Czwartek, 4 czerwca 2020

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

Skoła Podstawowa > Konkursy > Wewnątrzszkolne >

Konkurs „Taka zakładkę chciałbym mieć - najpiękniejsza zakładka do książki”

Cele:

 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
 • Kształcenie umiejętności wnikliwej obserwacji, refleksyjnego i niestereotypowego myślenia.
 • Odkrywanie i promowanie talentów plastycznych.
 • Wdrażanie do samodzielności.

Organizator: Biblioteka i Świetlica szkolna

Regulamin:

 1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej.
 2. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane samodzielnie podczas zajęć w Świetlicy Szkolnej
 3. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane w technice: wydzieranka.
 4. Praca powinna być opisana: imię, nazwisko, klasa.
 5. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  • zgodnością z tematem,
  • estetyką wykonania,
  • oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi.
 6. Ostateczny termin składania prac to 7.10.2016 r. (p. Małgorzata Grzelczyk, p. Agata Drymel, p.K.Fabisiak/Świetlica szkolna).
 7. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac w Bibliotece szkolnej.

Zamieszczono: 23 września 2016 r.

Wsparcie i współpraca