Poniedziałek, 23 listopada 2020

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

Skoła Podstawowa > Konkursy >

Konkursy zewnętrzne

Konkursy kuratoryjne dla uczniów szkół podstawowych

Drodzy Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie
W załącznikach wysyłam terminarze, powołane komisje oraz regulaminy Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez KO Poznań. Zachęcamy bardzo serdecznie do wzięcia udziału w konkursach. Uczniowie muszą zgłaszać się z oświadczeniami i zgodami do SWOICH nauczycieli przedmiotów, którzy przekażą dokumenty do przewodniczących komisji.

Proszę aby deklaracje zostały złożone do 9 października (piątek).

W tym roku po raz pierwszy odbywać będzie się konkurs z wychowania fizycznego, do w którego udziale serdecznie zapraszam.

Wszystkie informacje dostępne tutaj.

Z poważaniem
Dyrekcja Szkoły

Zamieszczono: 4 października 2020 r.


Sukces w XXVI Konkursie Wiedzy Biblijnej

Zamieszczono: 9 czerwca 2020 r.


V edycja wojewódzkiego konkursu wiedzy o gen. Józefie Rufinie Wybickim i polskich symbolach narodowych

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Miłośników Dziedzictwa Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego oraz Muzeum Śremskie organizują po raz piąty wojewódzki konkurs wiedzy o gen. Józefie Rufinie Wybickim i Polskich Symbolach Narodowych. Konkurs realizowany jest w ramach zadania pn.: "Wybicki - Reaktywacja VI" i współfinansowany przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Do konkursu przystąpić mogą uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego. Zakres zagadnień oraz zalecana literatura znajdują się w regulaminie konkursu.

Każda szkoła może zgłosić do konkursu po dwie osoby na każdym poziomie edukacyjnym, określonym w regulaminie.

Termin zgłoszeń upływa w dniu 31 marca 2020 r. o godz. 15:00.
Eliminacje wojewódzkie odbędą się w dniu 28 kwietnia 2020 r. o godz. 11.00.

Literatura dostępna jest na stronie konkursu www.konkurs-wybicki.pl , a karta zgłoszenia, regulamin i zgoda rodziców już wkrótce, ale można je pobrać tutajhttp://unia.srem.com.pl/pl/aktualnosci/v-edycja-wojewodzkiego-konkursu-wiedzy-o-gen-jozefie-rufinie-wybickim-i-polskich

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i skorzystania z dokumentów przesłanych w załączniku.

Zgłoszenia do konkursu należy wysłać na adres  konkurs.wybicki@gmail.com!

Zamieszczono: 17 lutego 2020 r.


Gminny Etap Powiatowego Konkursu Wiedzy Biblijnej

Dnia 17 stycznia 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Śremie odbył się Etap Gminny Powiatowego Konkursu Wiedzy Biblijnej w którym wzięli udział zakwalifikowani uczniowie naszej szkoły:

 • Zofia Skotarczak  zajęła III miejsce na poziomiw klas V,
 • Marianna Skotarczak zajęła II miejsce na poziomie klas VII,
 • Jan Kozaruk zajął III miejsce na poziomie klas VII.

Wezmą oni udział w finale który odbędzie się w kwietniu w Szkole Podstawowej nr 6 w Śremie.

Gratulujemy!

Zdjęcia

Zamieszczono: 11 lutego 2020 r.


Konkurs Barka dla Jana Pawła II

Regulamin, formularz zgłoszeniowy

Zamieszczono: 22 stycznia 2020 r.


Powiatowy Zespołowy Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy

Regulamin

Zamieszczono: 14 stycznia 2020 r.


XIII Gminny Konkurs Czytelniczy Tuwimiada

18 listopada 2019 roku odbył się finał XIII Gminnego Konkursu Czytelniczego „Tuwimiada” dla szkół podstawowych. Obowiązywała wiedza o życiu i twórczości Juliana Tuwima. Naszą szkołę reprezentowały 3 uczennice: Zofia Skotarczak z klasy Va, Weronika Mieloszyńska z klasy Vc oraz Zofia Tomczyk z klasy Vc. Rywalizowało ze sobą 13 szkół z gminy Śrem. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać szereg testów dotyczących znajomości poszczególnych utworów, rozpoznać i nazwać czytane przez bibliotekarzy fragmenty oraz zgadywać kalambury przedstawiane przez wybranych nauczycieli. Wszystkie konkurencje wymagały od uczniów bardzo szczegółowej wiedzy. Nasza szkoła zajęła 7 miejsce. Gratulacje dla uczennic, które podjęły się tego wyzwania!

Natalia Kaczmarek

Zdjęcia

Zamieszczono: 19 listopada 2019 r.


Konkurs Pomóż ocalić życie bezbronnemu

Szanowna Dyrekcjo!
Szanowne Grono Pedagogiczne!
Szanowni Państwo!

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, organizatora corocznego konkursu dla młodzieży o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki, zwracam się z serdeczną prośbą o zachęcenie uczniów Państwa Szkoły do wzięcia w nim udziału.

XVI edycja konkursu o nagrodę im. bł. księdza Jerzego Popiełuszki "Pomóż ocalić życie bezbronnemu" zostanie rozstrzygnięta w dwóch przedziałach wiekowych: szkoła podstawowa kl. 4-8 / szkoła ponadpodstawowa oraz w trzech kategoriach:

 • Literackiej: wiersz, opowiadanie, nowela, reportaż, gazetka szkolna;
 • Plastycznej: plakat, grafika, malarstwo, montaż, gablota szkolna czy parafialna;
 • Multimedialnej: strona internetowa, film, program radiowy, program multimedialny.

Termin nadsyłania prac mija 25 marca 2020 r. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 30 maja 2020 r. podczas gali finałowej konkursu w Krakowie.

Za zajęcie I, II, III miejsca w każdym z dwóch przedziałów wiekowych oraz każdej z kategorii przewidziane zostały nagrody:
miejsce I - 1500 zł, miejsce II - 1200 zł, miejsce III - 900 zł

Najciekawsze prace plastyczne publikowane są w wydawanym przez nas kalendarzu ściennym "Za życiem":www.pro-life.pl/kalendarz. Ufam, że poprzez udział w tym konkursie młodzież pogłębi wiedzę dotyczącą wartości życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Upoważniamy młodzież do wykorzystywania w pracach konkursowych fragmentów materiałów Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka (tekstów, zdjęć i filmów) zamieszczonych w serwisie internetowym: www.pro-life.pl. Bardzo prosimy o przekazanie młodzieży, że w pracach konkursowych nie należy zamieszczać drastycznych zdjęć ani opisów. Takie prace będą odrzucane. Z wybranymi, nagrodzonymi pracami można zapoznać się pod adresem: www.pro-life.pl/konkurs. Fundatorami nagród / patronami medialnymi konkursu są m.in.: Miesięcznik "Droga do Bierzmowania" www.droga.com.pl oraz Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich "Wychowawca" www.wychowawca.pl. Załączam pliki z regulaminem, formularzem zgłoszeniowym konkursu oraz plakatem informacyjnym.

Z wyrazami szacunku
Wojciech Zięba
prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Regulamin, formularz zgłoszeniowy

Zamieszczono: 11 listopada 2019 r.


Konkurs Wiedzy o Antyku

Ex aliis negotiis, quae ingenio exercentur, in primis magno usui est memoria rerum gestarum – Z innych zajęć, których dokonuje się przy pomocy rozumu, przede wszystkim bardzo pożyteczna jest pamięć czynów historycznych /Salustiusz/

Non enim paranda nobis solum, sed fruenda sapientia est – Nie tylko powinniśmy zdobywać mądrość, lecz także z niej korzystać /Cyceron/

Bez współpracy pokoleń nie ma postępu /Tukidydes/

Wielce Szanowni Państwo
Nauczyciele, Dyrektorzy Szkół,
Drodzy Uczniowie,
Wszyscy Miłośnicy historii i kultury antycznej

Zapraszamy do udziału w kolejnej, czternastej już, edycji organizowanego przez  Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Konkursu Wiedzy o Antyku. Żywimy nadzieję, że wzorem lat ubiegłych jego bogata i różnorodna tematyka zainspiruje równie mocno uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej oraz liceów z terenu Wielkopolski do – jak zachęcają nas przywołani powyżej starożytni myśliciele –  podtrzymywania więzi pomiędzy pokoleniami dawno minionymi, obecnymi i przyszłymi poprzez zdobywanie i pogłębianie wiedzy o stanowiącej podwaliny cywilizacji europejskiej przeszłości i czerpanie z niej doświadczeń i wskazówek dla mądrego i rozważnego kształtowania teraźniejszości i przyszłości.

Życzymy wszystkim uczestnikom konkursu, uczniom oraz ich opiekunom, wielu sukcesów w tej szlachetnej rywalizacji, przede wszystkim jednak wiele radości i satysfakcji, płynącej z poznawania tego tak bogatego i fascynującego okresu naszych europejskich dziejów.

Dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej UAM
Prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska

Regulamin

Zamieszczono: 14 października 2019 r.


Konkursy Kuratorium Oświaty w Poznaniu dla szkół podstawowych

Drodzy Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie,

informujemy, że nasza szkoła podstawowa została zgłoszona w roku szkolnym 2019/2020 do uczestnictwa w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu z następujących przedmiotów:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • język angielski,
 • język francuski,
 • język niemiecki,
 • język polski,
 • matematyka.

Dalsze informacje, tj. zakres, proponowana literatura dodatkowa, harmonogram, regulaminy znajdują się tutaj.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r., Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) konkursy przedmiotowe to konkursy obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu.

Rodzice uczniów, którzy chcą wziąć udział w konkursach proszę aby do piątku (tj. do 11 października) zgłosili chęć udziału dziecka w SEKRETARIACIE SZKOŁY poprzez oddanie trzech dokumentów (obejmujących w treści wszystkie konkursy, w których uczeń zamierza brać udział):

 1. Karty zgłoszenia ucznia
 2. Oświadczenie rodzica
 3. Zgoda na upublicznienie danych

Zapraszamy do udziału
Dyrekcja Szkoły

Zamieszczono: 7 października 2019 r.


XIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik 2020

Szanowni Państwo,
Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż rozpoczęliśmy już zapisy do XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik®”. 

W poprzedniej edycji Konkursu wzięło udział prawie 46 000 dzieci z 1323 szkół. Przyznaliśmy 9636 nagród indywidualnych. W Konkursie wzięły udział szkoły ze wszystkich województw w kraju. 

Uwaga Uczniowie i Rodzice!

Prosimy zgłaszać uczniów nauczycielowi przyrody, Panu Grzegorzowi Pierzchalskiemu,
do dnia 10 stycznia 2020 roku wraz z dokonaniem wpłaty i przyniesieniem zgody na udział
w konkursie. W XIII edycji Konkursu opłata wynosi 10 zł od dziecka.

UWAGI INFORMACYJNE

- na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo Regulamin tegorocznej edycji ( http://www.swietlik.edu.pl/regulamin

- w zakładce O Konkursie/Dane osobowe (http://www.swietlik.edu.pl/o-konkursie/dane-osobowe) znajdują się formularze zgód na przetwarzanie danych osobowych. Przypominamy iż brak zgody skutkuje pewnymi konsekwencjami. Po pierwsze identyfikacja wyników ucznia nie posiadającego takiej zgody, będzie się odbywać wyłącznie poprzez kod ucznia znajdujący się na karcie odpowiedzi. Taki uczeń otrzyma dyplom, ale bez wydrukowanego przez nas imienia i nazwiska 

Konkurs Świetlik popularyzuje nauki przyrodnicze wśród uczniów szkół podstawowych. W ramach przygotowań uczniowie wykonują w klasie lub w domu doświadczenia opracowane przez Zespół Merytoryczny Świetlika, pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego


Zapisy do Konkursu potrwają do 10 stycznia 2020 r.  Zapisy nie będą przedłużane! 

Serdecznie Zapraszam!
koordynator konkursu w szkole
Grzegorz Pierzchalski

Zamieszczono: 5 października 2019 r.


Powiatowy Konkurs Wiedzy Biblijnej - regulamin Konkursu

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III – VIII szkół podstawowych powiatu śremskiego. Uczniowie z każdego poziomu wiekowego osobno biorą udział w poszczególnych etapach konkursu.
 2. Organizatorami konkursu są katecheci powiatu śremskiego.
 3. Celem konkursu jest:
  • pogłębienie i ugruntowanie wiadomości z zakresu Pisma Świętego,
  • umożliwienie oceny i sprawdzenia przez uczniów wiadomości z Biblii,
  • spotkanie i wymiana doświadczeń nauczycieli,
  • integracja uczniów szkół podstawowych powiatu śremskiego,
  • nagrodzenie wysiłku nauczycieli i uczniów.
 4. Konkurs składa się z trzech etapów:
  • I eliminacje szkolne
  • II etap gminny
  • III etap powiatowy.
  W każdym etapie uczestnicy będą wyłącznie pisemnie odpowiadali na pytania w ramach dołączonych zagadnień.
 5. Etap szkolny organizują katecheci w swojej placówce do końca listopada. Szkoła, która pragnie brać udział w konkursie zobowiązana jest do połowy listopada zadeklarować swoje uczestnictwo w ramach gminy na adres mailowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Śremie (sp1srem@poczta.fm), Szkoły Podstawowej w Manieczkach (sekretariat@spmanieczki.pl) lub Szkoły Podstawowej w Chwałkowie Kościelnym (spchwalkowo@interia.pl), a po przeprowadzonym etapie nadesłać na powyższe adresy imienną listę uczestników do kolejnego etapu.
 6. Każda szkoła do II etapu ma prawo wydelegować maksymalnie 3 uczniów z każdego poziomu wiekowego pod warunkiem, że uczeń uzyska minimum 60% prawidłowych odpowiedzi. W przypadku choroby ucznia, można wydelegować dziecko, które osiągnęło w eliminacjach szkolnych kolejne miejsce.
 7. II etap – gminny odbędzie się 17 stycznia 2020 r. w ww. szkołach poszczególnych gmin, chyba że dana gmina zdecyduje inaczej. Do finału można zgłaszać maksymalnie 3 uczniów z każdej grupy wiekowej, którzy osiągnęli minimum 60% prawidłowych odpowiedzi.
 8. Finał odbędzie się 27 kwietnia 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 6 w Śremie. Finał dla wszystkich uczestników będzie miał wyłącznie część pisemną.
 9. Imienne zgłoszenia uczniów do finału należy przesłać e-mailem po zakończeniu etapu gminnego na adres Szkoły Podstawowej nr 1 w Śremie.
 10. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i dyplomy, a dla nauczycieli podziękowania.
 11. Do Regulaminu dołączono zakres materiału dla poszczególnych poziomów wiekowych.
 12. Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących konkursu udzielają katecheci: hannabartecka@o2.pl, gosiabug@gmail.com, gosiajak@wp.pl, viomaja@wp.pl, dorlangdorota@gmail.com pl, mariascheller@wp.pl

Organizatorzy
Katecheci powiatu śremskiego

Zagadnienia

Zamieszczono: 5 października 2019 r.


Konkursy Biblioteki Publicznej w Śremie

Zapraszamy do zapoznania się z konkursami proponowanymi przez Bibliotekę Publiczną w Śremie w roku szkolnym 2019/2020.

Regulaminy konkursów

Zamieszczono: 13 września 2019 r.


Konkurs Kopernicus - wyniki

4 czerwca w Szkole Podstawowej nr 1 w Śremie odbył się gminny konkurs matematyczny "Kopernicus". Najlepsi matematycy klas III mieli do rozwiązania zadania tekstowe wymagające logicznego myślenia, umiejętności analizowania i poprawnego liczenia. Z dumą i radością informuję, że w ścisłej nagrodzonej czołówce znaleźli się uczniowie klasy III naszej szkoły:
I miejsce - Michał Wróblewski
II miejsce - Franciszek Karliński
IV miejsce -Bartosz Wojciechowski

Zwycięzcom gratuluję tak wspaniałego sukcesu i życzę powodzenia w kolejnych matematycznych zmaganiach.

Dorota Sztompka

Zdjęcia

Zamieszczono: 5 czerwca 2019 r.


Gminny festiwal Wesoła Nutka

W miniony czwartek, 30 maja w Klubie Relax odbył się Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej „Wesoła Nutka”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa w Pyszącej. Z wielką radością i dumą informuję, że spośród 18 uczestników, w tym soliści i zespoły wokalne, komisja konkursowa przyznała naszym uczniom następujące wyróżnienia:

 • I miejsce - Klara Matuszczak z klasy II
 • II miejsce - Franciszek Weinert z klasy III
 • III miejsce -Zuzanna Kubiak z klasy II.

Bardzo serdecznie gratuluję zwycięzcom i życzę, aby nadal pięknie rozwijali swoje muzyczne talenty i pasje.

Organizator etapu szkolnego: Monika Knyspel

Zdjęcia

Zamieszczono: 3 czerwca 2019 r.


„Mistrz Frazeologii Polskiej” - wyniki

W dniu 24 maja 2019 r. w naszym Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie odbywał się finał VIII Powiatowego Konkursu Frazeologicznego „Mistrz Frazeologii Polskiej” - „Czy to możliwe, aby biały kruk wyświadczył czarnej owcy niedźwiedzią przysługę?”. Każda ze szkół z powiatu śremskiego, które zgłosiły się do udziału w konkursie przeprowadzała eliminacje szkolne. W finale szkoły były reprezentowane przez jedną 3-osobową drużynę. Finał został rozegrany w Bibliotece szkolnej. Drużyny miały za zadanie rozwiązać różne typy zadań m.in.:

 • łączenie związków frazeologicznych z ich znaczeniami,
 • podawanie znaczeń związków frazeologicznych,
 • znajdowanie związków frazeologicznych o takich samych lub podobnych znaczeniach,
 • układanie związków frazeologicznych z rozsypanek wyrazowych,
 • poprawianie błędnie użytych związków frazeologicznych,
 • gromadzenie związków frazeologicznych na zadany temat,
 • przygotowanie tekstu na zadany temat z wykorzystaniem związków frazeologicznych,
 • skojarzenie związków frazeologicznych z podana ilustracją lub przedmiotem,
 • zadanie typu kalambury z wykorzystaniem związków frazeologicznych.

Wszystkie zadania było oceniane osobno, a o zwycięstwie zespołu decydowała największa suma punktów uzyskana ze wszystkich zadań. Miejsca poszczególnych szkół prezentują się następująco:

 1. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie
 2. Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Śremie (drużyna w składzie: Katarzyna Popek 3b gim., Katarzyna Roszyk 3b gim., Wojciech Katarzyniak 3a gim.)
 3. Szkoła Podstawowa w Zbrudzewie

 

Uczniowie uczestniczący w konkursie z zaangażowaniem rozwiązywali wszystkie zadania. Gratulujemy uczestnikom etapu szkolnego i finałowego (już po raz ostatni dla uczniów gimnazjum).

Zdjęcia

Zamieszczono: 3 czerwca 2019 r.


Bezpieczna droga - wyniki

Uczniowie klasy III a w składzie: Tymon Borowiak, Franciszek Karliński i Bartosz Wojciechowski prezentowali naszą szkołę w Gminnym konkursie „Bezpiecznie na drodze”. Chłopcy wspaniale wykazali się swoją wiedzą oraz umiejętnościami plastycznymi zdobywając pierwsze miejsce.
Serdecznie gratulujemy!

Zdjęcia

Zamieszczono: 23 maja 2019 r.


Konkurs Co skrywają nasze lasy?

Regulamin

Zamieszczono: 28 lutego 2019 r.


Konkurs - mapa wrażeń

Organizatorem Konkursu jest Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą przy ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”. 

Patronat honorowy objął Narodowy Instytut Dziedzictwa, oraz patronami są: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Stowarzyszenie Architektów Polskich i Narodowe Centrum Kultury.

Partnerem Programu „Kształtowanie Przestrzeni” jest firma FAKRO.

Prace można nadsyłać do dnia 17 maja 2019 r. do godz. 14:00, a ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Uroczystej Gali, połączonej z prezentacją nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych, która odbędzie się dnia 8 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Organizatora.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie Mapy Wrażeń najbliższej okolicy – miasta, dzielnicy, osiedla, wsi czy osady opartej na waszym odczuwaniu przestrzeni. Relacje przestrzeń – użytkownik należy traktować jako oddziaływanie dwustronne. U różnych odbiorców ta sama przestrzeń lub to samo miejsce może wzbudzić odmienne emocje i wrażenia w zależności od tego, jakich doświadczeń doznali w tej przestrzeni. Wszystkie emocje możemy nazwać i nadać im odpowiedni kolor.

Mapa wrażeń za pomocą kolorów przypisanych poszczególnym emocjom pokazuje, jakie emocje u odbiorcy wywołuje określona przestrzeń. Mapa wrażeń pokazuje te przestrzenie, które wymagają działań poprawiających ich funkcjonalność lub estetykę. Poprzez udział w konkursie uczniowie mogą zmierzyć się z problemami przy projektowaniu przestrzeni bezpiecznych, estetycznych i funkcjonalnych.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i średnich:

 • Grupa wiekowa 12-15 lat (szkoła podstawowa)
 • Grupa wiekowa 15-19 lat (szkoła średnia)

Regulamin

Zamieszczono: 18 lutego 2019 r.


Powiatowy Zespołowy Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy

Drodzy Rodzice, Uczniowie,

Nasz szkoła jest organizatorem:
POWIATOWEGO ZESPOŁOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW POWIATU ŚREMSKIEGO
pod honorowym patronatem WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

Zapraszamy do zgłaszania drużyn 4-osobowych do Pani Ewy Dogondke.
Konkurs składa się z 2 etapów:

 • szkolnego w dniu 19 lutego 2019 r., (wtorek) w szkołach macierzystych
 • powiatowego 13 marca 2019 r. (środa) w Zespole Szkół Katolickich w Śremie

Konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej z MATEMATYKI, CHEMII, FIZYKI, GEOGRAFII oraz BIOLOGII w szkole podstawowej o gimnazjum poszerzone o zagadnienia mające na celu zastosowanie teorii w PRAKTYCE.

Z jednej szkoły może być wystawiony JEDEN CZTEROOSOBOWY ZESPÓŁ. Suma nagród w konkursie wynosi 720 złotych.

Regulamin konkursu

Z poważaniem
Organizatorzy Konkursu

Zamieszczono: 7 lutego 2019 r.


Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik

Uwaga Uczniowie i Rodzice!
Zapraszamy do udziału uczniów szkoły podstawowej klas 1-8 w kolejnej XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik. Prosimy zgłaszać uczniów koordynatorowi konkursu w szkole nauczycielowi przyrody, Panu Grzegorzowi Pierzchalskiemu do dnia 8 lutego 2019 roku. Opłata konkursu wynosi 10 zł od dziecka. Płatności proszę dokonać do 20 lutego 2019 roku wraz z przyniesieniem zgody i klauzuli uczestnika do koordynatora konkursu. Konkurs Świetlik popularyzuje nauki przyrodnicze wśród uczniów szkół podstawowych.
W ramach przygotowań uczniowie wykonują w klasie lub w domu doświadczenia opracowane przez Zespół Merytoryczny Świetlika, pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zgoda na udział

Zamieszczono: 29 stycznia 2019 r.


Konkurs Trzymaj formę

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie w imieniu  Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego uprzejmie informuje, iż Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zapraszają do udziału w VIII edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia, organizowanej w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.

Cele Konkursu wynikają z założeń programowych i związane są z racjonalnym żywieniem
i aktywnością fizyczną.           

Adresatami VIII edycji Konkursu realizowanego w roku szkolnym 2018/2019 są uczniowie klas VII i VIII  szkół podstawowych oraz gimnazjów, którzy uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”. Jest on skierowany zarówno do szkół, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę”, jak i do placówek, które nie realizują Programu.

Zasadniczą zmianą w procesie zgłaszania jest wyrażenie zgody rodzica na udział ucznia w Konkursie. Dotychczas odbywało się to za pośrednictwem papierowego formularza, obecnie po dodaniu ucznia w Internetowym Systemie Konkursowym rodzic otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail z formularzem, który po wypełnieniu wysyła również on-line.

Kolejną zmianą jest przesłanie formularza zgłoszeniowego szkoły - dokument należy wydrukować, podpisać i wysłać on-line za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji.

Zasady organizacji i przebieg Konkursu określa regulamin Konkursu dostępny na stronie internetowej konkurs.trzymajforme.pl.

Zgłoszenie Szkoły do konkursu, zgodnie z harmonogramem, odbywa się w terminie do dnia 14 grudnia 2018 roku (piątek).

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Śremie
mgr Urszula Sitnicka

Regulamin konkursu

Zamieszczono: 7 grudnia 2018 r.


Sukces na IX Festiwalu Pieśni Patriotycznej

Zamieszczono: 5 grudnia 2018 r.


Powiatowy Konkurs Wiedzy Biblijnej - etap szkolny

22 listopada w naszej szkole odbyły się kwalifikacje do etapu gminnego Powiatowego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Miło nam poinformować, że cztery uczennice przeszły dalej, a są to:

 • Zofia Skotarczak z kl. 4a
 • Aleksandra Bartecka z kl. 5c
 • Marianna Skotarczak  z kl. 6b
 • Antonina Kosmalska z kl. 6b

Serdecznie gratulujemy Dziewczynkom, a także Rodzicom, którzy poświęcili wiele czasu na przygotowanie swoich dzieci!

Zamieszczono: 27 listopada 2018 r.


Konkurs Ja i osoba niepełnosprawna

Regulamin, karta zgłoszeniowa

Zamieszczono: 6 listopada 2018 r.


Powiatowy Konkurs Wiedzy Biblijnej

Regulamin, zagadnienia

Zamieszczono: 20 października 2018 r.


Konkurs Pomóż ocalić życie bezbronnemu

Szanowni Państwo!

 

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, organizatora corocznego konkursu dla młodzieży w wieku od 14 do 19 lat o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki, zwracam się z serdeczną prośbą o zachęcenie uczniów Państwa Szkoły do wzięcia w nim udziału. 

XV edycja konkursu o nagrodę im. bł. księdza Jerzego Popiełuszki "Pomóż ocalić życie bezbronnemu" zostanie rozstrzygnięta w trzech kategoriach:

 • Literackiej: wiersz, opowiadanie, nowela, reportaż, gazetka szkolna;
 • Plastycznej: plakat, grafika, malarstwo, montaż, gablota szkolna czy parafialna;
 • Multimedialnej: strona internetowa, film, program radiowy, program multimedialny.

Termin nadsyłania prac mija 31 stycznia 2019 r. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją prac i uroczyste przyznanie nagród nastąpi 23 marca 2019 r. na Jasnej Górze podczas Pielgrzymki Obrońców Życia.

 

Za zajęcie I, II, III miejsca w każdej z kategorii przewidziane zostały nagrody:
miejsce I - 1500 zł, miejsce II - 1200 zł, miejsce III - 900 zł 

Dodatkowymi wyróżnieniami dla autorów najciekawszych prac będą publikacje w wydawnictwach pro-life. Najciekawsze prace plastyczne publikowane są w wydawanym przez nas kalendarzu ściennym "Za życiem":www.pro-life.pl/kalendarz

 

Ufam, że poprzez udział w tym konkursie, nasza młodzież pogłębi wiedzę związaną z problematyką pro-life i będzie bardziej świadomie i mądrze bronić życia człowieka od poczęcia po naturalny kres. 

Upoważniamy młodzież do wykorzystywania w pracach konkursowych fragmentów materiałów Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka (tekstów, zdjęć i filmów) zamieszczonych w serwisie internetowym: www.pro-life.pl

 

Bardzo prosimy o przekazanie młodzieży, że w pracach konkursowych nie należy zamieszczać drastycznych zdjęć ani opisów. Takie prace będą odrzucane. 

Z wybranymi, nagrodzonymi pracami można zapoznać się pod adresem: www.pro-life.pl/konkurs

 

Fundatorami nagród / patronami medialnymi konkursu są: Miesięcznik "Droga do Bierzmowania" www.droga.com.pl oraz Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich "Wychowawca" www.wychowawca.pl

Załączam pliki z regulaminem i formularzem zgłoszeniowym konkursu. 

Z wyrazami szacunku

Magdalena Guziak-Nowak
dyrektor programów edukacyjnych
Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka
www.pro-life.pl
e-mail: biuro@pro-life.pl

Regulamin, formularz zgłoszeniowy

Zamieszczono: 11 października 2018 r.


Konkurs plastyczny

Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenie Miłośników Dziedzictwa Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego ogłosiło konkurs plastyczny na wykonanie największej i najbardziej oryginalnej flagi Polski.

Konkurs skierowany jest do szkół: podstawowych, gimnazjalnych i średnich, działających na terenie powiatu śremskiego oraz gmin: Krobia i Krzywiń. Uczestnikiem jest szkoła, która może przedstawić jedną pracę zespołową wykonaną razem przez uczniów, nauczycieli i rodziców. Ilość grupy nie ma znaczenia.

Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 14 września 2018 r. do godziny 15.00 do biura stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Śremie, ul. Okulickiego 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 23 września 2018 r. w Manieczkach, podczas imprezy Dzień Hymnu Polskiego. 

Przed przystąpieniem do konkursu, należy zapoznać się z regulaminem konkursu (dostępny tutaj).

Zapraszamy do udziału!!!

Zamieszczono: 5 września 2018 r.


Konkurs plastyczny "Ja i moja rodzina"

Szanowni Państwo,
Wielkopolski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym "Ja i moja rodzina" organizowanym przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Uczestnicy - w wieku do lat 15 - dowolnymi technikami plastycznymi mogą przedstawić własny obraz rodziny i wzajemnych relacji, widziany oczami dziecka. Prace konkursowe można nadsyłać do 30 września.

Zwycięskie prace konkursowe zostaną nagrodzone i będą wystawione w holu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 12 najlepszych obrazków zilustruje kalendarz na rok 2019 r.

Prace konkursowe wraz z podpisanym oświadczeniem można przesyłać na adres Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, z dopiskiem - Konkurs plastyczny "Ja i moja rodzina".

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań

Regulamin konkursu

Zamieszczono: 28 sierpnia 2018 r.


Rok szkolny 2017/2018

Sukces w Gminnym Konkursie Matematycznym Kopernicus

We wtorek 5 czerwca w Szkole Podstawowej nr 1 w Śremie odbył się gminny konkurs matematycznym Kopernicus dla uczniów klas III szkół podstawowych. Reprezentowały nas uczennice klasy IIIb: Natasza Janowska, Amelia Szewczak i Antonina Terpiłowska. Każdy z uczestników miła 60 minut na rozwiązanie zadań. Nasze dziewczynki pięknie poradziły sobie z ćwiczeniami a Tosia Terpiłowska zajęła I miejsce ex aequo z uczniem ze szkoły podstawowej nr 4. Proszę zobaczyć jaka świetna atmosfera zapanowała po konkursie. Gratulujemy!

Zdjęcia

Zamieszczono: 11 czerwca 2018 r.


Finał VII Powiatowego Konkursu Frazeologicznego Mistrz Frazeologii Polskiej

W dniu 11 maja 2018 r. od godz. 10.00 do godz. 13.00 w naszym Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie odbywał się finał VII Powiatowego Konkursu Frazeologicznego „Mistrz Frazeologii Polskiej” - „Czy to możliwe, aby biały kruk wyświadczył czarnej owcy niedźwiedzią przysługę.

Każda z 5 szkół z powiatu śremskiego, które zgłosiły się do udziału w konkursie przeprowadzała eliminacje szkolne, na tym etapie wzięło udział ok. 70 uczniów. W finale szkoły były reprezentowane przez jedną 3-osobową drużynę.

Finał został rozegrany w Bibliotece szkolnej. Drużyny miały za zadanie rozwiązać różne typy zadań m.in.:

 • łączenie związków frazeologicznych z ich znaczeniami,
 • podawanie znaczeń związków frazeologicznych,
 • znajdowanie związków frazeologicznych o takich samych lub podobnych znaczeniach,
 • układanie związków frazeologicznych z rozsypanek wyrazowych,
 • poprawianie błędnie użytych związków frazeologicznych,
 • gromadzenie związków frazeologicznych na zadany temat,
 • przygotowanie tekstu na zadany temat z wykorzystaniem związków frazeologicznych,
 • skojarzenie związków frazeologicznych z podana ilustracją lub przedmiotem,
 • zadanie typu kalambury z wykorzystaniem związków frazeologicznych.

Wszystkie zadania było oceniane osobno, a o zwycięstwie zespołu decydowała największa suma punktów uzyskana ze wszystkich zadań. Najlepszym zespołem okazało się Szkoła Podstawowa nr 5. Miejsca poszczególnych szkół prezentują się następująco:

 1. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie
 2. Szkoła Podstawowa w Zbrudzewie
 3. Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Śremie i Szkoła Podstawowa im. hr. Władysława Zamoyskiego w Nochowie

Uczniowie uczestniczący w konkursie z wielkim zaangażowaniem rozwiązywali wszystkie zadania, jednakże najwięcej satysfakcji sprawiły uczniom zadania typu kalambury i z fantami.

Dofinansowanie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w kwocie 300 zł przyznane na organizację i przeprowadzenie konkursu zostało przeznaczone na zakup nagród. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje nagrodę książkową „do poczytania”, dodatkowo 2 najlepsze zespoły otrzymały „kubeczki czytelnika” z napisem-Dinozaury nie czytały i wyginęły. Przypadek?. Poczęstunek uczestników finału został zorganizowany dzięki wsparciu naszej Rady Rodziców – dziękujemy.

Gratulujemy wszystkich uczestnikom etapu szkolnego i finałowego. Zapraszamy za rok!

Zdjęcia

Zamieszczono: 24 maja 2018 r.


Kolejne sukcesy w festiwalu Wesoła Nutka

17 maja w Klubie Relax odbył się już VII Festiwal Piosenki Dziecięcej WESOŁA NUTKA. Z przyjemnością informujemy, że nasze uczennice pośród prezentujących się szkół osiągnęły wielki sukces: Michalina Adamczak z klasy I otrzymała wyróżnienie, natomiast Gabriela Jankowska z klasy III zdobyła II miejsce. Bardzo serdecznie gratulujemy dziewczynkom i życzymy im dalszego rozwijania muzycznych pasji.

Zdjęcia

Zamieszczono: 22 maja 2018 r.


Palić, nie palić- oto jest pytanie?

10 maja w śremskim klubie RELAX doszło do podsumowania 18 powiatowego etapu konkursu "Palić, nie palić - oto jest pytanie?". Celem rywalizacji było propagowanie zdrowego trybu życia, poprzez stworzenie edukacyjnej gry planszowej. Wyróżnienie otrzymała uczennica naszej szkoły Maja Strugarek z klasy 5b, której bardzo gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów artystycznych.

Zdjęcia

Zamieszczono: 22 maja 2018 r.


II etap konkursu Bezpiecznie na drodze

W dniu 25.04 2018 r. reprezentanci naszej szkoły w składzie: Amelia Szewczak (III b), Agata Pietrzak (III a) oraz Tymoteusz Wojtkowiak (III b) udali się wraz z nauczycielem do klubu „Relax”, gdzie odbył się II etap konkursu „Bezpiecznie na drodze”. Polegał on na wykonaniu kilku zadań teoretycznych związanych z ruchem drogowym oraz wykonaniu zadania plastycznego. W konkursie wzięło udział 11 drużyn. Nasi reprezentanci zdobyli trzecie miejsce. Gratulujemy!

Zdjęcia

Zamieszczono: 15 maja 2018 r.


Sukces w konkursie Bezpiecznie na drodze

Zamieszczono: 6 maja 2018 r.


Konkurs Dzieci Brzechwie

Regulamin konkursu

Zamieszczono: 16 kwietnia 2018 r.


Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny Grasz w zielone - Gram! - wyniki

W dniu 23 marca 2018 roku, reprezentacja trzecioklasistów w składzie: Gabriela Jankowska IIIa, Antoni Owsianny IIIc oraz Adam Sieniawski IIId wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym „Grasz w zielone?- Gram!” organizowanym przez Szkolę Podstawową w Dąbrowie. Pragniemy poinformować, iż nasz zespół zdobył I miejsce! Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zdjęcia

Zamieszczono: 26 marca 2018 r.


Konkurs "1939-1945. Wojenne losy Polski i Polaków"

Szanowni Państwo,
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w konkursie wojewódzkim dla szkół podstawowych na temat "1939-1945. Wojenne losy Polski i Polaków".

Konkursowi patronuje Dyrektor Oddziału IPN w Poznaniu. Uczniowie biorący udział w konkursie muszą wykazać się znajomością losów Polski i jej obywateli w latach 1939 – 1945. Wymagana jest również znajomość tych elementów historii powszechnej, które miały wpływ na wydarzenia w naszym kraju. Celem konkursu jest promowanie postaw patriotycznych oraz rozwijanie wśród uczniów wiedzy na temat II wojny światowej.

Zgłoszenia należy kierować na adres pocztowy poznańskiego Oddziału IPN (ul. Rolna 45 a, 61-487 Poznań z dopiskiem konkurs "1939-1945. Wojenne losy Polski i Polaków") lub na adres mejlowy: marcin.podemski@ipn.gov.pl
Zgłoszenia przyjmowane są do 22 maja 2018 r. (liczba miejsc ograniczona; decyduje kolejność zgłoszeń).
Finał konkursy odbędzie się 29 maja 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu. Dla uczestników konkursu przewidziano nagrody: gry, książki i karty upominkowe.
W załączeniu regulamin konkursu.
Link do strony internetowej: poznan.ipn.gov.pl

Z poważaniem,
Marcin Podemski
OBEN IPN w Poznaniu
tel. 61 835 69 64

Więcej informacji

Zamieszczono: 8 marca 2018 r.


XI edycja Konkursu "Świetlik"

Chciałbym poinformować, że 13 marca o godz. 13:30 w sali numer 10 odbędzie się XI edycja ogólnopolskiego konkursu nauk przyrodniczych "Świetlik". Uczestnicy konkursu zbierają się przy sali numer 10 o godz. 13:25. Proszę uczniów o wzięcie dwóch czarnych długopisów. Uczniowie muszą znać swój własny numer z dziennika.
Proszę o punktualne przybycie uczestników przed salę.

Organizator konkursu
Grzegorz Pierzchalski

Zamieszczono: 5 marca 2018 r.


Konkurs „Niezwyciężeni 1918 – 2018. Pokolenia Niepodległej”

Szanowni Państwo,

w związku z przypadającą w 2018 r. setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Instytut Pamięci Narodowej organizuje konkurs historyczny „Niezwyciężeni 1918 – 2018. Pokolenia Niepodległej”. Podstawowym celem konkursu jest „odkrycie” i upamiętnienie postaci, które zostały odznaczone Krzyżami i Medalami Niepodległości (informację o tych odznaczeniach znajdą Państwo na stronie internetowej konkursu). Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także do uczniów szkół polonijnych oraz członków organizacji młodzieżowych. Zgłoszenia mogą być indywidualne, jak również w zespołach maksymalnie trzyosobowych. W przypadku uczniów klas 1-3 szkół podstawowych do konkursu mogą wysyłać zgłoszenia całe klasy.

Zadaniem uczestników będzie przedstawienie postaci odznaczonego Krzyżem bądź Medalem Niepodległości za pomocą jednej z wybranych przez siebie technik:

 • Plakat edukacyjny (plansza wykonana dowolną techniką w formacie  A3. Zadanie dla całych klas 1-3 szkół podstawowych),
 • Jednorazowy vlog (czas: 3 minuty; do wyboru dla klas 4-7 szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych),
 • Film krótkometrażowy w wybranej formie (czas: 3 minuty; do wyboru dla klas 4-7 szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych).

Dodatkowym zadaniem dla uczestników konkursu będzie zorganizowanie działania społecznego, polegającego na przedstawieniu postaci w środowisku lokalnym.

Konkurs jest dwuetapowy: regionalny i ogólnopolski. Pierwsza selekcja prac nastąpi podczas etapu regionalnego, kierowanego przez lokalnych koordynatorów IPN. Efektem będzie wybór najlepszych prac z każdej kategorii i skierowanie ich do etapu ogólnopolskiego. Zwieńczeniem konkursu będzie uroczysta gala finałowa.

Harmonogram konkursu przedstawia się następująco:

 • do 31 marca 2018 r., zgłoszenia udziału w projekcie (formularz rejestracyjny znajduje się na stronie internetowej konkursu - niezwyciezeni1918-2018.pl),
 • do 31 maja 2018 r. przesłanie prac,
 • do końca czerwca 2018 r. ogłoszenie wyników etapu regionalnego,
 • 15 października 2018 r. – ogłoszenie wyników etapu ogólnopolskiego,
 • 15 listopada 2018 r. – uroczysta gala.

Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

Więcej szczegółów o konkursie znajdą Państwo w przesłanych załącznikach (regulamin, metryczki prac, ulotka) oraz pod linkiem niezwyciezeni1918-2018.pl

Z poważaniem,
Marcin Podemski
OBEN IPN w Poznaniu
tel. 61 835 69 64

Regulamin, informacje

Zamieszczono: 7 lutego 2018 r.


Powiatowy Konkurs Wiedzy Biblijnej - etap gminny

5 stycznia w Szkole Podstawowej nr 1 w Śremie odbył się etap gminny Powiatowego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Naszą szkołę reprezentowało dziesięcioro uczniów chętnie czytających Słowo Boże. Miło nam poinformować, że czworo z nich przeszło do finału Konkursu, i tak:

Z kl. 3
Zofia Skotarczak zajęła I miejsce

Z kl. 4
Jakub Klemenski  zajął I miejsce

Z kl. 5
Marianna Skotarczak  zajęła II miejsce
Antonina Kosmalska zajęła III miejsce

Serdecznie gratulujemy Uczniom, a także Rodzicom, którzy poświęcili wiele czasu na przygotowanie swoich dzieci!

Zamieszczono: 7 stycznia 2018 r.


Gminny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej - wyniki

Dnia 12 grudnia uczennice naszej szkoły Maria Andrzejczak (7b), Gabriela Brzozowska (7a), Zofia Skotarczak (3a) oraz Sara Józefiak (1c) wzięły udział w Gminnym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie.

Dziewczyny reprezentowały nas wspaniale, a ich występy zostały docenione przez jury oraz publiczność.

W przedziale klas 4-7 SP Gabriela Brzozowska zajęła II miejsce, natomiast w klasyfikacji uczniów klas 1-3 SP Zofia Skotarczak i Sara Józefiak zajęły odpowiednio I i III miejsce.

Serdecznie gratulujemy i życzymy Wam dalszych sukcesów!!!

Zamieszczono: 13 grudnia 2017 r.


Wyniki Powiatowego Konkursu Wiedzy Biblijnej - etap szkolny

Lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu gminnego:

 • kl. 3
  • Zofia Skotarczak
  • Natalia Filipiak
 • kl. 4
  • Jerzy Mendyka
  • Faustyna Mieloszyńska
  • Jakub Klemenski
 • kl. 5
  • Marianna Skotarczak
  • Antonina Kosmalska
  • Kacper Matuszewski
 • kl.6
  • Kacper Michalak
  • Anna Ustasiak

Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie!!!

Zamieszczono: 13 grudnia 2017 r.


Kangur 2018

Drodzy Rodzice i Uczniowie,
Miło nam poinformować Państwa, że rozpoczęła się kolejna edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur’2018. Konkurs odbędzie się 15 marca 2018 roku. Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 10 stycznia 2018 roku, a odpłatność od uczestnika nie zmieniła się i jest to 9 zł. Każdy uczestnik konkursu otrzyma w dniu konkursu łamigłówkę logiczną z drutu.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu i dostarczenie oświadczeń (dostępne tutaj).
Szczegółowe informacje dostępnę będą wkrótce na stronie internetowej kangur.poznan.pl.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów od klasy 2 SP do 3 LO. Zgłoszenia do konkursu uczniowie dokonują u nauczycieli matematyki (w nauczaniu wczesnoszkolnym u wychowawców klas). Koordynatorem w SP oraz GIM jest Pani Anna Warmuz, w LO jest Pani Lucyna Piotrzkowska.

- Żaczek - klasy 2 szkół podstawowych;
- Maluch - klasy 3 i 4 szkół podstawowych;
- Beniamin - klasy 5 i 6 szkół podstawowych;
- Kadet klasy - 7 szkół podstawowych i II gimnazjów;
- Junior - klasy III gimnazjów, I liceów
- Student - klasy II i III liceów

Zapraszam do udziału w konkursie.

Zespół Matematyczno-Przyrodniczy

Zamieszczono: 7 grudnia 2017 r.


XXXVII Wojewódzki Turniej Białych Piór

Regulamin

Zamieszczono: 3 grudnia 2017 r.


Konkurs Przyrodniczy Świetlik 2018 - XI Edycja

Uwaga Uczniowie i Rodzice!
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik. Prosimy zgłaszać uczniów klas I-VI SP i dokonywać płatności nauczycielowi przyrody, Panu Grzegorzowi Pierzchalskiemu, do dnia 26 stycznia 2018 roku. W XI edycji Konkursu opłata wynosi 10 zł od dziecka. Konkurs Świetlik popularyzuje nauki przyrodnicze wśród uczniów szkół podstawowych. W ramach przygotowań uczniowie wykonują w klasie lub w domu doświadczenia opracowane przez Zespół Merytoryczny Świetlika, pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zgoda na udział

Zamieszczono: 29 listopada 2017 r.


Konkurs Opowiedz o książce w 60 sekund

Koordynatorzy akcji „Czytaj Pl” proponują konkurs, do którego zapraszają wszystkich chętnych ze szkół partnerskich Akcji. Jak wziąć udział w konkursie i co jest do wygrania – informacje na plakacie.
Pamiętaj: „Dinozaury nie czytały i wyginęły!”

Więcej informacji

Zamieszczono: 20 listopada 2017 r.


XXIV Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek

Na stronie www.mfkip.pl trwają zapisy do XXIV edycji Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. K. Szwarlika. Od 2 do 27 grudnia eliminacje do największego przeglądu kolęd w Polsce odbędą się na terenie całej Polski (Będzin, Bielsko-Biała, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Dębno, Dobrodzień, Gdańsk, Gniezno, Goleniów, Jarosław, Jaworzno, Katowice, Kielce, Kołobrzeg, Kraków, Krasnobród, Lipsko, Lublin, Łambinowice, Łódź, Morąg, Nowa Sól, Ostrowiec Świętokrzyski, Piotrków Trybunalski, Racibórz, Radom, Rybnik, Sanok, Tarnowskie Góry, Tuchów, Wadowice, Warszawa i Wrocław) oraz za naszą wschodnią granicą.

Zgłoszenia przyjmowane są do 27 listopada. Udział w Festiwalu jest bezpłatny. Do udziału zaproszeni są wszyscy, chcący podzielić się własną interpretacją najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek. Festiwal przeznaczony jest dla amatorów (w tym uczniów i absolwentów szkół muzycznych I stopnia), którzy ukończyli 6 lat. Można śpiewać solo i w zespołach, z instrumentami lub podkładem z płyty.

Zwycięzcy ze wszystkich rejonów eliminacji zostaną zaproszeni na przesłuchania finałowe do Będzina, które odbędą się w dniach 11-13 stycznia 2018 r. Festiwal zwieńczy 14 stycznia Koncert Galowy. Całość wydarzenia będzie transmitowana na żywo w Internecie.

Tegoroczny Festiwal to także konkurs na film krótkometrażowy zatytułowany „Jak można spędzić święta Bożego Narodzenia”. Maksymalnie 2-minutowe filmy pokazujące jak spędzamy lub chcielibyśmy spędzać Święta mogą przesyłać wszyscy, którzy ukończyli 12. rok życia. Na prace filmowe czekamy do końca roku, a najciekawsze nagrodzimy pokażemy podczas styczniowego Festiwalu.

Szczegółowe informacje, możliwość zgłoszenia i regulamin dostępne są na stronie mfkip.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Z poważaniem i wyrazami szacunku
Jarosław Ciszek
rzecznik prasowy
Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek
tel. 507 482 926

Więcej informacji

Zamieszczono: 6 listopada 2017 r.


Konkurs Świat mojej wyobraźni

Regulamin i informacje

Zamieszczono: 27 października 2017 r.


Konkurs Orzeł Biały - nasza duma

Regulamin i informacje

Zamieszczono: 27 października 2017 r.


Konkurs Moja kartka świąteczna

Regulamin i informacje

Zamieszczono: 27 października 2017 r.


Konkurs Farbobajanie

Regulamin i informacje

Zamieszczono: 27 października 2017 r.


Orzeł Informatyczny

Drodzy Uczniowie!
Mamy przyjemność zaprosić Państwa Szkołę do udziału w Ogólnopolskim Konkursie "Orzeł Informatyczny" stworzonym wyłącznie dla szkół podstawowych. Będziemy zaszczyceni Państwa uczestnictwem w tym prestiżowym wydarzeniu i jednocześnie wdzięczni za umożliwienie uczniom współzawodnictwa na poziomie ogólnopolskim.

Zajmujemy się organizacją ogólnopolskich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych. Organizowane przez nas ogólnopolskie konkursy urozmaicają program zajęć, stanowią cenne rozszerzenie programów nauczania, jednocześnie popularyzując naukę przez zabawę. Wspieramy i nagradzamy szkoły, najlepszych nauczycieli i ambitne, uzdolnione dzieci oraz młodzież zarówno za wiedzę jak i za aktywność, samodzielność i wolę współzawodnictwa. Dlatego każdy uczestnik Ogólnopolskiego Konkursu "Orzeł Informatyczny" zostanie wyróżniony.
Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu "Orzeł Informatyczny" otrzymają prestiżowy tytuł "Orzeł Informatyczny" wraz z dyplomem i cenną nagrodą. Również szkoła i nauczyciel zostaną uhonorowani za wkład w przygotowanie "Orła" - mistrza Polski.

Nagrody
W naszym konkursie nie ma przegranych.
Uczniowie uczestniczący w ogólnopolskim konkursie, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzymają dyplom uznania.
Najlepsi otrzymają tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu, dyplomy i cenne nagrody w tym stypendia naukowe do 500 zł.

Nauczyciele odpowiedzialni za organizację konkursu w szkole otrzymają zaświadczenie o przeprowadzeniu Ogólnopolskiego Konkursu.
Dodatkowo uhonorujemy nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu, których uczniowie zostaną laureatami.
Przewidujemy również cenne nagrody dla szkół za aktywny udział w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym.

Zapraszamy do wspólnej zabawy i intelektualnego współzawodnictwa!!!

Ogólnopolski Konkurs "Orzeł Informatyczny" odbędzie się 23 listopada 2017 r.

Załączamy:
1. Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Konkursie "Orzeł Informatyczny"
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Regulamin

Formularz zgłoszeniowy możecie Państwo wypełnić na naszej stronie www.konkursy-delta.edu.pl
Znajduje się na niej również Zaproszenie i Regulamin.

Życzymy sukcesów w Ogólnopolskim Konkursie "Orzeł Informatyczny"
Zespół Delta
www.konkursy-delta.edu.pl
e-mail: konkursy.delta@gmail.com

Regulamin, informacje

Zamieszczono: 21 października 2017 r.


Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie w imieniu Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego uprzejmie informuje, iż Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zapraszają do udziału w VII edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia, organizowanej w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.

Cele Konkursu wynikają z założeń programowych i związane są z racjonalnym żywieniem i aktywnością fizyczną.

Konkurs realizowany w roku szkolnym 2017/2018, adresowany jest do uczniów klas VII szkół podstawowych oraz gimnazjów, którzy uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”. W Konkursie mogą wziąć udział również uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz gimnazjów, którzy nie realizują w/w programu.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie placówki przez dyrektora szkoły do Komitetu Organizacyjnego. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem modułu rejestracji dostępnego w ramach Internetowego Systemu Konkursowego na stronie internetowej Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” – podstrona konkurs.trzymajforme.pl w terminie do dnia 3 listopada 2017r. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie online formularza rejestracyjnego, a następnie wydrukowanie wygenerowanego formularza oraz przesłanie jego oryginału w formie papierowej, opatrzonego pieczęcią i podpisem dyrektora szkoły wraz z dołączonymi zgodami rodziców/prawnych opiekunów dziecka na udział w Konkursie na adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, Os. Przyjaźni 118, 61-680 Poznań.

Zasady organizacji i przebieg Konkursu określa regulamin Konkursu dostępny na stronie internetowej konkurs.trzymajforme.pl. zakładka Regulamin oraz w załączeniu.

Zapraszam do udziału w konkursie.

Z poważaniem
Państwowy Powiatowy
Inspektorat Sanitarny w Śremie
mgr Urszula Sitnicka

Regulamin i dokumenty

Zamieszczono: 18 października 2017 r.


„Moja przygoda z Astrid Lindgren” - eliminacje szkolne

16 października 2017 r. odbyły się szkolne eliminacje XI Gminnego Konkursu Czytelniczego „Moja przygoda z Astrid Lindgren”.Zgodnie z regulaminem należało wykazać się znajomością biografii autorki niezwykle popularnych książek dla dzieci oraz szczegółową wiedzą dotycząca treści utworów. W finale konkursu nasza szkołę będzie reprezentował zespół w składzie: Marianna Skotarczak, kl.5 b, Maria Bzowy, kl.5 b i Zofia Skotarczak, kl.3 a. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i etapu, drużynie życzymy sukcesu w dalszych zmaganiach konkursowych.

Zdjęcia

Zamieszczono: 16 października 2017 r.


Konkurs Narodowego Banku Polskiego

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w XVI edycji Konkursu na pracę pisemną.

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Patronem internetowym konkursu jest Plagiat.pl.

Do udziału zapraszamy uczniów VII klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych (gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), z wyłączeniem placówek kształcących dorosłych.

Tematy prac tegorocznej edycji:
- dla uczniów klas VII szkół podstawowych i gimnazjów: Czy potrzebna jest interwencja w nierówny podział dochodu? Jeśli tak – czyja i na czym powinna polegać, a jeśli nie – dlaczego?
- dla uczniów szkół ponadpodstawowych (z wyłączeniem gimnazjów): Czy wzrost PKB w danym kraju oznacza wzrost dobrobytu i poprawę jakości życia obywateli?

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody – laureat pierwszego miejsca w wysokości 4000 zł, drugiego 3500 zł, a trzeciego 3000 zł. Przyznane zostaną również trzy wyróżnienia specjalne, uhonorowani będą także opiekunowie merytoryczni nagrodzonych uczniów.

Więcej szczegółów, w tym regulamin konkursu i niezbędne do wysłania pracy załączniki, znajdują się na stronach www.nbp.pl/konkurs/praca-pisemna oraz www.nbportal.pl/konkurs-na-prace-pisemna.

Termin nadsyłania prac (wraz z załącznikami), wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego, upływa 17 października br.

Zapraszamy serdecznie Państwa uczniów do udziału w konkursie!

Zamieszczono: 15 października 2017 r.


Konkurs Płazy i gady Polski

Szanowni Państwo
W załączeniu przesyłamy informację o organizowanym przez PTOP "Salamandra" w roku szkolnym 2017/2018 Konkursie Przyrodniczym dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych pt. „Płazy i gady Polski”.

Jest to Konkurs skierowany głównie do uczniów gimnazjów oraz klas szóstych, siódmych i ósmych szkół podstawowych, ale dopuszcza się także uczestnictwo szczególnie uzdolnionych uczniów czwartych i piątych klas szkół podstawowych.

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do nauczyciela przyrody / biologii. Ostateczny termin napływania zgłoszeń mija 31 października 2017 r.

Pozdrawiam serdecznie
w imieniu PTOP "Salamandra"
Ewa Olejnik
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra"
ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań
tel./fax: 61/662-86-06, 61/843-21-60

Regulamin konkursu

Zamieszczono: 9 października 2017 r.


Konkurs historyczny Patria Nostra

Pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Pamięci Narodowej realizowana jest III edycja konkursu historycznego Patria Nostra.

Konkurs adresowany jest do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczniów 7 i 8 klasy szkół podstawowych z województw: Małopolskiego, Mazowieckiego i Wielkopolskiego.

Celem konkursu jest propagowanie historii Polski, krzewienie wartości i postaw patriotycznych oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu 30-to sekundowych filmów lub animacji komputerowych nawiązujących do ważnych wydarzeń z historii Polski. Prace konkursowe będą emitowane na telebimach reklamowych w największych polskich miastach.

Na uczestników czeka wiele atrakcyjnych nagród, m.in. wycieczki do Brukseli, książki i albumy historyczne oraz urządzenia audio (słuchawki). MEN ufundowało dla laureatów konkursu czytniki e-booków z zestawem lektur szkolnych.

Dodatkowe informacje oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej konkursu: konkurs-patrianostra.pl

Zamieszczono: 5 października 2017 r.


Konkurs Bądź EKO, działaj EKO!

Celem Konkursu jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie. Autorzy najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 20 października 2017 r. Szczegóły znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Zamieszczono: 5 października 2017 r.


Wojewódzkie konkursy przedmiotowe

Drodzy Rodzice i Uczniowie,
Zachęcamy bardzo serdecznie do zgłaszania się do szkolnych etapów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Zgłoszenia dotyczą uczniów szkół podstawowych (obecnych klas 4-7) oraz uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas gimnazjalnych (obecnych uczniów klas 2 i 3 gimnazjów).

W szkole podstawowej organizowane są konkursy z języka angielskiego, języka polskiego i matematyki.

W gimnazjum z języka angielskiego, języka polskiego, matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, języka niemieckiego, wiedzy obywatelskiej.

W załączniku przesyłamy obowiązkowe oświadczenie rodziców, które proszę oddawać nauczycielom uczącym poszczególnych przedmiotów (oświadczenia następnie przekazywane są do sekretariatu szkoły).

Bardzo proszę o zapoznanie się z regulaminami konkurów dostępnymi na stronie:ko.poznan.pl

Pod adresem ko.poznan.pl znajduje się terminarz konkursów.

Z poważaniem
Dyrekcja Szkoły

Oświadczenie rodziców

Zamieszczono: 2 października 2017 r.


Konkurs wiedzy biblijnej

Regulamin i zagadnienia

Zamieszczono: 1 października 2017 r.


Konkurs My day in the United Kingdom

Wydawnictwo „Fida” we współpracy z Polską Izbą Biznesu w Szkocji zaprasza Państwa do dołączenia do innych szkół z Województwa Wielkopolskiego i wzięcia udziału w przedsięwzięciu, którego celem jest zachęcenie uczniów do rozwijania talentów pisarskich oraz promowanie znajomości języka angielskiego. Rezultatem tego projektu będzie publikacja książkowa najlepszych prac uczniów szkół podstawowych w Województwie Wielkopolskim.

W ramach tego projektu nauczyciele języka angielskiego poproszą uczniów klas V-VI i VII o napisanie opowiadania po angielsku na temat „My day in the United Kingdom”. Opowiadanie maksymalnie może mieć 250 słów dla klas V-VI i 500 słów dla klas VII. Następnie nauczyciele wybiorą po dwa najlepsze wypracowania w każdej kategorii (klasy V-VI i klasy VII) i prześlą je wraz z wypełnioną przez rodziców ucznia zgodą na publikacje pracy ich dziecka.

Opowiadanie wraz z imieniem i nazwiskiem ucznia, imieniem i nazwiskiem nauczyciela języka angielskiego uczącego tego ucznia oraz nazwą szkoły pojawi się w publikacji książkowej zatytułowanej: „My day in the United Kingdom. Zbiór najlepszych opowiadań szkół podstawowych Województwa Wielkopolskiego”.

Ten prestiżowy konkurs jest całkowicie darmowy dla szkół i dzieci. Mam nadzieję, że opowiadania z Państwa szkoły nie zabraknie w tej ogólnowojewódzkiej publikacji i że zachęci to ich autorów do dalszego rozwijania ich talentów.

Regulamin i zgoda na udział

Zamieszczono: 27 września 2017 r.


Konkurs Orzeł Biały – nasza duma

Drodzy Uczniowie,
W 2018 r. przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Włączając się w obchody upamiętniające to doniosłe wydarzenie, Kancelaria Senatu organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny pod patronatem marszałka Senatu „Orzeł Biały – nasza duma” dla uczniów klas IV–VII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Najważniejszym celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży znaczeniem symboli naszej państwowości, a także popularyzacja wiedzy o godle narodowym jako jednym z najistotniejszych znaków polskiego państwa od początku jego dziejów do czasów obecnych. Regulamin konkursu przewiduje, że jego uczestnicy będą mogli przedstawić w dowolnej technice plastycznej swoją wizję polskiego orła.

Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia w udziału w konkursie. Więcej informacji w regulaminie. Prosimy o zgłaszanie się z pracami konkursowymi do Pani Katarzyny Stachowskiej – Mendyki.

Dyrekcja Szkoły

Regulamin konkursu

Zamieszczono: 20 września 2017 r.


Konkurs szkolny "Jasnogórska Królowa Polski"

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o historii i współczesności klasztoru Cudownego wizerunku Jasnogórskiej Królowej i znaczeniu kultu maryjnego w Polsce.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII oraz Szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Etap szkolny ma charakter indywidualny. Formą pracy jest plakat.

Zgłoszenia do 25.09., rozwiązanie konkursu - 8.12. na Jasnej Górze.

Osoby zainteresowane konkursem mogą zgłaszać się do wychowawców świetlicy szkolnej (Pani Katarzyna Borucka, Pani Marta Borowiak-Bugajewska, Pani Małgorzata Dworczak).

Zamieszczono: 18 września 2017 r.


Ogólnopolskie konkursy dla uczniów klas 7

Regulaminy II edycji konkursów ogólnopolskich skierowanych do uczniów szkół podstawowych klasy 7 z:

 • języka polskiego (13 listopada 2017),
 • języka angielskiego (14 listopada 2017r.),
 • języka niemieckiego (14 listopada 2017r.),
 • mistrzostwa szaradziarskie – zadania logiczne (15 listopada 2017r.),
 • historii (16 listopada 2017r.),
 • geografii (17 listopada 2017r.),
 • biologii pt. ,,W sieci' (20 listopada 2017),
 • chemii (21 listopada 2017),
 • fizyki (22 listopada 2017r.).

Pobierz regulaminy

Zamieszczono: 18 września 2017 r.


Konkursy Biblioteki Publicznej w Śremie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów do udziału w konkursach proponowanych przez Bibliotekę Publiczną w Śremie. Szczegóły w załącznikach oraz u nauczycieli języka polskiego.

Konkurs Jednego Wiersza - regulamin

XI Gminny Konkurs Czytelniczy - regulamin

Zamieszczono: 11 września 2017 r.


Rok szkolny 2016/2017

Konkurs na komiks ekonomiczny

Szanowni Państwo,
Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie Państwa uczniom informacji o IX edycji konkursu na komiks ekonomiczny. Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć komiks na jeden z poniższych tematów i przesłać go do 30 września br.:

 1. Korzyści z migracji dla gospodarki;
 2. „Unia możliwości” - o swobodnym przepływie dóbr, usług, osób i kapitału w Unii Europejskiej;
 3. „Cyberbezpieczeństwo” - jak dbać o swoje pieniądze w sieci?;
 4. „Prywatne czy państwowe?” - o negatywnych konsekwencjach upolitycznienia gospodarki.

Do wygrania jest nawet 5000zł!

Link do wydarzenia na Facebooku: facebook.com

Kompleksowa informacja o konkursie znajduje się na stronie internetowej FOR: for.org.pl

Będę wdzięczny za pomoc w promocji i rozpowszechnianiu informacji o naszej inicjatywie.

Z wyrazami szacunku
Jakub Przeździecki,
Koordynator Projektów FOR
Tel. 667 290 555
e-mail: jakub.przezdziecki@for.org.pl

Zamieszczono: 27 czerwca 2017 r.


VI Gminny Konkurs Literacki "Piszę książkę"

"Jeśli istnieje książka, którą bardzo chciałbyś przeczytać ale nie została jeszcze napisana, musisz napisać ją sam."

Toni Morrison

9 kwietnia 2017 roku w Bibliotece Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie odbyło się rozstrzygnięcie VI Gminnego Konkursu Literackiego "Piszę książkę".

Spośród 16 nowatorskich dzieł jury wyłoniło zwycięzców w kategorii klas 4 oraz 5 i 6 szkoły podstawowej. Decyzja była bardzo trudna, ponieważ młodzi pisarze wykazali się niezwykłą pomysłowością i talentem. Okazało się, że doskonałych literatów mamy również w naszej szkole: Piotr Kania z klasy 4B otrzymał wyróżnienie za wykorzystanie niezwykłej formy literackiej, jaką jest komiks. Dzięki dziełu Piotra komiks zadebiutował na konkursie literackim. Marianna Skotarczak z 4B otrzymała wyróżnienie, za użycie różnych form literackich w jednym dziele, natomiast Karolina Ciborowska została doceniona za oryginalne ilustracje do tejże książki.

Wyróżnionym gratulujemy i liczymy na więcej pasjonujących dzieł.

Zdjęcia

Zamieszczono: 13 czerwca 2017 r.


Sukces Gabrysi na Festiwalu Wesoła Nutka

Bardzo serdecznie gratulujemy Gabrieli Jankowskiej z klasy IIa, która 18 maja w Pyszącej reprezentowała szkołę w gminnym Festiwalu Piosenki Dziecięcej WESOŁA NUTKA. Gabrysia w kategorii solistów zdobyła kolejny raz I miejsce. Podczas swego występu zaśpiewała piosenkę „Kolorowy wiatr” z filmu „Pocahontas”. Życzymy Gabrysi, aby dalej rozwijała swoją pasję do muzyki.

Zdjęcia

Zamieszczono: 31 maja 2017 r.


Gminny konkurs ortograficzny klas III SP

Dnia 10 maja 2017 r. reprezentanci klas III Szkoły Podstawowej, wzięli udział w II etapie Gminnego Konkursu Ortograficznego, organizowanego między innymi przez Szkołę Podstawową nr 4 oraz Klub „Relax” w Śremie. Spośród wielu uczestników, nasi uczniowie znaleźli się w czołówce zwycięzców, zajmując II miejsce - Jerzy Mendyka kl. III C SP oraz III miejsce - Lena Bucka kl. III B SP.

Zwycięzcom i pozostałym uczestnikom bardzo serdecznie dziękujemy i gratulujemy!

Zdjęcia

Zamieszczono: 21 maja 2017 r.


Konkurs plastyczny "Ja i moja rodzina"

Szanowni Państwo,
Wielkopolski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym "Ja i moja rodzina" organizowanym przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Uczestnicy - w wieku do lat 15 - dowolnymi technikami plastycznymi mogą przedstawić własny obraz rodziny i wzajemnych relacji, widziany oczami dziecka. Prace konkursowe można nadsyłać do 1 czerwca.

Zwycięskie prace konkursowe zostaną nagrodzone i będą wystawione w holu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 12 najlepszych obrazków zilustruje kalendarz na rok 2018 r.

Prace konkursowe wraz z podpisanym oświadczeniem można przesyłać na adres Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, z dopiskiem - Konkurs plastyczny "Ja i moja rodzina".

Pełny regulamin wraz z tekstem oświadczenia dostępny jest na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań

Zamieszczono: 21 maja 2017 r.


Etap wojewódzki V edycji Konkursu Pięknego Czytania „Lesen gehen…” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z województwa wielkopolskiego oraz powiatu wałeckiego

W sobotę 13.05.2017 r. w Bibliotece Filologicznej Novum UAM przy Al. Niepodległości 4 w Poznaniu odbył się organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego (Oddział w Poznaniu) oraz Bibliotekę Filologiczną NOVUM UAM w Poznaniu etap wojewódzki V edycji Konkursu Pięknego Czytania „Lesen gehen…” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z województwa wielkopolskiego oraz powiatu wałeckiego. Etap szkolny odbył się w dniach 24.04 – 28.04.2017 r. W etapie szkolnym zwyciężyły Matea Wojciechowska (IA Gim) i Pola Wojciechowska (IIA Gim), które dzielnie reprezentowały naszą szkołę podczas etapu wojewódzkiego. W konkursie wzięło udział 27 szkół gimnazjalnych. Łącznie wystąpiło ponad 50. gimnazjalistów, z których każdy przygotował dwa wiersze po niemiecku o tematyce podróży i uroków wędrowania. Pomimo że nasze uczennice nie zdobyły wyróżnienia, to jednak pragniemy podziękować im za trud włożony w przygotowanie do konkursu i godne reprezentowanie naszej szkoły. Liczymy na sukcesy w podobnych konkursach w przyszłości.

Zamieszczono: 15 maja 2017 r.


Zaproponuj imię dla detektywa Pozytywki - Ogólnopolski Konkurs Biblioteczny

Jak to możliwe, że mieszkańcy kamienicy nie znali imienia detektywa Pozytywki?!
Jak to możliwe, że sam autor piszący o sympatycznym detektywie nie zorientował się wcześniej, że jego bohater nie ma imienia?!
I jakim cudem redaktorzy pracujący nad serią książek o Pozytywce przeoczyli ten zatykający dech w piersiach fakt?!

W związku z tym czekamy na wasze propozycje imienia dla detektywa Pozytywki. Przesyłajcie je pod adres: pozytywka@nk.com.pl do 31 maja 2017 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi 30 czerwca 2017 roku. Autor wybranej propozycji pojawi się jako bohater opowiadania w jednym z kolejnych tomów serii. Zostanie także nagrodzony zestawem książek: A ja nie chcę być księżniczką i Wczoraj, dzisiaj, jutro Grzegorza Kasdepke.

Szczegóły pod adresem detektywpozytywka.pl

Zapraszam serdecznie do udziału w konkursie, kilka książek z serii o przygodach detektywa Pozytywki można znaleźć w szkolnej bibliotece.

Zamieszczono: 10 maja 2017 r.


Ogólnopolski Konkurs Biblioteczny dla uczniów klas 1-3 i 4-6

Zapraszam do zapoznania się z regulaminem Konkursu dostępnym pod adresem konkursbiblioteczny.nk.com.pl i wzięcia w nim udziału. Czekają atrakcyjne nagrody – laptopy i zestawy książek. Przygodą będzie też z pewnością kontakt z konkursowymi lekturami. Dla uczniów klas 1 -3 jest to książka Grzegorza Kasdepke pt. „Tajemnicze znikniecie detektywa Pozytywki”, a dla klas 4 -6 „Dom nie z tej ziemi” Małgorzaty Strękowskiej – Zaręby. Obydwie pozycje zostały zakupione do naszej szkolnej Biblioteki.

Chęć udziału w konkursie można zgłosić w bibliotece szkolnej, serdecznie zapraszam.

Więcej informacji

Zamieszczono: 10 maja 2017 r.


Gminny Konkurs Recytatorski „Wiersze, które bawią i uczą” dla klas I-II SP

W piątek 5 maja 2017 r. zwycięzcy szkolnych eliminacji wzięli udział w IV Gminnym Konkursie Recytatorskim pt. „Wiersze, które bawią i uczą”. Uczniowie zaprezentowali piękne wiersze, takie jak: „Mucha i Karaluch”, „Dziurki w serze” oraz „Gdzie się podziały moje daktyle?”. Konkurencja była duża, a nasi uczniowie spisali się na medal. Gratulujemy Martynce z kl. IID oraz Frankowi z kl. IA za dzielne i piękne reprezentowanie naszej szkoły oraz Emilii Bączkiewicz z kl. IID za zajęcie II miejsca. Brawo!

Zdjęcia

Zamieszczono: 8 maja 2017 r.


XII Gminny Konkurs Wiedzy Matematyczno-Przyrodniczej

Dnia 26.04.2017 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Śremie odbył się etap międzyszkolny XII Gminnego Konkursu Wiedzy Matematyczno–Przyrodniczej. W konkursie udział wzięli uczniowie klas czwartych, którzy musieli wykazać się szeroką wiedzą z matematyki oraz przyrody. Naszą szkołę reprezentowało troje zwycięzców etapu szkolnego: Stanisław Kata (klasa 4a), Piotr Kania (klasa 4b) oraz Julia Banach (klasa 4b), która zdobyła w konkursie III miejsce.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Zdjęcia

Zamieszczono: 8 maja 2017 r.


Gminny Konkurs Ortograficzny „Ortograficzne potyczki” dla uczniów klas III - wyniki etapu szkolnego

Dnia 25 kwietnia 2017 roku, uczniowie klas III wzięli udział w przeznaczonym dla nich gminnym konkursie ortograficznym. Spośród wszystkich uczestników, wyłoniono trójkę zwycięzców, którzy 10 maja 2017 roku, będą reprezentować naszą szkołę w drugim, międzyszkolnym etapie. Mistrzami ortografii okazali się następujący uczniowie:
- Jerzy Mendyka kl. III C SP,
- Lena Bucka kl. III B SP,
- Amelia Skrzypek kl. III A SP.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy i trzymając kciuki, życzymy powodzenia!

Zamieszczono: 4 maja 2017 r.


Klasy III SP reprezentują szkołę w międzyszkolnym konkursie „Bezpiecznie na drodze”

Dnia 27 kwietnia odbył się II etap konkursu dla uczniów klas III „Bezpiecznie na drodze”, organizowany między innymi przez Szkołę Podstawową nr 4 w Śremie, Komendę Powiatową Policji oraz Klub „Relax” Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie. Uczniowie reprezentujący szkołę mieli za zadanie drużynowo rozwiązać zadania teoretyczne oraz wykonać pracę plastyczną nawiązującą do wylosowanego znaku drogowego. Przedstawiciele trzecioklasistów: Amelia Skrzypek i Jakub Klemenski z klasy IIIa oraz Jakub Sierszyński z klasy IIIb, wykazali się dużą znajomością zasad zachowania się i bezpieczeństwa na drodze. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i wzorowe przygotowanie do konkursu!

Zdjęcia

Zamieszczono: 29 kwietnia 2017 r.


Podpisz się talentem - konkurs dla uczniów SP

Wydawnictwo Nowa Era ogłasza wielki konkurs literacki dla uczniów szkół podstawowych. Zachęć podopiecznych do udziału i zostań ich opiekunem w pierwszej poważnej literackiej przygodzie!

Konkurs „Popisz się talentem” to świetna okazja, aby zmotywować uczniów do pisania i dać im szansę na prawdziwy literacki debiut pod okiem fachowców – pisarza Rafała Witka oraz redaktor naczelnej magazynu literackiego „Świerszczyk” Małgorzaty Węgrzeckiej. Rezultatem konkursu będzie pięknie zilustrowana książka zawierająca 25 najlepszych opowiadań wyłonionych przez profesjonalne jury - po 12 opowiadań z dwóch grup wiekowych (klasy I-III oraz klasy IV-VI) plus jedno Grand Prix wyłonione spośród wszystkich nadesłanych tekstów. Każdy ma szansę na zwycięstwo! Obecność Twoich uczniów w takiej publikacji to radość i prestiż - i dla dzieci, i dla szkoły.

Dopisz swoje zakończenie
Konkurs polega na napisaniu zakończenia, liczącego nie więcej niż 500 słów, do jednej z trzech historii, do których rozpoczęcia stworzył pisarz Rafał Witek. Przystępna formuła umożliwia udział w konkursie także uczniom z młodszych klas szkoły podstawowej. Pracę konkursową należy odesłać na adres talent@nowaera.pl do 19 maja 2017 r.

Początki konkursowych historii

Tajemnica:
Gdy Alojzy Nitka i Ziemowit Kłębek zakładali biuro detektywistyczne „Po Nitce do Kłębka”, nawet nie sądzili, że będą mieli tak dużo roboty. Już pierwszego dnia zaczęli zgłaszać się do nich obywatele pragnący wyjaśnić różne tajemnicze sprawy. Większość z tych zagadek nie przysparzała panom Alojzemu i Ziemowitowi większych trudności. Aż do dnia, kiedy do drzwi ich biura zapukał pewien niepozorny chłopiec. Miał na imię Emil. Ubrany był całkiem zwyczajnie, mówił cicho i trochę się jąkał. Ów Emil twierdził, że ktoś go śledzi i być może chce go porwać. A wszystko przez to, że tydzień temu chłopiec znalazł na ulicy…

Przygoda:
Tego dnia Natalka po raz pierwszy w życiu sama wracała ze szkoły. Długo prosiła rodziców, żeby się zgodzili. W końcu była już dużą dziewczyną! Gdy tylko zajęcia dobiegły końca, dziewczynka popędziła do szatni, zmieniła obuwie i wybiegła ze szkoły. Czuła się taka dorosła i samodzielna! Pewnym krokiem ruszyła przed siebie. Doszła do parku i skręciła w alejkę prowadzącą ku Dużej Ulicy. Otuliła ją cisza wielkich, rozłożystych drzew. Płatki śniegu tańczyły w powiewach wiatru. Zapadał zmierzch, ale parkowe latarnie jeszcze się nie włączyły. Nagle – w mroku przed sobą – Natalka dostrzegła niewyraźny kształt. Stanęła zaskoczona, bo oto…

Bajka:
Była sobie staruszka, która nie miała nikogo bliskiego. Dokarmiała więc koty mieszkające w piwnicy jej bloku. Codziennie o świcie zanosiła im miseczki z jedzeniem, wodą i mlekiem, a przy okazji sprawdzała, czy koty nie mają pcheł i czy niczego im nie brakuje. Dlatego sąsiedzi z bloku mówili na nią „kocia mama”. Gdy staruszka wychodziła na spacer lub po sprawunki, koty gromadziły się wokół niej i nie odstępowały na krok. Towarzyszyły jej w drodze do sklepu, do banku i na pocztę. Raz nawet pojechały z nią tramwajem. Takie wyprawy zdarzały się jednak rzadko. Na co dzień życie staruszki płynęło spokojnie, a koty słuchały się jej jak własnej matki. Jednak pewnego dnia wszystko się zmieniło…

Zasady udziału

Zadaniem konkursowym jest napisanie zakończenia do jednej z trzech historii, do których rozpoczęcia stworzył pisarz Rafał Witek.

 1. Praca konkursowa, licząca nie więcej niż 500 słów (samo zakończenie), powinna zostać przesłana wraz ze zgodą rodziców na udział dziecka w konkursie na adres talent@nowaera.pl do 19 maja 2017 r.
 2. W treści maila wpisz imię i nazwisko uczestnika, klasę, nazwę i adres szkoły, a także kategorię wybranego tekstu.
 3. Jury będzie rozpatrywać nadesłane prace w podziale na dwie grupy wiekowe: klasy I-III oraz klasy IV-VI, zatem każdy ma takie same szanse na zwycięstwo!
 4. Lista laureatów zostanie opublikowana 1 czerwca 2017 r. Z 25 zwycięskich opowiadań stworzymy pięknie ilustrowaną książkę.
 5. Każdy zwycięzca, oprócz autorskiego egzemplarza książki ze swoim opowiadaniem, otrzyma Honorowy Puchar Młodego Autora!

Więcej informacji

Zamieszczono: 26 kwietnia 2017 r.


Gminny Konkurs Ortograficzny „Ortograficzne potyczki” dla uczniów klas III

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie i klub „Relax” Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie organizują Gminny Konkurs Ortograficzny „Ortograficzne potyczki” dla uczniów klas III.

I etap konkursu: Etap wewnątrzszkolny odbędzie się 25 kwietnia 2017 roku.
II etap konkursu: Etap obędzie się 10 maja 2017 roku o godzinie 10.00 w Klubie Relax w Śremie.

Celem konkursu jest:

 • Przestrzeganie i stosowanie poprawności ortograficznej w zakresie poznanych zasad pisowni.
 • Sprawdzenie stopnia opanowania znajomości pisowni wyrazów z różnymi trudnościami ortograficznymi.
 • Wyrabianie nawyku kontrolowania napisanego tekstu.

Organizacja i przebieg konkursu:

 • Wychowawcy klas trzecich wybierają od 3 do 5 uczniów, którzy wezmą udział w etapie szkolnym.
 • Uczniowie uczestniczący piszą dyktando oraz wykonują różne zadania dotyczące znajomości zasad ortograficznych.
 • Spośród wszystkich uczestników zostanie wybranych trzech zwycięzców, którzy będą reprezentowali szkołę w etapie międzyszkolnym.

Zamieszczono: 10 kwietnia 2017 r.


Konkurs Pięknego Czytania w języku niemieckim „Lesen gehen…”

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział w Poznaniu oraz Biblioteka Filologiczna NOVUM UAM w Poznaniu organizują dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z województwa wielkopolskiego oraz powiatu wałeckiego V edycję Konkursu Pięknego Czytania „Lesen gehen…”. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

 • Etap szkolny w dniach 24.04 – 28.04.2017 r.
 • Etap wojewódzki w sobotę 13.05.2017 r. w Poznaniu w Bibliotece Filologicznej Novum UAM, Al. Niepodległości 4 w Poznaniu.

Szczegóły u nauczyciela języka niemieckiego.

Zamieszczono: 6 kwietnia 2017 r.


Regulamin konkursu fotograficznego

Konkurs fotograficzny „Oaza zieleni w różnych porach roku na terenie objętym działaniem Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu i jej 9 placówek filialnych”

Regulamin

Zamieszczono: 6 kwietnia 2017 r.


XIII edycja Konkursu Papieskiego pt. "Patriotyzm Karola Wojtyły - 1920-2005"

Szanowni Państwo,
Instytut Tertio Millennio zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XIII edycji Konkursu Papieskiego pt. „Patriotyzm Karola Wojtyły – 1920-2005”.

Konkurs Papieski to największy ogólnopolski konkurs poświęcony wiedzy o osobie i nauczaniu Jana Pawła II, skierowany do uczniów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych.
Pierwszy etap konkursu, podczas którego uczestnicy mogą logować się na stronie konkurspapieski.pl i wypełnić quiz on-line, potrwa od 27 lutego do 26 marca 2017 r.. Konkurs przeprowadzany jest z podziałem na dziewięć regionów Polski — w każdym z nich wyłaniany jest zwycięzca, który w nagrodę otrzymuje możliwość wyjazdu na kilkudniową wycieczkę do Rzymu oraz indeksy na kierunki filozofia i teologia na wybrane uczelnie.

Honorowy Patronat nad konkursem objęła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

Wszelkie informacje są dostępne także pod adresem konkurspapieski.pl.Zachęcamy do udziału w konkursie i prosimy o przekazanie informacji zainteresowanym uczniom.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zamieszczono: 22 marca 2017 r.


Konkurs na hasło Wielkopolskiego Dnia Ochrony Środowiska 2017

Formularz zgłoszeniowy

Zamieszczono: 14 marca 2017 r.


Podziękowanie za udział w konkursie Lepszy Internet

Podziękowanie

Zamieszczono: 3 marca 2017 r.


Kindersztuba - staranne wychowanie

Kindersztuba

Zamieszczono: 24 stycznia 2017 r.


Mistrz Pięknego Czytania

W tym roku dwie uczennice naszej szkoły – Maria Andrzejczak i Julia Wołowiec z klas szóstych – zdecydowały się wziąć udział w Gminnym Konkursie Pięknego Czytania, który odbył się w poniedziałek 23 stycznia w SP nr 1. O tytuł mistrza pięknego czytania rywalizowało kilkanaście osób. Po pierwszych przesłuchaniach jury zdecydowało się zakwalifikować do drugiego etapu 10 osób. Nasze koleżanki znalazły się wśród tych właśnie uczniów. Ostatnie zadanie polegało na zapoznaniu się (w ciągu minuty) z fragmentem książki Joanny Olech, a następnie na głośnej jego interpretacji.

Z radością informujemy, że zwyciężczynią została Maria Andrzejczak!!! Uzyskała tytuł mistrza pięknego czytania. Została również doceniona Julia Wołowiec, uzyskując wyróżnienie przyznane indywidualnie przez jednego z członków jury. Obie zyskały ponadto pochwały – w formie „złotych ust” przyklejanych sobie wzajemnie przez uczestników konkursu. Nie wolno było przypiąć ich sobie samemu! Dziewczyny wróciły więc do szkoły z zaszczytnymi tytułami, z nagrodami i z uśmiechami na twarzach.

Gratulacje!!!

Zdjęcia

Zamieszczono: 23 stycznia 2017 r.


Powiatowy Konkurs Wiedzy Biblijnej - etap gminny

Pragniemy podzielić się niezwykłą radością! Nasi uczniowie ze Szkoły Podstawowej zajęli następujące miejsca w Powiatowym Konkursie Wiedzy Biblijnej-etapie gminnym, a tym samym zakwalifikowali się do etapu powiatowego:
Z klasy 3 c SP
Jerzy Mendyka II miejsce
Aleksandra Bartecka III miejsce
Z klasy 4 b SP
Marianna Skotarczak III miejsce
Serdeczne gratulacje dla dzieci i rodziców!

Zamieszczono: 16 stycznia 2017 r.


Konkurs Świetlik Przyrodniczy 2017 - X Edycja

Uwaga Uczniowie i Rodzice!
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik. Prosimy zgłaszać uczniów i dokonywać płatności nauczycielowi przyrody, Panu Grzegorzowi Pierzchalskiemu, do dnia 27 stycznia 2017 roku. W X edycji Konkursu opłata wynosi 8 zł od dziecka. Konkurs Świetlik popularyzuje nauki przyrodnicze wśród uczniów szkół podstawowych. W ramach przygotowań uczniowie wykonują w klasie lub w domu doświadczenia opracowane przez Zespół Merytoryczny Świetlika, pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Więcej informacji

Świetlik 2017

Zamieszczono: 9 stycznia 2017 r.


Dwie strony sieci

Komenda Powiatowa Policji w Śremie ogłosiła konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych (tylko klasy VI) oraz gimnazjalnych (tylko klasy I) na stworzenie:
- SPOTU filmowego (30 sekund) w zakresie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz zapobiegania zagrożeniom występującym w sieci Internet pod tytułem „Dwie strony sieci”
lub - KOMIKSU na temat profilaktyki w zakresie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz zapobiegania zagrożeniom występującym w sieci Internet pod tytułem „Dwie strony sieci”.

Prace proszę oddawać w sekretariacie szkoły do 5 marca 2017 r.

Z poważaniem
Dyrekcja Szkoły

Więcej informacji

Zamieszczono: 5 stycznia 2017 r.


Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „You can sing”

12 grudnia 2016 r. uczennice Marianna Skotarczak (IVB), Laura Kardasz (IIIB) oraz Zuzanna Worsztynowicz (IIIB) wzięły udział w Powiatowym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej „You can sing” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 w Śremie. Dziewczyny bawiły się znakomicie, a w drodze powrotnej humory dopisywały nam jeszcze bardziej, ponieważ Laura wyśpiewała I miejsce w kategorii klas I-III SP! Serdecznie gratulacje!!!

Zdjęcia

Zamieszczono: 13 grudnia 2016 r.


Klasa ze snów

Startuje 7. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Artystycznego „Klasa ze snów”, który ma za zadanie popularyzowanie świadomego i praktycznego wykorzystania najnowszych technologii w procesie uczenia i nauczania oraz rozbudzenie pasji czytania i świadomości czytelniczej u dzieci i młodzieży. Organizator proponuje zadania konkursowe nawiązujące do lektur szkolnych. Uczniowie klas I–III przygotują prace plastyczne na temat „Bohater mojej ulubionej lektury na lekcji w nowoczesnej klasie ze snów”, zaś starsi film na ten sam temat. W konkursie mogą brać udział szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

Zgłoszenie do konkursu musi być dokonane do 31 grudnia 2016 r. na stronie klasazesnow.pl. Prace należy przesłać do 16 marca 2017 r. Konkurs trwa od 1 listopada 2016 r. do 23 czerwca 2017 r. (więcej informacji w regulaminie konkursu na stronie: klasazesnow.pl)

Zapraszamy do udziału
Dyrekcja Szkoły

Folder konkursowy

Regulamin konkursu

Zamieszczono: 7 grudnia 2016 r.


Akademia Kubusia Puchatka

21 listopada odbył się X. Gminny Konkurs Czytelniczy p.n. „Akademia Kubusia Puchatka” zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną w Śremie z okazji przypadającej w 2016 roku 60 rocznicy śmierci A. A. Milne’a i 90 rocznicy ukazania się pierwszego wydania „Kubusia Puchatka”. Wyłonione w I etapie szkolnym trzyosobowe drużyny z 12 szkół podstawowych naszej gminy walczyły w 8 konkurencjach.

Naszą szkołę reprezentowały Maria Bzowy, Marianna Skotarczak oraz Zofia Skotarczak. Dziewczynki doskonale przygotowały się do konkursu, wykazały się rzetelną wiedzą, co zaowocowało zajęciem IV. miejsca z 85 punktami na 98 możliwych.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Zdjęcia

Zamieszczono: 22 listopada 2016 r.


Regulamin Powiatowego Konkursu plastyczno-technicznego „Szopka Betlejemska”

Adwent to czas przygotowania do Uroczystości Bożego Narodzenia.
Jednym z elementów świątecznego domu jest Szopka Betlejemska uobecniająca tajemnicę Boga - Człowieka, który przychodzi aby nas zbawić.
Wieczory adwentowe to wspaniały czas na wspólne przygotowania
Szopki Betlejemskiej przez Rodziców i dzieci...

ORGANIZATOR:

Zespół Szkół Katolickich im. Św. Jana Pawła II w Śremie
Adres: Ul. Staszica 1 63-100 Śrem

koordynator Katarzyna Stachowska-Mendyka
katarzyna.stachowska-mendyka@kcek.pl

CELE KONKURSU:

 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni u dzieci,
 • krzewienie tradycji okresu Bożego Narodzenia,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, a także dorosłych oraz uzdolnień plastycznych,
 • wzmacnianie pozytywnych relacji: rodzic-dziecko,
 • kształtowanie postaw szacunku i życzliwości.


ZAŁOŻENIA KONKURSOWE:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie dowolną techniką plastyczna i techniczną formy przestrzennej statycznej lub ruchomej przedstawiającej szopkę betlejemską, max do 50cm3.
 3. W projekcie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia.
 4. Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, architektura, figurki wykonane własnoręcznie, kolorystyka, nowatorstwo (w ujęciu tematu z poszanowaniem do tradycji), dekoracyjność, wykorzystane techniki i ogólne wrażenie estetyczne.
 5. Praca może być stworzona przy użyciu materiałów takich jak: drewno, słoma, glina, papier, tektura, filc, gips, tkanina, masa solna, lub innych.
 6. Wszystkie szopki biorące udział w konkursie będą prezentowane na wystawie szkolnej, po której będzie można odebrać swoją pracę.
 7. Aby wziąć udział w konkursie należy:
  • zapoznać się z Regulaminem Konkursu i zaakceptować jego założenia,
  • wykonać pracę zgodną z tematem konkursu,
  • pracę opatrzyć metryczką z podaniem pełnego imienia i nazwisko autora, nazwą i adresem szkoły, imieniem i nazwiskiem opiekuna, numerem telefonu lub adresem e-mail.


KATEGORIE WIEKOWE:

Prace oceniane i nagradzane będą oddzielnie według wieku

 1. Szkoła podstawowa – klasy 1-3
 2. Szkoła podstawowa – klasy 4-6
 3. Szkoła gimnazjalna
 4. Szkoła ponadgimnazjalna

 

Prace należy składać do dnia 12.12.2016 r. w holu szkoły.
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia 20.12.2016 r.


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!!!

Szopka

Zamieszczono: 21 listopada 2016 r.


Maria Konopnicka – życie i twórczość

16 listopada 2016 roku w szkole podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej odbył się gminny konkurs „Maria Konopnicka – życie i twórczość”. Konkurs był formą rozpropagowania wiedzy o patronce w przypadającą w tym roku 45.rocznicę powstania Szkoły Podstawowej nr 4. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Śremu, a organizatorami byli nauczyciele ze szkoły nr 4, Aneta Malinowska i Paweł Wesołek. W konkursie uczestniczyło dwanaścioro uczniów ze szkół gminnych, a każda szkoła była reprezentowana przez dwóch uczestników, którzy rozwiązywali test oparty na wiadomościach biograficznych oraz sprawdzający znajomość twórczości poetki. Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Maria Bzowy i Antonina Kosmalska z klasy 4b. Mimo iż dziewczynkom nie udało się zdobyć podium, zaprezentowały wysoki poziom wiedzy o polskiej pisarce.

Zdjęcia

Zamieszczono: 21 listopada 2016 r.


Etap szkolny Powiatowego Konkursu Wiedzy Biblijnej

27 października odbył się w naszej szkole I etap Powiatowego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Uczniowie zmagali się z testem, który sprawdzał jak wiele zapamiętali z przeczytanych wcześniej fragmentów Biblii. Do kolejnego etapu, który odbędzie się 9 grudnia w SP nr 6, zakwalifikowali się:

kl. 3
Aleksandra Bartecka
Jerzy Mendyka
Jakub Klemenski

kl. 4
Marianna Skotarczak
Antonina Kosmalska

kl. 5
Anna Ustasiak
Weronika Pająk
Kacper Michalak

Cieszymy się i serdecznie gratulujemy!

Zdjęcia

Zamieszczono: 2 listopada 2016 r.


Szkolne eliminacje konkursu „Akademia Kubusia Puchatka” - wyniki

W szkolnych eliminacjach konkursu Akademia Kubusia Puchatka, które odbyły się 19.10.2016 r. w Bibliotece szkolnej wzięło udział 13 uczniów z klas II, III, IV i VI szkoły podstawowej. Musieli wykazać się bardzo dobrą znajomością utworu „Kubuś Puchatek” oraz biografii autora. W finale konkursu naszą Szkołę reprezentować będzie drużyna w składzie: Marianna Skotarczak kl. IV b, Zofia Skotarczak kl. II a i Maria Bzowy kl. IV b. Gratulujemy wszystkim uczestnikom eliminacji, a szczególnie zwycięzcom. Powodzenia na kolejnym etapie.

Zdjęcia

Zamieszczono: 20 października 2016 r.


Powiatowy Konkurs Wiedzy Biblijnej

Etap szkolny tegorocznego Konkursu Wiedzy Biblijnej odbędzie się 27.10.2016 r. o godz. 10.45.

Regulamin

Zagadnienia

Zamieszczono: 29 września 2016 r.


Konkursy przedmiotowe w szkole podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017

Konkursy dla szkoły podstawowej i gimnazjum - informacje

Załącznik - zgoda na udział w konkursie

Zamieszczono: 28 września 2016 r.


X Gminny Konkurs Czytelniczy p.n. „Akademia Kubusia Puchatka”

Z okazji przypadającej w 2016 roku 60. rocznicy śmierci A. A. Milne’a i 90. rocznicy ukazania się pierwszego wydania „Kubusia Puchatka” Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcickiego  w Śremie organizuje dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Śrem X Gminny Konkurs Czytelniczy p.n. „Akademia Kubusia Puchatka”.

I etap konkursu (eliminacje i wybór 3-osobowej drużyny reprezentującej szkołę) planujemy przeprowadzić na terenie szkoły, przy pomocy nauczycieli,  w dniu 19 października 2016 r. Uczestnicy powinni przeczytać książkę „Kubuś Puchatek” – oraz zapoznać się z biografią A. A. Milne’a.

II etap (finał konkursu) odbędzie się 21 listopada 2016 r. o godz. 9.00 w Bibliotece, ul. Grunwaldzka 10 w Śremie. Szkoły reprezentować będą 3-osobowe drużyny wyłonione w I etapie. Pytania będą dotyczyć znajomości książek: „Kubuś Puchatek” i „Chatka Puchatka” oraz biografii A. A. Milne’a.

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:
Renata Mozdzierz i Ewa Urbanowicz (wypożyczalnia dla młodzieży),
tel. 612835467, wew. 206.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Z poważaniem
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Śremie
Jerzy Kondras

Zamieszczono: 23 września 2016 r.


XI Powiatowy Konkurs Jednego Wiersz

 1. Organizator: Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcickiego w Śremie.
 2. Czas trwania konkursu: 10.09.2016 – 10.10.2016 r.
 3. Cele konkursu:
  • popularyzacja poezji wśród dzieci i młodzieży
  • ujawnienie talentów
  • stworzenie możliwości wydania drukiem najlepszych prac
 4. Uczestnicy konkursu: dzieci i młodzież (10 – 19 lat) z terenu powiatu śremskiego.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przysłanie na adres organizatora jednego wiersza o dowolnej tematyce.
 6. Termin przyjmowania: do 10.10.2016 r.
 7. Wiersze należy przysyłać w formie wydruku komputerowego (3 kopie) wraz z wersją elektroniczną z umieszczonymi danymi:
  • imię i nazwisko
  • adres domowy
  • nazwa szkoły, klasa
  • wiek
  • nr telefonu
   na adres: 
   Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcickiego
   w Śremie
   ul. Grunwaldzka 10
   63 – 100 ŚREM
   z dopiskiem „KONKURS POETYCKI” 

   lub mailowo na adres: e.urbanowicz@biblioteka.srem.pl

 8. Wyboru najlepszych wierszy dokona komisja konkursowa, powołana przez organizatora.
 9. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w tomiku wierszy, wydanym przez organizatora oraz na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.srem.pl
 10. Prawa autorskie: Prace nadesłane przechodzą na własność biblioteki i nie będą odsyłane. Poprzez zgłoszenie wierszy na konkurs autorzy bezpłatnie przenoszą na organizatora prawa autorskie oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu konkursu, wyrażają zgodę na bezpłatne publikowanie prac.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie br.
 12. Osoba odpowiedzialna za realizację konkursu: Ewa Urbanowicz, Tel. 61- 28 35 467, wew. 206.

Zamieszczono: 23 września 2016 r.


Konkurs "Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz"

Szanowni Państwo,
Wielkopolski Kurator Oświaty serdecznie uczniów klas ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Ogólnopolskim konkursie pt. Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz.

Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz Kuratorium Oświaty w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła.”

Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane do 30 września 2016 r. Nagrodą główną w Konkursie jest udział w uroczystej Gali Finałowej Konkursu w Warszawie 3 klas, laureatów trzech kategorii konkursowych, wraz z opiekunami klas w dniu 1 grudnia 2016 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Informacje, regulamin

Zamieszczono: 21 września 2016 r.


Konkurs wiedzy o gen. Józefie Rufinie Wybickim

Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości oraz grupa założycielska Stowarzyszenia im. Józefa Wybickiego ogłaszają I edycję konkursu wiedzy o gen. Józefie Rufinie Wybickim i polskich symbolach narodowych.

Konkurs jest realizowany w ramach zadania publicznego "Wybicki - REAKTYWACJA II - Dzień Hymnu Polskiego" które jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Zapraszamy bardzo serdecznie do wzięcia udziału w konkursie.

Z poważaniem
Monika Bulińska
Dyrektor Biura Stowarzyszenia
  Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego
- Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
tel. 61 28 32 704
www.unia.srem.com.pl

Regulamin, materiały

Zamieszczono: 8 września 2016 r.


Rok szkolny 2015/2016

Wyróżnienie „Moja parafia”

Niezwykle miło poinformować nam, że uczeń naszej szkoły - Karol Hilary z kl. 1 b SP otrzymał wyróżnienie w Konkursie plastycznym „Moja parafia”, organizowanym przez Zespół Szkół nr 9 w Poznaniu. Karol odbierze nagrodę w czasie uroczystej gali 22.06.2016 r.

Gratulujemy Karolowi i rodzicom!

Moja parafia

Zamieszczono: 9 czerwca 2016 r.


Liczydełko - matematyczny konkurs międzyszkolny

18 maja odbył się w Zbrudzewie międzyszkolny konkurs matematyczny "Liczydełko". Naszą szkołę reprezentowali Franek Taciak, Jakub Weber i Stasiu Kata. Zespół ten pokonał około 30 młodych matematyków uczestniczących w konkursie i zdobył I miejsce. Gratulujemy naszym chłopcom i życzymy dalszego zapału w rozwiązywaniu problemów matematycznych.

Zdjęcia

Zamieszczono: 26 maja 2016 r.


III miejsce „Futurystyczny rower”

18 maja br. w Klubie Relax odbyło się wręczenie nagród za Konkurs plastyczny „Futurystyczny rower”. Brały w nim udział dzieci ze wszystkich szkół podstawowych gminy Śrem. Dzieci miały za zadanie wykonać projekt roweru przyszłości. Z ogromną przyjemnością informujemy, że uczennica kl. 3 b Szkoły Podstawowej - Matylda Piotrowiak zajęła III miejsce! Matylda z rąk wiceburmistrza Śremu p. B. Żeleźnego i naczelnik Pionu Edukacji p. B. Jabłońskiej otrzymała gratulacje i nagrodę.
Jesteśmy bardzo dumni z Matyldy!

Zdjęcia

Zamieszczono: 19 maja 2016 r.


Międzyszkolny konkurs matematyczny "Kopernicus"

11 maja, w Szkole Podstawowej nr 1 w Śremie, odbył się międzyszkolny konkurs matematyczny "Kopernicus". Wzięło w nim udział 32 uczniów ze wszystkich szkół w okolicy. Uczeń naszej szkoły, Jakub Weber, zdobył I miejsce, natomiast Franciszek Taciak i Staś Kata zajęli dobre miejsca w pierwszej dziesiątce. Gratulujemy młodym matematykom!

Zdjęcia

Zamieszczono: 18 maja 2016 r.


Wyniki IX Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik

Drodzy Rodzice oraz Uczniowie, prezentujemy wynika ogólnopolskiego konkursu "Świetlik" na poziomie szkoły podstawowej. Wszystkim uczniom z nagrodami i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych przyrodniczych sukcesów.

Wyniki

Zamieszczono: 16 maja 2016 r.


Wyniki konkursu Kangur Matematyczny

Drodzy Rodzice oraz Uczniowie, prezentujemy wynika ogólnopolskiego konkursu „Kangur Matematyczny” na poziomie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Wszystkim uczniom z wynikiem bardzo dobry oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszym matematycznych sukcesów.

Wyniki - SP

Wyniki - GIM

Zamieszczono: 15 maja 2016 r.


Sukces w Powiatowym Konkursie Wiedzy Biblijnej

Marianna pierwsza w powiecie!

Z ogromną radością oznajmiamy, że uczennica kl. 3b, Szkoły Podstawowej - Marianna Skotarczak, zajęła I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy Biblijnej. Spośród wielu dzieci, które zmagały się z ciężkimi pytaniami dotyczącymi Biblii, Marianka okazała się najlepsza! Gratulujemy także rodzicom, którzy włożyli ogromny wkład w przygotowanie Marianny!

Nasze dwie uczennice Alicja Ubysz z kl. 5b i Michalina Tomaszewska z kl. 6a, które również dotarły do etapu powiatowego, wykazały się ogromną znajomością Biblii, i im także z całego serca gratulujemy!

Zdjęcia

Zamieszczono: 25 kwietnia 2016 r.


Sukces w międzyszkolnym konkursie „Bezpiecznie na drodze”

21 kwietnia w Klubie Relax odbyła się XIV edycja międzyszkolnego konkursu „Bezpiecznie na drodze”. Głównym celem tego projektu jest edukacja dzieci z zakresu bezpieczeństwa pieszego i rowerzysty w ruchu drogowym. W konkursie brali udział uczniowie klas III szkół podstawowych ze Śremu i gminy Śrem. Na 10 drużyn, nasz zespół w składzie: Malena Rozmiarek, Marianna Skotarczak oraz Piotr Kania - zajął III miejsce. Uczestnicy musieli wykazać się dobrą znajomością znaków i przepisów ruchu drogowego. Jednym z zadań konkursowych było również zespołowe wykonanie pracy plastycznej. W czasie krótkiej przerwy, wszyscy uczestnicy mieli możliwość obejrzenia pokazu musztry w wykonaniu uczniów klasy policyjnej Zespołu Szkół Technicznych. Serdecznie gratulujemy naszej wspaniałej drużynie – jesteśmy z Was dumni!

Lucyna Zygan

Zdjęcia

Zamieszczono: 25 kwietnia 2016 r.


Międzyszkolny konkurs ekologiczny

12 kwietnia reprezentanci klas III naszej szkoły w składzie Marysia Bzowy, Marianna Skotarczak i Mikołaj Filipiak uczestniczyli w międzyszkolnym konkursie ekologicznym w Dąbrowie. Wzięło w nim udział kilkanaście szkół z gminy Śrem. Nasi uczniowie zajęli piąte miejsce - bardzo im gratulujemy. Swoją wzorową postawą, zgodną pracą w grupie, szkolnym strojem i piękną prezentacją wykonanego plakatu ekologicznego zasłużyli na pochwałę i gratulacje.

Zdjęcia

Zamieszczono: 12 kwietnia 2016 r.


Konkurs Sleeveface

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Śremie wraz z bibliotekarzami szkolnymi powiatu śremskiego proponuje uczniom szkół powiatowych nową, nietypową zabawę! Sleeveface to popularna w ostatnim czasie inicjatywa polegająca na robieniu zdjęć z zasłoniętą przez okładkę książki, czasopisma, płyty CD, DVD lub winylowej częścią ciała. W efekcie otrzymujemy złudzenie prezentujące połączenia sylwetki fotografowanej osoby z ukrytym książkowym alter ego.

Regulamin, informacje

Zamieszczono: 11 kwietnia 2016 r.


Konkurs Historyczny - 1050. Rocznica Chrztu Polski

Szanowni Uczniowie,
Wojewoda Wielkopolski i Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza Konkurs Historyczny - 1050. Rocznica Chrztu Polski Mieszko, książę Polski został ochrzczony – słowa, które zmieniły bieg historii.

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci przedszkolne, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy uczniów na temat historii Polski a zwłaszcza Chrztu Polski oraz budowanie szacunku do tradycji i dziedzictwa narodowego.

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z pracą konkursową na adres Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Zakończenie zbierania prac nastąpi 27 maja 2016 roku.

Zamieszczono: 3 kwietnia 2016 r.


Konkurs Plastyczno-Filmowo-Radiowy

Drodzy uczniowie!
Zachęcam do wzięcia udziału w II edycji Konkursu Plastyczno-Filmowo-Radiowego

<>< Jestem Chrześcijaninem <>< „Moja parafia”

Tematem konkursu jest prezentacja swojej parafii. W kategorii:
- „młodzik” (klasy I-III Szkoły Podstawowej) – w formie plastycznej (obraz, rysunek, wyklejanka, wydzieranka, rzeźba – dowolna technika plastyczna)
- „junior” (klasy IV-VI Szkoły Podstawowej) i „młodzież” (klasy I-III Gimnazjum) – w formie filmu nakręconego telefonem komórkowym lub kamerą, nie konieczne jest prezentowanie w nim swojej twarzy i głosu, forma i scenariusz filmu leży w gestii autora. Nagranie może być również w formie audycji radiowej, reportażu.

Na prace czekam do końca kwietnia!

p. Milena Glura

Więcej inf. znajdziecie tutaj.

Zamieszczono: 26 marca 2016 r.


Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Jubileusz Chrztu Polski 966-2016
Bądźcie wierni łasce chrztu świętego

Czas realizacji: styczeń 2016 r. – wrzesień 2016 r.

Regulamin Konkursu

Organizatorzy:

 • Zespół Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu.
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Cele konkursu:

 • Przypomnienie dzieciom i młodzieży poprzez twórczość plastyczną o ważnej rocznicy Chrztu Polski oraz ponad tysiącletniej, narodowej historii i chrześcijańskiej tradycji naszego kraju.
 • Wspieranie uczniów uzdolnionych plastycznie z całego kraju poprzez promocję efektów ich pracy w mediach katolickich i lokalnych na terenie Poznania, stolicy Wielkopolski uznanej za miejsce początków polskiej państwowości.
 • Kształcenie wartości moralnych i obywatelskich jako ważnego czynnika wychowawczego integrującego współczesne młode pokolenie Polaków.
 • Kształtowanie postaw uczestnictwa w życiu kulturalnym dzieci i młodzieży poprzez udział w wystawie ich prac w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

Zasady konkursu:

 • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski.
 • Prace uczestników będą oceniane w dwóch etapach szkolnym i ogólnopolskim.

Konkurs będzie przebiegał w pięciu kategoriach:

 • kategoria I: klasy I-III szkoły podstawowej
 • kategoria II: klasy IV- VI szkoły podstawowej
 • kategoria III: klasy gimnazjalne
 • kategoria IV: klasy ponadgimnazjalne
 • kategoria V: szkoły specjalne

Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodnie z tematem konkursu „Jubileusz Chrztu Polski 966-2016. Bądźcie wierni łasce chrztu Świętego”.

 • Format pracy A2, A3, A4.
 • Technika wykonania dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, komiks, kolaż mozaika (płaska bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, kaszy, modeliny itp.) Z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem.
 • Na odwrocie każdej pracy należy napisać nazwę i adres szkoły , imię, nazwisko i wiek ucznia, numer kategorii oraz imię i nazwisko szkolnego koordynatora konkursu, telefon kontaktowy.
 • Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia wg załączonego wzoru.


Prace wraz z kartą zgłoszenia należy składać do dnia 31 maja 2016 r. osobiście lub listownie na adres:
Zespół Szkół Specjalnych 102 im. Jana Pawła II
ul. Przełajowa 6 , 61-622 Poznań

 • Prace zostaną oceniane przez specjalnie do tego celu powołaną komisję konkursową w terminie określonym przez organizatora.
 • Zwycięzcy konkursu w każdej kategorii oraz opiekunowie zostaną zaproszeni do udziału w uroczystym wręczeniu nagród rzeczowych i dyplomów podczas wernisażu otwierającego wystawę prac uczniów w Muzeum Archidiecezjalnym dnia 14 września 2016r. o godzinie 12.00.
 • Organizator nie pokrywa kosztów podróży i noclegów.


Uwagi organizatora:

 • Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).
 • Szkoła składa najlepszą pracę wyłonioną w konkursie na etapie szkolnym dla danej kategorii wiekowej.
 • Na stronie internetowej organizatora zostaną opublikowane wyniki konkursu , imiona i nazwiska zwycięzców oraz nazwa placówki.
 • Prace zrolowane, zniszczone w wyniku złego opakowania lub niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
 • Nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania oraz prezentowania na wystawie, a także w celach promocyjnych w prasie i na stronie internetowej organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do uzupełnienia treści regulaminu.

Dane kontaktowe organizatora:
Zespół Szkół Specjalnych Nr 102
im. Jana Pawła II
ul. Przełajowa 6
61-622 Poznań
tel./fax 61 852-56-60
e-mail: zss102post.pl
www.zss102.pl

Zamieszczono: 26 marca 2016 r.


Sukces w XI gminnym konkursie wiedzy "Krajobrazy Polski"

22 marca 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Śremie odbył się XI gminny konkurs wiedzy „Krajobrazy Polski”. W konkursie wzięli udział uczniowie z klasy VA i VB SP: Zuzanna Lewek oraz Piotr Adamczyk. Miło jest też poinformować, że Piotr Adamczyk z klasy VB SP zajął II miejsce w konkursie. Gratulujemy udziału uczniom w konkursie.

Grzegorz Pierzchalski
nauczyciel przyrody

Zdjęcia

Zamieszczono: 22 marca 2016 r.


Gminny Konkurs Plastyczny pt.: „Moje wrażenia po przeczytaniu książki…”

Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego pt.: „Moje wrażenia po przeczytaniu książki…”

Organizatorzy Konkursu:

 • nauczyciel bibliotekarz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie.
 • Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Śremie.

Tematyka:

 • Ilustracja do książki Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”.

Cele konkursu:

 • Przybliżenie sylwetki Henryka Sienkiewicza;
 • Uczczenie 170 rocznicy urodzin i 100 rocznicy śmierci pisarza;
 • Zainteresowanie młodego czytelnika książką;
 • Umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu plastycznego;
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej, inspirowanej literaturą i plastyką;
 • Stworzenie ilustracji do książki Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”;
 • Pozyskanie materiału do wystawy poświęconej Henrykowi Sienkiewiczowi.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie z klas 4-6;
 • Każdy uczestnik może złożyć tylko jedna pracę;
 • Format prac A-4, A-3;
 • Technika wykonania prac dowolna (rysunek, malunek, szkic, grafika, wyklejanka, wydzieranka, kolaż i inne formy płaskie);
 • Każda praca powinna być na odwrocie czytelnie podpisana: imię i nazwisko, klasa, szkoła autora pracy.

Terminy i miejsce przyjmowania prac:

 • Czas trwania konkursu: do 15.04.2016 roku;
 • Prace będą przyjmowanie w bibliotece szkolnej oraz w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Śremie (na parterze budynku szkoły);
 • Prace zostaną ocenione przez niezależną Komisję Konkursową;
 • Wręczeniu nagród i dyplomów laureaci zostaną powiadomieni;
 • Organizatorzy zapewniają nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce oraz słodki upominek dla każdego uczestnika konkursu.

Uwaga!
Organizatorzy nie zwracają otrzymanych prac plastycznych. Nagrodzone prace zastaną zaprezentowane na wystawie o Henryku Sienkiewiczu. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą uczestnika na opublikowanie jego imienia i nazwiska na stronach internetowych Bibliotek.

Zamieszczono: 17 marca 2016 r.


V Gminny Konkurs Literacki „Piszę Książkę”

Biblioteka Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie

Regulamin V Gminnego Konkursu Literackiego „Piszę Książkę”

„Do tworzenia wielkich dzieł potrzebne są trzy rzeczy: wola
stanowcza, energiczne działanie, dostateczna rozwaga…”
Władysław Bodnicki

Cele:

 • kształtowanie kultury czytelniczej i zamiłowania do książki;
 • rozpoznawanie oraz rozwijanie zainteresowań literackich;
 • pobudzanie twórczej wyobraźni dzieci i młodzieży oraz zachęcenie do podejmowania prób samodzielnej twórczości literackiej, ilustratorskiej i edytorskiej;
 • wyławianie i promowanie młodych talentów literackich;

Organizator:

 • nauczyciel-bibliotekarz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie

Uczestnicy:

 • konkurs adresowany jest do uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych gminy Śrem

Warunki uczestnictwa:

 • prace konkursowe należy wykonać w formie książki (format i kształt dowolny); mile widziane są niekonwencjonalne formy edytorskie pobudzające wyobraźnię i wzbogacające wymowę literacką np. książki-zabawki;
 • do konkursu należy zgłosić co najmniej 10 wierszy lub opowiadanie (tekst – ok. 10 stron maszynopisu (nie licząc ilustracji);
 • tematyka prac dowolna;
 • autorami jednej książki może być maksymalnie dwóch uczniów. Uczeń może wziąć udział w tworzeniu jednej książki;
 • prace powinny świadczyć o samodzielności i pomysłowości. Nie mogą być streszczeniem, opisem książek, filmów, bajek itp. Powinny być estetyczne i bez błędów ortograficznych. Książki mogą być pisane odręcznie (czytelnie) lub na komputerze. Dopuszcza się udział osoby dorosłej w przeprowadzeniu korekty.
  Aby poznać to, czego nie znasz przyjdź do biblioteki.
 • książka musi zawierać kartę tytułową, na której widnieje:
  • tytuł,
  • imię i nazwisko autora (autorów),
  • rok i miejsce wydania.
 • do zgłoszonej w konkursie książki należy dołączyć „Kartę zgłoszenia”. Zgłoszenie utworu do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora w celach związanych z niniejszym konkursem. Prace, które wpłyną na konkurs, nie będą zwracane.

Kryteria oceny:

 • Oceny prac dokona powołane przez organizatora jury.
 • Każda książka oceniana będzie w trzech kategoriach:
  • literackiej,
  • plastycznej,
  • edytorskiej.
 • Jury oceni:
  • twórczy charakter utworu,
  • poprawność stylistyczną i językową,
  • bogactwo treści,
  • estetykę i staranność wykonania,
  • pomysłowość edytorsko-plastyczną.
 • Książka może być nagrodzona bądź wyróżniona w jednej, dwóch lub trzech kategoriach.
 • Publikacji nagrodzonej w trzech kategoriach przyznany zostanie tytuł "Złotej Książki".

Termin składania prac:

 • Książki należy składać do dnia 30 kwietnia 2016 r. w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie ul. Kochanowskiego 2.
 • Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu - czerwiec 2016 r. O dokładnym terminie ogłoszenia wyników i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni.
 • Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej: http://bibliotekasp1srem.blogspot.com/

Wszelkie pytania proszę kierować do organizatora konkursu.
Organizator
Jadwiga Tomczyk

Aby poznać to, czego nie znasz przyjdź do biblioteki. 

Karta zgłoszeniowa

Zamieszczono: 17 marca 2016 r.


Sukces w gminnym etapie Powiatowego Konkursu Wiedzy Biblijnej

Dnia 24 lutego 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Śremie odbył się etap gminny Powiatowego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Wzięło w nim udział sześcioro uczniów naszej szkoły. Z ogromną radością zawiadamiamy, że troje z nich przeszło do etapu powiatowego zajmując odpowiednio:

W kategorii kl. 3
II miejsce Marianna Skotarczak z kl. 3b
W kategorii kl. 5

III miejsce Alicja Ubysz z kl. 5b
W kategorii kl. 6

IV miejsce Michalina Tomaszewska z kl. 6a

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w finale!

Zdjęcia

Zamieszczono: 24 lutego 2016 r.


Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu „Memory Master”

1.12.2015 r. grupa uczniów klas 4-6 wzięła po raz kolejny udział w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Leksykalnego z Języka Angielskiego „MEMORY MASTER”. Znamy już wyniki konkursu i jest nam niezmiernie miło poinformować, iż mamy 17 LAUREATÓW oraz 3 WYRÓŻNIENIA!

Klasa 4:
Anna Ustasiak - laureat II stopnia
Karol Walterowicz - laureat II stopnia
Ida Mikołajczak - laureat II stopnia
Krystian Ignaszewski - wyróżnienie

Klasa 5:
Antonia Mendyka - Laureat (100% poprawnych odpowiedzi)
Aleksandra Łuczak - Laureat (100% poprawnych odpowiedzi)
Zuzanna Lewek - Laureat (100% poprawnych odpowiedzi)
Tytus Walterowicz - laureat II stopnia
Wiktor Jeziorski - laureat II stopnia
Wiktor Gapys - laureat II stopnia
Nadia Konieczna - laureat III stopnia
Maria Andrzejczak - laureat III stopnia
Sylwester Danek - laureat III stopnia
Piotr Adamczyk - laureat III stopnia
Maksymilian Przybył - wyróżnienie

Klasa 6:
Antonina Niewińska - laureat II stopnia
Zofia Szydłowska - laureat II stopnia
Matea Wojciechowska - laureat II stopnia
Daria Fabisiak - laureat III stopnia
Michalina Tomaszewska - wyróżnienie

Naszym Laureatom składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów językowych :)

Zamieszczono: 19 stycznia 2016 r.


Wyniki Konkursu Wiedzy Biblijnej - etap szkolny

18 grudnia odbył się etap szkolny Powiatowego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Wzięło w nim udział 17 uczniów z klas 3-6. Cieszymy się bardzo, że dzieci chętnie czytają Pismo Święte i poznają liczne historie biblijne. Konkurs ma niezwykle wysoki poziom, tym bardziej miło nam poinformować, że do etapu gminnego zakwalifikowali się:
z klas 3:
Marianna Skotarczak
z klas 4:
Tymon Litewka, Julia Ławniczak, Kacper Michalak
z klas 5:
Alicja Ubysz
Z klas 6:
Michalina Tomaszewska

Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie!

Zamieszczono: 20 grudnia 2015 r.


Powiatowy Konkurs Wiedzy Biblijnej 2015/2016

Regulamin i zagadnienia

Zamieszczono: 28 października 2015 r.


Konkurs Wartościowa książka dla wartościowej młodzieży

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie "Wartościowa książka dla wartościowej młodzieży", organizowanym przez Gimnazjum i Liceum ogólnokształcące im. Matki Jadwigi Borzęckiej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego.

Regulamin

Zamieszczono: 23 września 2015 r.


Propozycje lektur na Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego

Szanowni Państwo,
Kuratorium Oświaty w Poznaniu informuje, że na stronie internetowej: ko.poznan.pl opublikowało propozycję lektur przygotowujących do Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Zamieszczono: 15 lipca 2015 r.


Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu „Memory Master”

29 kwietnia 2015 liczna grupa uczniów klas 4-6 wzięła udział w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Leksykalnego z Języka Angielskiego „MEMORY MASTER”. Znamy już wyniki konkursu i jest nam niezmiernie miło poinformować, że mamy aż 16 LAUREATÓW oraz 3 WYRÓŻNIENIA!

Oto nasi MISTRZOWIE:

klasa 4:
Aleksandra Łuczak   - Laureat (100% poprawnych odpowiedzi)
Zuzanna Lewek - Laureat II stopnia
Wiktor Jeziorski - Laureat II stopnia
Sylwester Danek - Laureat II stopnia
Maksymilian Przybył - Laureat II stopnia
Kaja Litka - Agata Czerwińska - Laureat II stopnia
Agata Czerwińska - Laureat II stopnia
Antonia Mendyka - Laureat II stopnia
Alicja Ubysz - Laureat III stopnia
Piotr Adamczyk - Laureat III stopnia
Julia Wołowiec - Laureat III stopnia
Jacek Szczepaniak - Wyróżnienie
Nadia Konieczna - Wyróżnienie

klasa 5:
Antonia Niewińska - Laureat II stopnia
Zofia Szydłowska - Laureat II stopnia
Daria Fabisiak - Laureat II stopnia
Michalina Tomaszewska - Laureat II stopnia
Matea Wojciechowska - Laureat II stopnia

klasa 6:
Antonina Fornalik - Wyróżnienie

Naszym Laureatom składamy serdeczne gratulacje i życzymy jeszcze wielu sukcesów językowych :)

Natalia Błąkała

Zamieszczono: 14 czerwca 2015 r.


Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas 3

Dnia 3 czerwca w klubie „Relax” odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas 3. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice. W konkursie tym Anna Ustasiak uczennica klasy 3a zajęła trzecie miejsce – Gratulujemy.

Zamieszczono: 14 czerwca 2015 r.


Kangur 2015

Dnia 19.03.2015r. chętni uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie matematycznym KANGUR. Najwyższe wyniki uzyskały następujące osoby:

 - kategoria Maluch – klasa 3 szkoły podstawowej:

 • Dobrochna Liszkowska – „wyróżniony”
 • Zofia Krystkowiak – „wyróżniony”
 • Stefan Graefling – „wyróżniony”

- kategoria Maluch – klasa 4 szkoły podstawowej:

 • Sylwester Danek – „wyróżniony”
 • Alicja Ubysz – „wyróżniony”

- kategoria Beniamin – klasa 5 szkoły podstawowej:

 • Wojciech Ciesiółka – „bardzo dobry”
 • Marcelina Cwojdzińska – „wyróżniony”
 • Witold Chojnacki – „wyróżniony”

- kategoria Kadet – klasa 1 gimnazjum:

 • Adam Ciesiółka – „wyróżniony”

- kategoria Kadet – klasa 2 gimnazjum:

 • Natalia Śmigielska – „wyróżniony”

Wszystkim wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy!

Zamieszczono: 23 maja 2015 r.


Konkurs Świetlik - Szkoła Podstawowa

Konkurs Świetlik powstał w 2007 roku z inicjatywy dr Dagmary Sokołowskiej, pracownika Uniwersytetu Jagiellońskiego. Głównym celem Konkursu jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie, dostępnego dla każdego. Konkurs skierowany jest do dzieci z najmłodszych klas, ponieważ to w tym czasie procesu kształcenia rozwijają się najważniejsze predyspozycje, zainteresowania i talenty. Nowatorska formuła, polegająca na przeprowadzeniu doświadczeń, wskazuje na kilka ważnych elementów: uświadamia, że wszystko, co dzieje się w naturze ale też w domu, szkole, w środowisku najbliższym każdemu dziecku, da się wyjaśnić w sposób naukowy. Dlatego też każdy może mieć swój wkład w rozwój świata. Ponadto, doświadczenia przeprowadzane w warunkach domowych pozwalają na ciekawe, kreatywne spędzenie czasu w gronie rodziny. Uczą dyscypliny, cierpliwości i odpowiedzialności. Formuła testu również nastawiona jest na pokazanie dzieciom, że oprócz wiedzy teoretycznej, niezwykle istotna jest umiejętność logicznego rozumowania, przeprowadzania wywodów, które są charakterystyczne dla świata nauki. Podczas warsztatów dzieci mogą poznać nie tylko ciekawe doświadczenia, ale też zobaczyć, na czym polega praca naukowca, czym się charakteryzuje to trudne, ale bogate życie. Pracujący w Fundacji naukowcy to fizycy doświadczalni, którzy swoje życie poświęcają rozwojowi świata. Uczestniczą w konferencjach, podróżują po całym świecie w poszukiwaniu możliwości optymalizacji nauczania. Tworzenie doświadczeń i testów do Konkursu to dla nich po prostu wielka przyjemność.

Zapisy u nauczyciela przyrody, pana Grzegorz Pierzchalskiego, do dnia 30 stycznia 2015 roku sala numer 10.

Cena: 8 zł od uczestnika
Za konkurs płacimy od razu podczas zapisu uczestnika!

Informacje o konkursie
swietlik.edu.pl
swietlik.edu.pl/o-konkursie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe
Zgoda opiekuna

Zamieszczono: 21 stycznia 2015 r.


Konkurs Złota Żabka

Regulamin

Zamieszczono: 27 października 2014 r.


Powiatowy Konkurs Wiedzy Biblijnej 2014/2015

Zamieszczono: 16 października 2014 r.


Konkursie na komiks o tematyce mitologicznej lub biblijnej - Akademia Kultury i Sztuki

Regulamin

Zamieszczono: 2 października 2014 r.


Serdecznie Dobry Człowiek

Serdecznie Dobry Człowiek

Konkurs plastyczny

Organizatorem konkursu jest
Katolickie Centrum Edukacji i Kultury im. Jana Pawła II w Śremie

Regulamin:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z gminy Śrem.
2. Cele konkursu:
- przybliżenie postaci i działalności, twórczości i wizji wychowawczej błogosławionego Edmunda Bojanowskiego na rzecz rozwoju społeczeństwa wielkopolskiego,
- rozbudzenie zainteresowań plastycznych oraz wzorców estetycznych dzieci i młodzieży,
3. Place plastyczne w formacie A4 powinny być wykonane w technice plastycznej na płaszczyźnie.
4. Prace nadesłane przechodzą na własność Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury im. Jana Pawła II w Śremie.
5. Na odwrocie należy zamieścić następujące informacje:
- imię i nazwisko autora,
- klasę,
- szkołę
- dokładny adres zamieszkania
- tytuł odpowiadający zilustrowanej scenie związanej z błogosławionym Edmundem Bojanowskim.
6. Prace konkursowe będą przyjmowane w recepcji Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury im. Jana Pawła II w Śremie do dnia 17 października 2014 roku.
7. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień oraz otwarcie wystawy wybranych prac konkursowych odbędzie się w auli Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury im. Jana Pawła II w Śremie w dniu 22 października 2014 roku o godz. 15.30.

Zamieszczono: 22 września 2014 r.


Konkurs Jednego wiersza

Pobierz Regulamin

Zamieszczono: 13 września 2014 r.


Konkurs Czyja to wina, że czytamy Tuwima?

Pobierz Regulamin

Zamieszczono: 13 września 2014 r.


Wyniki konkursu Świetlik

Wyniki uczniów startujących w VII Edycji Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik
Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Śremie

Serdecznie gratulujemy uczestnikom konkursu Świetlik!
Nagrodę otrzymują Witold Chojnacki IVB SP oraz Adam Ciesiółka VIA SP.
Osoby wyróżnione to Julia Banach I B SP, Michalina Chojnacka IB SP , Mikołaj Cwojdziński IIB SP, Marianna Skotarczak IB SP, Anna Ustasiak IIA SP.

Zamieszczono: 21 maja 2014 r.


Wsparcie i współpraca