Czwartek, 4 czerwca 2020

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

Skoła Podstawowa > Konkursy > Wewnątrzszkolne >

Konkurs Biblioteka za 100 lat

Cele:

 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
 • Kształcenie umiejętności wnikliwej obserwacji, refleksyjnego i niestereotypowego myślenia.
 • Odkrywanie i promowanie talentów plastycznych i językowych.
 • Wdrażanie do samodzielności.

Regulamin:

 1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas I – III i IV Szkoły Podstawowej.
 2. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane w następujących technikach:
  - malarstwo( akwarele, farby plakatowe),
  - rysunek,
  - kolaż( techniki mieszane, płaskie),
  - wydzieranka
  * prace nie mogą być przestrzenne!
 3. Format prac A 4 lub A3.
 4. Praca powinna być opisana: imię, nazwisko, klasa.
 5. Do prac plastycznych uczniów klas II, III i IV powinna być dołączona część tzw. „językowa” (kartka formatu A4, wydruk komputerowy lub zapis odręczny), która będzie zawierać propozycję 5 nowych (niewystępujących dzisiaj w języku) słów wraz z definicjami. Każde z nich powinno nazywać jakiś nowy element „Biblioteki za 100 lat” (np. nowy przyrząd, element wyposażenia itp.). Ich plastyczne wyobrażenia powinny znajdować się w pracy uczestnika konkursu.
 6. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  - zgodnością z tematem,
  - estetyką wykonania,
  - oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi.
 7. Ostateczny termin składania prac to 6.02.2015 r. (p. Iwona Tomaszewska/Biblioteka).
 8. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac.

*Oceniane będą tylko prace wykonane indywidualnie i noszące wyraźne cechy samodzielności.

Zamieszczono: 10 stycznia 2015 r.

Wsparcie i współpraca