaretu Starszych Panów i również tym razem zostaną zgłoszone piękne i ciekawe fotografie.

Regulamin

Cele:

 • Promocja czytelnictwa.
 • Promowanie kreatywności w myśleniu i działaniu.

Regulamin:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej i Liceum Zespołu Szkół Katolickich im. ś Jana Pawła II w Śremie.
 2. Do konkursu można zgłosić 1 fotografię:
  1. Kategoria I:
   • Fotografia zrobiona w miejscu, gdzie rozgrywa się akcja wybranej książki np. na afrykańskiej sawannie, przez która podróżowali Staś i Nel, w Warszawie, która była miastem bohaterów „Kamieni na szaniec ”, itp.
   • W opisie należy podać autora i tytuł książki oraz określić miejsce, w którym zdjęcie zostało zrobione
   • Na zdjęciu musi znajdować się osoba która zgłosi fotografię do konkursu i mieć ze sobą książkę, która go zainspirowała lub inną.
  2. Kategoria II:
   • Fotografia zrobiona w niezwykłym miejscu np. na szczycie Giewontu albo na …moście w Śremie.
   • Na zdjęciu musi znajdować się osoba która zgłosi fotografię do konkursu i mieć ze sobą dowolną książkę.
  3. Kategoria III:
   • Fotografia „z pomysłem” wykonana w dowolnym miejscu, z dowolną liczbą osób, ale książki i czytanie muszą być dominującym elementem zdjęcia.
   • Na zdjęciu musi znajdować się osoba, która zgłosi fotografię do konkursu i mieć ze sobą dowolną książkę.
 3. Fotografie powinny mieć wymiary przynajmniej 5 Mpx, zalecane przynajmniej 8 Mpx.
 4. Fotografie muszą dotyczyć tematu konkursu i być całkowicie zgodne z wymaganiami regulaminu.
 5. Prace powinny być opisane: imię, nazwisko, klasa oraz zawierać informacje określone w innych punktach regulaminu.
 6. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  • zgodnością z tematem,
  • oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi.
 7. Ostateczny termin składania prac to 30.10.2020 r. w formie elektronicznej: biblioteka@kcek.pl oraz jako zdjęcie wywołane (papier fotograficzny, 15x21 cm).Iwona Tomaszewska (Biblioteka).
 8. Nagrody będą przyznawane w każdej z 3 kategorii, będą to karty SD, książki oraz dyplomy uczestnika.
 9. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac.

 

Zamieszczono: 28 września 2020 r.


Konkurs „By czytać się chciało –zrób zakładkę wspaniałą”

Cele:

 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowoś
 • Kształcenie umiejętności wnikliwej obserwacji, refleksyjnego i niestereotypowego myś
 • Odkrywanie i promowanie talentów plastycznych.
 • Wdrażanie do samodzielnoś
 • Promocja czytelnictwa.

Organizator: Biblioteka szkolna

Regulamin:

 1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas 1 Szkoły Podstawowej.
 2. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane samodzielnie.
 3. Do konkursu można zgłaszać jedynie prace wykonane w technice;
  • wydzieranka,
  • o wymiarach 5 cm x 20 cm (wykonane inną techniką i o innych wymiarach nie będą oceniane).
 4. Praca powinna być opisana: imię, nazwisko, klasa(nie piszemy na pracy, ale dołączamy opis).
 5. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  • zgodnością z tematem,
  • estetyką wykonania,
  • oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi,
  • funkcjonalnością.
 6. Ostateczny termin składania prac to 26.10.2020 r. w Bibliotece szkolnej
 7. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac w Bibliotece szkolnej.
 8. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, dla wszystkich dyplomy uczestnika.

Zamieszczono: 28 września 2020 r.


Wyniki wewnątrzszkolnego konkursu ekologicznego "Grasz w zielone? - Gram!"

Dnia 26 lutego 2020 roku został przeprowadzony I etap konkursu ekologicznego pod hasłem: „Grasz w zielone? Gram!” dla klas trzecich. Spośród wszystkich uczestników, wyłoniliśmy trzech zwycięzców, którzy będą reprezentowali naszą szkołę w kolejnym etapie:
• I miejsce: Kornelia Białas
• II miejsce: Gabriela Mikołajczak
• III miejsce: Miłosz Urban
Dziękuję wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie. Zwycięzcom etapu szkolnego gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszym, międzyszkolnym etapie konkursu „Grasz w zielone? Gram!” w Dąbrowie.

Zamieszczono: 10 marca 2020 r.


Wewnątrzszkolny Konkurs Ekologiczny dla klas III „Grasz w zielone? - Gram!”

Cele konkursu:

 • kształtowanie wrażliwości i szacunku do przyrody,
 • rozwijanie ekologicznego stylu życia,
 • zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska. 

Przebieg konkursu:

 • I Etap: Wewnątrzszkolny - ma na celu wyłonienie trzyosobowej drużyny reprezentującej szkołę, poprzez napisanie testu ekologicznego.
 • II Etap: Reprezentowanie Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w konkursie ekologicznym „Grasz w zielone? - Gram!” w Szkole Podstawowej w Dąbrowie.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas III.
 • Etap wewnątrzszkolny poprzedzony zostaje klasowymi eliminacjami, po których zostaje wyłonionych od 1- 5 najlepszych uczniów z klasy.
 • Konkurs odbędzie się 26 lutego 2020 roku. Wychowawca klasy III zgłasza uczestników do 21 lutego organizatorowi konkursu.

Organizator konkursu: Wiktoria Szczepaniak

Zamieszczono: 22 stycznia 2020 r.


„Wiersze, które bawią i uczą” - konkurs recytatorski

Regulamin szkolnego konkursu recytatorskiego dla klas I-II pod hasłem „Wiersze, które bawią i uczą”.

Cele konkursu:

 • poszerzanie znajomości twórczości różnych poetów,
 • popularyzowanie czytelnictwa,
 • propagowanie literatury dziecięcej,
 • rozwijanie zainteresowań literackich,
 • doskonalenie umiejętności recytatorskich.
 1. Konkurs przeznaczony dla uczniów klas I-II szkoły podstawowej.
 2. Zgłoszenia uczestników przyjmują wychowawcy klas.
 3. Prosimy o podanie: imienia i nazwiska dziecka, klasy, tytułu oraz nazwiska autora wiersza.
 4. Konkurs odbędzie się 20.11.2019 r.
 5. Jury dokona oceny wg następujących kryteriów:
  • dobór repertuaru,
  • interpretacja utworu,
  • opanowanie pamięciowe tekstu,
  • ogólny wyraz artystyczny.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy:
Izabela Kowalska
Agata Drymel

Zamieszczono: 17 listopada 2019 r.


Konkurs „By czytać się chciało – zrób zakładkę wspaniałą” – wyniki

Celem konkursu: By czytać się chciało –zrób zakładkę wspaniałą” było: rozwijanie wyobraźni i pomysłowości, kształcenie umiejętności niestereotypowego myślenia, odkrywanie i promowanie talentów plastycznych, wdrażanie do samodzielności, rozwijanie sprawności manualnych oraz najważniejszy cel - PROMOCJA CZYTANIA.

Organizatorem -Biblioteka szkolna. Do konkursu mogli przystąpić uczniowie klas 1 Szkoły Podstawowej. Prace należało wykonać samodzielnie w technice wydzieranka. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i nagrodzonym.

 • I miejsce:
  • Maja Gajska, kl.1 b
  • Filip Kleiber, kl.1 a
  • Andrzej konieczny, kl.1 a
  • Anika Wasilewska, kl.1 a
 • II miejsce:
  • Aleksandra Banach, kl.1 a
  • Cyryl Matuszczak, kl.1 b
 • III miejsce:
  • Paweł Białas, kl.1 b
  • Stefan Młodzieniak, kl.1 b
  • Michał Wypychowski, kl.1 b

Uczniowie nagrodzeni otrzymają dyplomy, książki i gadżety ufundowane przez Radę Rodziców. Pozostali uczestnicy, których prace nie zostały nagrodzone - dyplomy oraz drobne upominki.

Nagrodzone prace będą wyeksponowane w Bibliotece szkolnej.

Zapraszam!

Zamieszczono: 4 listopada 2019 r.


Konkurs plastyczno - literacki „Brzechwa i Tuwim w komiksie” – wyniki

Celem konkursu były promocja czytelnictwa, zapoznanie się uczniów z zasadami tworzenia komiksu, kształcenie świadomości, że w komiksie słowo i obraz pozostają w ścisłych relacjach, odkrywanie i promowanie talentów plastycznych i literackich.

Konkurs skierowany był do uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej. Nagrodzeni zostali następujący uczniowie:

I miejsce: Otylia Giernacka, kl.3a SP

II miejsce: Piotr Knyspel, kl.2a SP

Uczniowie nagrodzeni otrzymają dyplomy, książki i gadżety ufundowane przez Radę Rodziców. Pozostali uczestnicy, których prace nie zostały nagrodzone - dyplomy oraz drobne upominki.

Wyróżnione prace można będzie wkrótce obejrzeć wyeksponowane na tablicy - korytarz, parter, nauczanie wczesnoszkolne.

Zapraszam!

Zamieszczono: 4 listopada 2019 r.


Konkurs Biblioteki i Świetlicy szkolnej „Jesień na A3 – pejzaż ekologiczny” – wyniki

Celem Konkursu było: rozwijanie wyobraźni i pomysłowości, kształcenie umiejętności wnikliwej obserwacji, refleksyjnego i niestereotypowego myślenia, odkrywanie i promowanie talentów plastycznych i literackich, wdrażanie do samodzielności,promowanie zachowań ekologicznych.

Do konkursu mogli przystąpić uczniowie klas I – III SP. Prace były wykonywane samodzielnie podczas zajęć w Świetlicy szkolnej i wykonane w technice kolażu (techniki mieszane, płaskie), materiały :szary papier, sznurek, gazety, liście.

Nagrodzeni uczniowie:

Miejsce I:

 • Leon Michalski, kl.1b SP
 • Gabrysia Mikołajczak, kl.3a SP

Miejsce II:

 • Wiktoria Brzozowska, kl.3b SP
 • Zuzia Kubiak, kl.3b SP

Miejsce III:

 • Gabrysia Kasztelan, kl3b SP
 • Marta Popek, kl.3b SP
 • Franek Ignaszewski, kl.3b SP

Uczniowie nagrodzeni otrzymają dyplomy oraz gadżety ufundowane przez Radę Rodziców. Nagrodzone prace będą wyeksponowane na tablicy Biblioteki - korytarz, parter, nauczanie wczesnoszkolne.

Zapraszam!

Zamieszczono: 4 listopada 2019 r.


Konkurs plastyczno – literacki „Brzechwa i Tuwim –ilustruję! ” - wyniki

Celem Konkursu była przede wszystkim promocja czytelnictwa oraz odkrywanie i promowanie talentów plastycznych.

Konkurs skierowany był do uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej, prace miały być wykonane techniką kolażu -sugerowane materiały to np. filc, bawełna wełna, sznurek, inne mat. tekstylne.

Zostały przyznane ex aequo 3 pierwsze nagrody:

 • Jan Konieczny, kl.3a SP, wiersz J. Tuwima „Pan Maluśkiewicz i wieloryb
 • Adam Kubiak, kl.2b SP, wiersz J. Brzechwy „Na wyspach Bergamutach
 • Matylda Marciniak, kl.2b SP, wiersz J. Tuwima „Lokomotywa

Uczniowie nagrodzeni otrzymają dyplomy, książki i gadżety ufundowane przez Radę Rodziców. Pozostali uczestnicy, których prace nie zostały nagrodzone - dyplomy oraz drobne upominki.

Prace zostaną wyeksponowane w Bibliotece szkolnej.

Gratuluję i zapraszam!

Zamieszczono: 4 listopada 2019 r.


III Wakacyjny Konkurs Fotograficzny - wyniki

III Wakacyjny Konkurs Fotograficzny „Z książką w roli głównej”, którego celem, podobnie jak wielu innych konkursów szkolnej Biblioteki jest promocja czytelnictwa.

Do konkursu zgłoszono kilkanaście fotografii, nagrody zostały przyznane w 2 z 3 kategorii:

Kategoria II: Fotografia zrobiona w niezwykłym miejscu.

I miejsce: ex aequo: 

 • Otylia Giernacka, kl.3a SP
 • Mikołaj Garstka, kl. 6c SP

Kategoria III: Fotografia „z pomysłem” wykonana w dowolnym miejscu, z dowolną liczbą osób, ale książki i czytanie muszą być dominującym elementem zdjęcia.

I miejsce:

 • Zuzanna Tomczyk, kl.5c SP

II miejsce: ex aequo:

 • Martyna Gościniak, kl.3a SP
 • Gabriela Mikołajczak, kl.3a SP

III miejsce:

 • Konrad Mikołajczak, kl.3a SP

Gratuluję wszystkim nagrodzonym miłośnikom książek i fotografii!

Zdjęcia

Zamieszczono: 28 października 2019 r.


Konkurs Biblioteki i Świetlicy szkolnej „Jesień na A3 – pejzaż ekologiczny”

Cele:

 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
 • Kształcenie umiejętności wnikliwej obserwacji, refleksyjnego i niestereotypowego myślenia.
 • Odkrywanie i promowanie talentów plastycznych i literackich.
 • Wdrażanie do samodzielności.
 • Promowanie zachowań ekologicznych

Regulamin:

 1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas I – III SP.
 2. Uczniowie klas I – III SP do konkursu zgłaszają prace wykonane samodzielnie podczas zajęć w Świetlicy szkolnej przedstawiające pejzaż jesienny wykonane w następującej technice: kolaż (techniki mieszane, płaskie), materiały: szary papier, sznurek, gazety, liście.
 3. Format prac: A3.
 4. Praca powinna być opisana: imię, nazwisko, klasa.
 5. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  • zgodnością z tematem,
  • estetyką wykonania,
  • oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi.
 6. Ostateczny termin składania prac to 31.10.2019 r.
 7. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac w holu Szkoły .

Organizatorzy: Świetlica i Biblioteka Szkolna.

Zamieszczono: 24 września 2019 r.


Konkurs plastyczno - literacki „Brzechwa i Tuwim w komiksie”

Cele:

 • Zapoznanie się uczniów z zasadami tworzenia komiksu.
 • Kształcenie świadomości, że w komiksie słowo i obraz pozostają w ścisłych relacjach.
 • Promocja czytelnictwa.
 • Odkrywanie i promowanie talentów plastycznych i literackich.

Regulamin:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej.
 2. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane:
  • techniką - rysunek,
  • w kolorze,
 3. Wymiary pracy:
  • 1 kartka A3,
  • rysunki/okienka – ilość od 12 do 16 (wszystkie na jednej kartce A3).
 4. Prace powinny dotyczyć tematu konkursu- 1 wybrany wiersz Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima przedstawiony w formie komiksu.
 5. Lista utworów, spośród których należy wybrać podana jest poniżej. Teksty umieszczane w komiksie to obowiązkowo oryginalne fragmenty wybranego utworu.
 6. Prace powinny być opisane: imię, nazwisko, klasa.
 7. Do pracy powinien być dołączony tytuł wiersza.
 8. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  • zgodnością z tematem,
  • prawidłowym zastosowaniem elementów charakterystycznych dla komiksu,
  • estetyką wykonania,
  • oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi.
 9. Ostateczny termin składania prac to 31.10.2019 r. w Bibliotece szkolnej.
 10. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac.
 11. Przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy uczestnika.

Oceniane będą tylko prace wykonane indywidualnie i noszące wyraźne cechy samodzielności oraz zgodne z wymogami Regulaminu.

 

Lista utworów:

Jan Brzechwa:

 1. Samochwała
 2. Kłamczucha
 3. Leń
 4. Ptasie plotki
 5. Kwoka
 6. Na straganie
 7. Na wyspach Bergamutach
 8. Hipopotam
 9. Kaczka dziwaczka
 10. Sum
 11. Sójka
 12. Stonoga

Julian Tuwim:

 1. Lokomotywa
 2. Słoń Trąbalski
 3. Ptasie radio
 4. Okulary
 5. Rzepka
 6. Spóźniony słowik
 7. O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci
 8. Pan Maluśkiewicz i wieloryb

Zamieszczono: 18 września 2019 r.


Konkurs plastyczno - literacki „Brzechwa i Tuwim –ilustruję!”

Cele:

 • Zapoznanie się uczniów z zasadami tworzenia komiksu.
 • Promocja czytelnictwa.
 • Odkrywanie i promowanie talentów plastycznych

Regulamin:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej.
 2. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane:
  • techniką - kolaż,
  • sugerowane materiały to np. filc, bawełna wełna, sznurek, inne mat. tekstylne
 3. Wymiary pracy: 1 kartka A3,
 4. Prace powinny dotyczyć tematu konkursu- ilustracja do 1 wybranego wiersza Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima.
 5. Lista utworów, spośród których należy wybrać podana jest poniżej.
 6. Prace powinny być opisane: imię, nazwisko, klasa, autor i tytuł wiersza.
 7. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  • zgodnością z tematem,
  • estetyką wykonania,
  • oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi.
 8. Ostateczny termin składania prac to 31.10.2019 r. w Bibliotece szkolnej.
 9. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac.
 10. Przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy uczestnika.

Oceniane będą tylko prace wykonane indywidualnie i noszące wyraźne cechy samodzielności oraz zgodne z wymogami Regulaminu.

Lista utworów:

Jan Brzechwa:

 1. Samochwała
 2. Kłamczucha
 3. Leń
 4. Ptasie plotki
 5. Kwoka
 6. Na straganie
 7. Na wyspach Bergamutach
 8. Hipopotam
 9. Kaczka dziwaczka
 10. Sum
 11. Sójka
 12. Stonoga

Julian Tuwim:

 1. Lokomotywa
 2. Słoń Trąbalski
 3. Ptasie radio
 4. Okulary
 5. Rzepka
 6. Spóźniony słowik
 7. O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci
 8. Pan Maluśkiewicz i wieloryb
 9. Zosia Samosia
 10. Dwa wiatry
 11. Bambo
 12. Dyzio Marzyciel

Zamieszczono: 18 września 2019 r.


Konkurs „By czytać się chciało – zrób zakładkę wspaniałą”

Cele:

 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
 • Kształcenie umiejętności wnikliwej obserwacji, refleksyjnego i niestereotypowego myślenia.
 • Odkrywanie i promowanie talentów plastycznych.
 • Wdrażanie do samodzielności.
 • Promocja czytelnictwa.

Organizator: Biblioteka szkolna

Regulamin:

 1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas 1 Szkoły Podstawowej.
 2. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane samodzielnie.
 3. Do konkursu można zgłaszać jedynie prace wykonane w technice wydzieranka o wymiarach 5 cm x 20 cm (wykonane inną techniką i o innych wymiarach nie będą oceniane).
 4. Praca powinna być opisana: imię, nazwisko, klasa (nie piszemy na pracy, ale dołączamy opis).
 5. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  1. zgodnością z tematem,
  2. estetyką wykonania,
  3. oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi,
  4. funkcjonalnością.
 6. Ostateczny termin składania prac to 25.10.2019 r. w Bibliotece szkolnej
 7. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac w Bibliotece szkolnej.
 8. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, dla wszystkich dyplomy uczestnika.

Zamieszczono: 13 września 2019 r.


III Wakacyjny Konkurs Fotograficzny "Z książką w roli głównej"

Cele:

 • Promocja czytelnictwa.
 • Promowanie kreatywności w myśleniu i działaniu.

Regulamin:

 • Konkurs skierowany jest do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie.
 • Do konkursu można zgłosić 1, 2 lub 3 fotografie:
  • Kategoria I:
   • Fotografia zrobiona w miejscu, gdzie rozgrywa się akcja wybranej książki np. na afrykańskiej sawannie, przez która podróżowali Staś i Nel, w Warszawie, która była miastem bohaterów „Kamieni na szaniec ”, itp.
   • W opisie należy podać autora i tytuł książki oraz określić miejsce, w którym zdjęcie zostało zrobione
   • Na zdjęciu musi znajdować sięosoba która zgłosi fotografię do konkursu i mieć ze sobą książkę, która go zainspirowała lub inną.
  • Kategoria II:
   • Fotografia zrobiona w niezwykłym miejscu np. na szczycie Giewontu.
   • Na zdjęciu musi znajdować sięosoba która zgłosi fotografię do konkursu i mieć ze sobą dowolną książkę.
  • Kategoria III:
   • Fotografia „z pomysłem” wykonana w dowolnym miejscu, z dowolną liczbą osób, ale książki i czytanie muszą być dominującym elementem zdjęcia.
   • Na zdjęciu musi znajdować sięosoba, która zgłosi fotografię do konkursu i mieć ze sobą dowolną książkę.
 • Fotografie powinny mieć wymiary przynajmniej 5 Mpx, zalecane przynajmniej 8 Mpx.
 • Fotografie muszą dotyczyć tematu konkursu i być całkowicie zgodne z wymaganiami regulaminu.
 • Prace powinny być opisane: imię, nazwisko, klasa oraz zawierać informacje określone w innych punktach regulaminu.
 • Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  • zgodnością z tematem,
  • oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi.
 • Ostateczny termin składania prac to 30.09.2019 r. w formie elektronicznej: biblioteka@kcek.pl oraz jako zdjęcie wywołane (papier fotograficzny, 15x21 cm). p. Iwona Tomaszewska (Biblioteka).
 • Nagrody będą przyznawane w każdej z 3 kategorii, będą to karty SD, książki oraz dyplomy uczestnika.
 • Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac.

Zamieszczono: 12 czerwca 2019 r.


Pięknie czytam - konkurs dla klas I SP

30 maja w naszej szkole odbył się konkurs pod hasłem "Pięknie czytam". Jego celem było sprawdzenie techniki głośnego czytania uczniów klas I i rozwijanie ich zainteresowań czytelniczych. Rywalizacja odbywała się w kategorii indywidualnej. Uczestnicy czytali losowo wybrane fragmenty literatury dziecięcej. Komisja konkursowa oceniała płynność i poprawność czytania, interpretację tekstu, stosowanie znaków interpunkcyjnych. Wszyscy uczestnicy wykazali się dobrą umiejętnością czytania. Życzymy im pięknych wrażeń podczas czytania kolejnych książek i przeżywania z ich bohaterami wspaniałych przygód. Mówi się przecież, że "kto czyta - dwa razy żyje"

Uczniowie wyróżnieni
I miejsce Piotr Knyspel
II miejsce Aleksandra Prominschi
III miejsce Zuzanna Sadowska

org. konkursu
Dorota Sztompka
Anna Chmiel
Wiktoria Szczepaniak

Zdjęcia

Zamieszczono: 3 czerwca 2019 r.


„Wesoła Nutka” - wyniki konkursu

W piątek 26 kwietnia odbył się szkolny konkurs „Wesoła Nutka”, w którym wzięło udział 8 chętnych uczniów z klas I-III. Uczestnicy zaśpiewali piosenki z repertuaru dziecięcego. Spośród wszystkich uczestników konkursu jury wyróżniło następujące osoby: Oliwię Cwojdzińską, Zuzannę Kubiak i Klarę Matuszczak – uczennice klas drugich oraz Franciszka Weinerta z klasy trzeciej.

Zwycięzcom etapu szkolnego gratuluję, a wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie dziękuję za przygotowanie i udział w konkursie.

Organizator konkursu – Monika Knyspel

Zdjęcia

Zamieszczono: 6 maja 2019 r.


Matematyczny Olimpek - wyniki

25 kwietnia uczniowie klas III przystąpili do konkursu "Matematyczny Olimpek". Mieli do rozwiązania zadania tekstowe wymagające logicznego myślenia, analizowania i poprawnego liczenia. Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział w konkursie, a zwycięzcom gratuluję!

Wyniki konkursu:
1 m-ce Michał Wróblewski
2 m-ce Franciszek Karliński
3 m-ce Bartosz Wojciechowski

org. konkursu
mgr Dorota Sztompka

Zamieszczono: 4 maja 2019 r.


Konkurs plastyczny „Wielkanocne symbole” – wyniki

W kwietniu podczas zajęć edukacji plastycznej uczniowie klas I-III wykonywali samodzielnie dowolną techniką pracę konkursową pt. „Wielkanocne symbole”. Kryteriami oceny prac była trafność doboru tematu pracy, oryginalność i pomysłowość, estetyka wykonania pracy oraz walory artystyczne.

Zwycięzcy:

 • KLASY I
  • I miejsce: Lena Kania klasa I b
  • II miejsce: Antonina Wojtysiak klasa I b
  • III miejsce: Lena Bartkowiak klasa I a
 • KLASY II
  • I miejsce: Aleksandra Halaburda klasa II c
  • II miejsce: Jagna Kubaś klasa II a
  • III miejsce: Sara Józefiak klasa II c i Tobiasz Domałeczny klasa II a
 • KLASA III
  • I miejsce: Zuzanna Skrzypczak
  • II miejsce: Franciszek Weinert
  • III miejsce: Zuzanna Kawczyńska

Gratulujemy!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wykonanie pięknych, świątecznych prac.

Zamieszczono: 17 kwietnia 2019 r.


Szkolny Konkurs Piosenki Dziecięcej „Wesoła Nutka”

Cele

 • Rozwijanie talentów muzycznych
 • Wspieranie zdolnych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich możliwości wokalnych
 • Promowanie młodych talentów i inspirowanie do dalszych poszukiwań i udoskonalenia warsztatu.

Termin

 • 17 kwietnia 2019 (Weilka Środa) - ostateczna data przyjmowania zgłoszeń
 • 26 kwietnia 2019 (piątek) – konkurs szkolny odbędzie się o godz. 10. 40 w ramach zajęć dydaktycznych w sali koncertowej Szkoły Muzycznej

Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej- soliści i zespoły wokalne.
 2. Zespoły wokalne mogą liczyć max. 4 osoby.
 3. Każdy uczestnik przygotowuje jedną piosenkę z repertuaru dziecięcego z podkładem CD lub na nośniku pendrive. Podkłady muzyczne należy dostarczyć do organizatora do dnia 17 kwietnia do sali nr 2.
 4. Teksty utworów muszę być w języku polskim.
 5. Uczestnicy konkursu utrzymają dyplomy za udział w konkursie, a wyróżnione osoby niespodzianki podczas czerwcowego apelu szkolnego.
 6. Podstawą zgłoszenia jest przesłanie do organizatora poprzez komunikator w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2019  następujących informacji:
  • imię i nazwisko solisty lub nazwę zespołu,
  • klasę, do której uczęszcza uczestnik konkursu
  • tytuł utworu
 7. Jury konkursu Piosenki Dziecięcej „Wesoła Nutka” oceni: poziom wykonywanych utworów przez osoby śpiewające, dykcję, intonację, interpretację, dobór repertuaru do wieku oraz ogólny wyraz artystyczny.
 8. Drogą eliminacji jury może wytypować 3 pierwsze miejsca w kategorii solistów oraz 1 zespół.
 9. Wyróżnione osoby będą miały okazję reprezentować naszą szkołę w gminnym Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Szkole Podstawowej w Pyszącej.

Organizator: Monika Knyspel

Zamieszczono: 8 kwietnia 2019 r.


Zaprojektuj własną kartkę wielkanocną - konkurs plastyczny z języka angielskiego dla uczniów klas 1-6 SP

Mile widziane brytyjskie elementy wielkanocnych tradycji. Pamiętaj również o życzeniach w języku angielskim.

Format oraz technika dowolne.

Prace należy składać do 10.04.2019 u pani Marty Jackiewicz-Bazanowskiej lub pani Joanny Worsztynowicz.

Zamieszczono: 1 kwietnia 2019 r.


Konkurs plastyczny „Wielkanocne symbole”

Cele konkursu:

 • wykazanie się znajomością symboli wielkanocnych,
 • pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników,
 • popularyzacja działań plastycznych,
 • wdrożenie do samodzielności.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs adresowany jest dla uczniów klas I - III SP.
 • Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy użyciu dowolnej techniki, format prac A4.
 • Pracę uczniowie wykonują samodzielnie podczas zajęć edukacji plastycznej w szkole.
 • Nauczyciel wychowawca wybiera trzy najlepsze prace, które przekazuje organizatorom konkursu do dnia 10 kwietnia 2019 r.
 • Prace powinny być podpisane: imię, nazwisko i klasa.

Wyniki konkursu i nagrody:

 • Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 • Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez wystawienie nagrodzonych prac na tablicy ogłoszeń w szkole. Informacja o laureatach zostanie również zamieszczona na stronie internetowej szkoły.
 • Nagrody dla zwycięzców zostaną ufundowane przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół Katolickich im. Św. Jana Pawła II w Śremie i wręczone na szkolnym apelu.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy:
Izabela Kowalska
Agata Drymel
Izabela Kulińska

Zamieszczono: 29 marca 2019 r.


Zemsta logopedy

We wtorek 26 marca 2019 roku w bibliotece szkolnej odbył się konkurs recytatorski pn. „Zemsta logopedy czyli wierszyki łamiące języki” dla klas I-IV szkoły podstawowej. Zanim uczniowie zaprezentowali wybrane utwory, mieli okazję zobaczyć ponadczasowe wystąpienia wybitnych aktorów recytujących wiersze Tuwima - „Lokomotywę” oraz „Ptasie radio”. Następnie po krótkiej rozgrzewce w formie zabawy „łamiącej język” rozpoczęto konkurs. Wystąpienia oceniało grono humanistów – Iwona Tomaszewska oraz Natalia Kaczmarek. W kategorii klas I - II pierwsze miejsce zajął Piotr Knyspel (IA), drugie miejsce otrzymała Martyna Gościniak (IIA). W kategorii klas III - IV pierwsze miejsce zajęła Zofia Skotarczak (IVA), II miejsce otrzymała Alicja Paczkowska (IVD), III miejsce przyznano Amelii Szewczak (IVB). Wszystkim uczniom dziękujemy za udział i znakomite przygotowanie.

Natalia Kaczmarek

Zdjęcia

Zamieszczono: 26 marca 2019 r.


Wyniki wewnątrzszkolnego konkursu ekologicznego "Grasz w zielone? - Gram!"

Dnia 7 marca 2019 roku został przeprowadzony I etap konkursu ekologicznego pod hasłem: „Grasz w zielone? Gram!” dla klas trzecich. Spośród wszystkich uczestników, wyłoniliśmy trzech zwycięzców, którzy będą reprezentowali naszą szkołę w kolejnym etapie:

 • I miejsce: Tymon Borowiak
 • II miejsce: Zuzanna Kawczyńska
 • III miejsce: Franciszek Karliński

Dziękuję wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie. Zwycięzcom etapu szkolnego gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszym, międzyszkolnym etapie konkursu „Grasz w zielone? Gram!” w Dąbrowie.

Zamieszczono: 7 marca 2019 r.


„Bezpiecznie na drodze”- konkurs dla klas III SP

Zapraszam serdecznie uczniów klas trzecich edukacji wczesnoszkolnej do udziału w Szkolnym Konkursie pod hasłem „Bezpiecznie na drodze”. Uczniowie wybrani podczas klasowych eliminacji będą mogli wykazać się wiedzą 22 marca 2019 roku od godziny 10 45 do godziny 11 30 w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie w świetlicy szkolnej. Proszę o zgłoszenie trzech uczniów z klasy trzeciej do 20 marca 2019 roku.

Cele konkursu:

 1. Wyrabianie nawyków bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym.
 2. Kształcenie właściwej postawy wobec uczestników ruchu drogowego oraz osób działających na rzecz porządku publicznego.
 3. Wyrabianie u uczniów postawy odpowiedzialności za swoje postępowanie.
 4. Wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym i bezpiecznym środowisku.

Zadaniem uczniów biorących udział w konkursie jest napisanie testu, który zawiera pytania dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Uczniowie powinni wykazać się:

 • ogólną znajomością sposobu poruszania się po drodze,
 • znajomością sygnalizacji świetlnej,
 • znajomością podstawowych znaków drogowych dotyczących pieszych i osób korzystających z rowerów.

Dzieci powinny znać ważne numery telefonów: 999, 998, 997, 112.

Organizator konkursu – Lidia Cwojdzińska

Zamieszczono: 3 marca 2019 r.


IV Konkurs Recytatorski ”Zemsta logopedy czyli wierszyki łamiące języki”

Cele:

 • promowanie prawidłowej wymowy
 • uwrażliwienie na piękno języka polskiego
 • ćwiczenie pamięci
 • promowanie talentów recytatorskich
 • kształcenie umiejętności publicznych wystąpień
 • kształcenie umiejętności systematycznej i wytrwałej pracy

Regulamin:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – IV SP.
 2. Uczniowie, którzy zgłoszą się do udziału w konkursie przygotowują do recytacji wiersz z trudnościami artykulacyjnymi.
 3. Wiersz wybieramy spośród utworów zaproponowanych przez organizatora (wiersze są załączone do niniejszego regulaminu).
 4. Termin zgłoszeń: 15.03.2019 r.
 5. Termin konkursu: 26.03.2019 r.
 6. Jury przy ocenie weźmie pod uwagę:
  1. poprawność artykulacyjną (artykulacja podczas recytacji powinna być hiperpoprawna czyli wymawiamy trudne artykulacyjnie głoski z nadmierną i wręcz przesadną starannością),
  2. oryginalność interpretacji,
  3. dobór utworu,
  4. opanowanie pamięciowe tekstu,
  5. ogólny wyraz artystyczny.
 7. W konkursie przewidziano dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów oraz dyplomy uczestnika.
 8. Organizatorzy: Biblioteka Szkolna – p. Iwona Tomaszewska.

Wiersze do konkursu:

Autor: Małgorzata Strzałkowska
SZARPACZ
Na poddasze w kamienicy (drugie okno od ulicy)
wpada szarpacz Szczepan Socha,
który strasznie cza-czę kocha.
Gdy mnie cza-czy dźwięk osacza,
Wiem, że sprawka to szarpacza,
który struny szponem szarpie,
grając cza-czę na swej harfie.
Ryczą straszne dźwięki cza-czy
(szarpacz cicho grać nie raczy),
sufit leci na podłogę
i w ogóle spać nie mogę!
Wiem, że cza-cza dla szarpacza
jest jak góra dla wspinacza,
lecz niech szarpacz mi wybaczy
ja nie zniosę dłużej cza-czy!!!
I dlatego radzę szczerze-
brzdąkaj cza-czę na parterze!


STRASZYDŁO
Na wzgórzu pod Pszczyną, nad rzeczką Przebrzydłą
mieszkało w zamczysku wrzeszczące Straszydło.
Od brzasku do zmierzchu, od zmierzchu do brzasku
wierzeje zamczyska trzeszczały od wrzasku .
Przez chaszcze i gąszcze, przez grząskie moczydła
szedł wrzask przeraźliwy strasznego Straszydła.
Aż wreszcie pod Pszczynę przybyła Poczwara i rzekła:
”Robaczku! przebrała się miara!
Wszak każde zwierzątko, od żuczka do myszy,
w mieszkaniu swym szuka spokoju i ciszy –
więc porzuć zły zwyczaj, żyć zacznij inaczej
i przestań już wrzeszczeć, a szeptać racz raczej !
” I odtąd pod Pszczyną, nad rzeczką Przebrzydłą
szeptało w zamczysku wrzeszczące Straszydło.
A morał stąd taki : mów szeptem koniecznie,
bo wrzeszczeć w zamczysku jest bardzo niegrzecznie.

PRZYTUL STRACHA
Strach ma strasznie wielkie oczy,
strasznym wzrokiem wokół toczy....
Lecz gdy go za uszkiem głaszczę,
w śmieszny pyszczek zmienia paszczę.
Coś dziwnego z nim się dzieje,
łagodnieje i maleje,
mruży swoje kocie oczy i w ogóle jest uroczy!
Strach ma strasznie wielkie oczy,
strasznym wzrokiem wokół toczy,
lecz ty dłużej się nie wahaj
i po prostu przytul stracha!

SZALONA MASZYNA
Wzdłuż łączki przy dróżce
przez krzaczki po szynach
prze przodem w szuwarach
szalona maszyna!
Świst przeszył powietrze
aż chrząszcz się przestraszył
a jeż przerażony w szuwarach się zaszył!
Drżą ważki i muszki
czmychają pajączki
a żuczki i świerszcze
aż dyszą z gorączki!
Wzdłuż rzeczki przez krzaczki
przy dróżce po szynach
przemknęła nareszcie
szalona maszyna!
Dreszcz szczęścia gąszcz przeszył
szuwary odżyły
i żwawiej serduszka stworzonkom zabiły.


Autor: Justyna Janiszewska
CHRZĄSZCZ Z CHRABĄSZCZEM
Wczesnym rankiem w Szczebrzeszynie,
chrząszcz z chrabąszczem szepczą w trzcinie.
Chrabąszcz szczyci się chrząszczowi,
swym talentem chrabąszczowym,
sobie zębem w zębie grzebie,
i nikt nawet o tym nie wie.

Na co chrząszcz zażenowany,
rzekł, że cóż, że wyłamanym,
zębem w zębie sobie grzebię!
Jak chrabąszcze w chrząszczowej trzcinie,
Tolerują w Szczebrzeszynie,
brak źdźbła grzecznościowych manier!

Chrząszcz wzburzony krokiem rwącym,
Prędko pędzi do zarządcy
- co zarządza całą trzciną,
z której ów Szczebrzeszyn słynął.
Na chrabąszcza skarży, szydzi,
a zarządca nic nie widzi,
bo wraz z żoną swoją dżdżownicą
już opuścił stanowisko.
Od tej pory w Szczebrzeszynie,
nikt już nie zarządza w trzcinie.
Chrząszczyk uciekł w szybkim tempie,
a chrabąszczyk dłubie w zębie.

STRASZNA SUSZA
W Szczekocinie, w strasznej głuszy,
Straszna susza, chaszcze suszy.
„Ale susza” – szepce grusza.
Liszka w podróż nie wyrusza,
wietrzyk drzewem nie poruszy,
szczaw nie puszy pióropuszy,
nie zatrzeszcza skrzydła chrząszcza
i nie przemkną węże w gąszczach.
Każdy krzaczek i stworzenie
ma na suszę uczulenie-
wszak, gdy susza wszystko suszy,
każdy suszy ma po uszy.
Lecz, gdy deszcze spadną ze trzy
wszystkim w chaszczach się polepszy.”

Autor: Ludwik Jerzy Kern
WIERSZ, W KTÓRYM SYCZY PRZEZ CAŁY CZAS
Szczepan Szczygieł z Grzmiących Bystrzyc
przed chrzcinami chciał się przystrzyc.
Sam się strzyc nie przywykł wszakże,
więc do szwagra skoczył:
"Szwagrze! Szwagrze, ostrzyż mnie choć krzynę,
Gdyż mam chrzciny za godzinę".
"Nic prostszego - szwagier na to.
- Żono, brzytwę daj szczerbatą!
W rżysko będzie strzechę
Szczygła ta szczerbata brzytwa strzygła...".
Usłyszawszy straszną wieść,
Szczepan Szczygieł wrzasnął:
"Cześć!". I przez grządki poza szosą
nie strzyżony prysnął w proso.

Zamieszczono: 28 lutego 2019 r.


Wewnątrzszkolny Konkurs Ekologiczny dla klas III „Grasz w zielone? - Gram!”

Cele konkursu:

 • kształtowanie wrażliwości i szacunku do przyrody,
 • rozwijanie ekologicznego stylu życia,
 • zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska.

Przebieg konkursu:

I Etap: Wewnątrzszkolny - ma na celu wyłonienie trzyosobowej drużyny reprezentującej szkołę, poprzez napisanie testu eogicznego.

 • II Etap: Reprezentowanie Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im.  Jana Pawła II w konkursie ekologicznym „Grasz w zielone? - Gram!” w Szkole Podstawowej w Dąbrowie.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas III.
 • Etap wewnątrzszkolny poprzedzony zostaje klasowymi eliminacjami, po których zostaje wyłonionych od 1- 5 najlepszych uczniów z klasy.
 • Konkurs odbędzie się 7 marca 2019 roku. Wychowawca klasy III zgłasza uczestników do 4 marca organizatorowi konkursu.

Uczestnicy indywidualnie rozwiązują zadania testowe.

Zamieszczono: 13 lutego 2019 r.


„Święta Bożego Narodzenia w Bullerbyn i u nas” konkurs plastyczno – literacki - wyniki

Organizatorem Konkursu była Biblioteka szkolna,  a skierowany był do uczniów klas 3 SP. Biorący udział w konkursie przygotowali lapbook na zadany w tytule Konkursu temat, czyli „Święta Bożego Narodzenia w Bullerbyn i u nas”.

Nagrody zdobyli:

 • I nagroda - Bartosz Wojciechowski
 • II nagroda - Tymon Borowiak

Uczestnikom i wyróżnionym uczniom gratulujemy, lapbooki można obejrzeć w Bibliotece szkolnej. Zapraszam ;)

Zamieszczono: 7 lutego 2019 r.


„Święta Bożego Narodzenia w Bullerbyn i u nas”. Konkurs plastyczno-literacki

Cele:

 • Promocja czytelnictwa.
 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
 • Kształcenie i rozwijanie umiejętności twórczych.
 • Odkrywanie i promowanie talentów literackich oraz plastycznych.
 • Wdrażanie do samodzielności.

Regulamin:

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka szkolna.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 3 SP.
 3. Uczniowie biorący udział w konkursie przygotowują lapbook na zadany w tytule Konkursu temat czyli „Święta Bożego Narodzenia w Bullerbyn i u nas”.
  (Lapbook jest czymś w rodzaju teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Taka teczka pełni funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy czy też zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach. Lapbook jest więc czymś w rodzaju teczki interaktywnej przypominającej papierowy teatrzyk mieszczący się na naszych kolanach, stąd właśnie jej nazwa).
 4. Prace należy przygotować w oparciu o tekst książki A. Lindgren „Dzieci z Bullerbyn” - rozdziały poświęcone Świętom Bożego Narodzenia, własne doświadczenia dotyczące obchodzenia tych Świąt w Polsce, w naszym regionie, rodzinie oraz inne źródła drukowane, elektroniczne.
 5. Praca w formacie A3.
 6. Jury powołane przez organizatora oceniać będzie zgodność z tematem, walory plastyczne i merytoryczne pracy (zgodność z tekstem utworu, bogactwo informacji) oryginalność pracy, pomysłowość.
 7. Prace powinny dotyczyćściśle tematu konkursu i być zgodne z wymogami Regulaminu. (patrz m.in. pkt. 3 i 5)
 8. Prace powinny być opisane: imię, nazwisko, klasa.
 9. Ostateczny termin składania prac to 21.12.2018 r. w Bibliotece szkolnej.
 10. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac.
 11. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa i drobne upominki. Uczniowie nagrodzeni otrzymają dyplomy, książki i nagrody rzeczowe.
 12. Oceniane będą tylko prace wykonane indywidualnie oraz zgodne z wymogami Regulaminu.

Zapraszam serdecznie,
Iwona Tomaszewska,
nauczyciel - bibliotekarz

Zamieszczono: 23 listopada 2018 r.


Konkurs Polskie Rymy dla klas I–III - wyniki

5 listopada odbył się konkurs recytatorski „Polskie Rymy” dla klas I – III szkoły podstawowej. Uczniowie pięknie prezentowali wiersze mówiące o Polsce i wartościach patriotycznych. Jury przy ocenianiu brało pod uwagę: dobór wiersza, pamięciowe wyuczenie, artykulację, właściwą intonację oraz ogólny wyraz artystyczny. Na podstawie w/w kryteriów wyłoniono następujących laureatów:

W kategorii klas pierwszych:

 • I miejsce – Piotr Knyspel z klasy Ia
 • II miejsce – Zofia Hawryluk z klasy I a  oraz Adam Kubiak z klasy Ib
 • III miejsce – Adam Teodorczak z klasy Ia

W kategorii klas drugich i trzecich:

 • I miejsce – Jan Konieczny z kasy IIa
 • II miejsce – Franciszek Weinert z klasy IIIa
 • III miejsce – Michalina Adamczak z klasy IIc

Serdecznie gratulujemy!

Zamieszczono: 18 listopada 2018 r.


Konkurs plastyczno – literacki „Brzechwa i Tuwim w komiksie” - wyniki

Celem konkursu były promocja czytelnictwa, zapoznanie się uczniów z zasadami tworzenia komiksu, kształcenie świadomości, że w komiksie słowo i obraz pozostają w ścisłych relacjach, odkrywanie i promowanie talentów plastycznych i literackich.

Konkurs skierowany był do uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej. Nagrodzeni zostali następujący uczniowie:

 • I miejsce: Gabriela Mikołajczak, kl.2 a SP
 • II miejsce: Jan Konieczny, kl. 2 a SP i Konrad Mikołajczak, kl.2 a SP

Uczniowie nagrodzeni otrzymają dyplomy, książki i gadżety ufundowane przez Radę Rodziców. Pozostali uczestnicy, których prace nie zostały nagrodzone - dyplomy oraz drobne upominki.

Wyróżnione prace można będzie wkrótce obejrzeć wyeksponowane na tablicy w szatni szkolnej w pobliżu Biblioteki.

Zamieszczono: 6 listopada 2018 r.


Konkurs plastyczno – czytelniczy „Lapbook jest dobry na wszystko” – wyniki

Celem Konkursu była :promocja czytelnictwa. rozwijanie wyobraźni i pomysłowości, kształcenie i rozwijanie umiejętności twórczych. odkrywanie i promowanie talentów plastycznych oraz wdrażanie do samodzielności. Organizatorem konkursu była Biblioteka szkolna, a Konkurs skierowany był do uczniów klas 1-7 SP. Uczniowie biorący udział w konkursie przygotowali lapbook na wybrany temat:

 • Moje wakacje.
 • Moja książka/moje książki na wakacjach.

(Lapbook jest czymś w rodzaju teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Taka teczka pełni  funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy czy też zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach. Lapbook jest więc czymś w rodzaju teczki interaktywnej przypominającej papierowy teatrzyk mieszczący się na naszych kolanach, stąd właśnie jej nazwa)

Jury powołane przez organizatora oceniało, walory plastyczne i merytoryczne pracy (zgodność z tematem konkursu, bogactwo informacji) oryginalność pracy, pomysłowość.

Główna nagrodę w konkursie zdobył lapbook „Moje wakacje” Jagny Kubaś z kl. 2 a SP.

Gratulujemy!

Zamieszczono: 6 listopada 2018 r.


Konkurs „By czytać się chciało –zrób zakładkę wspaniałą” - wyniki

Celem konkursu: By czytać się chciało –zrób zakładkę wspaniałą” było: rozwijanie wyobraźni i pomysłowości, kształcenie umiejętności niestereotypowego myślenia, odkrywanie i promowanie talentów plastycznych, wdrażanie do samodzielności, rozwijanie sprawności manualnych. Organizator -Biblioteka szkolna. Do konkursu mogli przystąpić uczniowie klas 1 Szkoły Podstawowej. Prace należało wykonać samodzielnie w technice wydzieranka. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i nagrodzonym.

I miejsce:
Piotr Knyspel, kl.1 a SP
Adam Kubiak, kl. 1 b SP
Klara Tomaszewska , kl. 1 b SP

II miejsce:
Lena Bartkowiak, kl. 1 a SP
Amelia Frankiewicz, kl. 1 a SP
Paweł Jahns, kl. 1 a SP
Wiktor Piasecki, kl. 1 b SP
Aleksandra Wojciechowska, kl. 1 b SP

III miejsce:
Aleksandra Prominschi,kl.1 a SP
Laura Stelmaszczyk, kl. 1 a SP
Dominik Szała, kl. 1 a
Matylda Marciniak, kl.1 b SP
Franciszek Siejek, kl.1 b SP

Nagrodzone prace będą wyeksponowane w Bibliotece szkolnej.

Zamieszczono: 6 listopada 2018 r.


II Wakacyjny konkurs fotograficzny „Z książką w roli głównej” - wyniki

Celem Konkursu były: promocja czytelnictwa oraz kreatywności w myśleniu i działaniu. Konkurs skierowany był do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie. Do konkursu można było zgłosić 1, 2 lub 3 fotografie.

Kategoria I:
Fotografia zrobiona w miejscu, gdzie rozgrywa się akcja wybranej książki np. na afrykańskiej sawannie, przez którą podróżowali Staś i Nel, w Warszawie, która była miastem bohaterów „Kamieni na szaniec ”, itp.

Kategoria II:
Fotografia zrobiona w niezwykłym miejscu np. na szczycie Giewontu.

Kategoria III:
Fotografia „z pomysłem” wykonana w dowolnym miejscu, z dowolną liczbą osób, ale książki i czytanie muszą być dominującym elementem zdjęcia.

 

Wyniki:

Kategoria I:

I miejsce ex aequo:
Franek Weinert, kl. 3a SP, książka „Najpiękniejsze zamki w Polsce” (Lidzbark Warmiński)
Borys Wąsik, kl.4c SP, książka „Morska wyprawa” (Chorwacja)

Kategoria II:

I miejsce ex aequo:
Hubert Kilanowski, kl.4a SP, książka „Dziewczyna i chłopak czyli heca na 14 fajerek”, Polska –Tatry - Świnica 2301 m.n.p.m.
Natasza Janowska, kl.4b SP, książka „Pippi Pończoszanka”, Szwecja - Vimmerby - świat Astrid Lindgren

Kategoria III:

I miejsce ex aequo :
p. Grzegorz Pierzchalski, książka „Wyspa na prerii”, Algieria -Sahara
Otylia Giernacka, kl.2a SP, książka „Wakacje z Lassem i Mają”, Polska - Jarosławiec - ”Pomnik rybaka”

II miejsce:
Julia Wąsik, kl.6b SP, książka „Cudowny chłopak”, Chorwacja – Dubrownik

Dziękujemy za wszystkie nadesłane na konkurs zdjęcia, za podzielenie się pięknymi wspomnieniami!

Serdeczne gratulacje!

Zdjęcia

Zamieszczono: 6 listopada 2018 r.


Konkurs recytatorski dla klas I – III „Polskie rymy”

Cele:

 • kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych poprzez rozwijanie u dzieci poczucia przynależności społecznej
 • rozwijanie zainteresowania pięknem  polskiej literatury
 • kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego
 • kształcenie umiejętności publicznych wystąpień

Regulamin:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III SP.
 2. Tematyka wierszy dotycząca Polski, wartości patriotycznych
 3. Termin zgłoszeń do 26.10.2018 r. u wychowawców klas, którym należy przekazać tekst wiersza z autorem
 4. Termin konkursu: 5.11.2018 r.
 5. Jury przy ocenie weźmie pod uwagę:
  • dobór utworu,
  • poprawność interpretacji,
  • opanowanie pamięciowe tekstu,
  • kultura słowa,
  • ogólny wyraz artystyczny.
 6. W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe oraz dyplomy uczestnika.
 7. Organizatorzy: p. Lidia Cwojdzińska, p. Anna Chmiel, p. Izabella Kulińska

Zamieszczono: 3 października 2018 r.


Konkurs plastyczno – literacki „Brzechwa i Tuwim w komiksie”

Cele:

 • Zapoznanie się uczniów z zasadami tworzenia komiksu.
 • Kształcenie świadomości, że w komiksie słowo i obraz pozostają w ścisłych relacjach.
 • Promocja czytelnictwa.
 • Odkrywanie i promowanie talentów plastycznych i literackich.

Regulamin:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej.
 2. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane:
  • techniką - rysunek,
  • w kolorze.
 3. Wymiary pracy:
  • 1 kartka A – 3,
  • rysunki/okienka – ilość od 12 do 16.
 4. Prace powinny dotyczyć tematu konkursu- 1 wybrany wiersz Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima przedstawiony w formie komiksu.
 5. Lista utworów, spośród których należy wybrać podana jest poniżej. Teksty umieszczane w komiksie to obowiązkowo oryginalne fragmenty wybranego utworu.
 6. Prace powinny być opisane: imię, nazwisko, klasa.
 7. Do pracy powinien być dołączony tytuł wiersza.
 8. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
 9. zgodnością z tematem,
  • prawidłowym zastosowaniem elementów charakterystycznych dla komiksu,
  • estetyką wykonania,
  • oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi.
 10. Ostateczny termin składania prac to 31.10.2018 r. w Bibliotece szkolnej.
 11. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac.
 12. Przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy uczestnika .

Oceniane będą tylko prace wykonane indywidualnie i noszące wyraźne cechy samodzielności oraz zgodne z wymogami Regulaminu.

Lista utworów:

Jan Brzechwa:

 1. Samochwała
 2. Kłamczucha
 3. Leń
 4. Ptasie plotki
 5. Kwoka
 6. Na straganie
 7. Na wyspach Bergamutach
 8. Hipopotam
 9. Kaczka dziwaczka
 10. Sum
 11. Sójka
 12. Stonoga

Julian Tuwim:

 1. Lokomotywa
 2. Słoń Trąbalski
 3. Ptasie radio
 4. Okulary
 5. Rzepka
 6. Spóźniony słowik
 7. O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci
 8. Pan Maluśkiewicz i wieloryb

Zamieszczono: 1 października 2018 r.


Konkurs „By czytać się chciało –zrób zakładkę wspaniałą”

Cele:

 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
 • Kształcenie umiejętności wnikliwej obserwacji, refleksyjnego i niestereotypowego myślenia.
 • Odkrywanie i promowanie talentów plastycznych.
 • Wdrażanie do samodzielności.
 • Promocja czytelnictwa.

Organizator: Biblioteka szkolna

Regulamin:

 1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas 1 Szkoły Podstawowej.
 2. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane samodzielnie.
 3. Do konkursu można zgłaszać jedynie prace wykonane w technice wydzieranka, o wymiarach 5 cm x 20 cm.
 4. Praca powinna być opisana: imię, nazwisko, klasa(nie piszemy na pracy, ale dołączamy opis).
 5. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  • zgodnością z tematem,
  • estetyką wykonania,
  • oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi,
  • funkcjonalnością.
 6. Ostateczny termin składania prac to 26.10.2018 r. w Bibliotece szkolnej
 7. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac w Bibliotece szkolnej.
 8. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, dla wszystkich dyplomy uczestnika.

Zamieszczono: 1 października 2018 r.


„Lapbook jest dobry na wszystko” - konkurs plastyczno-czytelniczy

Cele:

 • Promocja czytelnictwa.
 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
 • Kształcenie i rozwijanie umiejętności twórczych.
 • Odkrywanie i promowanie talentów plastycznych.
 • Wdrażanie do samodzielności.

Regulamin:

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka szkolna.
 2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów kl.1 -7 SP.
 3. Uczniowie biorący udział w konkursie przygotowują lapbook na jeden z wybranych tematów:
 4. Moje wakacje.
 5. Moja książka/moje książki na wakacjach.
  (Lapbook jest czymś w rodzaju teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Taka teczka pełni  funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy czy też zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach. Lapbook jest więc czymś w rodzaju teczki interaktywnej przypominającej papierowy teatrzyk mieszczący się na naszych kolanach, stąd właśnie jej nazwa, filmiki instruktażowe jak wykonać lapbook możemy znaleźć w internecie).
 1. Prace należy przygotować wykorzystując materiały papiernicze, ale także materiały tekstylne i inne np. filc, wełnę, sznurek, korek itp. zgodnie
  z pomysłowością autora.
 2. Praca w formie złożonej zgodnie z zasadą budowy lapbooka sztywną kartkąA3 lub teczki typu manila (bliższe informacje w Bibliotece)
 3. Jury powołane przez organizatora oceniać, walory plastyczne i merytoryczne pracy (zgodność z tematem konkursu, bogactwo informacji) oryginalność pracy, pomysłowość.
 4. Prace powinny być zgodne z wymogami Regulaminu. (patrz m.in. pkt. 3 i 5)
 5. Prace powinny być opisane: imię, nazwisko, klasa.
 6. Ostateczny termin składania prac to 30.09.2018 r. w Bibliotece szkolnej.
 7. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac.
 8. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa i drobne upominki. Uczniowie nagrodzeni otrzymają dyplomy, książki i nagrody rzeczowe.

Zapraszam serdecznie
Iwona Tomaszewska
nauczyciel - bibliotekarz

Zamieszczono: 20 czerwca 2018 r.


II Wakacyjny konkurs fotograficzny „Z książką w roli głównej”

Cele:

 • Promocja czytelnictwa.
 • Promowanie kreatywności w myśleniu i działaniu.

Regulamin:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie.
 2. Do konkursu można zgłosić 1, 2 lub 3 fotografie:
  • Kategoria I:
   • Fotografia zrobiona w miejscu, gdzie rozgrywa się akcja wybranej książki np. na afrykańskiej sawannie, przez która podróżowali Staś i Nel, w Warszawie, która była miastem bohaterów „Kamieni na szaniec ”, itp.
   • W opisie należy podać autora i tytuł książki oraz określić miejsce, w którym zdjęcie zostało zrobione
   • Na zdjęciu musi znajdować sięosoba która zgłosi fotografię do konkursu i mieć ze sobą książkę, która go zainspirowała lub inną.
  • Kategoria II:
   • Fotografia zrobiona w niezwykłym miejscu np. na szczycie Giewontu.
   • Na zdjęciu musi znajdować sięosoba która zgłosi fotografię do konkursu i mieć ze sobą dowolną książkę.
  • Kategoria III:
   • Fotografia „z pomysłem” wykonana w dowolnym miejscu, z dowolną liczbą osób, ale książki i czytanie muszą być dominującym elementem zdjęcia.
   • Na zdjęciu musi znajdować sięosoba, która zgłosi fotografię do konkursu i mieć ze sobą dowolną książkę.
 3. Fotografie powinny mieć wymiary przynajmniej 5 Mpx, zalecane przynajmniej 8 Mpx.
 4. Fotografie muszą dotyczyć tematu konkursu i być całkowicie zgodne z wymaganiami regulaminu.
 5. Prace powinny być opisane: imię, nazwisko, klasa oraz zawierać informacje określone w innych punktach regulaminu.
 6. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  • zgodnością z tematem,
  • oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi.
 7. Ostateczny termin składania prac to 30.09.2018 r. w formie elektronicznej: biblioteka@kcek.pl oraz jako zdjęcie wywołane (papier fotograficzny, 15x21 cm). p. Iwona Tomaszewska (Biblioteka).
 8. Nagrody będą przyznawane w każdej z 3 kategorii, będą to karty SD, książki oraz dyplomy uczestnika.
 9. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac.

Zamieszczono: 20 czerwca 2018 r.


Sukces w Gminnym Konkursie Matematycznym Kopernicus

We wtorek 5 czerwca w Szkole Podstawowej nr 1 w Śremie odbył się gminny konkurs matematycznym Kopernicus dla uczniów klas III szkół podstawowych. Reprezentowały nas uczennice klasy IIIb: Natasza Janowska, Amelia Szewczak i Antonina Terpiłowska. Każdy z uczestników miła 60 minut na rozwiązanie zadań. Nasze dziewczynki pięknie poradziły sobie z ćwiczeniami a Tosia Terpiłowska zajęła I miejsce ex aequo z uczniem ze szkoły podstawowej nr 4. Proszę zobaczyć jaka świetna atmosfera zapanowała po konkursie. Gratulujemy!

Zdjęcia

Zamieszczono: 11 czerwca 2018 r.


Wyniki konkursu Pięknie czytam

5 czerwca 2018 roku odbył się w naszej szkole konkurs pt. "Pięknie czytam". Jego celem było:

 • Kształtowanie wśród dzieci nawyku czytania książek
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
 • Sprawdzenie techniki głośnego czytania uczniów klas I
 • Stwarzanie warunków do realizowania się i rozwijania indywidualnych talentów dziecka

Do konkursu przystąpiło 9 uczniów z klas I. Uczestnicy czytali losowo wybrane fragmenty literatury dziecięcej. Komisja konkursowa oceniała płynność, poprawność i interpretację czytanego tekstu. Dziękujemy wszystkim konkursowiczom za udział w konkursie.

Uczniowie wyróżnieni:
I miejsce Gabrysia Mikołajczak
II miejsce Michasia Adamczak
III miejsce Karol Kolan

Organizatorzy konkursu

Zdjęcia

Zamieszczono: 6 czerwca 2018 r.


„Lapbook jest dobry na wszystko - konkurs plastyczno-czytelniczy - wyniki

Celem Konkursu była: promocja czytelnictwa. rozwijanie wyobraźni i pomysłowości, kształcenie i rozwijanie umiejętności twórczych, odkrywanie i promowanie talentów plastycznych oraz wdrażanie do samodzielności. Organizatorem konkursu była Biblioteka szkolna, a Konkurs skierowany był do uczniów klas 1-3 SP. Uczniowie biorący udział w konkursie przygotowali lapbook promujący dowolne zagadnienie np. hobby, ulubioną książkę, pasję, temat, którym się interesują np. gotowanie, jazdę na deskorolce, podróże, kraje, pory roku, zwierzęta, sport, historia, itp.

(Lapbook jest czymś w rodzaju teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Taka teczka pełni  funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy czy też zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach. Lapbook jest więc czymś w rodzaju teczki interaktywnej przypominającej papierowy teatrzyk mieszczący się na naszych kolanach, stąd właśnie jej nazwa)

Jury powołane przez organizatora oceniało, walory plastyczne i merytoryczne pracy (zgodność z tematem konkursu, bogactwo informacji) oryginalność pracy, pomysłowość.

Prace zgłoszone na konkurs były niezwykle ciekawe i pomysłowo wykonane, a także na dość wyrównanym poziomie. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i nagrodzonym!

I miejsce ex aequo:

Jagna Kubaś, kl.1 a SP
Gabriela Mikołajczak, kl.1 a SP
Konrad Mikołajczak, kl.1 a SP

II miejsce ex aequo:

Otylia Giernacka, kl.1 a SP
Zuzanna Grzelczyk, kl. 3 a SP
Zuzanna Kwiręg, kl.3 c SP

III miejsce ex aequo:

Julia Grzymała, kl.3 b SP
Aleksandra Kwiręg, kl. 3 c SP

Zamieszczono: 4 czerwca 2018 r.


Wewnątrzszkolny konkurs dla uczniów klas pierwszych pod hasłem „Pięknie czytam”

Cele konkursu:

 1. Kształtowanie wśród dzieci nawyku czytania książek
 2. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
 3. Sprawdzenie techniki głośnego czytania uczniów klas I
 4. Stwarzanie warunków do realizowania się i rozwijania indywidualnych talentów dziecka

Informacje o konkursie:

 1. Konkurs odbędzie się 5 czerwca 2018 o godz. 13.40 w sali nr 6.
 2. Skierowany jest do uczniów klas I szkoły podstawowej, wyłonionych przez wychowawcę w klasowych eliminacjach. Każdą klasę I reprezentuje 3 uczniów.
 3. Rywalizacja odbywa się w kategorii indywidualnej.
 4. Uczestnicy czytają losowo wybrane fragmenty literatury dziecięcej.
 5. Komisja konkursowa ocenia technikę czytania: płynność, poprawność czytania, interpretację tekstu, stosowanie znaków interpunkcyjnych.
 6. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody, których fundatorem jest Rada Rodziców Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Śremie.

Zamieszczono: 17 maja 2018 r.


Wyniki konkursu „Matematyczny Olimpek”

24 kwietnia 2018 roku 12 uczniów klas III SP wzięło udział w szkolnym konkursie „Matematyczny Olimpek”. Mieli do rozwiązania zadania tekstowe wymagające logicznego myślenia, umiejętności analizowania i poprawnego liczenia. Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział w konkursie, a zwycięzcom życzę powodzenia w kolejnych matematycznych zmaganiach.

Wyróżnieni w konkursie:
1. Natasza Janowska
2. Amelia Szewczak
3. Antonina Terpiłowska

Organizator konkursu
Dorota Sztompka

Zamieszczono: 6 maja 2018 r.


Wyniki szkolnego konkursu ortograficznego

W poniedziałek 23 kwietnia odbył się I etap konkursu ortograficznego, do którego przystąpiło 12 uczniów z klas III. W tym dniu zadaniem uczniów było napisanie dyktanda. Spośród wszystkich uczestników wyłoniono 5 osób, które w środę 25 kwietnia , podczas II etapu, zmagały się z zadaniami sprawdzającymi znajomość zasad ortograficznych. Biorąc pod uwagę dwie części konkursu wyróżniono następujące uczennice:

I miejsce – Gabriela Jankowska
II miejsce – Joanna Mansfeld
III miejsce – Amelia Szewczak

Zwycięzcy konkursu będą reprezentowali naszą szkołę w gminnym konkursie ortograficznym, który odbędzie się 9 maja w Klubie Relax.
Dziękuję wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie.

organizator: Monika Knyspel

Zamieszczono: 27 kwietnia 2018 r.


Konkurs czytelniczy „Czy to bajka czy nie bajka…” – znamy polskie legendy!

Cele:

 •  popularyzacja polskich legend wśród dzieci,
 •  popularyzacja  twórczości Wandy Chotomskiej,
 •  promocja czytelnictwa,
 •  upowszechnienie kultury słowa,
 •  odkrywanie i promowanie talentów  czytelniczych,
 •  integracja dzieci wrażliwych na piękno  słowa,
 •  kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania z zasobów bibliotecznych.

Organizator:

 • Biblioteka Zespołu Szkól Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie

Zgłoszenia:

 • Chęć udziału w konkursie prosimy zgłaszać do 8.05.2018 r. w Bibliotece szkolnej lub przez komunikator na i Dzienniku.

Termin:

 • 18.05.2018 r. (w Bibliotece szkolnej)

Regulamin:

 • Uczestnikiem konkursu mogą być uczniowie klas I i II Szkoły Podstawowej, którzy poznali  wskazane w Regulaminie legendy Wandy Chotomskiej.
 • Uczniowie biorący udział w konkursie wykazują się znajomością legend wymaganych w Regulaminie, a następnie rozwiązują test i wykonują zadania sprawdzające znajomość przeczytanych utworów (potrzebna umiejętność samodzielnego czytania).
 • Uczestnicy będą oceniani indywidualnie.
 • Oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.
 • Organizator przewiduje nagrody, wyróżnienia, podziękowania za udział w konkursie.
 • Bliższe informacje w Bibliotece oraz na stronie szkoły w zakładce Biblioteka- konkursy.

Utwory do konkursu:

 • legendy polskie ze zbioru Wandy Chotomskiej pt. ”Legendy polskie”:
 • „Legenda o Popielu i Mysiej Wieży”,
 • „Legenda o Czarodziejskim Młynku z Wieliczki”,
 • „Legenda o Smoku ze Smoczej Jamy”,
 • „Legenda o Złotej Kaczce”,
 • „Legenda o Warsie i Sawie”.

Zbiór legend można wypożyczyć w szkolnej Bibliotece.

Zapraszam!

Zamieszczono: 22 kwietnia 2018 r.


Wyniku konkursu Wesoła Nutka

Dnia 17 kwietnia 2018 roku został przeprowadzony szkolny konkurs uczniów klas I-III „Wesoła Nutka”, w którym uczestniczyło 6 solistów i 3 zespoły wokalne. Jury konkursu oceniało: poziom wykonywanych utworów przez osoby śpiewające, dykcję, intonację, interpretację, dobór repertuaru do wieku oraz ogólny wyraz artystyczny. Spośród wszystkich uczestników I miejsce przyznano Gabrieli Jankowskiej z klasy IIIa, natomiast II miejsce zajęła uczennica klasy Ic Michalina Adamczak. Wyróżnienia otrzymał duet Zuzanna Kubiak i Wiktoria Brzozowska z klasy Ib oraz Amelia Szewczak i Antonina Terpiłowska z klasy IIIb.

Wszystkich uczestnikom konkursu bardzo serdecznie dziękuję za przygotowanie i udział w konkursie. Zwycięzcom etapu szkolnego gratuluję i życzę powodzenia w dalszym gminnym etapie Festiwalu Piosenki „Wesoła Nutka”, który odbędzie się 17 maja w klubie Relax.

Organizator konkursu – Monika Knyspel

Zdjęcia

Zamieszczono: 18 kwietnia 2018 r.


Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Ziemia - nasza planeta”

W kwietniu podczas zajęć edukacji plastycznej uczniowie klas I-III wykonywali samodzielnie dowolną techniką pracę konkursową pt. „Ziemia – nasza planeta”. Kryteriami oceny prac była trafność doboru tematu pracy, oryginalność i pomysłowość, estetyka wykonania pracy oraz walory artystyczne.

Cele konkursu

 • propagowanie postaw i zachowań ekologicznych,
 • promowanie akcji ekologicznych i zdrowego trybu życia,
 • zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska,
 • uświadamianie zagrożeń wynikających z rozwoju cywilizacji,
 • zrozumienie zmian zachodzących w przyrodzie pod wpływem działań człowieka.

Zwycięzcy:

KLASY I
I miejsce: Jan Konieczny
II miejsce: Gabriela Mikołajczak
III miejsce: Wiktor Michalski

KLASA II
I miejsce: Zuzanna Kawczyńska
II miejsce: Kacper Rozmiarek
III miejsce: Bartosz Wojciechowski

KLASY III
I miejsce: Maria Wawrzyniak
II miejsce: Zuzanna Jaworska, Julia Ignaszewska
III miejsce: Olaf Mieloszyński

Gratulujemy!!!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wykonanie pięknych.

Zamieszczono: 18 kwietnia 2018 r.


Wyniki wewnątrzszkolnego konkursu „Bezpiecznie na drodze”

Dnia 23 marca 2018 roku został przeprowadzony I etap konkursu „Bezpiecznie na drodze” dla klas III, w którym uczestniczyło 12 uczniów. Spośród wszystkich uczestników wyłoniono zwycięzców, którzy będą reprezentowali naszą szkołę w kolejnym etapie.

I miejsce – Amelia Szewczak – klasa III b i Tymoteusz Wojtkowiak – klasa III b

II miejsce – Agata Pietrzak – klasa III a

III miejsce – Zofia Tomczyk – klasa III c i Gabriela Jankowska – klasa III a

Dziękuję wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie. Wykazali się dużą wiedzą w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zwycięzcom etapu szkolnego gratuluję i życzę powodzenia w dalszym międzyszkolnym etapie konkursu „Bezpiecznie na drodze”.

Organizator konkursu – Krystyna Kaczmarek

Zamieszczono: 4 kwietnia 2018 r.


Szkolny Konkurs Ortograficzny

Cele konkursu:

 • podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych,
 • wyrabianie nawyku stosowania reguł ortograficznych,
 • motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii,
 • wyłonienie mistrza ortografii klas III.

Ogólne zasady konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas III szkoły podstawowej.
 2. Nauczyciele uczący w danej klasie przeprowadzają eliminacje klasowe, wyłaniają po trzech „mistrzów” z każdej klasy i zgłaszają te osoby organizatorowi do 19 kwietnia 2018 roku.
 3. Konkurs szkolny składa się z dwóch części:
  I etap odbędzie się 23.04.2018r. tj. poniedziałek o godz. 11.40-12.25 w świetlicy szkolnej -reprezentanci klas III napiszą dyktando,
  II etap odbędzie się 25.04.2018 tj. środa o godz. 9.50-10.35 w świetlicy szkolnej- 6 osób, które najlepiej napisało dyktando przystąpi do zadań sprawdzających znajomość zasad ortograficznych.
 4. Teksty dyktand i zadań uczniowie piszą piórem lub długopisem. Nie wolno używać korektora. Błędnie napisaną literę skreślają i umieszczają nad nią poprawny zapis.
 5. Zwycięzcami szkolnego konkursu są uczniowie, którzy uzyskają najlepszy wynik końcowy.
 6. Wręczenie nagród i dyplomów zwycięzcom szkolnego konkursu nastąpi w czerwcu podczas uroczystego apelu. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Śremie.

Organizator: Monika Knyspel

Zamieszczono: 30 marca 2018 r.


„Lapbook jest dobry na wszystko” - konkurs plastyczno - czytelniczy

Cele:

 • Promocja czytelnictwa.
 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
 • Kształcenie i rozwijanie umiejętności twórczych.
 • Odkrywanie i promowanie talentów plastycznych.
 • Wdrażanie do samodzielności.

Regulamin:

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka szkolna.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3 SP.
 3. Uczniowie biorący udział w konkursie przygotowują lapbook promujący dowolne zagadnienie np. hobby, ulubioną książkę, pasję, temat, którym się interesujemy np. gotowanie, jazdę na deskorolce, podróże, kraje, pory roku, zwierzęta, sport, historia, itp.
  (Lapbook jest czymś w rodzaju teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Taka teczka pełni funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy czy też zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach. Lapbook jest więc czymś w rodzaju teczki interaktywnej przypominającej papierowy teatrzyk mieszczący się na naszych kolanach, stąd właśnie jej nazwa, filmiki instruktażowe jak wykonać lapbook możemy znaleźć w Internecie).
 4. Prace należy przygotować wykorzystując materiały papiernicze, ale także materiały tekstylne i inne np. filc, wełnę, sznurek, korek itp. Zgodnie z pomysłowością autora.
 5. Praca w formie złożonej zgodnie z zasadą budowy lapbooka sztywną kartką A3 lub teczki typu manila (bliższe informacje w Bibliotece).
 6. Jury powołane przez organizatora oceniać, walory plastyczne i merytoryczne pracy (zgodność z tematem konkursu, bogactwo informacji) oryginalność pracy, pomysłowość.
 7. Prace powinny być zgodne z wymogami Regulaminu (patrz m.in. pkt. 3 i 5).
 8. Prace powinny być opisane: imię, nazwisko, klasa.
 9. Ostateczny termin składania prac to 27.04.2018 r. w Bibliotece szkolnej.
 10. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac.
 11. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa i drobne upominki. Uczniowie nagrodzeni otrzymają dyplomy, książki i nagrody rzeczowe.

*Oceniane będą tylko prace wykonane indywidualnie i noszące wyraźne cechy samodzielności oraz zgodne z wymogami Regulaminu.

Zapraszam serdecznie
Iwona Tomaszewska
nauczyciel - bibliotekarz

Zamieszczono: 30 marca 2018 r.


Szkolny Konkurs "Matematyczny Olimpek"

Cele konkursu:

 1. Popularyzacjamatematyki –królowej nauk
 2. Poszerzanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów 
 3. Wspieranie dzieci uzdolnionych matematycznie 

Warunki uczestnictwa:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas III SP. Etap szkolny zostaje poprzedzony klasowymi eliminacjami, w których nauczyciel wyłania 1 – 3 uczniów i zgłasza ich organizatorowi do 20 kwietnia. Uczniowie indywidualnie rozwiązują rozmaite matematyczne zadania tekstowe. Wykazują się logicznym myśleniem, umiejętnością analizowania zadania, sprawnością i poprawnością liczenia. Zwycięzcami szkolnego konkursu są uczniowie, którzy uzyskają najlepszy wynik końcowy. Nagrody zostaną wręczone na szkolnym apelu. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Śremie.

Termin konkursu: 24 kwietnia (wtorek) godz. 8.00.

Organizator
Dorota Sztompka

Zamieszczono: 26 marca 2018 r.


Szkolny konkurs piosenki dziecięcej „Wesoła Nutka”

Cele

 • Rozwijanie talentów muzycznych
 • Wspieranie zdolnych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich możliwości wokalnych
 • Promowanie młodych talentów i inspirowanie do dalszych poszukiwań i udoskonalenia warsztatu.

Terminy konkursu

 • 10 kwietnia 2018 (wtorek) - ostateczna data przyjmowania zgłoszeń
 • 17 kwietnia 2018 (wtorek) - konkurs szkolny o godz. 9.00 w ramach zajęć dydaktycznych

Warunki uczestnictwa

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej - soliści i zespoły wokalne.
 • Zespoły wokalne mogą liczyć max. 4 osoby.
 • Każdy uczestnik przygotowuje jedną piosenkę z repertuaru dziecięcego z podkładem CD lub na nośniku pendrive bądź przy własnym akompaniamencie. Podkłady muzyczne należy dostarczyć do organizatora do dnia 10 kwietnia do sali nr 9.
 • Teksty utworów muszę być w języku polskim.
 • Uczestnicy konkursu utrzymają dyplomy za udział w konkursie, a wyróżnione osoby niespodzianki.
 • Podstawą zgłoszenia jest przesłanie do organizatora poprzez komunikator w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2018 następujących informacji:
  • imię i nazwisko solisty lub nazwę zespołu,
  • klasę, do której uczęszcza uczestnik konkurs,
  • tytuł utworu
 • Jury konkursu Piosenki Dziecięcej „Wesoła Nutka” oceni: poziom wykonywanych utworów przez osoby śpiewające, dykcję, intonację, interpretację, dobór repertuaru do wieku oraz ogólny wyraz artystyczny.
 • Drogą eliminacji jury wytypuje 3 pierwsze miejsca w kategorii solistów oraz 1 zespół.
 • Wyróżnione osoby będą reprezentować naszą szkołę w gminnym Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Szkole Podstawowej w Pyszącej dnia 17.05.2018.

Organizator: Monika Knyspel

Zamieszczono: 21 marca 2018 r.


„Ziemia - nasza planeta” regulamin szkolnego konkursu plastycznego

Cele konkursu

 • propagowanie postaw i zachowań ekologicznych,
 • promowanie akcji ekologicznych i zdrowego trybu życia,
 • zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska,
 • uświadamianie zagrożeń wynikających z rozwoju cywilizacji,
 • zrozumienie zmian zachodzących w przyrodzie pod wpływem działań człowieka. 

Forma konkursu
Wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej pt. „ Ziemia - Nasza Planeta”. Format pracy A-3. Konkurs organizowany jest dla uczniów klas I – III. Prace powinny zawierać metryczkę – imię, nazwisko, klasa. Oceniane będą tylko prace wykonane indywidualnie i noszące wyraźne cechy samodzielności oraz zgodne z Regulaminem.

Czas trwania konkursu
Prace należy składać do organizatorów  w terminie do 17 kwietnia 2018 r.

Podsumowanie konkursu
Podsumowanie konkursu odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. podczas obchodów Dni Ziemi w naszej szkole. Wręczenie nagród i dyplomów – czerwiec 2018.

Konkursowi będzie towarzyszyła wystawa prac. Serdecznie zapraszamy.

Organizatorzy konkursu
Izabela Kowalska
Krystyna Kaczmarek
Dorota Sztompka

Zamieszczono: 21 marca 2018 r.


IV Konkurs dla dzieci i rodziców „Tato, Mamo czytamy to samo” - wyniki

Nagrodę zdobywają w duecie: córka Otylia z kl.1 a i jej Mama – p. Ilona Dworzyńska–Giernacka. Przeczytały wspólnie
i polecają książkę innej mamy - aktorki Anety Teodorczuk–Perchuć i jej córki Zosi Perchuć - pt. „Potworaki usypiaki”. Gratulujemy mamie - recenzji i córce - ilustracji. Nagroda – książka stanie się z pewnością okazją do wspólnego spędzenia czasu i pogłębiania więzi.

I nagroda:
Otylia Giernacka, klasa I a SP

Gratulujemy!

Zamieszczono: 15 marca 2018 r.


Wyniki wewnątrzszkolnego konkursu ekologicznego "Grasz w zielone? - Gram!"

Dnia 8 marca 2018 roku został przeprowadzony I etap konkursu ekologicznego pod hasłem: „Grasz w zielone? Gram!” dla klas trzecich, w którym uczestniczyło 19 uczniów. Spośród wszystkich uczestników, wyłoniliśmy trzech zwycięzców, którzy będą reprezentowali naszą szkołę w kolejnym etapie:

I miejsce: Gabriela Jankowska- kl. IIIa
II miejsce: Antoni Owsianny- kl. IIIc
III miejsce: Sieniawski Adam- kl. IIId

Dziękuję wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie- wykazali się dużą wiedzą w zakresie ekologii. Zwycięzcom etapu szkolnego gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszym, międzyszkolnym etapie konkursu „Grasz w zielone? Gram!” w Dąbrowie.

Zamieszczono: 14 marca 2018 r.


III Konkurs Recytatorski ”Zemsta logopedy czyli wierszyki łamiące języki”

Cele:

 • promowanie prawidłowej wymowy
 • uwrażliwienie na piękno języka polskiego
 • ćwiczenie pamięci
 • promowanie talentów recytatorskich
 • kształcenie umiejętności publicznych wystąpień
 • kształcenie umiejętności systematycznej i wytrwałej pracy

Regulamin:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – IV SP.
 2. Uczniowie, którzy zgłoszą się do udziału w konkursie przygotowują do recytacji wiersz z trudnościami artykulacyjnymi
 3. Wiersz wybieramy spośród zaproponowanych przez organizatora wierszy Hanny Łochockiej z tomiku” Chrząszcz w trzcinie”. Wiersze są dostępne
  w Bibliotece szkolnej z możliwością wykonania kserokopii wybranego utworu oraz spośród załączonych do niniejszego regulaminu.
 4. Termin zgłoszeń:23.03.2018 r.
 5. Termin konkursu: 13.04.2018 r.
 6. Jury przy ocenie weźmie pod uwagę:
  • poprawność artykulacyjną (artykulacja podczas recytacji powinna być hiperpoprawna czyli wymawiamy trudne artykulacyjnie głoski z nadmierną i wręcz przesadną starannością)
  • poprawność interpretacji,
  • oryginalność interpretacji,
  • dobór utworu,
  • opanowanie pamięciowe tekstu,
  • kultura słowa,
  • ogólny wyraz artystyczny.
 7. W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe oraz dyplomy uczestnika.
 8. Organizatorzy: Logopeda –p. Anna Chmiel oraz Biblioteka Szkolna – p. Iwona Tomaszewska.
Wiersze konkursowe

Zamieszczono: 13 marca 2018 r.


Konkurs wewnątrzszkolny „Bezpiecznie na drodze”

Zapraszam serdecznie uczniów klas trzecich edukacji wczesnoszkolnej do udziału w Szkolnym Konkursie pod hasłem „Bezpiecznie na drodze”. Uczniowie wybrani podczas klasowych eliminacji będą mogli zaprezentować swoje umiejętności 23 marca 2018 roku od godziny 11.40 do godziny 12.25 w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie w świetlicy szkolnej. Proszę o zgłoszenie trzech uczniów z każdej klasy trzeciej do 20 marca 2018 roku.

Cele konkursu:

 1. Wyrabianie nawyków bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym.
 2. Kształcenie właściwej postawy wobec uczestników ruchu drogowego oraz osób działających na rzecz porządku publicznego.
 3. Wyrabianie u uczniów postawy odpowiedzialności za swoje postępowanie.
 4. Wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym i bezpiecznym środowisku.

Zadaniem uczniów biorących udział w konkursie jest napisanie testu, który zawiera pytania dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Uczniowie powinni wykazać się:

 • ogólną znajomością sposobu poruszania się po drodze,
 • znajomością sygnalizacji świetlnej,
 • znajomością  podstawowych znaków drogowych dotyczących pieszych i osób korzystających z rowerów.

Dzieci powinny znać ważne numery telefonów : 999, 998, 997, 112.

Organizator konkursu – Krystyna Kaczmarek

Zamieszczono: 28 lutego 2018 r.


Konkurs Zimowe dokarmianie ptaków

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym świetlicy szkolnej „Zimowe dokarmianie ptaków”.

Celem konkursu jest:

 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej uczniów,
 • wyłonienie oryginalnych prac plastycznych pod względem estetyki wykonania oraz indywidualnego podejścia do tematu,
 • zachęcanie dzieci do działań twórczych,
 • kształtowanie postawy twórczej wobec siebie i świata,
 • wdrażanie do samodzielności.

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej za pomocą wyznaczonych materiałów plastycznych, dostępnych w świetlicy. Pracę należy wykonać w świetlicy szkolnej, w dniach: klasa I i II – 8.03., klasa III – 7.03., klasa IV – 6.03. Konkurs jest skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej.

Serdecznie zapraszamy!

Zamieszczono: 11 lutego 2018 r.


Wewnątrzszkolny Konkurs Ekologiczny dla klas III „Grasz w zielone? - Gram!”

 Cele konkursu:

 • kształtowanie wrażliwości i szacunku do przyrody,
 • rozwijanie ekologicznego stylu życia,
 • zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska.

Przebieg konkursu:

 • I Etap: Wewnątrzszkolny - ma na celu wyłonienie trzyosobowej drużyny reprezentującej szkołę, poprzez napisanie testu ekologicznego.
 • II Etap: Reprezentowanie Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im.  Jana Pawła II w konkursie ekologicznym „Grasz w zielone? - Gram!” w Szkole Podstawowej w Dąbrowie.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas III.
 • Etap wewnątrzszkolny poprzedzony zostaje klasowymi eliminacjami, po których zostaje wyłonionych od 1- 5 najlepszych uczniów z każdej klasy.
 • Konkurs odbędzie się 8 marca 2018 roku. Wychowawcy klas III zgłaszają uczestników do 2 marca organizatorowi konkursu.

Uczestnicy indywidualnie rozwiązują zadania testowe.

Zamieszczono: 7 lutego 2018 r.


Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Sporty zimowe” dla klas I-III

W styczniu podczas zajęć edukacji plastycznej uczniowie klas I-III wykonywali samodzielnie dowolną techniką pracę konkursową pt. „Sporty zimowe”. Kryteriami oceny prac była trafność doboru tematu pracy, oryginalność i pomysłowość, estetyka wykonania pracy oraz walory artystyczne.

Zwycięzcy:

KLASY I
I miejsce: Zuzanna Kubiak
II miejsce: Michalina Adamczak
III miejsce: Alicja Rogozik 

KLASA II
I miejsce: Kacper Rozmiarek
II miejsce: Tymon Borowiak
III miejsce: Iga Marszałkiewicz 

KLASY III
I miejsce: Zofia Tomczyk
II miejsce: Zuzanna Jaworska, Gabriela Jankowska
III miejsce: Maksymilian Marciniak, Jakub Mazur

Gratulujemy!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wykonanie pięknych, zimowych prac.

Zamieszczono: 18 stycznia 2018 r.


Konkurs dla dzieci i rodziców Wychowanie przez czytanie - „Tato, Mamo czytamy to samo”

Cele:

 • Promocja czytelnictwa.
 • Zaangażowanie dzieci i rodziców do wspólnego działania.
 • Integracja rodziny.
 • Kształcenie nawyku wspólnego czytania, wymiany myśli, opinii, rozmowy.

Uczestnicy:

Uczniowie klas I - III Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej
im. św. Jana Pawła II w Śremie oraz ich Rodzice.

Organizatorzy:

Biblioteka Szkolna (koordynator – Iwona Tomaszewska).

Zasady:

 • Uczestnicy Konkursu – uczeń i jego rodzic/rodzice czytają wybraną książkę , rodzice piszą mini -recenzję– zachętę dotyczącą przeczytanego utworu.
 • Recenzja powinna zawierać informacje na temat tytułu i autora książki.
 • Format prac – prace nie powinny przekraczać 1 strony formatu A4, rozmiar czcionki 12, krój Times New Roman, marginesy 2,5 cm, interlinia 1,5.
 • Praca powinna być oznaczona metryczką zawierającą dane autora: imię, nazwisko(rodzic/rodzice).
 • Uczniowie natomiast wykonują oryginalną - samodzielną( nie można kopiować ilustracji umieszczonych w czytanej książce)ilustrację do książki wspólnie czytanej. Praca może być wykonana w następujących technikach:
  • malarstwo (akwarele, farby plakatowe),
  • rysunek,
  • kolaż (techniki mieszane, płaskie),
  • wydzieranka
   prace nie mogą być przestrzenne!
 • Format prac A4 (prace w innym formacie nie będą oceniane). Praca powinna być opisana: imię, nazwisko, klasa.

Termin:

Mini-recenzję - zachętę przeczytanej wspólnie z dzieckiem książki i ilustrację należy złożyć w bibliotece szkolnej do 26.02.2018 r. (recenzja -zachęta drogą elektroniczną na adres: biblioteka@kcek.pl (temat wiadomości e-mailowej: konkurs „Mamo, Tato czytamy to samo”).

Jury zostanie powołane przez organizatora.

Organizatorzy przewidują nagrody, wyróżnienia i podziękowania za udział w konkursie.

Lista laureatów oraz prace nagrodzone zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły w zakładce Biblioteka – Konkursy. Organizator zastrzega sobie prawo do zredagowania tekstów przed ich publikacją.

Zamieszczono: 8 stycznia 2018 r.


Konkurs plastyczny „Sporty zimowe”

Cele Konkursu:

 • wykazanie się znajomością sportów zimowych,
 • pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników,
 • popularyzacja działań plastycznych,
 • wdrożenie do samodzielności.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs adresowany jest dla uczniów klas I - III SP.
 • Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy użyciu dowolnej techniki, format prac A3.
 • Pracę uczniowie wykonują samodzielnie podczas zajęć edukacji plastycznej w szkole.
 • Nauczyciel wychowawca wybiera trzy najlepsze prace, które przekazuje organizatorom konkursu do dnia 17 stycznia 2018 r.
 • Prace powinny być podpisane: imię, nazwisko i klasa.

Wyniki konkursu i nagrody:

 • Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 • Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez wystawienie nagrodzonych prac na tablicy ogłoszeń w szkole. Informacja o laureatach zostanie również zamieszczona na stronie internetowej szkoły.
 • Nagrody dla zwycięzców zostaną ufundowane przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół Katolickich im. Św. Jana Pawła II w Śremie i wręczone na szkolnym apelu.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy:
Dorota Sztompka
Ilona Nowak
Agata Drymel

Zamieszczono: 8 stycznia 2018 r.


Kids can sing!

06.12.2017 r. odbył się w naszej szkole Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „Kids Can Sing!”, w którym brali udział uczniowie klas I-III SP, prezentujący wybrane utwory w języku angielskim. Występy oceniało jury w składzie: p. Joanna Błońska, p. Marianna Michałowska oraz p. Mikołaj Stępczak. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody, natomiast wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i drobne upominki.

Wyniki konkursu:

 • miejsce I ex aequo: Zofia Skotarczak (kl. IIIa) oraz Sara Józefiak (kl. Ic)
 • miejsce II: Gabriela i Weronika Mieloszyńskie (kl. IIIc)
 • miejsce III: Kornelia Białas (kl. Ic)

Dziękuję dzieciom za liczny udział, a nauczycielom języków obcych, p. Jakubowi Napierale oraz wszystkim pozostałym osobom zaangażowanym w to przedsięwzięcie za pomoc w jego organizacji.

Z przyjemnością informuję, że konkurs był jednocześnie eliminacjami do Gminnego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej, który odbędzie się 12.12.2017r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie. Naszą szkołę będą reprezentowały Zofia Skotarczak i Sara Józefiak.

Powodzenia!!!

Marianna Michałowska

Zamieszczono: 9 grudnia 2017 r.


„Święta Bożego Narodzenia w Bullerbyn i u nas” - konkurs plastyczno - literacki

Cele:

 • Promocja czytelnictwa.
 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
 • Kształcenie i rozwijanie umiejętności twórczych.
 • Odkrywanie i promowanie talentów literackich oraz plastycznych.
 • Wdrażanie do samodzielności.

Regulamin:

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka szkolna.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 3 szkół podstawowych rejonu śremskiego.
 3. Uczniowie biorący udział w konkursie przygotowują lapbook na zadany w tytule Konkursu temat czyli „Święta Bożego Narodzenia w Bullerbyn i u nas”.
  (Lapbook jest czymś w rodzaju teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Taka teczka pełni funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy czy też zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach. Lapbook jest więc czymś w rodzaju teczki interaktywnej przypominającej papierowy teatrzyk mieszczący się na naszych kolanach, stąd właśnie jej nazwa).
 4. Prace należy przygotować w oparciu o tekst książki A. Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”, a szczególnie rozdziały poświęcone Świętom Bożego Narodzenia, własne doświadczenia dotyczące obchodzenia tych Świąt w Polsce, w naszym regionie, rodzinie oraz inne źródła drukowane, elektroniczne.
 5. Praca w formacie A3
 6. Jury powołane przez organizatora oceniać będzie zgodność z tematem, walory plastyczne i merytoryczne pracy(zgodność z tekstem utworu, bogactwo informacji)oryginalność pracy, pomysłowość.
 7. Prace powinny dotyczyćściśle tematu konkursu i być zgodne z wymogami Regulaminu. (patrz m.in. pkt. 3 i 5)
 8. Prace powinny być opisane: imię, nazwisko, klasa, szkoła.
 9. Ostateczny termin składania prac to 19.01.2018 r. w Bibliotece szkolnej Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie.
 10. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac.
 11. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa i drobne upominki. Uczniowie nagrodzeni otrzymają dyplomy, książki i nagrody rzeczowe.

Oceniane będą tylko prace wykonane indywidualnie i noszące wyraźne cechy samodzielności oraz zgodne z wymogami Regulaminu.

Zapraszam serdeczni

Iwona Tomaszewska
nauczyciel - bibliotekarz

Zamieszczono: 7 grudnia 2017 r.


Konkurs „By czytać się chciało – zrób zakładkę wspaniałą” – wyniki

Celem konkursu: „By czytać się chciało –zrób zakładkę wspaniałą” było: rozwijanie wyobraźni i pomysłowości, kształcenie umiejętności niestereotypowego myślenia, odkrywanie i promowanie talentów plastycznych, wdrażanie do samodzielności, rozwijanie sprawności manualnych. Organizator -Biblioteka szkolna. Do konkursu mogli przystąpić uczniowie klas 1 Szkoły Podstawowej. Prace należało wykonać samodzielnie w technice wydzieranka. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i nagrodzonym.

 I miejsce: Martyna Gościniak, kl.1 a i Otylia Giernacka, kl.1 a

II miejsce: Gabriela Mikołajczak, kl.1 a i Jan Konieczny, kl.1 a

III miejsce: Konrad Mikołajczak, kl.1 a

Wyróżnienie: Lena Jabłońska, kl. 1 c i Michalina Adamczak, kl.1 c

Nagrodzone i wyróżnione prace wyeksponowane w Bibliotece. Zapraszam.

Zamieszczono: 9 listopada 2017 r.


Konkurs plastyczno - literacki „Brzechwa i Tuwim w komiksie”

Cele:

 • Zapoznanie  się uczniów z zasadami tworzenia komiksu.
 • Kształcenie świadomości, że w komiksie słowo i obraz pozostają w ścisłych relacjach.
 • Promocja czytelnictwa.
 • Odkrywanie i promowanie talentów plastycznych i literackich.

Regulamin:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej.
 2. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane:
  • techniką - rysunek,
  • w kolorze,
 3. Wymiary pracy:
  • A – 3,
  • rysunki/okienka – liczba od 12 do 16.
 4. Prace powinny dotyczyć tematu konkursu- 1 wybrany wiersz Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima przedstawiony w formie komiksu.
 5. Prace powinny opierać się na wierszach Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima. Lista utworów, spośród których należy wybrać podana jest poniżej. Teksty umieszczane
  w komiksie to obowiązkowo oryginalne fragmenty wybranego utworu.
 6. Prace powinny być opisane: imię, nazwisko, klasa.
 7. Do pracy powinien być dołączony tytuł wiersza.
 8. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  • zgodnością z tematem,
  • prawidłowym zastosowaniem elementów charakterystycznych dla komiksu,
  • estetyką wykonania,
  • oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi.
 9. Ostateczny termin składania prac to 24.11.2017 r. p. Iwona Tomaszewska (Biblioteka).
 10. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac.

*Oceniane będą tylko prace wykonane indywidualnie i noszące wyraźne cechy samodzielności oraz zgodne z wymogami Regulaminu.

 

Lista utworów:

Jan Brzechwa:

 1. Samochwała
 2. Kłamczucha
 3. Leń
 4. Ptasie plotki
 5. Kwoka
 6. Na straganie
 7. Na wyspach Bergamutach
 8. Hipopotam
 9. Kaczka dziwaczka
 10. Sum
 11. Sójka
 12. Stonoga

Julian Tuwim:

 1. Lokomotywa
 2. Słoń Trąbalski
 3. Ptasie radio
 4. Okulary
 5. Rzepka
 6. Spóźniony słowik
 7. O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci
 8. Pan Maluśkiewicz i wieloryb

Zamieszczono: 1 listopada 2017 r.


Konkurs „Mój ulubiony bohater baśniowy”

Szanowni Państwo, Kochani Uczniowie,
Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym nawiązującym do tematu „Mój ulubiony bohater baśniowy”. Konkurs polega na przygotowaniu w domu pracy plastycznej dowolną metodą na arkuszu papieru formatu A3. Prace konkursowe będą wyłonione w 2 kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VII. Każdą pracę należy opisać na odwrocie czytelną metryczką z imieniem, nazwiskiem uczestnika, klasę, nazwę szkoły, miejscowość oraz tytuł baśni i w miarę możliwości jej autora. Prace będziemy zbierać do 24 listopada. Następnie ze wszystkich złożonych prac, jury szkolne wybierze cztery prace (po dwie w każdej kategorii wiekowej), zgodnie z wytycznymi organizatora. Wybrane prace muszą dotrzeć do 30 listopada do organizatora. Wszystkie szczegóły na tablicy ogłoszeń świetlicy (hol główny) oraz u Pani Małgorzaty Dworczak (nauczyciel świetlicy :)).

Ważne
Proszę o zachęcenie dzieci do udziału w konkursie, widzimy, że nasze dzieci mają ogromny potencjał i byłoby wielką startą gdybyśmy nie spróbowali pokazać się w konkursie ogólnopolskim. Niech dzieci wykorzystają czas w domu i zamiast brać czynny udział w weekendowych porządkach w domu, niech go wyjątkowo spędzą na przygotowaniu pracy konkursowej (i tak będą musiały posprzątać po sobie).

Czekamy!!!

Zamieszczono: 29 października 2017 r.


Konkurs „By czytać się chciało – zrób zakładkę wspaniałą”

Cele:

 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
 • Kształcenie umiejętności wnikliwej obserwacji, refleksyjnego i niestereotypowego myślenia.
 • Odkrywanie i promowanie talentów plastycznych.
 • Wdrażanie do samodzielności.

Organizator: Biblioteka szkolna

Regulamin:

 1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas 1 Szkoły Podstawowej.
 2. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane samodzielnie
 3. Do konkursu można zgłaszać jedynie prace wykonane w technice;
  • wydzieranka,
  • o wymiarach 5 cm x 20 cm
 4. Praca powinna być opisana: imię, nazwisko, klasa (nie piszemy na pracy, ale dołączamy opis).
 5. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  • zgodnością z tematem,
  • estetyką wykonania,
  • oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi,
  • funkcjonalnością.
 6. Ostateczny termin składania prac to 6.11.2017 r. w bibliotece szkolnej
 7. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac w Bibliotece szkolnej.
 8. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, dla wszystkich dyplomy uczestnika.

Zamieszczono: 25 października 2017 r.


Konkurs plastyczny „Jesienne ludki”

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej - „ludzika jesiennego” za pomocą wyznaczonych materiałów plastycznych, dostępnych w świetlicy: liści, kasztanów, orzechów, szyszek, papierów kolorowych, materiałów, filcu, kredek, masy solnej.


Celem konkursu jest:

 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej uczniów,
 • wyłonienie oryginalnych prac plastycznych pod względem estetyki wykonania oraz indywidualnego podejścia do tematu,
 • zachęcanie dzieci do działań twórczych,
 • kształtowanie postawy twórczej wobec siebie i świata,
 • wdrażanie do samodzielności.

Pracę należy wykonać w świetlicy szkolnej, w dniach: klasa I i II - 19.10., klasa III - 18.10., klasa IV - 17.10.
Konkurs jest skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej.

Serdecznie zapraszamy!

Zamieszczono: 5 października 2017 r.


Rok szkolny 2016/2017

Konkurs czytelniczy „Czy to bajka czy nie bajka…” – znamy polskie legendy! - wyniki

Celem konkursu była popularyzacja polskich legend wśród dzieci i twórczości wspanialej pisarki Wandy Chotomskiej, a także promocja czytelnictwa, integracja dzieci wrażliwych na piękno słowa oraz kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania z zasobów bibliotecznych.

Uczestnikiem konkursu mogli być uczniowie klas I i II Szkoły Podstawowej, którzy poznali wskazane w Regulaminie legendy Wandy Chotomskiej. Wszyscy uczestnicy wykazali się bardzo dobrą znajomością wskazanych legend. Rozwiązali bezbłędnie większość zadań, różnice między poszczególnymi uczestnikami konkursowych zmagań były niewielkie.

Gratulujemy!

I miejsce: Zuzanna Jaworska kl. II c SP
II miejsce: Zofia Skotarczak kl. II a SP
III miejsce: Zofia Tomczyk kl. II c SP

Wyróżnienia:
Tymon Borowiak kl. I a SP i Zuzanna Kawczyńska kl. I a SP

Zamieszczono: 24 maja 2017 r.


Matematyczny Olimpek - etap szkolny

4 maja 2017 roku uczniowie klas III SP wzięli udział w szkolnym konkursie „Matematyczny Olimpek”. Mieli do rozwiązania zadania tekstowe wymagające logicznego myślenia, umiejętności analizowania i poprawnego liczenia. Do reprezentowania naszej szkoły zostali wyłonieni: Jerzy Mendyka, Lena Bucka i Grzegorz Słomiński. Gratulujemy zwycięzcom, życzymy powodzenia w kolejnych matematycznych zmaganiach a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

Zamieszczono: 8 maja 2017 r.


Konkurs dla najmłodszych miłośników historii „Historia w komiksie – to lubię” - wyniki

Konkurs odbył się 21.04.2017 r. w Bibliotece szkolnej , uczestnikami byli uczniowie klas III SP, których interesuje historia. Często odwiedzają naszą Bibliotekę i chętnie sięgają po pozycje dotyczące swojej pasji. Tym razem zmierzyli się z historia nowszą. Zadaniem uczestników konkursu było przeczytanie 6 komiksów historycznych wydanych przez IPN i opowiadających o wydarzeniach związanych z II wojną światową. Komiksy przedstawiają trudne treści w sposób przystosowany do najmłodszego odbiorcy (4 z nich pod wspólnym tytułem „Wojenna odyseja Antka Srebrnego” mówią o ważnych wydarzeniach II wojny przez pryzmat losów kilkuletniego chłopca;2 kolejne opowiadają o najgłośniejszych akcjach dywersyjnych Armii Krajowej).

Chłopcy niezwykle uważnie przeczytali objęte regulaminem teksty i rozwiązali test .Wszyscy wykazali się dużą wiedzą i dobrą znajomością tematu, ale jak to bywa w konkursach, ktoś wiedział trochę więcej, ktoś trochę mniej, czasem, jak mówią sportowcy decyduje „dyspozycja dnia”. Najlepiej z zadaniami konkursowymi poradził sobie Wojciech Porębiak z kl. III a, za nim na drugiej pozycji uplasował się Jan Projs z kl. III a , na kolejnej Jakub Sierszyński z kl. III b, stawkę zamykał Jurek Mendyka z kl. III c.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Zamieszczono: 26 kwietnia 2017 r.


Konkurs czytelniczy „Czy to bajka czy nie bajka…” – znamy polskie legendy! - regulamin

Cele:

 • popularyzacja polskich legend wśród dzieci,
 • popularyzacja twórczości Wandy Chotomskiej,
 • promocja czytelnictwa, 
 • upowszechnienie kultury słowa,
 • odkrywanie i promowanie talentów czytelniczych,
 • integracja dzieci wrażliwych na piękno słowa,
 • kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania z zasobów bibliotecznych.

Organizator: Biblioteka Zespołu Szkól Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie

Zgłoszenia: Chęć udziału w konkursie prosimy zgłaszać do 28.04.2016 r. w Bibliotece szkolnej lub przez komunikator na i Dzienniku.

Termin: 24.05.2016 r. (w Bibliotece szkolnej)

Regulamin:

 1. Uczestnikiem konkursu mogą być uczniowie klas I-II Szkoły Podstawowej, którzy poznali wskazane w Regulaminie legendy Wandy Chotomskiej.
 2. Uczniowie biorący udział w konkursie:
  • Wykazują się znajomością legend wymaganych w Regulaminie, a następnie rozwiązują test i wykonują zadania sprawdzające znajomość przeczytanych utworów (potrzebna umiejętność samodzielnego czytania).
  • Uczestnicy będą oceniani indywidualnie.
  • Oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.
  • Organizator przewiduje nagrody, wyróżnienia, podziękowania za udział w konkursie.
  • Bliższe informacje w Bibliotece oraz na stronie szkoły w zakładce Biblioteka- konkursy.
 3. Utwory do konkursu: legendy polskie ze zbioru Wandy Chotomskiej pt. ”Legendy polskie”:
  • „Legenda o Piaście i postrzyżynach jego syna Ziemowita”,
  • „Legenda o Czarodziejskim Młynku z Wieliczki”,
  • „Legenda o Bazyliszku”,
  • „Legenda o Sielawowym Królu”,
  • „Legenda o pięknej pasterce i księciu z Raciborza”.

*Zbiór legend można wypożyczyć w szkolnej Bibliotece.

Zapraszam!

Zamieszczono: 6 kwietnia 2017 r.


II Konkurs Recytatorski ”Zemsta logopedy” - wyniki

Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I – IV ”Zemsta logopedy czyli wierszyki łamiące języki” odbył się 30.03.2017 r. w szkolnej Bibliotece. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły poradzili sobie z wieloma trudnościami artykulacyjnymi, których w języku polskim nie brakuje. Recytatorskie zmagania rozpoczęli od ćwiczeń z tekstem bajki logopedycznej pt. „Wiewiórka sprząta mieszkanie”. Rozćwiczone „narządy artykulacyjne” świetnie dały sobie radę nawet z „trzema czystymi cytrzystkami, które szły szeregiem suchą szosą” i z wyrażeniem „Tata czyta cytaty z Tacyta”. Wszystkie wykonania zostały ocenione wysoko, ale komisja konkursowa była zobowiązana regulaminem nagrodzić te szczególnie dobre.

Nagrody zostały przyznane w dwóch kategoriach klas I i II oraz III i IV:

Klasy I i II:
I miejsce: Zofia Skotarczak, II a i Julia Stachowska, II a
II miejsce: Katarzyna Flegel, II a
III miejsce: Adam Szymanowski, II c i Gabriela Jankowska, II a,
Wyróżnienia: Tymon Borowiak, I a i Franciszek Weinert, I a

Klasy III i IV
I miejsce: Zuzanna Worsztynowicz, III b i Marianna Skotarczak, IV b
II miejsce: Grzegorz Słomiński, III a i Lena Bucka, III b
III miejsce: Julia Mrugas, III b

Gratulujemy, życzymy kolejnych sukcesów i poprawnej wymowy!

Zdjęcia

Zamieszczono: 6 kwietnia 2017 r.


„Wiersze, które bawią i uczą” - konkurs recytatorski

Regulamin szkolnego konkursu recytatorskiego dla klas I-II pod hasłem „Wiersze, które bawią i uczą”.

 1. Cele konkursu:
  • poszerzanie znajomości twórczości różnych poetów,
  • popularyzowanie czytelnictwa,
  • propagowanie literatury dziecięcej,
  • rozwijanie zainteresowań literackich,
  • doskonalenie umiejętności recytatorskich.
 2. Konkurs przeznaczony dla uczniów klas I-II szkoły podstawowej.
 3. Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do dnia 10.04.2017 r. do pani Anny Ratajczak, osobiście bądź przez komunikator szkolny.
 4. Prosimy o podanie: imienia i nazwiska dziecka, klasy, tytułu oraz nazwiska autora wiersza.
 5. Konkurs odbędzie się 11.04.2017 r. we wtorek o godz. 13:40 w bibliotece szkolnej.
 6. Jury dokona oceny wg następujących kryteriów:
  • dobór repertuaru,
  • interpretacja utworu,
  • opanowanie pamięciowe tekstu,
  • ogólny wyraz artystyczny.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy:
mgr Anna Ratajczak
mgr Iwona Tomaszewska

Zamieszczono: 5 kwietnia 2017 r.


"Najpiękniejsza palma" – konkurs organizowany przez Świetlicę szkolną

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów z klas I-IV szkół podstawowych, uczęszczających do świetlicy szkolnej. Głównym tematem konkursu jest wykonanie najładniejszej palmy.

Cele konkursu:

 • kultywowanie tradycji świąt wielkanocnych oraz twórczego działania na miarę możliwości i umiejętności uczniów,
 • rozwój zainteresowań i rozwijanie kreatywności dzieci,
 • umożliwienie osiągnięcia sukcesu,
 • doskonalenie sprawności manualnych.

Warunki uczestnictwa:

Palmę uczniowie wykonują samodzielnie, w świetlicy szkolnej, w wyznaczonych terminach. Materiały do wykonania palmy zapewnia świetlica szkolna.

Terminy:

Od 05.04.2017 do 07.04.2017 na 6 i 7 godzinie lekcyjnej.

Rozstrzygnięcie konkursu:

 • Oceny wykonanych prac dokona komisja powołana przez Organizatora.
 • Oceniane będą oryginalność, zgodność z tematem, pomysłowość, a także estetyka wykonania pracy.
 • Nagrody zostaną przyznane za pierwsze miejsce w kategoriach: klasa I, klasa II, klasa III, klasa IV.

Zapraszamy!

Zamieszczono: 4 kwietnia 2017 r.


Wyniki konkursu plastycznego „Zwiastuny wiosny”

W marcu podczas zajęć edukacji plastycznej uczniowie klas I-III wykonywali samodzielnie dowolną techniką pracę konkursową pt. „Zwiastuny wiosny”. Kryteriami oceny prac była trafność doboru tematu pracy, oryginalność i pomysłowość, estetyka wykonania pracy oraz walory artystyczne.

Zwycięzcami w klasie IA są:
- I MIEJSCE Franciszek Weinert
- II MIEJSCE Barbara Grzywaczyk
- III MIEJSCE Józef Matuszak

Zwycięzcami drugich klas zostali:
- I MIEJSCE Julia Stachowska kl. IIA
- II MIEJSCE Henryk Młodzieniak kl. IIB
- III MIEJSCE Zofia Tomczyk kl. IIC

Spośród klas trzecich wyróżnienia otrzymują:
- I MIEJSCE Maciej Grewling kl. IIIC
- II MIEJSCE Julia Mrugas kl. IIIB
- III MIEJSCE Jakub Mazur kl.IIID

Wszystkim uczniom dziękujemy za wykonanie pięknych prac zwiastujących nadejście wiosny.

Organizatorzy

Zamieszczono: 27 marca 2017 r.


Konkurs „Bezpiecznie na drodze” - wyniki

Dnia 14 marca 2017 roku uczniowie klas trzecich przystąpili do I etapu konkursu szkolnego „Bezpiecznie na drodze”. Do dalszego etapu przechodzą – I miejsce - Jakub Klemenski, II miejsce - Amelia Skrzypek, III miejsce - Jakub Sierszyński, Mateusz Kosiorowski. Życzymy im sukcesów w kolejnym etapie. Wszystkim nauczycielom dziękujemy za przygotowanie uczniów do konkursu. Uczestnikom klas trzecich dziękujemy za udział w konkursie „Bezpiecznie na drodze”.

mgr Krystyna Kaczmarek

Zdjęcia

Zamieszczono: 21 marca 2017 r.


„Grasz w zielone? Gram!"- wyniki wewnątrzszkolnego konkursu dla uczniów klas III

Dnia 2 marca 2017 roku został przeprowadzony w naszej szkole I etap konkursu ekologicznego pod hasłem: „Grasz w zielone? Gram!” dla klas trzecich, w którym uczestniczyło 11 uczniów. Do następnego etapu przechodzą następujący uczniowie:

Lena Bucka- 45,5 pkt. / 55 pkt.- klasa III b
Jerzy Mendyka- 41,5 pkt./ 55 pkt.- klasa III c
Jakub Skorczyk- 40 pkt./ 55 pkt.- klasa III b

Dziękuję wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie- wykazali się dużą wiedzą w zakresie ekologii. Zwycięzcom etapu szkolnego gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych etapach konkursu „Grasz w zielone? Gram!”.

Zamieszczono: 15 marca 2017 r.


Konkurs dla najmłodszych miłośników historii „Historia w komiksie – to lubię”

Cele:

 • Zapoznanie się uczniów z serią komiksów historycznych IPN.
 • Kształcenie świadomości, że historia jest ciekawa.
 • Kształcenie świadomości, że wiedzę historyczną można przekazywać na różne sposoby - także poprzez komiks.
 • Promocja czytelnictwa.
 • Odkrywanie i promowanie talentów i pasji historycznych.

Regulamin:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas II, III i IV Szkoły Podstawowej.
 2. Uczniowie, którzy zgłoszą swój udział w konkursie powinni przeczytać 6 komiksów historycznych wydanych przez IPN i opowiadających o wydarzeniach związanych z II wojną światową. Komiksy przedstawiają trudne treści w sposób przystosowany do najmłodszego odbiorcy (4 z nich pod wspólnym tytułem „Wojenna odyseja Antka Srebrnego” przedstawiają ważne wydarzenia wojenne przez pryzmat losów kilkuletniego chłopca;2 kolejne opowiadają o najgłośniejszych akcjach dywersyjnych Armii Krajowej).
 3. Uczniowie chętni do udziału w konkursie będą mogli zapoznać się z treścią komiksów na miejscu w Bibliotece szkolnej w dniach 20.03.2017 r. - 20.04.2017 r. w godzinach otwarcia Biblioteki (ze względu na ograniczoną ilość komiksów -po jednym egzemplarzu z każdego tytułu).
 4. Wymagana będzie umiejętność zlokalizowania na mapie miejsc związanych z wydarzeniami opisanymi w tekście komiksów.
 5. Zgłoszenia do konkursu do 30.03.2017 r. w Bibliotece szkolnej.
 6. Finałowe zmagania odbędą się w Bibliotece szkolnej 22.04.2017 r.
 7. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa.

Zapraszamy wszystkich najmłodszych miłośników historii.

Zamieszczono: 15 marca 2017 r.


Konkurs dla Uczniów, Nauczycieli i Rodziców „Nauczyciele i Rodzice piszą, Uczniowie ilustrują”

W ramach promocji czytelnictwa proponujemy niecodzienny konkurs, którego uczestnikami będą uczniowie ,nauczyciele i rodzice. Proponujemy, aby chętni nauczyciele i rodzice napisali teksty, a uczniowie stworzyli do nich ilustracje, Zebrane teksty i rysunki zostałyby zebrane i opublikowane w formie książki. Fundusze zebrane ze sprzedaży tej publikacji pozwoliłyby zakupić nowe książki do Biblioteki szkolnej m.in. zaproponowane przez czytelników w ramach akcji „Marzenia czytelnika”.

Cele:

 • Promocja czytelnictwa.
 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
 • Kształcenie umiejętności twórczych.
 • Odkrywanie i promowanie talentów literackich oraz plastycznych.
 • Wdrażanie do samodzielności, do działań dla dobra wspólnego.
 • Integracja społeczności szkolnej.

Regulamin:

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka szkolna.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie oraz nauczycieli naszej Szkoły i rodziców naszych uczniów.

  Część regulaminu dotycząca prac literackich:
 3. Nauczyciele i rodzice biorący udział w konkursie piszą tekst (należy nadać tytuł) prozą w dowolnej konwencji (realistycznej lub fantazy), który będzie zainspirowany zestawem kilku kreatywnych kart kamishibai zaproponowanym przez organizatora konkursu (karty przedstawiają ilustracje, które powinny zainspirować piszącego np. jeśli karta przedstawia rysunek wachlarza czy telefonu, bądź walizki, to należy ten przedmiot wprowadzić do opowiadania). Zestaw kart będzie zatem punktem wyjścia prac wszystkich uczestników konkursu. Należy wykorzystać przynajmniej4 z 6 proponowanych obrazków.
 4. Objętość pracy powinna ograniczyć się do 2 stron formatu A4, rozmiar czcionki 12, krój Times New Roman, marginesy 2,5 cm, interlinia 1,5.
 5. Jury powołane przez organizatora oceniać będzie zgodność z tematem, walory literackie i oryginalność pracy.
 6. Prace powinny dotyczyć tematu konkursu (patrz pkt. 3).
 7. Prace powinny być opisane imieniem i nazwiskiem.
 8. Ostateczny termin składania prac to 10.04.2017 r. w formie wydruku w bibliotece szkolnej oraz w formie elektronicznej na adres: iwona.tomaszewska@kcek.pl.
 9. Konkursowi będzie towarzyszyć prezentacja nagrodzonych prac w formie publikacji książkowej.

  Część regulaminu dotycząca prac ilustratorskich:
 10. Uczniowie wykonują ilustracje do wybranego tekstu literackiego opublikowanego na stronie internetowej szkoły od 24.04.2017 r.
 11. Uczestnicy wykonują ilustrację do 1 wybranego utworu.
 12. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane:
  - techniką – rysunek,
  - kolorowe lub czarno–białe,
  - wymiary pracy: A4.
 13. Jury powołane przez organizatora oceniać będzie zgodność z treścią wybranego tekstu literackiego, walory plastyczne i oryginalność pracy.
 14. Prace powinny być opisane:
  - imię, nazwisko, klasa,
  - tytuł wybranego tekstu literackiego.
 15. Ostateczny termin składania prac to 8.05.2017 r. w Bibliotece szkolnej
 16. Konkursowi będzie towarzyszyć prezentacja nagrodzonych prac w formie publikacji książkowej.
 17. Oceniane będą tylko prace wykonane indywidualnie i noszące wyraźne cechy samodzielności oraz zgodne z wymogami Regulaminu.

Oto proponowany zestaw kart dla nauczycieli i rodziców do pracy literackiej:

Zamieszczono: 13 marca 2017 r.


Szkolny Konkurs "Matematyczny Olimpek”

Cele konkursu:

 1. Popularyzacja matematyki – królowej nauk.
 2. Poszerzanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów.
 3. Wspieranie dzieci uzdolnionych matematycznie.

Warunki uczestnictwa:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas III. Etap szkolny zostaje poprzedzony klasowymi eliminacjami, w których nauczyciel wyłania 3 uczniów i zgłasza ich organizatorowi do 20 kwietnia. Uczniowie indywidualnie rozwiązują rozmaite matematyczne zadania tekstowe, wykazują się logicznym myśleniem, umiejętnością analizowania zadania, sprawnością i poprawnością liczenia. Zwycięzcami szkolnego konkursu są trzy osoby, które uzyskają najlepszy wynik końcowy. Zwycięzcy otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczone na szkolnym apelu. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Śremie.

Termin konkursu 25 kwietnia, godz. 12.30

Serdecznie zapraszam

Organizator
Dorota Sztompka

Zamieszczono: 10 marca 2017 r.


II Konkurs Recytatorski ”Zemsta logopedy czyli wierszyki łamiące języki”

Cele:

 • promowanie prawidłowej wymowy,
 • uwrażliwienie na piękno języka polskiego,
 • ćwiczenie pamięci,
 • promowanie talentów recytatorskich,
 • kształcenie umiejętności publicznych wystąpień,
 • kształcenie umiejętności systematycznej i wytrwałej pracy.

Regulamin:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – IV SP.
 2. Uczniowie, którzy zgłoszą się do udziału w konkursie przygotowują do recytacji wiersz z trudnościami artykulacyjnymi.
 3. Wiersz wybieramy spośród zaproponowanych przez organizatora(recytowany fragment powinien liczyć przynajmniej (może być więcej): kl. I -12 wersów, kl. II -15 wersów, kl. III -18 wersów, kl. IV - 20 (jeśli wybrany wiersz jest krótszy, należy dobrać drugi, aby była wymagana ilość wersów).
 4. Termin zgłoszeń: 15.03.2017 r.
 5. Termin konkursu: 30.03.2017 r.
 6. Jury przy ocenie weźmie pod uwagę:
  • poprawność interpretacji,
  • oryginalność interpretacji,
  • dobór utworu,
  • opanowanie pamięciowe tekstu,
  • kultura słowa,
  • ogólny wyraz artystyczny.
 7. W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe oraz dyplomy uczestnika.
 8. Organizatorzy: Logopeda – p. Marta Kowalska–Jankowiak oraz Biblioteka Szkolna – p. Iwona Tomaszewska.

Wiersze konkursowe

Zamieszczono: 6 marca 2017 r.


Quiz historyczny  „Żołnierze Niezłomni – zachowali się jak trzeba” - wyniki

Quiz historyczny  „Żołnierze Niezłomni – zachowali się jak trzeba.” odbył się 28.02.2017 r. w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Zadaniem uczestników było rozwiązanie krótkiego testu z zadaniami zamkniętymi dotyczącymi postaci żołnierzy podziemnej Armii Krajowej, którzy podjęli nierówną walkę o niepodległą Polskę. Wystarczyło przeczytać, zapamiętać i rozwiązać zadania. Informacje potrzebne do rozwiązania testu znajdowały się na tablicy obok Biblioteki – Przystanek Historia. Uczestnicy poradzili sobie bardzo dobrze. Najlepiej test rozwiązał Radek Adamczyk z kl. I a LO, wyrównaną rywalizację podjęli uczniowie z kl. III a SP: Wojciech Porębiak, Janek Projs, Franek Wiśniewski i Grzesiu Słomiński. Gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Zapraszam do kolejnych quizów historycznych, bo warto wiedzieć więcej!

 

Zamieszczono: 6 marca 2017 r.


Quiz historyczny „Żołnierze Niezłomni – zachowali się jak trzeba.”

Wszyscy chętni uczniowie, którzy zapoznają się z materiałami z tablicy „Przystanek historia” (obok wejścia do Biblioteki szkolnej) mogą wziąć udział w quizie historycznym. Zadaniem uczestników będzie rozwiązanie krótkiego testu z zadaniami zamkniętymi dotyczącymi postaci żołnierzy podziemnej Armii Krajowej, którzy podjęli nierówną walkę o niepodległą Polskę. Wystarczy przeczytać, zapamiętać i rozwiązać zadania. Quiz odbędzie się 28.02.2017 r. w czasie przerwy śniadaniowej, g. 9.35 w Bibliotece szkolnej w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Zapraszam, bo warto wiedzieć więcej ;)

Zamieszczono: 22 lutego 2017 r.


III Konkurs dla dzieci i rodziców „Tato, Mamo czytamy to samo” został rozstrzygnięty

Recenzje - zachęty zgłoszone do konkursu są dowodem na zaangażowanie rodziców w budowanie relacji ze swoimi dziećmi. Cieszymy się bardzo, że wielu spośród Państwa wie, jak ważne jest tworzenie więzi, płaszczyzny do wspólnych rozmów i doświadczeń. Nie da się wspólnie spędzonego czasu zastąpić niczym innym. Rodzice z wieloletnim stażem wielokrotnie przypominają, że kochać, to mieć dla dziecka czas. Najpierw jest to czas wspólnie spędzony nad książka, potem wycieczki piesze i rowerowe, stawianie namiotu, rozpalanie ogniska, wspólne pieczenie, gotowanie, naprawianie roweru czy ładowanie akumulatora… ale zawsze razem, co pozwala właśnie razem się cieszyć, zachwycać, a niekiedy też niecierpliwić, denerwować… Jak to w życiu…

Wszystkie recenzje rodziców zasługują na wyróżnienie, zatem każda praca zostanie nagrodzona. Wśród prac plastycznych wykonanych przez dziecięcych uczestników konkursu zostały przyznane 2 pierwsze, 2 drugie nagrody i 3 wyróznienia. Wydaje się jednak, że największą nagrodą zarówno dla rodziców jak i dla dzieci był czas wspólnie spędzony nad książką.

Prace plastyczne – ilustracje do polecanej książki:
I nagroda:
Elżbieta Czupała, kl. III a i Zosia Tomczyk, kl. II c
II nagroda:
Kalina Jasielska, kl. III a i Zosia Skotarczak, kl. II a 
Wyróżnienia:
Natalia Filipiak, kl. II a, Zuzanna Jaworska, kl. II c i Zuzanna Kawczyńska, kl. I a

GRATULUJEMY!

W konkursie wraz ze swoimi dziećmi udział wzięli:

 • p. Anna Jasielska(mama Kaliny kl. III) polecana książka: Agata Jaworska „Mozart oczami dzieci”
 • p. Aleksandra Skotarczak (mama Zosi, kl. II), polecana książka: Lara Bergen „Zośka życzliwa”
 • p. Marek Kawczyńscy(tato Zuzi kl. I), polecana książka: Szarlota Pawel, Zbigniew Dmitroca „Jonek, Jonka i Kleks”
 • p. Joanna Czupała (mama Eli, kl. III), polecana książka: Brandon Mull „Baśniobór"
 • p. Agata Szczepaniak–Filipiak (mama Natalii, kl. II), polecana książka: Barbara Park „Zuźka D. Zołzik zostaje fryzjerką”
 • p. Marzena Jaworska (mama Zuzanny, kl. II), polecana książka: Dawid Lewman „Sekretne życie zwierzaków domowych’’
 • p. Marta Tomczyk (mama Zosi kl. II), polecana książka: „Nela na 3 kontynentach. Podróże w nieznane”

Recenzje - zachęty można pobrać tutaj.

GRATULUJEMY!

Zamieszczono: 27 lutego 2017 r.


Wewnątrzszkolny Konkurs dla uczniów klas trzecich pod hasłem „Bezpiecznie na drodze”

Zapraszam serdecznie uczniów klas trzecich kształcenia zintegrowanego do udziału w Szkolnym Konkursie pod hasłem „Bezpiecznie na drodze”. Uczniowie wybrani podczas klasowych eliminacji będą mogli zaprezentować swoje umiejętności 14 marca 2017 roku (wtorek) od godziny 13.00 do 14.00 w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie w sali nr 4.
Proszę o zgłoszenie trzech uczniów z każdej klasy trzeciej do 10 marca 2017 r.

Cele konkursu:

 1. Wyrabianie nawyków bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym.
 2. Kształcenie właściwej postawy wobec uczestników ruchu drogowego oraz osób działających na rzecz porządku publicznego.
 3. Wyrabianie u uczniów postawy odpowiedzialności za swoje postępowanie.
 4. Wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym i bezpiecznym środowisku.

Zadaniem uczniów biorących udział w konkursie jest napisanie testu, który zawiera pytania dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczniowie powinni wykazać się ogólnie znajomością podstawowych znaków drogowych dotyczących pieszych i osób korzystających z rowerów, znajomością sposobu poruszania się po drodze, znajomością sygnalizacji świetlnej. Dzieci powinny znać ważne numery telefonu: 999,998,997,112.

Organizator konkursu
mgr Krystyna Kaczmarek

Zamieszczono: 24 lutego 2017 r.


Dzień Kobiet z Biblioteką szkolną

Zapraszam wszystkich uczniów do wzięcia udziału w działaniach zorganizowanych w Bibliotece szkolnej z okazji Dnia Kobiet. Oto propozycje:

 1. Konkurs plastyczny: „Jej portret-ulubiona bohaterka literacka” dla uczniów klas 1 - 3.
  Przez cały tydzień od 1 do 7 marca 2017 r. chętni będą mogli przyjść do Biblioteki i stworzyć rysunek przedstawiający ulubioną bohaterkę literacką. Jeśli komuś zabraknie czasu, będzie mógł pracę zostawić i dokończyć kolejnego dnia. Dla wszystkich uczestników drobne upominki, dla laureatów nagroda - niespodzianka.
 2. Konkurs wiedzy o Ani z Zielonego Wzgórza: „Ania Shirley? Znam bardzo dobrze!” dla uczniów klas 4 – 6.
  8.03.2017 r. w czasie przerwy śniadaniowej o g. 9.35 będzie można rozwiązać quiz dotyczący tej dziecięcej bohaterki literackiej. Dla wszystkich uczestników konkursu drobne upominki, a dla laureatów „ciasto marchewkowe”.
 3. Quiz językowy z kobietą w tle: „Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle” dla uczniów gimnazjum i LO.
  8.03.2017 r. w czasie przerwy obiadowej o g. 13.20 będzie można wziąć udział w ekspresowym quizie językowym, w którym należy się wykazać znajomością związków frazeologicznych i przysłów związanych z kobietą. Dla wszystkich drobne upominki, a dla laureatów, nagroda - niespodzianka.

Zapraszam serdecznie!

Zamieszczono: 21 lutego 2017 r.


Wewnątrzszkolny Konkurs Ekologiczny dla klas III „Grasz w zielone? - Gram!”

Cele konkursu:

 • kształtowanie wrażliwości i szacunku do przyrody,
 • rozwijanie ekologicznego stylu życia,
 • zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska.

Przebieg konkursu:

 • I Etap: Wewnątrzszkolny - ma na celu wyłonienie trzyosobowej drużyny reprezentującej szkołę, poprzez napisanie testu ekologicznego.
 • II Etap: Reprezentowanie Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w konkursie ekologicznym „Grasz w zielone? - Gram!” w Szkole Podstawowej w Dąbrowie.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas III.
 • Etap wewnątrzszkolny poprzedzony zostaje klasowymi eliminacjami, po których zostaje wyłonionych od 1- 5 najlepszych uczniów z każdej klasy.
 • Konkurs odbędzie się 2 marca 2017 roku. Wychowawcy klas III zgłaszają uczestników do 27 lutego organizatorowi konkursu.
  Uczestnicy indywidualnie rozwiązują zadania testowe.

Zamieszczono: 17 lutego 2017 r.


Konkurs plastyczny "Zwiastuny wiosny"

Cele konkursu:

 • rozwijanie wyobraźni i pobudzenie aktywności twórczej uczniów,
 • odkrywanie i promowanie talentów plastycznych,
 • kształtowanie i rozwijanie umiejętności korzystania z różnorodnych technik plastycznych,
 • uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody.

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas I, II i III.

Ocena prac: konkurs oceniany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I i II oraz klasy III.

Technika: dowolna technika plastyczna, format: A3.

Każdy uczestnik może przekazać tylko 1 pracę wykonaną samodzielnie w czasie zajęć edukacji plastycznej. Na odwrocie pracy należy ją podpisać imieniem i nazwiskiem autora oraz klasę.

Kryteriami oceny prac konkursowych będą:

 • trafność doboru tematu pracy,
 • oryginalność i pomysłowość,
 • estetyka wykonania pracy,
 • walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

Termin składania prac: 17.03.2016 r.

Serdecznie zapraszamy!!!

Organizatorzy:
Julita Wierzbińska
Anna Ratajczak
Monika Knyspel

Zamieszczono: 13 lutego 2017 r.


Konkurs dla dzieci i rodziców „Tato, Mamo czytamy to samo”

 1. Cele:
  • Promocja czytelnictwa.
  • Zaangażowanie dzieci i rodziców do wspólnego działania.
  • Integracja rodziny.
  • Kształcenie nawyku wspólnego czytania, wymiany myśli, opinii, rozmowy.
 2. Uczestnicy: uczniowie klas I - III Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śremie oraz ich Rodzice.
 3. Organizatorzy: Biblioteka Szkolna (koordynator – Iwona Tomaszewska)
 4. Zasady:
  • Uczestnicy Konkursu – uczeń i jego rodzic/rodzice czytają wybraną książkę, rodzice piszą mini -recenzję – zachętę dotyczącą przeczytanego utworu.
  • Recenzja powinna zawierać informacje na temat tytułu i autora książki.
  • Format prac – prace nie powinny przekraczać 1 strony formatu A4, rozmiar czcionki 12, krój Times New Roman, marginesy 2,5 cm, interlinia 1,5.
   Praca powinna być oznaczona metryczką zawierającą dane autora: imię, nazwisko(rodzic/rodzice).
  • Uczniowie natomiast wykonują oryginalną – samodzielną (nie można kopiować ilustracji umieszczonych w czytanej książce) ilustrację do książki wspólnie czytanej. Praca może być wykonana w następujących technikach:
  • malarstwo (akwarele, farby plakatowe),
  • rysunek,
  • kolaż (techniki mieszane, płaskie),
  • wydzieranka.
 5. Prace nie mogą być przestrzenne!
 6. Format prac A4 (prace w innym formacie nie będą oceniane). Praca powinna być opisana: imię, nazwisko, klasa.
 7. Termin: mini -recenzję - zachętę przeczytanej wspólnie z dzieckiem książki i ilustrację należy złożyć do 15.02.2017 r. w formie wydruku w Bibliotece Szkolnej i drogą elektroniczną na adres: biblioteka@kcek.pl (temat wiadomości e mailowej: konkurs „Mamo, Tato czytamy to samo”).
 8. Jury zostanie powołane przez organizatora.
 9. Organizatorzy przewidują nagrody, wyróżnienia i podziękowania za udział w konkursie.
 10. Lista laureatów oraz prace nagrodzone zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły w zakładce Biblioteka – Konkursy. Organizator zastrzega sobie prawo do zredagowania tekstów przed ich publikacją.

Zapraszamy do wspólnego czytania i udziału w konkursie.

Zamieszczono: 5 stycznia 2017 r.


Konkurs „Czytać każdy może – Mistrz Pięknego Czytania”

Celem konkursu była promocja czytelnictwa, budzenie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą, stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności oraz porównanie ich z umiejętnościami innych, a także kształcenie umiejętności pięknego czytania i uczenie rywalizacji w miłej atmosferze.
Konkurs przeznaczony był dla uczniów kl. III-VI SP. Uczestnik konkursu czytał 2 fragmenty utworów: indywidualnie wybrany przez siebie fragment prozy o tematyce Bożego Narodzenia, Wigilii, Nowego Roku (czas prezentacji – do 1 minuty) oraz wylosowany fragment tekstu przygotowany przez organizatora.
Nagrody przyznane zostały w dwóch kategoriach: kl. III –IV i kl. V – VI.

Klasy III – IV:
I nagroda: Nikola Szudra kl .IV a
II nagroda: Jeremi Kowalski kl. IV a
III nagroda: Grzegorz Słomiński kl. III a i Maria Bzowy kl. IV b
Wyróżnienia: Jerzy Mendyka l. III c i Jakub Weber kl. IV b

Klasy V – VI:
I nagroda: Maria Andrzejczak kl. VI b
II nagroda: Julia Wołowiec kl. VI a
III nagroda: Alicja Włodarczak kl. VI a

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a szczególnie nagrodzonym!

Zdjęcia

Zamieszczono: 21 grudnia 2016 r.


Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „You can sing”

12 grudnia 2016 r. uczennice Marianna Skotarczak (IVB), Laura Kardasz (IIIB) oraz Zuzanna Worsztynowicz (IIIB) wzięły udział w Powiatowym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej „You can sing” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 w Śremie. Dziewczyny bawiły się znakomicie, a w drodze powrotnej humory dopisywały nam jeszcze bardziej, ponieważ Laura wyśpiewała I miejsce w kategorii klas I-III SP! Serdecznie gratulacje!!!

Zdjęcia

Zamieszczono: 13 grudnia 2016 r.


„Czytać każdy może – Mistrz Pięknego Czytania”

Cele:

 • promocja czytelnictwa,
 • budzenie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą,
 • stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności oraz porównanie ich z umiejętnościami innych,
 • kształcenie umiejętności pięknego czytania,
 • uczenie rywalizacji w miłej atmosferze.

Regulamin:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. III-VI SP
  w konkursie biorą udział uczniowie wytypowani przez wychowawcę (kl. III) lub nauczyciela j. polskiego (kl. IV – VI) – maksymalnie 2 osoby z klasy).
 • Uczestnik konkursu czyta 2 fragmenty utworów: indywidualnie wybrany przez siebie fragment prozy o tematyce Bożego Narodzenia, Wigilii, Nowego Roku (czas prezentacji – do 1 minuty), oraz wylosowany fragment tekstu przygotowany przez komisję (czas zapoznania się z tekstem i przygotowania do interpretacji – do 5 minut).
 • Komisja przyzna dodatkowe punkty za teksty zawierające dialogi.
 • Podczas czytania ocenie podlegać będzie:
  • płynność i bezbłędność czytania,
  • wyrazistość, dykcja, modulacja, intonacja
  • interpretacja czytanego tekstu.
 • Zgłoszenia do 12.12.16 u wychowawców (kl. III) i nauczycieli j. polskiego (kl. IV – VI).
 • Konkurs odbędzie się 16 grudnia 2016 r. (piątek) w Bibliotece szkolnej.
 • Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:
  • klasy III-IV
  • klasy V-VI
 • Nagrody: za zajęcie I, II, i III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe. Dla pozostałych uczniów - dyplomy uczestnictwa.

Zapraszamy! Czytać każdy może!

Zamieszczono: 30 listopada 2016 r.


Konkurs plastyczno – literacki „Legendy w komiksie” rozstrzygnięty

Celem konkursu była przede wszystkim promocja czytelnictwa wśród najmłodszych uczniów naszej Szkoły a także odkrywanie talentów plastycznych i literackich oraz zachęta do twórczego spędzenia wolnego czasu, bo ”Książka to dopiero początek…”Konkurs skierowany jest do uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej. można było zgłaszać prace wykonane: techniką - rysunek, kolorowe, czarno – białe lub w ołówku i oparte na legendach polskich ze zbioru Wandy Chotomskiej. Zapraszamy do kolejnej edycji konkursu za rok oraz do udziału w innych proponowanych przez Bibliotekę szkolną.
Wyniki:
Komisja konkursowa zdecydowała się przyznać nagrody w kilku kategoriach;
Komiks w kolorze:
I miejsce: Zuzanna Jaworska II c i Radek Rzepka II c
II miejsce: Piotr Mizera II c i Jacek Tomaszewski II d
Komiks w ołówku:
I miejsce: Julia Stachowska II a 
II miejsce: Franciszek Wiśniewski III a 
Komiks – rysunek:
I miejsce: Karol Hilary II b
II miejsce: Emilia Bączkiewicz II d
Komiks – książeczka:
I miejsce: Natalia Filipiak II a 
II miejsce: Antoni Owsianny II c

Gratulujemy!

Zamieszczono: 30 listopada 2016 r.


Konkurs „Taką zakładkę chciałbym mieć” - wyniki

I miejsce: Barbara Grzywaczyk I a

I miejsce: Zofia Tomczyk II c
II miejsce: Martyna Ciborowska II d
III miejsce: Aleksandra Stachowiak II c

I miejsce: Lena Bucka III b
II miejsce: Zuzanna Frankiewicz III c
III miejsce: Agata Fabisiak III a

Zamieszczono: 20 października 2016 r.


Konkurs "Jesień wokół nas" - wyniki

Dnia 13 października 2016 roku został rozstrzygnięty konkurs plastyczny dla klas I - III pt. "Jesień wokół nas". Kryteriami oceny prac konkursowych była trafność doboru tematu pracy, oryginalność i pomysłowość, estetyka wykonania pracy oraz walory artystyczne. Wszystkie prace uczniów były bardzo pomysłowe i ciekawe, jednak spośród wszystkich, organizatorzy postanowili przyznać I, II i III miejsca uczniom poszczególnych klas:

Zwycięzcami spośród klas pierwszych są:
- I MIEJSCE Kacper Rozmiarek kl. IA
- II MIEJSCE Michał Wróblewski kl. IA
- III MIEJSCE Franciszek Weinert kl. IA

Zwycięzcami drugich klas zostali:
- I MIEJSCE Filip Błoch kl. IIA
- II MIEJSCE Emilia Bączkiweicz IID
- III Agata Pietrzak kl. IIA

Spośród klas trzecich szczególne wyróżnienia otrzymują:
- I MIEJSCE Elżbieta Czupała kl. IIIA
- II MIEJSCE Julia Ignaszewska kl. IIID
- III MIEJSCE Antoni Komorowski kl. IIIC

Dziękujemy za udział w konkursie!

Organizatorzy

Zamieszczono: 18 października 2016 r.


Konkurs plastyczno – literacki „Legendy w komiksie”

Cele:

 • Zapoznanie się uczniów z zasadami tworzenia komiksu.
 • Kształcenie świadomości, że w komiksie słowo i obraz pozostają w ścisłych relacjach.
 • Promocja czytelnictwa.
 • Odkrywanie i promowanie talentów plastycznych i literackich.

Regulamin:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej.
 2. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane:
  • - techniką - rysunek,
  • - kolorowe, czarno – białe lub w ołówku.
 3. Wymiary pracy:
  • - A3,
  • - rysunki/okienka – liczba od 12 do 16.
 4. Prace powinny dotyczyć tematu konkursu- legenda przedstawiona w formie komiksu.
 5. Prace powinny opierać się na legendach polskich ze zbioru Wandy Chotomskiej.
 6. Prace powinny być opisane: imię, nazwisko, klasa.
 7. Do pracy powinien być dołączony tytuł legendy
 8. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  • zgodnością z tematem,
  • prawidłowym zastosowaniem elementów charakterystycznych dla komiksu,
  • estetyką wykonania,
  • oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi.
 9. Ostateczny termin składania prac to 18.11.2016 r. p. Iwona Tomaszewska(Biblioteka).
 10. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac.

*Oceniane będą tylko prace wykonane indywidualnie i noszące wyraźne cechy samodzielności oraz zgodne z wymogami Regulaminu.

Zamieszczono: 13 października 2016 r.


Powiatowy Konkurs Wiedzy Biblijnej

Etap szkolny tegorocznego Konkursu Wiedzy Biblijnej odbędzie się 27.10.2016 r. o godz. 10.45.

Regulamin

Zagadnienia

Zamieszczono: 29 września 2016 r.


Konkurs „Taka zakładkę chciałbym mieć - najpiękniejsza zakładka do książki”

Cele:

 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
 • Kształcenie umiejętności wnikliwej obserwacji, refleksyjnego i niestereotypowego myślenia.
 • Odkrywanie i promowanie talentów plastycznych.
 • Wdrażanie do samodzielności.

Organizator: Biblioteka i Świetlica szkolna

Regulamin:

 1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej.
 2. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane samodzielnie podczas zajęć w Świetlicy Szkolnej
 3. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane w technice: wydzieranka.
 4. Praca powinna być opisana: imię, nazwisko, klasa.
 5. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  • zgodnością z tematem,
  • estetyką wykonania,
  • oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi.
 6. Ostateczny termin składania prac to 7.10.2016 r. (p. Małgorzata Grzelczyk, p. Agata Drymel, p.K.Fabisiak/Świetlica szkolna).
 7. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac w Bibliotece szkolnej.

Zamieszczono: 23 września 2016 r.


Konkurs plastyczny "Jesień wokół nas"

Cele konkursu:

 • rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dziecka
 • odkrywanie i promowanie talentów plastycznych
 • pobudzenie do aktywności twórczej
 • uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas I, II i III.

Ocena prac: konkurs oceniany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I i II oraz klasy III

Technika: dowolna technika plastyczna, format: A3.

Każdy uczestnik może przekazać tylko 1 pracę wykonaną samodzielnie w czasie zajęć edukacji plastycznej. Na odwrocie pracy należy ją podpisać imieniem i nazwiskiem autora oraz klasę.

Kryteriami oceny prac konkursowych będą:

 • trafność doboru tematu pracy,
 • oryginalność i pomysłowość,
 • estetyka wykonania pracy,
 • walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

Termin składania prac: 7.10.2016 r.

Serdecznie zapraszamy!!!

Organizatorzy:
Paulina Marach
Aleksandra Szymaniak
Małgorzata Skrzypek

Zamieszczono: 7 września 2016 r.


Rok szkolny 2015/2016

Kids can sing!

20 czerwca 2016 r. odbyła się kolejna edycja szkolnego konkursu piosenki anglojęzycznej „Kids can sing!”. Jego celem była prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów z klas I-III SP. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym nauczyciele języka angielskiego wyłonili z każdej z klas po dwóch uczestników (solistów lub duety). W drugim etapie wybrani uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne podczas występów w auli szkolnej. Jury w składzie: Katarzyna Juchacz-Gramza, Olga Kubska oraz Milena Glura dokonało oceny występów i wyłoniło następujących laureatów:

 1. Laura Kardasz IIB egzekwio Zuzanna Worsztynowicz IIB
 2. Zofia Skotarczak IA egzekwio Franciszek Wiśniewski IIA
 3. Alicja Hawryluk i Julia Banach IIIB

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

Marianna Michałowska

Zdjęcia

Zamieszczono: 21 czerwca 2016 r.


Konkurs "Pięknie czytam"

Dnia 03.06.2016 roku odbył się szkolny konkurs dla pierwszych klas „Pięknie czytam”. Dzieci po zapoznaniu się ze znanym tekstem literatury dziecięcej, odczytały głośno przygotowany fragment. Uczniowie zaprezentowali wysoki poziom, a komisja konkursowa wyłoniła najlepszą czwórkę:
I miejsce Gabriela Jankowska
II miejsce Filip Błoch
III miejsce Amelia Szewczak oraz Natalia Filipiak.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i uczestnikom!

Zdjęcia

Zamieszczono: 4 czerwca 2016 r.


Konkurs czytelniczy „Czy to bajka czy nie bajka…” – znamy polskie legendy! rozstrzygnięty

Uczestnikiem konkursu byli uczniowie klas I i II Szkoły Podstawowej, którzy poznali wskazane legendy Wandy Chotomskiej. Szczególnie cieszy udział sporej grupy uczniów klas pierwszych, a byli to Gabrysia Jankowska, Zuzia Jaworska, Antoni Owsianny, Karol Pietrzak, Zosia Skotarczak, Gabriel Szczepaniak, Adam, Szymanowski oraz z klas drugich: Bartosz Gajska, Laura Kardasz, Zosia Kierzek, Julia Mrugas, Kacper Pietrzak i Jan Szymkowiak. Znajomość legend była bardzo dobra, o miejscach decydowały połówki punktów. Gratulujemy wszystkim uczestnikom czytelniczych zmagań. Do zobaczenia na kolejnym konkursie. :)

I miejsce:
Karol Pietrzak II b i Bartosz Gajska II b
II miejsce:
Zofia Skotarczak I a
III miejsce:
Gabriela Jankowska I a, Antoni Owsianny I c, Adam Szymanowski I c, Zofia Kierzek II b, Julia Mrugas II b.

Zdjęcia

Zamieszczono: 17 maja 2016 r.


Wyniki IX Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik

Drodzy Rodzice oraz Uczniowie, prezentujemy wynika ogólnopolskiego konkursu "Świetlik" na poziomie szkoły podstawowej. Wszystkim uczniom z nagrodami i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych przyrodniczych sukcesów.

Wyniki

Zamieszczono: 16 maja 2016 r.


Wyniki konkursu Kangur Matematyczny

Drodzy Rodzice oraz Uczniowie, prezentujemy wynika ogólnopolskiego konkursu „Kangur Matematyczny” na poziomie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Wszystkim uczniom z wynikiem bardzo dobry oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszym matematycznych sukcesów.

Wyniki - SP

Wyniki - GIM

Zamieszczono: 15 maja 2016 r.


Konkurs „Pięknie czytam”

Regulamin Szkolnego Konkursu dla klas pierwszych Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śremie
„Pięknie czytam”

Cele konkursu:

 1. Kształtowanie wśród dzieci nawyku czytania książek.
 2. Sprawdzenie techniki głośnego czytania uczniów klas I.
 3. Stwarzanie warunków do realizowania się i rozwijania indywidualnych talentów dziecka.

Informacje o konkursie:

 1. Konkurs odbędzie się 3 czerwca 2016 roku o godz.13.30.
 2. Skierowany jest do uczniów klas I szkoły podstawowej, wyłonionych przez wychowawcę w klasowych eliminacjach. Każdą klasę I reprezentuje 3 uczniów.
 3. Rywalizacja odbywa się w kategorii indywidualnej.
 4. Uczestnicy czytają losowo wybrane fragmenty literatury dziecięcej.
 5. Komisja konkursowa ocenia technikę czytania: płynność, poprawność czytania, interpretację tekstu, stosowanie znaków interpunkcyjnych.
 6. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Śremie.

Organizatorzy konkursu
Dorota Sztompka
Julita Wierzbińska
Małgorzata Skrzypek

Zamieszczono: 12 maja 2016 r.


Znamy polskie legendy - wyniki konkursu plastycznego

Z prawdziwą przyjemnością chcemy poinformować o wynikach konkursu plastycznego dla klas 1-3 SP, Znamy Polskie Legendy:
I miejsce Amelia Król z kl. IIIc
II miejsce Nikola Szudra z kl. IIIc
III miejsce Maria Teodorczak z kl. IIIa
Wyróżnienia:
Julia Ignaszewska z kl. IId
Mikołaj Filipiak z kl. IIIa
Wiktor Augustyniak z kl. IIIc

Prace można podziwiać w holu dolnym. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Znamy polskie legendy

Zamieszczono: 10 maja 2016 r.


Wyniki konkursu „Mistrzowie Ortografii”

22 kwietnia 2016 roku w Katolickiej Szkole Podstawowej odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny „Mistrzowie Ortografii”. W ortograficznych zmaganiach udział wzięło 11 uczniów klas trzecich. Zwycięzcami zostali popełniając najmniej błędów:

 • Jeremi Kowalski klasa III A
 • Nikola Szudra klasa III C
 • Piotr Kania III B

Wszystkim dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy. Szkolni Mistrzowie Ortografii będą 4 maja reprezentować naszą szkołę w Gminnym Konkursie Ortograficznym. Życzymy im powodzenia!

Lucyna Zygan

Zamieszczono: 26 kwietnia 2016 r.


„Wiersze, które bawią i uczą”

We wtorek 19 kwietnia w bibliotece szkolnej odbyły się eliminacje do Gminnego Konkursu Recytatorskiego dla klas I-II pod hasłem „Wiersze, które bawią i uczą”.

W eliminacjach wzięło udział 13 osób. W kolejnym etapie naszą szkołę reprezentować będą wyróżnieni uczniowie:

 • Grzegorz Słomiński z klasy IIA
 • Emilia Bączkiewicz z klasy ID
 • Gabriela Jankowska z klasy IA

W nagrodę za włożony wysiłek w przygotowanie się do konkursu wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Serdecznie Gratulujemy!!!

Zdjęcia

Zamieszczono: 19 kwietnia 2016 r.


Wyniki konkursu "Matematyczny Olimpek"

13 kwietnia 2016 roku odbył się dla klas III Szkoły Podstawowej konkurs „Matematyczny Olimpek".

Cele konkursu:

 1. Popularyzacja matematyki – królowej nauk.
 2. Poszerzanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów.
 3. Wspieranie dzieci uzdolnionych matematycznie.

Uczniowie indywidualnie rozwiązywali rozmaite matematyczne zadania z treścią, wykazując się logicznym myśleniem, umiejętnością analizowania zadania, sprawnością i poprawnością liczenia. Zwycięzcy konkursu będą reprezentować naszą szkołę w międzyszkolnym konkursie matematycznym „Kopernicus" w szkole nr 1 w Śremie.
Wyniki konkursu:

 1. Franciszek Taciak IIIA 46 pkt.
 2. Jakub Weber IIIC 41,5 pkt.
 3. Stanisław Kata IIIA 37 pkt.

Zamieszczono: 15 kwietnia 2016 r.


Konkurs „Mistrzowie Ortografii”

Regulamin Szkolnego Konkursu Ortograficznego dla klas trzecich Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śremie „Mistrzowie Ortografii”

Cele konkursu:

 1. Podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych.
 2. Wyrabianie nawyku stosowania reguł ortograficznych.
 3. Motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii.

Zasady ogólne konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas III i odbędzie się 22 kwietnia 2016 roku.
 2. Wychowawcy klas III do 21 kwietnia zgłaszają organizatorowi konkursu wybranych uczestników (3 – 5 uczniów z klasy).
 3. Uczniowie biorący udział w etapie szkolnym piszą dyktando oraz rozwiązują test ortograficzny.
 4. Teksty dyktand piszą piórem lub długopisem. Nie wolno używać korektora. Błędnie napisaną literę skreślają i umieszczają nad nią poprawny zapis.
 5. Zwycięzcami konkursu są trzy osoby, które nie popełniły błędu lub popełniły najmniejszą liczbę błędów.
 6. W razie konieczności, gdy kilka prac będzie bezbłędnych lub o tej samej, najmniejszej liczbie błędów, przeprowadzona zostanie tzw. dogrywka, czyli dyktowanie wyrazów z przygotowanej wcześniej listy.
 7. Zwycięzcy będą reprezentowali naszą szkołę w Gminnym Konkursie Ortograficznym.
 8. Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy wręczone na szkolnym apelu.

Serdecznie zapraszam
mgr Lucyna Zygan

Zamieszczono: 10 kwietnia 2016 r.


Konkurs czytelniczy „Czy to bajka czy nie bajka…” – znamy polskie legendy!

Cele:

 • popularyzacja polskich legend wśród dzieci,
 • popularyzacja twórczości Wandy Chotomskiej,
 • promocja czytelnictwa,
 • upowszechnienie kultury słowa,
 • odkrywanie i promowanie talentów czytelniczych,
 • integracja dzieci wrażliwych na piękno słowa,
 • kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania z zasobów bibliotecznych.

Organizator:

Biblioteka Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Śremie.

Zgłoszenia:

Chęć udziału w konkursie prosimy zgłaszać do 27.04.2016 r. w Bibliotece szkolnej lub przez komunikator na i Dzienniku.

Termin:

11.05.2016 r. (w Bibliotece szkolnej).

Regulamin:

 • Uczestnikiem konkursu mogą być uczniowie klas I i II Szkoły Podstawowej, którzy poznali wskazane w Regulaminie legendy Wandy Chotomskiej.
 • Uczniowie biorący udział w konkursie wykazują się znajomością legend wymaganych w Regulaminie, a następnie rozwiązują test i wykonują zadania sprawdzające znajomość przeczytanych utworów (potrzebna umiejętność samodzielnego czytania).
 • Uczestnicy będą oceniani indywidualnie.
 • Oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.
 • Organizator przewiduje nagrody, wyróżnienia, podziękowania za udział w konkursie.

Bliższe informacje w Bibliotece oraz na stronie szkoły w zakładce Biblioteka- konkursy.

Utwory do konkursu:

Legendy polskie ze zbioru Wandy Chotomskiej pt. ”Legendy polskie”:

 • „Legenda o Piaście i postrzyżynach jego syna Ziemowita”,
 • „Legenda o Czarodzieju Młynku z Wieliczki”,
 • „Legenda o Bazyliszku”,
 • „Legenda o Sielawowym Królu”,
 • „Legenda o pięknej pasterce i księciu z Raciborza”.

Zapraszam!

Zamieszczono: 6 kwietnia 2016 r.


Konkurs plastyczny „Znamy polskie legendy”

Organizator:

 • Nauczyciele klas I – III SP: Małgorzata Skrzypek i Milena Glura oraz świetlica szkolna.

Cele Konkursu:

 • wykazanie się znajomością polskich podań i legend,
 • zmotywowanie do czytania legend polskich,
 • pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników,
 • popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs adresowany jest do dzieci z klas I - III SP i będzie trwał od 4 kwietnia 2016 r. do 25 kwietnia 2016 r.
 • Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy użyciu dowolnej techniki (min. farby, kredki świecowe, ołówkowe, pastele, ołówek, węgiel, tusz itp.).
 • Uczniowie pracę wykonują samodzielnie podczas zajęć edukacji plastycznej w szkole.
 • Nauczyciel wychowawca wybiera trzy najlepsze prace, z których w dalszym etapie konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy.
 • Pracę należy opatrzyć tytułem, podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać klasę.

Wyniki konkursu i nagrody:

 • Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 • Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez wystawienie nagrodzonych prac na tablicy ogłoszeń w szkole. Dodatkowo informacja o laureatach i ich prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej kcek.pl.
 • Nagrody dla zwycięzców zostaną ufundowane przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół Katolickich im. Św. Jana Pawła II w Śremie i wręczone na szkolnym apelu.

Zamieszczono: 3 kwietnia 2016 r.


Wyniki wewnątrzszkolnego konkursu dla uczniów klas trzecich „Bezpiecznie na drodze”

W dniu 18 marca 2016 roku w Katolickiej Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Śremie został przeprowadzony I etap konkursu dla uczniów klas trzecich pod hasłem: „Bezpiecznie na drodze”, w którym uczestniczyło 8 uczniów. Do następnego etapu przechodzą następujący uczniowie:

Piotr Kania – 49 pkt. /51 pkt. – klasa III b
Malena Rozmiarek – 46 pkt. / 51 pkt. – klasa III a
Marianna Skotarczak – 44 pkt. / 51 pkt. – klasa III b

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie. Zwycięzcom etapu szkolnego życzymy powodzenia w dalszych etapach konkursu „Bezpiecznie na drodze”.

Krystyna Kaczmarek

Zamieszczono: 21 marca 2016 r.


Konkurs „Matematyczny Olimpek”

Regulamin Szkolnego Konkursu dla klas trzecich
Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śremie
„Matematyczny Olimpek”

Cele konkursu:

 1. Popularyzacja matematyki – królowej nauk.
 2. Poszerzanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów.
 3. Wspieranie dzieci uzdolnionych matematycznie.

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas III i odbędzie się 13 kwietnia 2016 roku.
 2. Etap szkolny zostaje poprzedzony klasowymi eliminacjami, w których zostają wyłonieni najlepsi matematycy z każdej klasy (3-8 uczniów).
 3. Wychowawcy klas III do 8 kwietnia zgłaszają organizatorowi konkursu wybranych uczestników.
 4. Uczniowie indywidualnie rozwiązują rozmaite matematyczne zadania z treścią, wykazują się logicznym myśleniem, umiejętnością analizowania zadania, sprawnością i poprawnością liczenia. Zwycięzcami konkursu są trzy osoby, które uzyskają najlepszy wynik końcowy.
 5. Zwycięzcy otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczone na szkolnym apelu. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Śremie.

Serdecznie zapraszam
mgr Dorota Sztompka

Zamieszczono: 20 marca 2016 r.


Konkurs "Zemsta logopedy, czyli wierszyki łamiące języki" rozstrzygnięty

Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I – III ”Zemsta logopedy czyli wierszyki łamiące języki” odbył się 9.03.2016 r. w szkolnej Bibliotece. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły poradzili sobie z wieloma trudnościami artykulacyjnymi, których w języku polskim nie brakuje. Recytatorskie zmagania rozpoczęli od ćwiczeń z tekstem bajki logopedycznej pt. „Indianie w podróży”. Rozćwiczone „narządy artykulacyjne” świetnie dały sobie radę nawet z „trzema czystymi cytrzystkami, które szły szeregiem suchą szosą”. Poza konkursem również członkowie jury pokazali swoje umiejętności i odczytali trudne artykulacyjnie utwory. Wszystkie wykonania zostały ocenione wysoko, ale komisja konkursowa była zobowiązana regulaminem nagrodzić te szczególnie dobre:

I miejsce: Marianna Skotarczak , kl. III b
II miejsce: Zuzanna jaworska , kl. I c i Zofia Kierzek , kl. II b
III miejsce: Zofia Skotarczak, kl. I a

wyróżnienie:
Adam Mozgwa, kl. I c i Adam Szymanowski, kl. I c

Gratulujemy, życzymy kolejnych sukcesów i poprawnej wymowy!

Zdjęcia

Zamieszczono: 11 marca 2016 r.


Wewnątrzszkolny Konkurs dla uczniów klas trzecich pod hasłem „Bezpiecznie na drodze”

Zapraszam serdecznie uczniów klas trzecich kształcenia zintegrowanego do udziału w Szkolnym Konkursie pod hasłem „Bezpiecznie na drodze”. Uczniowie wybrani podczas klasowych eliminacji będą mogli zaprezentować swoje umiejętności 18 marca 2016 roku (piątek) od godziny 12.45 do 13.45 w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie w sali nr 4. Proszę o zgłoszenie trzech uczniów z każdej klasy trzeciej do 15 marca 2016 r.

Cele konkursu:

 1. Wyrabianie nawyków bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym.
 2. Kształcenie właściwej postawy wobec uczestników ruchu drogowego oraz osób działających na rzecz porządku publicznego.
 3. Wyrabianie u uczniów postawy odpowiedzialności za swoje postępowanie.
 4. Wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym i bezpiecznym środowisku.

Zadaniem uczniów biorących udział w konkursie jest napisanie testu, który zawiera pytania dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczniowie powinni wykazać się ogólnie znajomością podstawowych znaków drogowych dotyczących pieszych i osób korzystających z rowerów, sposób poruszania się po drodze, sygnalizacja świetlna. Dzieci powinny znać ważne numery telefonu: 999, 998, 997,112.

Organizator konkursu - Krystyna Kaczmarek

Zamieszczono: 29 lutego 2016 r.


Konkurs dla dzieci i rodziców „Tato, Mamo czytamy to samo” został rozstrzygnięty

Recenzje - zachęty zgłoszone do konkursu są dowodem na zaangażowanie rodziców w budowanie relacji ze swoimi dziećmi. Cieszymy się bardzo, że wielu spośród Państwa wie, jak ważne jest tworzenie więzi, płaszczyzny do wspólnych rozmów i doświadczeń. Nie da się wspólnie spędzonego czasu zastąpić niczym innym. Rodzice z wieloletnim stażem wielokrotnie przypominają, że kochać, to mieć dla dziecka czas... Najpierw jest to czas wspólnie spędzony nad książka, potem wycieczki piesze i rowerowe, stawianie namiotu, rozpalanie ogniska, wspólne pieczenie, gotowanie, naprawianie roweru czy ładowanie akumulatora… ale zawsze razem, co pozwala właśnie razem się cieszyć, zachwycać, a niekiedy też niecierpliwić, denerwować… Jak to w życiu…

Wszystkie recenzje rodziców zasługują na wyróżnienie, zatem każda praca zostanie nagrodzona. Wśród prac plastycznych wykonanych przez dziecięcych uczestników konkursu zostały przyznane 3 pierwsze, 3 drugie i 3 trzecie nagrody. Wydaje się jednak, że największą nagrodą zarówno dla rodziców jak i dla dzieci był czas wspólnie spędzony nad książką.

Wyróżnieni rodzice:

 • Agata Szczepaniak – Filipiak (mama Natalii, kl.I) :polecana książka „Na ratunek Rufiemu”,Holly Webb.
 • Marzena Jaworska (mama Zuzanny, kl.I): polecana książka „Żyrafa i mrówka. Historia pewnej przyjaźni”,Danuta Perlak.
 • Agnieszka Marciniak (mama Krystiana, kl. I): polecana książka „Poradnik poszukiwacza włochatych mamutów”,
 • Karolina Opała – Mozgwa (mama Adama, kl. I): polecana książka „Skarżypyta” ,Ewa Ostrowska.
 • Jerzy Porębiak (tata Wojciecha, kl. II): polecana książka „Księga strachów”, Zbigniew Nienacki.
 • Aleksandra Skotarczak (mama Zosi, kl.I): polecana książka „Ciocia Jadzia”, Eliza Piotrowska.
 • Aleksandra Skotarczak (mama Marianny, kl. III): polecana książka „Zosia z ulicy kociej, wielkie zmiany”, Agnieszka Tyszka
 • Marta i Zbigniew Szczepaniak (rodzice Gabrysia, kl. I):polecana książka ”Gruffalo”, Julia Donaldson
 • Jagoda Szymanowska (mama Adama, kl. I): polecana książka „Kostka i Bruno, bajki wychowajki”,Dominika Słomińska

Prace plastyczne – ilustracje do polecanej książki:

 • I nagroda:
  • Zuzanna Jaworska ,kl. I c
  • Wojciech Porębiak , kl. II a
  • Gabryś Szczepaniak, kl. I c
 • II nagroda:
  • Natalia Filipiak, kl. I a
  • Adam Mozgwa, kl. I c
  • Adam Szymanowski, kl. I c
 • III nagroda:
  • Krystian Marciniak, kl. I c
  • Zosia Skotarczak, kl. I a
  • Marianna Skotarczak, kl. III b

Wyróżnione teksty

Zamieszczono: 26 lutego 2016 r.


Konkurs Językowo–Plastyczny „Znam polskie przysłowia i powiedzenia”

Cele:

 • Zapoznanie się uczniów z polskimi przysłowiami i powiedzeniami.
 • Kształcenie świadomości językowej.
 • Promocja języka polskiego, ukazanie jego bogactwa i piękna.
 • Promocja czytelnictwa.
 • Odkrywanie i promowanie talentów plastycznych.
 • Promowanie sprawności i umiejętności językowych.

Regulamin:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas III, IV, V Szkoły Podstawowej.
 2. Uczniowie, którzy zgłoszą się do konkursu wykonują pracę plastyczno – językową pt.” Zwierzęta w polskich przysłowiach i powiedzeniach”:
  • praca w formacie A3 (papier kolorowy),
  • technika: rysunek, kolaż (techniki mieszane, płaskie),
  • prace kolorowe, czarno- białe lub w ołówku.
  • prace powinny być opisane: imię, nazwisko, klasa.
 3. Dla uczniów, którzy zgłoszą się do Konkursu przewidziane są następujące typy zadań konkursowych:
  • rozwiązanie testu sprawdzającego znajomość przysłów i powiedzeń,
  • łączenie przysłów i powiedzeń z ich znaczeniami,
  • znajdowanie przysłów i powiedzeń o takich samych lub podobnych znaczeniach,
  • układanie przysłów i powiedzeń z rozsypanek wyrazowych,
  • poprawianie błędnie zbudowanych przysłów i powiedzeń,
  • skojarzenie przysłów i powiedzeń z podaną ilustracją,
  • kalambury.
 4. Zwycięzców części plastycznej Konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  • zgodnością z tematem,
  • estetyką wykonania,
  • poprawnością językową i ortograficzną,
  • oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi.
 5. Zwycięzców części językowej wskaże Komisja Konkursowa, oceniając wykonanie poszczególnych zadań.
 6. Ostateczny termin składania prac to 2.03.2016 r. (p. Iwona Tomaszewska-Biblioteka).
 7. Część zadaniowa Konkursu odbędzie się 16.03.2016 r.
 8. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac.
 9. Oceniane będą tylko prace wykonane indywidualnie i noszące wyraźne cechy samodzielności oraz zgodne z wymogami Regulaminu.

Zestaw przysłów i powiedzeń polskich, których znajomość będzie przydatna podczas Konkursu, dostępny jest tutaj.

Zamieszczono: 10 lutego 2016 r.


Konkurs Recytatorski ”Zemsta logopedy czyli wierszyki łamiące języki”

Cele:

 • promowanie prawidłowej wymowy,
 • uwrażliwienie na piękno języka polskiego,
 • ćwiczenie pamięci,
 • promowanie talentów recytatorskich,
 • kształcenie umiejętności publicznych wystąpień,
 • kształcenie umiejętności systematycznej i wytrwałej pracy.

Regulamin:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III SP.
 2. Uczniowie, którzy zgłoszą się do udziału w konkursie przygotowują do recytacji wiersz z trudnościami artykulacyjnymi.
 3. Wiersz wybieramy samodzielnie lub spośród zaproponowanych przez organizatora (dostępne tutaj). Recytowany fragment powinien liczyć przynajmniej: kl. I - 12 wersów, kl. II - 15 wersów, kl. III - 18 wersów. Jeśli wybrany wiersz jest krótszy, należy dobrać drugi, aby była wymagana ilość wersów).
 4. Termin zgłoszeń: 29.02.2016 r.
 5. Termin konkursu: 9.03.2016 r.
 6. Jury przy ocenie weźmie pod uwagę:
  • poprawność interpretacji,
  • oryginalność interpretacji,
  • dobór utworu,
  • opanowanie pamięciowe tekstu,
  • kultura słowa,
  • ogólny wyraz artystyczny.
 7. W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe oraz dyplomy uczestnika.
 8. Organizatorzy: Logopeda – p. Marta Kowalska – Jankowiak oraz Biblioteka Szkolna.

Zamieszczono: 10 lutego 2016 r.


Konkursu plastyczny „To były świetne ferie...!!!”

Organizator:

 • Świetlica szkolna

Cele Konkursu:

 • pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników,
 • wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej,
 • inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki,
 • popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs adresowany jest do dzieci z klas I - III SP i trwa do 29.02.2016.
 • Uczestnicy przygotowują prace plastyczne na formacie A4 przy użyciu dowolnej techniki płaskiej (min. farby, kredki świecowe, ołówkowe, pastele, ołówek, węgiel, tusz itp.).
 • Prace przestrzenne nie będą brane pod uwagę.
 • Pracę należy czytelnie opisać i dostarczyć do świetlicy szkolnej.

Serdecznie zapraszamy!

Zamieszczono: 7 lutego 2016 r.


Konkurs dla dzieci i rodziców „Mamo, Tato czytamy to samo”

 1. Cele:
  • Promocja czytelnictwa.
  • Zaangażowanie dzieci i rodziców do wspólnego działania.
  • Integracja rodziny.
  • Kształcenie nawyku wspólnego czytania, wymiany myśli, opinii, rozmowy.
 2. Uczestnicy: Uczniowie klas I - III Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śremie oraz ich Rodzice
 3. Organizatorzy: Biblioteka Szkolna (koordynator – Iwona Tomaszewska)
 4. Zasady:
  • Uczestnicy Konkursu – uczeń i jego rodzic/rodzice czytają wybraną książkę, rodzice piszą mini-recenzję – zachętę dotyczącą przeczytanego utworu.
  • Recenzja powinna zawierać informacje na temat tytułu i autora książki.
  • Format prac – prace nie powinny przekraczać 1 strony formatu A4, rozmiar czcionki 12, krój Times New Roman, marginesy 2,5 cm, interlinia 1,5.
  • Praca powinna być oznaczona metryczką zawierającą dane autora: imię, nazwisko (rodzic/rodzice).
  • Uczniowie natomiast wykonują oryginalną – samodzielną (nie można kopiować ilustracji umieszczonych w czytanej książce) ilustrację do książki wspólnie czytanej. Praca może być wykonana w następujących technikach:
  • malarstwo( akwarele, farby plakatowe),
  • rysunek,
  • kolaż( techniki mieszane, płaskie),
  • wydzieranka
  Prace nie mogą być przestrzenne!
  Format prac A4. Praca powinna być opisana: imię, nazwisko, klasa.
 5. Termin: mini-recenzję - zachętę przeczytanej wspólnie z dzieckiem książki i ilustrację należy złożyć do 5.02.2016 r. w formie wydruku w Bibliotece Szkolnej i drogą elektroniczną na adres: biblioteka@kcek.pl (temat wiadomości e-mailowej: konkurs „Mamo, Tato czytamy to samo”).
 6. Jury zostanie powołane przez organizatora.
 7. Organizatorzy przewidują nagrody, wyróżnienia i podziękowania za udział w konkursie.
 8. Lista laureatów oraz prace nagrodzone zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły w zakładce Biblioteka – Konkursy.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zredagowania tekstów przed ich publikacją.

Zapraszamy do wspólnego czytania i udziału w konkursie.

Zamieszczono: 8 stycznia 2016 r.


„Czytać każdy może – Mistrz Pięknego Czytania” – finał

Celem Konkursu były:

 • promocja czytelnictwa,
 • budzenie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą,
 • stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności oraz porównanie ich z umiejętnościami innych,
 • kształcenie umiejętności pięknego czytania,
 • uczenie rywalizacji w miłej atmosferze.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów kl. III-VI SP udział wzięli uczniowie wytypowani przez wychowawcę(kl. III) lub nauczyciela j. polskiego (kl. IV – VI).
Uczestnik konkursu czyta ł 2 fragmenty utworów: indywidualnie wybrany przez siebie fragment prozy o tematyce Bożego Narodzenia. (czas prezentacji – do 1 minuty), oraz wylosowany fragment tekstu przygotowany przez komisję .Podczas czytania ocenie podlegały:

 • płynność i bezbłędność czytania,
 • wyrazistość, dykcja, modulacja, intonacja
 • interpretacja czytanego tekstu.

Konkurs odbył się 18 grudnia 2015 r. w Bibliotece szkolnej. Najsprawniejsi w czytaniu i interpretacji tekstów okazali się:

W kategorii klas III – IV:

 • I miejsce- Marianna Skotarczak kl. III b SP
 • II miejsce – Amelia Mansfeld kl. IV a SP
 • III miejsce – Anastazja Stalski kl. III c SP
 • Wyróżnienia : Jeremi Kowalski kl. III a SP i Roksana Matuszewska kl. III c SP

W kategorii klas V– VI

 • I miejsce- Maria Andrzejczak kl. V b SP
 • II miejsce Nadia Rozmiarek kl. VI b SP
 • III miejsce Piotr Adamczyk kl. V b SP

Zdjęcia

Zamieszczono: 20 grudnia 2015 r.


Powiatowy Konkurs Wiedzy Biblijnej - etap szkolny

Drodzy Uczniowie!
Etap szkolny Powiatowego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla klas 3-6 Szkoły Podstawowej odbędzie się 18.12.2015r. o godz. 11:15. Proszę wszystkich chętnych o zgłoszenie się do katechetów uczący w Waszych klasach. Zgłoszenia będą przyjmowane do poniedziałku 14.12.2015r.

Zachęcam do udziału!

p. Milena Glura

KWB

Zamieszczono: 8 grudnia 2015 r.


Konkurs „Anioły, aniołki, aniołeczki”

Kolorowe Anioły skrzydlate
prosto z nieba niosą nam dary,
bezszelestne i niewidzialne -
ale bez nich świat byłby szary...

Cele konkursu:
• Wyrażenie nastroju i uczuć związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
• Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
• Odkrywanie i promowanie talentów plastycznych.
• Wdrażanie do samodzielności.

Regulamin:
1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas I – III SP oraz klasy IV-VI SP.
2. Uczniowie wykonują prace samodzielnie, dowolną techniką, płaskie bądź przestrzenne, przedstawiające anioła.
3. Praca powinna być opisana: imię, nazwisko, klasa.
4. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
• estetyką wykonania,
• oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi,
• samodzielnością wykonania.
5. Ostateczny termin składania prac to 18.12.2015 r.

Organizator: Świetlica Szkolna.

Aniołki

Zamieszczono: 8 grudnia 2015 r.


Konkurs „Legendy w komiksie” rozstrzygnięty!

Uczniowie klas III SP zgłosili swoje prace do konkursu plastyczno–literackiego – należało przeczytać wybraną polską legendę w opracowaniu Wandy Chotomskiej i stworzyć w formie komiksu opowieść inspirowaną tekstem utworu. Najlepiej z zadaniem poradzili sobie:
I miejsce: Piotr Kania kl. III b SP
II miejsce: Maciej Jasielski kl. III a SP i Nikola Szudra kl. III c
III miejsce: Julia Banach kl. III b SP

Gratulujemy!

Zdjęcia

Zamieszczono: 2 grudnia 2015 r.


Konkurs Biblioteki i Świetlicy szkolnej
„Boże Narodzenie – świąteczna kolorowanka”

Cele:

 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
 • Kształcenie umiejętności wnikliwej obserwacji, refleksyjnego i niestereotypowego myślenia.
 • Odkrywanie i promowanie talentów plastycznych i językowych.
 • Wdrażanie do samodzielności.

Regulamin:

 1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej.
 2. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane podczas zajęć w Świetlicy szkolnej (w wyznaczonych przez opiekunów dniach) w technice: rysunek.
 3. Format prac - książeczek A5, kartek 6 (stron 12, rysunki związane z Bożym Narodzeniem nadające się do korowania umieszczamy na 10 stronach za wyjątkiem okładki, która zostanie zaprojektowana jako rysunek barwny – nie do kolorowania).
 4. Praca powinna być opisana: imię, nazwisko, klasa.
 5. Prace plastyczne uczniów klas II, III powinny być wzbogacone o część „językową”. Na tylnej okładce powinny zostać zapisane ręcznie, pismem bardzo starannym z zachowaniem zasad ortografii 4 przysłowia dotyczące Świąt Bożego Narodzenia. Materiały w Bibliotece szkolnej.
 6. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  • zgodnością z tematem,
  • estetyką wykonania,
  • oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi,
  • poprawnością ortograficzną, starannością zapisu.
 7. Ostateczny termin składania prac to 11.12.2015 r.
 8. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac.

Zamieszczono: 1 grudnia 2015 r.


„Czytać każdy może – Mistrz Pięknego Czytania”

Cele:

 • promocja czytelnictwa,
 • budzenie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą,
 • stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności oraz porównanie ich z umiejętnościami innych,
 • kształcenie umiejętności pięknego czytania,
 • uczenie rywalizacji w miłej atmosferze.

Regulamin:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. III-VI SP. W konkursie biorą udział uczniowie wytypowani przez wychowawcę (kl. III) lub nauczyciela j. polskiego (kl. IV – VI) – są to maksymalnie 2 osoby z każdej klasy.
 2. Uczestnik konkursu czyta 2 fragmenty utworów: indywidualnie wybrany przez siebie fragment prozy o tematyce Bożego Narodzenia. (czas prezentacji – do 1 minuty), oraz wylosowany fragment tekstu przygotowany przez komisję (czas zapoznania się z tekstem i przygotowania do interpretacji – do 4 minut).
 3. Komisja przyzna dodatkowe punkty za teksty zawierające dialogi.
 4. Podczas czytania ocenie podlegać będzie:
  • płynność i bezbłędność czytania,
  • wyrazistość, dykcja, modulacja, intonacja,
  • interpretacja czytanego tekstu.
 5. Konkurs odbędzie się 18 grudnia 2015 r. (piątek) w Bibliotece szkolnej.
 6. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:
  • klasy III -IV
  • klasy V-VI
 7. Za zajęcie I, II, i III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe. Dla pozostałych uczniów - dyplomy uczestnictwa.

Zapraszamy! Czytać każdy może!

Zamieszczono: 25 listopada 2015 r.


Konkurs „Jesień na A3 – pejzaż ekologiczny”

Cele:
• Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
• Kształcenie umiejętności wnikliwej obserwacji, refleksyjnego i niestereotypowego myślenia.
• Odkrywanie i promowanie talentów plastycznych i literackich.
• Wdrażanie do samodzielności.
• Promowanie zachowań ekologicznych

Regulamin:

 1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas I – III SP.
 2. Uczniowie klas I – III SP do konkursu zgłaszają prace wykonane samodzielnie podczas zajęć w Świetlicy szkolnej, przedstawiające pejzaż jesienny wykonane w następujących technice kolażu (techniki mieszane, płaskie), materiały: szary papier, gazety, liście.
 3. Format prac: A3.
 4. Praca powinna być opisana: imię, nazwisko, klasa.
 5. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  • zgodnością z tematem,
  • poprawnością językową,
  • estetyką wykonania,
  • oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi.
 6. Ostateczny termin składania prac to 27.11.2015 r.
 7. Prace będą wykonywane w dniach 16 - 20 listopada w wyznaczonych godzinach podczas zajęć w świetlicy szkolnej.

*Organizatorzy: Świetlica i Biblioteka Szkolna.

Zamieszczono: 9 listopada 2015 r.


Konkurs Pięknie czytam

10 czerwca odbył się konkurs czytelniczy dla pierwszoklasistów pt. "Pięknie czytam". Każdy z jego uczestników miał do przeczytania fragment tekstu. Poziom był dość wyrównany, a komisja konkursowa po zliczeniu punktów wyłoniła najlepszą trójkę:
I miejsce Jerzy Mendyka
II miejsce Lena Bucka
III Adam Skorczyk

Zamieszczono: 14 czerwca 2015 r.


Znają polskie legendy!!!

Konkurs czytelniczy dla uczniów klas II i III SP „Czy to bajka czy nie bajka…” – znamy polskie legendy!

Wyniki:
I miejsce: Natalia Michalak - kl. III a SP
II miejsce: Julia Banach - kl. II b SP
III miejsce: Maria Bzowy – kl. II b SP

Uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością legend, różnice punktowe nie były duże, można było zdobyć max 19 pkt. w 3 zadaniach.

Uczniowie chętnie i często prawie bezbłędnie rozwiązali bądź wykonali konkursowe zadania. Najwięcej „frajdy” sprawiło zadanie:” Skojarzenia: przedmiot – legenda”, a także „Czytam/ słucham/znam”.

Chwile wytchnienia w konkursowych zmaganiach przyniosły niepunktowane działania – praca plastyczna – ilustracja do ulubionej legendy(prace do obejrzenia w Bibliotece – Galeria „Za okładką”) i kalambury tytułowe.

Gratulujemy młodym czytelnikom udziału w konkursie, a zwycięzcom sukcesu.

Zamieszczono: 23 maja 2015 r.


Rozstrzygnięcie konkursu "Polska - moja ojczyzna"

Dnia 18 maja 2015r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. "Polska - moja ojczyzna", organizowanego dla wszystkich uczniów klas I - III. Spośród wszystkich prac wybranych zostało 9 wygranych.

Z klas pierwszych
- I miejsce zajęła Jaśmina Jurga kl. IA
- II miejsce zajął Bartosz Gajska kl. IB
- III miejsce zajął Paweł Włodarczak kl. IC

Z klas drugich
- I miejsce zajęła Maria Bzowy kl. IIB
- II miejsce Nikola Szudra kl. IIC
- III miejsce Angelika Klugman kl. IIA 

Z klas trzecich
- I miejsce zajęła Matylda Fornalik kl. IIIA
- II miejsce zajęła Natalia Michalak kl. IIIA
- III miejsce zajęła Ida Mikołajczak kl. IIIB

Bardzo serdecznie gratulujemy!

Organizatorzy konkursu
p. Paulina Marach
p. Wiktoria Szczepaniak

Zamieszczono: 23 maja 2015 r.


Konkurs „Pięknie czytam”

Regulamin Szkolnego Konkursu dla klas pierwszych
Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
„Pięknie czytam”

Cele konkursu:

 1. Kształtowanie wśród dzieci nawyku czytania książek.
 2. Sprawdzenie techniki głośnego czytania uczniów klas I.
 3. Stwarzanie warunków do realizowania się i rozwijania indywidualnych talentów dziecka

Informacje o konkursie:

 1. Konkurs odbędzie się 10 czerwca (środa) o godz.13.30
 2. Skierowany jest do uczniów klas I szkoły podstawowej, wyłonionych wcześniej przez wychowawcę w klasowych eliminacjach.
 3. Rywalizacja odbywa się w kategorii indywidualnej.
 4. Uczestnicy czytają losowo wybrane fragmenty literatury dziecięcej.
 5. Komisja konkursowa ocenia technikę czytania: płynność, poprawność czytania, interpretację tekstu, stosowanie znaków interpunkcyjnych.
 6. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Śremie

Organizatorzy konkursu
Dorota Sztompka
Hanna Maciejewska
Wiktoria Szczepaniak

Zamieszczono: 17 maja 2015 r.


Konkurs plastyczny „Polska – moja Ojczyzna”

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego klas I – III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śremie „Polska – moja Ojczyzna”.

Cele konkursu: 

 • kształtowanie szacunku dla własnego państwa
 • propagowanie wśród dzieci zainteresowania historią Polski
 • kształtowanie patriotyzmu
 • rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dziecka

Warunki uczestnictwa w konkursie:  

 • W konkursie uczestniczą wszyscy uczniowie klas I, II oraz II Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II.
 • Konkurs będzie oceniany w trzech kategoriach wiekowych:
  • - klasy I
  • - klasy II
  • - klasy III.
 • Spośród wszystkich prac w każdej z kategorii wiekowych zostaną wybrane trzy prace wygrane.
 • Technika wykonania pracy jest dowolna.
 • Format pracy – A3.
 • Każdy uczestnik konkursu, pracę plastyczną wykonuje samodzielnie.
 • Każdy uczestnik konkursu, może wykonać tylko jedną pracę plastyczną.
 • Prace plastyczne wykonane zostaną podczas zajęć edukacji plastycznej.
 • Każda praca plastyczna powinna zostać podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą do której uczeń uczęszcza. W przypadku braku podpisu, praca nie zostanie zakwalifikowana do udziału w konkursie.

Ocenie podlegać będą następujące elementy:

 • Zgodność pracy plastycznej z tematem konkursu.
 • Oryginalność wykonania pracy i pomysłowość.
 • Estetyka wykonania pracy.
 • Kompozycja wykonania pracy.
 • Technika wykonania pracy

Wykonane prace plastyczne, wychowawcy klas dostarczają organizatorom konkursu do dnia 12 maja 2015r.

Serdecznie zapraszamy!
Organizatorki konkursu:
p. Paulina Marach
p. Wiktoria Szczepaniak

Zamieszczono: 27 kwietnia 2015 r.


Wyniki konkursu „Matematyczny Olimpek”

15 kwietnia 2015 roku uczniowie klas trzecich przystąpili do szkolnego konkursu matematycznego pt. „Matematyczny Olimpek”. Celem konkursu było:
- popularyzacja przedmiotów ścisłych,
- wspieranie dzieci uzdolnionych matematycznie,
- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych,
- stwarzanie możliwości sprawdzania i prezentacji umiejętności uczniów.

W konkursie wzięło udział 10 wybranych przez wychowawców uczniów z kl. trzecich. Rywalizacja odbywała się w kategorii indywidualnej, do zdobycia było 47 pkt.
Oto wyniku konkursu:
I miejsce Stefan Graefling - 35,5 p.
II miejsce Julia Ławniczak - 34,5 p.
III miejsce Jakub Duszyński - 32 p.

Organizator konkursu dziękuje wszystkim uczestnikom i zachęca do dalszego zgłębiania tajników królowej nauk.

Zamieszczono: 20 kwietnia 2015 r.


Konkurs czytelniczy „Czy to bajka czy nie bajka... ” – znamy polskie legendy!

Cele:
- popularyzacja polskich legend wśród dzieci,
- popularyzacja twórczości Wandy Chotomskiej,
- promocja czytelnictwa,
- upowszechnienie kultury słowa,
- odkrywanie i promowanie talentów czytelniczych,
- integracja dzieci wrażliwych na piękno słowa,
- kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania z zasobów bibliotecznych.

Organizator:
Biblioteka Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Śremie

Zgłoszenia:
Chęć udziału w konkursie prosimy zgłaszać do 24.04.2015 r. u Wychowawców klas II i III.

Termin:
- 21.05.2015 r. ( w Bibliotece szkolnej)

Regulamin:

 1. Uczestnikiem konkursu mogą być uczniowie klas II i III Szkoły Podstawowej, którzy poznali wskazane w Regulaminie legendy Wandy Chotomskiej.
 2. Uczniowie biorący udział w konkursie wykazują się znajomością legend wymaganych w Regulaminie, a następnie rozwiązują test i wykonują zadania sprawdzające znajomość przeczytanych utworów ( zbiór legend W. Chotomskiej dostępny w Bibliotece szkolnej)
 3. Uczestnicy będą oceniani indywidualnie.
 4. Oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.

Organizator przewiduje nagrody, wyróżnienia, podziękowania za udział w konkursie.

Bliższe informacje w Bibliotece oraz na stronie szkoły w zakładce Biblioteka - Konkursy.

Utwory do konkursu - legendy polskie ze zbioru Wandy Chotomskiej pt. ”Legendy polskie”:

 • „Legenda o Piaście i postrzyżynach jego syna Ziemowita”
 • „Legenda o Czarodzieju Młynku z Wieliczki”
 • „Legenda o Bazyliszku”
 • „Legenda o Sielawowym Królu”
 • „Legenda o pięknej pasterce i księciu z Raciborza”

Zamieszczono: 13 kwietnia 2015 r.


Konkurs „Bezpiecznie na drodze”

Dnia 30 marca 2015 r., w Zespole Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Śremie odbył się Wewnątrzszkolny Konkurs dla uczniów klas trzecich, pod hasłem „Bezpiecznie na drodze”.
W konkursie brało udział 10 uczniów z klasy III a i III b. Każdy z nich wykazał się dużą wiedzą dotyczącą przepisów ruchu drogowego. Wybrano spośród nich trzech uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów:
- Ida Mikołajczak III b – 24,5pkt/28 pkt
- Karol Walterowicz III b – 24pkt/28pkt
- Anna Ustasiak III a – 23pkt/28pkt
Uczniowie, którzy zwyciężyli w I etapie Konkursu, będą reprezentowali nasza szkołę w Międzyszkolnym Konkursie dla uczniów klas trzecich.

Organizator konkursu
Anna Kaczmarek-Pietrzak

Zamieszczono: 8 kwietnia 2015 r.


Konkurs piosenki angielskiej Kind Can Sing dla I-III SP

18 marca 2015 roku po raz drugi w historii szkoły odbył się konkurs piosenki angielskiej dla uczniów klas I-III SP pt.: ‘Kids Can Sing’. Każda z klas zaprezentowała na scenie wybrany przez siebie utwór, następnie mogliśmy obejrzeć znakomite występy indywidualne. W konkursie wzięło udział 37 uczniów. Komisja w składzie: Natalia Błąkała oraz Marianna Michałowska oceniała występy młodych wykonawców. Jury zwracało szczególną uwagę na muzykalność, walory głosowe, dykcję/poprawność językową, dobór repertuaru, ruch sceniczny, strój oraz ogólny wyraz artystyczny. Występy zakończyła niespodzianka - fascynujący układ choreograficzny zaprezentowany przez uczennice z klasy IIIb.

Wyniki konkursu:
Klasy I SP:
1) Laura Kardasz, kl. Ib
2) Maciej Grewling i Jerzy Mendyka, kl. Ic
3) Franciszek Wiśniewski, kl. Ia

Klasy II i III SP:
1) Dobrochna Liszkowska, kl. IIIa
2) Marianna Skotarczak, kl. IIb
3) Maria Bzowy, kl. IIb

Konkurs przyniósł wiele niezapomnianych wrażeń. Każdy uczeń otrzymał ‘słodkie podziękowanie’, natomiast zwycięzcom wręczono drobne nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców oraz wydawcę jednego z podręczników do nauki języka angielskiego w klasach I-III SP – wydawnictwo Macmillan.

Organizatorami konkursu byli nauczyciele języka angielskiego w klasach I-III SP: Olga Borowczyk, Ewa Turek, Joanna Klemenska, Natalia Błąkała oraz Marianna Michałowska. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc w realizacji tego muzycznego wydarzenia, w szczególności p. Łukaszowi Mendyce oraz naszym uczniom: Mikołajowi Cielaszykowi i Jakubowi Napierale.

See you next year!

Zamieszczono: 24 marca 2015 r.


Matematyczny Olimpek

Regulamin Szkolnego Konkursu dla klas trzecich
Katolickiej Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Śremie

„Matematyczny Olimpek”

Cele Konkursu:

 1. Popularyzacja matematyki – królowej nauk.
 2. Poszerzanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów.
 3. Wspieranie dzieci uzdolnionych matematycznie.

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas III.

 2. Rywalizacja szkolna zostaje poprzedzona klasowymi eliminacjami, po których zostaje wyłonionych 5 najlepszych matematyków z każdej klasy.

 3. Konkurs odbędzie się 15 kwietnia 2015 roku o godz. 13.00. Wychowawcy klas III do 10 kwietnia zgłaszają organizatorowi konkursu uczestników.

 4. Uczniowie indywidualnie rozwiązują rozmaite matematyczne zadania z treścią, wykazują się logicznym myśleniem, umiejętnością analizowania zadania, sprawnością i poprawnością liczenia. Zwycięzcami konkursu są trzy osoby, które uzyskają najlepszy wynik końcowy.

Zwycięzcy otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczone na szkolnym apelu. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Śremie.

Serdecznie zapraszam
Organizator konkursu
mgr Dorota Sztompka

Zamieszczono: 19 marca 2015 r.


Wewnątrzszkolny Konkurs dla uczniów klas trzecich pod hasłem „Bezpiecznie na drodze”

Zapraszam serdecznie uczniów klas trzecich kształcenia zintegrowanego do udziału w Szkolnym Konkursie pod hasłem ,,Bezpiecznie na drodze”. Uczniowie wybrani podczas klasowych eliminacji będą mogli zaprezentować swoje umiejętności 30 marca (poniedziałek) od godz. 12.35 do 13.20 w Zespole Szkół Katolickich im. Jana Pawła II, w sali nr 3.
Proszę o zgłoszenie pięciu uczniów z każdej klasy trzeciej do 27 marca. 

Cele konkursu:

 • Wyrabianie nawyków bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym.
 • Kształcenie właściwej postawy wobec uczestników ruchu drogowego oraz osób działających na rzecz porządku publicznego.
 • Wyrabianie u uczniów postawy odpowiedzialności za swoje postępowanie.
 • Wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym i bezpiecznym środowisku.

Zadaniem uczniów biorących udział w konkursie jest napisanie testu, który zawiera pytania dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczniowie powinni wykazać się ogólnie znajomością przepisów ruchu drogowego, znajomością podstawowych  znaków drogowych dotyczących pieszych i osób korzystających z rowerów, sposób poruszania się po drodze, sygnalizacja świetlna . Dzieci powinny znać ważne numery telefonu: 999, 998, 997, 112.

Organizator Konkursu
Anna Kaczmarek - Pietrzak

Zamieszczono: 8 marca 2015 r.


Szkolny Konkurs Recytatorski „Gramy w zielone”

Regulamin Szkolnego Konkursu Recytatorskiego „Gramy w zielone” dla uczniów klas I – III Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śremie

Cele konkursu:

 1. Budzenie wrażliwości na piękno przyrody wiosennej i kształtowanie umiejętności dostrzegania jej wielu aspektów
 2. Rozwijanie zainteresowań literaturą dla dzieci
 3. Przygotowanie uczniów do odbioru poezji i jej recytacji
 4. Stwarzanie warunków do realizowania się i rozwijania indywidualnych talentów.

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej i odbywa się na etapie klasowym a potem szkolnym.
 2. Szkolny etap konkursu odbędzie się 18 marca 2015.
 3. Każdą klasę może reprezentować max 3 uczniów. Wychowawca klasy przekazuje organizatorom konkursu do 16 marca nazwisko ucznia oraz skserowany egzemplarz prezentowanego wiersza.
 4. Komisja konkursowa dokona oceny wystąpień według ustalonych wcześniej kryteriów (interpretacja tekstu, wybór wiersza, opanowanie tekstu, poprawność). Ewentualne przebrania uatrakcyjnią występy, ale nie będą miały wpływu na punktację.

Organizatorzy konkursu – nauczyciele klas I-III

Zamieszczono: 22 lutego 2015 r.


Konkurs plastyczny „Zima w oczach dziecka”

Konkurs organizowany przez Zespół Szkół Katolickich im. św Jana Pawła II w Śremie dla klas I- III Szkoły Podstawowej.

Cele konkursu:

 • Promowanie twórczości dziecięcej.
 • Integrowanie dzieci przez sztukę.
 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych.
 • Inspirowanie do aktywności twórczej.
 • Promowanie talentów plastycznych dzieci.
 • Rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi.

Regulamin konkursu:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I- III Szkoły Podstawowej.
 • Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych
  Grupa I – klasy I
  Grupa II – klasy II
  Grupa III – klasy III
 • Format A-3.
 • Technika dowolna.
 • Forma płaska.
 • Prace konkursowe należy wykonać samodzielnie w czasie zajęć z edukacji plastycznej w szkole.
 • Zgłoszone prace powinny być opisane na odwrocie: Imię, nazwisko i klasa.
 • Prace należy zgłosić do 16 stycznia 2015 u organizatorów konkursu.

Kryteria oceniania prac:

 • Zgodność pracy z tematem Konkursu.
 • Oryginalność.
 • Kreatywność.
 • Estetyka wykonania
 • Sposób zastosowania technik plastycznych.
 • Dobór techniki i środków plastycznych.

Organizatorzy: Lidia Cwojdzińska, Aleksandra Szymaniak

Zamieszczono: 11 stycznia 2015 r.


Konkurs Biblioteka za 100 lat

Cele:

 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
 • Kształcenie umiejętności wnikliwej obserwacji, refleksyjnego i niestereotypowego myślenia.
 • Odkrywanie i promowanie talentów plastycznych i językowych.
 • Wdrażanie do samodzielności.

Regulamin:

 1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas I – III i IV Szkoły Podstawowej.
 2. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane w następujących technikach:
  - malarstwo( akwarele, farby plakatowe),
  - rysunek,
  - kolaż( techniki mieszane, płaskie),
  - wydzieranka
  * prace nie mogą być przestrzenne!
 3. Format prac A 4 lub A3.
 4. Praca powinna być opisana: imię, nazwisko, klasa.
 5. Do prac plastycznych uczniów klas II, III i IV powinna być dołączona część tzw. „językowa” (kartka formatu A4, wydruk komputerowy lub zapis odręczny), która będzie zawierać propozycję 5 nowych (niewystępujących dzisiaj w języku) słów wraz z definicjami. Każde z nich powinno nazywać jakiś nowy element „Biblioteki za 100 lat” (np. nowy przyrząd, element wyposażenia itp.). Ich plastyczne wyobrażenia powinny znajdować się w pracy uczestnika konkursu.
 6. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  - zgodnością z tematem,
  - estetyką wykonania,
  - oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi.
 7. Ostateczny termin składania prac to 6.02.2015 r. (p. Iwona Tomaszewska/Biblioteka).
 8. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac.

*Oceniane będą tylko prace wykonane indywidualnie i noszące wyraźne cechy samodzielności.

Zamieszczono: 10 stycznia 2015 r.


Konkurs Kolęd i Pastorałek

W piątek 12 grudnia odbył się Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Brali w nim udział uczniowie klas I – III, wybrani podczas eliminacji klasowych.
Do konkursu przystąpiło 22 uczniów, którzy wykonywali utwory solo. Podczas konkursu oceniano czystość intonacji, poprawną wymowę tekstu podczas śpiewania, rytmiczność i trudność tekstu śpiewanej kolędy lub pastorałki.
W klasach pierwszych zwycięzcami zostali:
* I miejsce – Dobosz Emilia kl. I a
* II miejsce – Czupała Elżbieta kl. I a
* III miejsce – Stachowiak Iga kl. I c
W klasach drugich zwycięzcami zostali:
* I miejsce – Piaskowy Bartek kl. II c
* II miejsce – Lange Mikołaj kl. II c
* III miejsce – Czupała Zofia kl. II a
W klasach trzecich zwycięzcami zostali:
* I miejsce – Szymańska Alicja kl. III b
* II miejsce – Liszkowska Dobrochna kl. III a
* III miejsce – Michalak Natalia kl. III a

Organizatorzy: Anna Kaczmarek-Pietrzak, Lucyna Zygan, Paulina Marach, Wiktoria Szczepaniak

Zamieszczono: 17 grudnia 2014 r.


Regulamin IV Konkursu Moja Rodzina w Szopce Betlejemskiej

Zbliża się okres adwentu, który przygotowuje nas do bardzo rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. Jednym z elementów świątecznego domu jest Szopka Betlejemska. W tym roku chcemy zaprosić uczniów naszej szkoły wraz z rodzinami, do wzięcia udziału w konkursie, który łączy tradycję wspólnego tworzenia Szopki Betlejemskiej z wykonaniem portretu rodzinnego.
Koordynatorki: Iwona Tomaszewska, Katarzyna Stachowska-Mendyka

Cele konkursu:
- rozwijanie kreatywności i wyobraźni u dzieci,
- krzewienie tradycji religijnych,
- wzmacnianie pozytywnych relacji: rodzic-dziecko-szkoła,
- popularyzacja tematyki rodzinnej,
- pogłębianie znajomości Pisma Świętego.

Założenia organizacyjne:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów naszej szkoły.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie dowolną techniką pracy przedstawiającej Szopkę Betlejemską z tradycyjnymi postaciami (najważniejsza jest Święta Rodzina- Dzieciątko Jezus, Maria i święty Józef) i wokół portret rodziny ucznia, autora pracy.

Jak w każdej rodzinie - obecni mogą być dziadkowie, rodzice, rodzeństwo- dzieci starsze, młodsze i te całkiem malutkie oraz postać samego autora pracy. Wyobraźcie sobie, że wszyscy przyszliście oddać hołd Dzieciątku jak Trzej Królowie i ogrzać się Miłością Jezusa, jak pastuszkowie.

Do każdej pracy należy dołączyć fragment z Pisma Świętego dotyczący tematyki rodziny, małżeństwa, dzieci.

Praca może mieć formę przestrzenną- maksymalnie do 50 cm3 lub płaską- wówczas format pracy powinien być nie mniejszy niż A3 ale nie może przekraczać 100x70 cm.

Praca może być stworzona przy użyciu materiałów naturalnych, tj. drewno, słoma, glina, papier, tektura, filc, gips, tkanina, masa solna, lub innych. Nie można używać gotowych fabrycznie figurek.

Prace płaskie powinny być wykonane w jednej z następujących technik: malarstwo, witraż papierowy, grafika, rysunek lub kolaż.

Szopki oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:
klasy I-III SP
klasa IV-VI SP
klasa I-III GIM
klasy I-II LO
rodzeństwa uczące się w SP, gimnazjum i liceum.

Prace podpisane imieniem i nazwiskiem należy składać do dnia 08.12.2014 r. Rozstrzygnięcie, ogłoszenie werdyktu nastąpi przed 19.12.2014 r. Dla zwycięzców przewidziano nagrody. Wszystkie prace będą prezentowane na wystawie szkolnej; po wystawie będzie można odebrać swoją pracę.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!!!

Zamieszczono: 24 listopada 2014 r.


Z kulturą i zdrowiem na Ty

Dnia 19.11.2014 odbył się konkurs dla klas drugich SP pt. "Z kulturą i zdrowiem na Ty". Konkurs miał na celu propagowanie zasad zdrowego odżywiania, dobrego zachowania i poprawnego postępowania w publicznych miejscach. Organizatorkami konkursu były wychowawczynie klas 3 SP, mgr Lidia Cwojdzińska i mgr Aleksandra Szymaniak. Konkurs przebiegał w bardzo miłej atmosferze a dzieci chętnie brały udział w wyznaczonych zadaniach.

Zamieszczono: 20 listopada 2014 r.


Regulamin Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek

Zapraszamy serdecznie uczniów klas I – III kształcenia zintegrowanego do udziału w Szkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek. Uczniowie wybrani podczas klasowych eliminacji będą mogli zaprezentować swoje umiejętności wokalne 12 grudnia o godzinie 15.30. Celem konkursu jest pielęgnowanie tradycji kolędowania, rozwijanie umuzykalnienia dzieci, kształtowanie pozytywnych emocji w związku z działaniami muzycznymi.

Warunki konkursu szkolnego:
- każdą klasę I - III może reprezentować trzech solistów,
- wykonawcy wykonują 1 kolędę lub pastorałkę,
- dopuszczalny jest akompaniament na płycie CD.

Ocenie jury będą podlegać następujące elementy:
- czystość intonacji,
- poprawna dykcja/wymowa tekstu podczas śpiewu,
- rytmiczność,
- ogólny wyraz artystyczny,
- trudność tekstu śpiewanej kolędy lub pastorałki,
Ocenie nie będą podlegać: gest, ruch i strój.

Zapraszamy!

Organizatorzy:
Anna Kaczmarek – Pietrzak
Lucyna Zygan
Paulina Marach

Zamieszczono: 20 listopada 2014 r.


Z kulturą i zdrowiem na ty

Cele konkursu:
- propagowanie wśród dzieci z klas II wiedzy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz zasad Savoir-vivre;
- nabywanie prozdrowotnych przyzwyczajeń i nawyków;
- wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym i zdrowym środowisku;
- stwarzanie sytuacji do kształtowania w uczniach postawy prozdrowotnej;
- integracja uczniów.

Przebieg konkursu:
1. Wychowawca wybiera po 4 przedstawicieli z każdej klasy (eliminacje klasowe).
2. Po eliminacjach klasowych wybrane dzieci przechodzą do głównego etapu, który odbędzie się 19.11.2014 o godz. 15:00.
3. Jury składa się z nauczycieli klas III SP.
4. Za pierwsze trzy miejsca przewidziane są nagrody.

Organizatorki: Aleksandra Andrzejewska, Lidia Cwojdzińska.

Serdecznie Zapraszamy!!!

Zamieszczono: 26 października 2014 r.


Konkurs Pięknie czytam

Dnia 2 czerwca 2014 r. odbył się konkurs "Pięknego czytania" dla klas I Szkoły Podstawowej.
W konkursie wzięło udział 14 uczniów, którzy po krótkim przygotowaniu przeczytali wylosowany tekst zaczerpnięty z literatury dziecięcej.
Gratulujemy laureatom:
1. Bartosz Piaskowy
2. Marianna Skotarczak
3.Jeremi Kowalski

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!

Zamieszczono: 5 czerwca 2014 r.


Konkurs anglojęzyczny dla najmłodszych

Konkurs Treasure Hunter Regulamin

Zamieszczono: 26 maja 2014 r.


Konkurs recytatorski "Mama, Tata i ja"

13 maja odbył się nasz szkolny konkurs recytatorski pt. "Mama, Tata i ja". Był on przeznaczony dla dzieci z klas I – III, które w drodze klasowych eliminacji zajęli najwięcej punktów. Dzieci pięknie recytowały swoje wiersze o rodzinie i spośród 15 uczniów biorących udział w konkursie zwycięzcami zostali:
Klasa I:
* Miejsce I – Marianna Skotarczak kl. I b
* Miejsce II – Franciszek Taciak kl. I a
* Miejsce III – Bartek Piaskowy kl. I c
Klasa II:
* Miejsce I – Dobrochna Liszkowska kl. II a
* Miejsce II – Gabrysia Kumoch kl. II a
* Miejsce III – Olga Fornalik kl. II b
Klasa III:
* Miejsce I – Inga Pszeniczka kl. III a
* Miejsce II – Wiktor Jeziorski kl. III a
* Miejsce III – Jan Cwojdziński III b

Zamieszczono: 18 maja 2014 r.


Konkurs Pięknie czytam

Regulamin
Szkolnego Konkursu dla Klas Pierwszych
Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Śremie

„Pięknie czytam”

Cele konkursu:
1. Kształtowanie wśród dzieci nawyku czytania książek.
2. Sprawdzenie techniki głośnego czytania uczniów klas I.
3. Stwarzanie warunków do realizowania się i rozwijania indywidualnych talentów dziecka.

Informacje o konkursie:
1. Konkurs odbędzie się 2 czerwca (poniedziałek) o godz.13.45.
2. Skierowany jest do uczniów klas I szkoły podstawowej, wyłonionych przez wychowawcę w klasowych eliminacjach.
3. Rywalizacja odbywa się w kategorii indywidualnej.
4. Uczestnicy czytają losowo wybrane fragmenty literatury dziecięcej.
5. Komisja konkursowa ocenia technikę czytania: płynność, poprawność czytania, interpretację tekstu, stosowanie znaków interpunkcyjnych.
6. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Śremie.

Organizatorzy konkursu
Dorota Sztompka
Magdalena Konieczna
Lucyna Zygan

Zamieszczono: 12 maja 2014 r.


Konkurs recytatorski „Mama, Tata i ja”

Regulamin konkursu recytatorskiego dla klas I – III

„Mama, Tata i ja”

I. Cele konkursu:
- Popularyzowanie twórczości pisarzy dla dzieci.
- Rozwijanie zdolności recytatorskich.
- Zainteresowanie uczniów poezją.
- Prezentacja umiejętności uczniów.

II. Zasady uczestnictwa:
- Konkurs przeznaczony jest dla klas I – III.
- Prezentacja przez ucznia wiersza/fragmentu prozy na temat rodziny.

III. Przebieg konkursu
Przebieg konkursu jest dwustopniowy:
I etap: eliminacje klasowe - nauczyciel uczący typuje 3 uczestników konkursu
II etap: eliminacje szkolne - 13 maja o godz. 14:00

IV. Kryteria oceny
Komisja dokonuje oceny wg następujących kryteriów:
- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
- interpretacja tekstu,
- kultura słowa,
- ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).

Serdecznie zapraszamy!!

Organizatorzy konkursu: Lidia Cwojdzińska, Lucyna Zygan i Anna Kaczmarek-Pietrzak

Zamieszczono: 24 kwietnia 2014 r.


Zwycięzcy szkolnego konkursu "Bezpieczeństwo na drodze"

Dnia 4 kwietnia uczniowie klas trzecich Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Śremie, wybrani podczas klasowych eliminacji brali udział w szkolnym konkursie "Bezpieczeństwo na drodze".

Zwycięzcami tego konkursu zostali:
- Wiktor Gapys klasa III b – I miejsce
- Mikołaj Grzegorczyk III b – II miejsce
- Sylwester Danek III a – III miejsce

Uczniowie ci wezmą udział w międzyszkolnym konkursie dnia 24 kwietnia w klubie Relax.

Organizator konkursu:
Anna Kaczmarek – Pietrzak

Zamieszczono: 23 kwietnia 2014 r.


Matematyczny Olimpek rozstrzygnięty

15 kwietnia odbył się nasz szkolny konkurs pt. "Matematyczny Olimpek". Był on przeznaczony dla zdolnych matematyków z klas III SP. Z problemami matematycznymi i zadaniami tekstowymi zmierzyło się 10 uczniów. Tego dnia najlepszą formą matematyczną wykazali się: Wiktor Gapys /I miejsce/, Piotr Adamczyk /II miejsce/ i Tytus Walterowicz /III miejsce/. Gratuluję zwycięzcom oraz dziękuję wszystkim uczniom za udział i odwagę w zmierzeniu się z "królową nauk":) Nagrody zostaną wręczone na apelu szkolnym.

org. konkursu Dorota Sztompka

Zamieszczono: 15 kwietnia 2014 r.


Konkurs „Matematyczny Olimpek”

Regulamin Szkolnego Konkursu dla klas trzecich
Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Śremie

„Matematyczny Olimpek”

Cele konkursu:
1. Poszerzanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów i popularyzacja matematyki – królowej nauk.
2. Wspieranie dzieci uzdolnionych matematycznie.
3. Rozwijanie logicznego rozumowania, myślenia abstrakcyjnego sprawności liczenia.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas III.
2. Rywalizacja szkolna zostaje poprzedzona klasowymi eliminacjami, po których zostaje wyłonionych 5 najlepszych matematyków z każdej klasy.
3. Konkurs odbędzie się 15 kwietnia 2014 roku. Wychowawcy klas III zgłaszają uczestników do 10 kwietnia organizatorowi konkursu.
4. Uczestnicy indywidualnie rozwiązują rozmaite tekstowe zadania matematyczne, wykazują się logicznym myśleniem, umiejętnością analizowania zadania, sprawnością i poprawnością liczenia. Konkurs przebiega w dwóch częściach – wynik końcowy to suma zdobytych punktów w I i II części. Zwycięzcami konkursu są trzy osoby, które uzyskają najlepszy wynik końcowy.
4. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczone na szkolnym apelu. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Śremie.

Serdecznie zapraszam

Organizator konkursu
mgr Dorota Sztompka

Zamieszczono: 9 marca 2014 r.


Konkurs Ekologiczny Grasz w zielone? - Gram!

Regulamin Wewnątrzszkolnego Konkursu Ekologicznego dla klas II-III „Grasz w zielone?- Gram!”.

Cele konkursu:
- kształtowanie wrażliwości i szacunku dla ojczystej przyrody,
- rozbudzenie i podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci,
- rozwijanie ekologicznego stylu życia.
Data: 7.03.2014r.

Przebieg konkursu:
I Etap: Wewnątrzszkolny - ma na celu wyłonienie trzyosobowej drużyny reprezentującej szkołę, poprzez napisanie testu ekologicznego.
II Etap: Reprezentowanie Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w konkursie ekologicznym „Grasz w zielone? - Gram!” w Szkole Podstawowej w Dąbrowie.

Osoba odpowiedzialna:
p. Magdalena Konieczna

Zamieszczono: 5 marca 2014 r.


Konkurs plastyczny Kartka Wielkanocna

Regulamin Konkursu plastycznego "Kartka Wielkanocna"

Tematem konkursu jest kartka okolicznościowa z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie własnej wizji nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych w postaci kartki świątecznej.
Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania pięknym zwyczajem obdarowywania się kartkami świątecznymi, rozwijanie wyobraźni, pobudzenie aktywności twórczej uczniów oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej.
Konkurs oceniany będzie w trzech kategoriach wiekowych: klasa I, II, III.
Technika oraz format wykonania prac jest dowolny.
Każda kartka musi posiadać na odwrocie dane uczestnika konkursu: imię, nazwisko, klasa.
Termin prac: 4.04.2014r.

Osoby odpowiedzialne:
p. Regina Dolaciak Stankiewicz
p. Magdalena Konieczna

Zamieszczono: 5 marca 2014 r.


Z kulturą i zdrowiem na ty 2013


Konkurs Kolęd i Pastorałek


Jesienne rymy


Konkurs o życiu Jana Pawła II

Wsparcie i współpraca