Czwartek, 4 czerwca 2020

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

Skoła Podstawowa > Konkursy > Wewnątrzszkolne >

Konkurs czytelniczy „Czy to bajka czy nie bajka... ” – znamy polskie legendy!

Cele:
- popularyzacja polskich legend wśród dzieci,
- popularyzacja twórczości Wandy Chotomskiej,
- promocja czytelnictwa,
- upowszechnienie kultury słowa,
- odkrywanie i promowanie talentów czytelniczych,
- integracja dzieci wrażliwych na piękno słowa,
- kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania z zasobów bibliotecznych.

Organizator:
Biblioteka Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Śremie

Zgłoszenia:
Chęć udziału w konkursie prosimy zgłaszać do 24.04.2015 r. u Wychowawców klas II i III.

Termin:
- 21.05.2015 r. ( w Bibliotece szkolnej)

Regulamin:

  1. Uczestnikiem konkursu mogą być uczniowie klas II i III Szkoły Podstawowej, którzy poznali wskazane w Regulaminie legendy Wandy Chotomskiej.
  2. Uczniowie biorący udział w konkursie wykazują się znajomością legend wymaganych w Regulaminie, a następnie rozwiązują test i wykonują zadania sprawdzające znajomość przeczytanych utworów ( zbiór legend W. Chotomskiej dostępny w Bibliotece szkolnej)
  3. Uczestnicy będą oceniani indywidualnie.
  4. Oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.

Organizator przewiduje nagrody, wyróżnienia, podziękowania za udział w konkursie.

Bliższe informacje w Bibliotece oraz na stronie szkoły w zakładce Biblioteka - Konkursy.

Utwory do konkursu - legendy polskie ze zbioru Wandy Chotomskiej pt. ”Legendy polskie”:

  • „Legenda o Piaście i postrzyżynach jego syna Ziemowita”
  • „Legenda o Czarodzieju Młynku z Wieliczki”
  • „Legenda o Bazyliszku”
  • „Legenda o Sielawowym Królu”
  • „Legenda o pięknej pasterce i księciu z Raciborza”

Zamieszczono: 13 kwietnia 2015 r.

Wsparcie i współpraca