Czwartek, 4 czerwca 2020

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

Skoła Podstawowa > Konkursy > Wewnątrzszkolne >

„Czytać każdy może – Mistrz Pięknego Czytania”

Cele:

 • promocja czytelnictwa,
 • budzenie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą,
 • stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności oraz porównanie ich z umiejętnościami innych,
 • kształcenie umiejętności pięknego czytania,
 • uczenie rywalizacji w miłej atmosferze.

Regulamin:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. III-VI SP
  w konkursie biorą udział uczniowie wytypowani przez wychowawcę (kl. III) lub nauczyciela j. polskiego (kl. IV – VI) – maksymalnie 2 osoby z klasy).
 • Uczestnik konkursu czyta 2 fragmenty utworów: indywidualnie wybrany przez siebie fragment prozy o tematyce Bożego Narodzenia, Wigilii, Nowego Roku (czas prezentacji – do 1 minuty), oraz wylosowany fragment tekstu przygotowany przez komisję (czas zapoznania się z tekstem i przygotowania do interpretacji – do 5 minut).
 • Komisja przyzna dodatkowe punkty za teksty zawierające dialogi.
 • Podczas czytania ocenie podlegać będzie:
  • płynność i bezbłędność czytania,
  • wyrazistość, dykcja, modulacja, intonacja
  • interpretacja czytanego tekstu.
 • Zgłoszenia do 12.12.16 u wychowawców (kl. III) i nauczycieli j. polskiego (kl. IV – VI).
 • Konkurs odbędzie się 16 grudnia 2016 r. (piątek) w Bibliotece szkolnej.
 • Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:
  • klasy III-IV
  • klasy V-VI
 • Nagrody: za zajęcie I, II, i III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe. Dla pozostałych uczniów - dyplomy uczestnictwa.

Zapraszamy! Czytać każdy może!

Zamieszczono: 30 listopada 2016 r.

Wsparcie i współpraca