Czwartek, 4 czerwca 2020

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

Skoła Podstawowa > Konkursy > Wewnątrzszkolne >

Konkurs „Jesień na A3 – pejzaż ekologiczny”

Cele:
• Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
• Kształcenie umiejętności wnikliwej obserwacji, refleksyjnego i niestereotypowego myślenia.
• Odkrywanie i promowanie talentów plastycznych i literackich.
• Wdrażanie do samodzielności.
• Promowanie zachowań ekologicznych

Regulamin:

 1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas I – III SP.
 2. Uczniowie klas I – III SP do konkursu zgłaszają prace wykonane samodzielnie podczas zajęć w Świetlicy szkolnej, przedstawiające pejzaż jesienny wykonane w następujących technice kolażu (techniki mieszane, płaskie), materiały: szary papier, gazety, liście.
 3. Format prac: A3.
 4. Praca powinna być opisana: imię, nazwisko, klasa.
 5. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  • zgodnością z tematem,
  • poprawnością językową,
  • estetyką wykonania,
  • oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi.
 6. Ostateczny termin składania prac to 27.11.2015 r.
 7. Prace będą wykonywane w dniach 16 - 20 listopada w wyznaczonych godzinach podczas zajęć w świetlicy szkolnej.

*Organizatorzy: Świetlica i Biblioteka Szkolna.

Zamieszczono: 9 listopada 2015 r.

Wsparcie i współpraca