Piątek, 17 sierpnia 2018

.:Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusa:. .:Jan Paweł II:.

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

Skoła Podstawowa >

Zajęcia dodatkowe

Mając kilkuletnie doświadczenie prowadzenia zajęć dodatkowych, widząc duże zainteresowanie dzieci chcemy w dalszym ciągu je kontynuwać. Przygotowaliśmy cały wachlarz zajęć i ufamy, że wpłynie on bardzo owocnie i pozytywnie na rozwój dzieci. W tym roku szkolnym wprowadzamy nowe zajęcia z dziedziny informatyki i robotyki, będące odpowedzią na zainteresowania uczniów, i które w sposób atrakcyjny wprowadzą je w świat nowoczenych technologii. Myślimy, że dużym plusem naszych zajęć jest również to, że odbywają się w budynku szkoły, a więc dzieci mogą korzystać także po południu z całej bazy szkolnej oraz nie muszą się przemieszczać co oszczędza czas i pieniądze. Opłata za zajecia dodatkowe wynosi 186 złotych. Rozkłada się to następujący sposób:
- język angielski 3 godziny w tygodniu - 12 godzin w miesiącu - 96 złotych/miesiąc
- 2 wybrane dodatkowo kluby 2 godziny w tygodniu - 8 godzin w miesiącu - 90 złote/miesiąc (45 zł/miesiąc za jedne zajęcia)
razem 20 godzin miesięcznie. W przypadku niektórych zajęć, opłata może ulec zmianie (patrz opis poszczególnych zajęć).

Zapłata za uczestnictwo dziecka Opiekuna w wybranych zajęciach następować będzie z góry, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy indywidualny przekazany przez Szkołę Opiekunom.

Ustawowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, ferie zimowe (2 tygodnie) - są nieodpłatne.

Opiekun jest zwolniony z płatności za zajęcia dodatkowe (przez okres choroby dziecka) w przypadku gdy niedyspozycja trwa powyżej dwóch tygodni.

Przedłużająca się nieobecność ucznia w szkole z przyczyn losowych rozpatrywana będzie indywidualnie.

Na wniosek Opiekuna dyrektor Szkoły w porozumieniu organem prowadzącym może zwolnić rodzinę z płatności na czas określony z jednych zajęć dodatkowych.

Trzecie dziecko z rodziny zwalniane jest z opłat dwóch zajęć dodatkowych, odpłatność za język obcy pozostaje bez zmian.

Pozwoli nam to na odpowiednie planowanie budżetu miesięcznego i rocznego związanego z zajęciami. Wówczas można w sposób stabilny zaplanować budżet, zajęcia mogą być prowadzone na odpowiednim poziomie oraz przy użyciu środków i materiałów, które są niezbędne do przeprowadzenia tych zajęć i które szkoła będzie mogła zakupić.

i.KCEK

Numery kont do wpłat

Galerie zdjęć Zajęć dodatkowych

Proponowane zajęcia dodatkowe

Oferta zajęć na rok 2017/2018 może jeszcze ulec zmianie.

Klub bajkowo-plastyczny "Bajkolandia"

Prowadzący:
mgr Dorota Sztompka

Jako Promotor Literatury Dziecięcej zapraszam Państwa dzieci do klubu „Bajkolandia”. To klub , na którym dzieci 6-8-letnie poznają różne bajki, oglądają ich fragmenty, bawią się w teatr i tworzą plastycznie. Bajki dla dzieci spełniają nie tylko rolę rozrywkową, ale i terapeutyczną /bajkoterapia/.Okazuje się, że czytając dziecku odpowiednio dobrane bajki można pomagać mu radzić sobie z negatywnymi emocjami np. lękiem, nieśmiałością albo pomóc w zrelaksowaniu i wyciszeniu. Bajki dla dzieci są też formą poznawania świata i zasad życia w społeczeństwie. Na bajkowych spotkaniach dzieci działają również plastycznie, samodzielnie wykonując prace tematycznie związane z omawianą/oglądaną bajką.

Program zajęć na Bajkolandii:

 1. Zabawy z chustą Klanza integrujące grupę.
 2. Poznanie bajek:
  • terapeutycznych
  • edukacyjnych
  • z różnych części świata –bajki i legendy polskie, niemieckie, duńskie, czeskie, słowackie, portugalskie, indiańskie, afrykańskie i inne
 3. Zabawy z plamą i kreską rozwijające sprawność ręki, doskonalące wyobraźnię i umiejętności plastyczne – z użyciem kredek,  plasteliny, papieru kolorowego, krepy, stempli korkowych,
 4. Origami – nauka składania papieru, wykonanie prostych prac
 5. Zabawy w  teatr  z kukiełkami i pacynkami – cykl „Co kryje bajkowa szafa?”


Na zajęciach przede wszystkim chodzi o radosne tworzenie i mądre, twórcze spędzanie czasu.

Serdecznie zapraszam na bajkowe spotkania - opiekun klubu mgr Dorota Sztompka

 

Dookoła świata – podróże bliskie i dalekie

Prowadzący:
mgr Agata Drymel

Dzieci od momentu, w którym zaczynają poznawać świat, cechuje ciekawość. Przyczynia się ona do tego, że zaczynają one próbować, pytać, odkrywać. Zazwyczaj jednak prowadzą te zabiegi w swoim bliskim otoczeniu. Celem tych zajęć będzie więc przybliżenie dzieciom kultury i obyczajów krajów odległych. Uczniowie będą mieli okazję dowiedzieć się czegoś o florze i faunie innych kontynentów, świętach, zabytkach i symbolach danego kraju. Będą również mieli styczność z językiem. Zajęcia będą miały formę teoretyczną, jak i praktyczną, co ułatwi dzieciom przyswojenie wiedzy.

Cele:

 • poszerzanie wiedzy o życiu ludzi w innych krajach,
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania odmienności i piękna całego świata,
 • rozpoznawanie różnych regionów świata,
 • rozwijanie wiedzy na temat kultury i tradycji w innych państwach,
 • zapoznanie z wyglądem flag,
 • zapoznanie z kuchnią wybranych państw,
 • wdrażanie do posługiwania się prostymi zwrotami w językach obcych,
 • kształcenie umiejętności współdziałania w grupie,
 • zapoznanie z charakterystycznymi zabytkami i miejscami wybranych krajów,
 • zapoznanie z literaturą autorstwa zagranicznych pisarzy,
 • zapoznanie z muzyką i tańcami narodowymi,
 • rozwijanie wiedzy na temat kontynentów,
 • kształtowanie znajomości położenia geograficznego danego kraju wraz z jego ukształtowaniem terenu.

 

Fitness

Prowadzący:
mgr Magdalena Stachowska

Zajęcia kierowane są dla dziewcząt. Celem zajęć jest ogólna poprawa samopoczucia, kondycji, koordynacji, zwinności, gibkości, wytrzymałości, skoczności. Podstawową zaletą zajęć jest różnorodność ćwiczeń (aerobik, zajęcia na siłowni, ćwiczenia z kółkiem hula -hop, ćwiczenia ze skakanką, ćwiczenia przy muzyce). Różnorodność ćwiczeń sprawia, że nie znudzimy się nimi i każdy może dobrać aktywność ze względu na indywidualne preferencje. Zajęcia przeznaczone dla dziewcząt chcących dbać o swoja sylwetkę, lubiących wysiłek fizyczny. Plan zajęć obejmuję rozgrzewkę w formie aerobiku, w środkowej cześć ćwiczenia kształtująco - wzmacniające ABT, ABS, w części końcowej ćwiczenia rozciągające, rozluźniające.
Zajęcia prowadzone będą przez instruktora fitntess- nowoczesne formy gimnastyki.

 

Gimnastyka sportowa

Prowadzący:
mgr Przemysław Cejza
mgr Tomasz Niedziela

Zajęcia z gimnastyki sportowej skierowane są przede wszystkim dla uczniów chcących wzmocnić swoje mięśnie posturalne. Wszyscy wiemy, że charakterystyczną cechą naszych czasów jest zmniejszanie się spontanicznego zapotrzebowanie na wysiłek fizyczny, który jest niezbędny do normalnego funkcjonowania organizmu. Obecnie występuje trwała tendencja do eliminacji podstawowej, prostej aktywności fizycznej i zastępowania jej wysiłkiem intelektualnym, co powoduje zmniejszenie obciążenia układu ruchu na rzecz zwiększenia obciążenia układu nerwowego. Skutkiem tego są wady postawy oraz wzrastająca liczba osób niepełnosprawnych fizycznie, co stanowi w czasach współczesnych istotny problem zdrowotny naszego społeczeństwa.

Jednym z głównych czynników zapobiegających wadom postawy jest ruch, a dzieciństwo jest niewątpliwie najlepszym okresem do profilaktyki wad postawy.

Zajęcia z gimnastyki sportowej mają w swojej ofercie nie tylko skorygowanie postawy ale także opanowanie wyczynowych elementów takich jak: stanie oraz chodzenie na ramionach, mostki, szpagaty, przerzuty bokiem (potocznie gwiazdy), a w przyszłości salta oraz wiele innych ewolucji, które dla dzieci stają się głównym celem uczęszczania na zajęcia.

 

Językowy zawrót głowy

Prowadzący:
mgr Wiktoria Szczepaniak

Językowy zawrót głowy- to zajęcia dodatkowe, które mają na celu ugruntowanie wiedzy zdobytej na lekcjach języka polskiego oraz rozszerzenie wiadomości i umiejętności uczniów z wybranych dziedzin, a także ich indywidualnych zainteresowań.

Program zajęć dodatkowych opiera się na połączeniu elementów nauki i zabawy. Stosowanie różnych metod i form zabaw jak np. rebusy, zagadki, gry dydaktyczne, krzyżówki czy łamigłówki pobudzą wyobraźnię oraz sferę uczuciową dzieci zwiększając tym ich zaangażowanie emocjonalne i poznawcze.

Celem zajęć jest: kształcenie sprawności mówienia, słuchania, czytania i pisania, rozwijanie wyobraźni, twórczego myślenia, samodzielności w zdobywaniu wiedzy i w działaniu, czynne bogacenie słownictwa, kształcenie umiejętności uzasadniania własnego stanowiska, argumentowania, kulturalnego słuchania wypowiedzi innych, doskonalenie umiejętności poprawnej wymowy, pięknej recytacji oraz tworzenia wypowiedzi pisemnych.

 

Kiedy dusza śpiewa - szkolny chór

Prowadzący:
mgr Agata Polaszek
mgr Dorota Józefiak

Zajęcia prowadzone są dla dzieci lubiących śpiewać i rozwijać swój talent wokalny. Podczas spotkań będą prowadzone zajęcia z emisji głosu, interpretacji piosenki oraz ćwiczenia rozwijające wyobraźnię muzyczną dziecka. Szczególnie zapraszam nieśmiałe dzieci- zabawa śpiewem w grupie i nie tylko oraz występy publiczne, które są celem naszych spotkań z pewnością pomogą w otwarciu się na innych.

Dorota Józefiak prowadząca spotkania jest absolwentką Studium Piosenkarskiego oraz Akademii Muzycznej w Poznaniu. Ma bogate doświadczenie muzyczne. Przez wiele lat była wokalistką zespołu Habari Njema (co w j. swahili oznacza Dobra Nowina) . Z tymże zespołem nagrała autorską płytę "Podróż" pod okiem a raczej uchem Roberta Friedricha. Jej utwory często są odtwarzane w chrześcijańskich radiostacjach. Współpracowała z wieloma formacjami muzycznymi w kraju i za granicą.

 

Klub Młodego Biologa

Prowadzący:
mgr Radosław Dzięciołowski

Biologia to nauka o życiu. Ale co to jest życie? Co to znaczy żyć? Jak żyją zwierzęta? A jak rośliny? Czego im potrzeba? Z czym muszą sobie poradzić? Jak poprawiają sobie swoje środowisko, aby było im łatwiej żyć?

Będziemy szukać odpowiedzi na te pytania i wiele innych. Będziemy zaglądali do mikroskopów, ale też w sąsiadujące ze szkołą krzaki… Nie ma tam nic ciekawego? Naprawdę?...

 

Klub Młodego Chemika

Prowadzący:
mgr Dominika Biedalak

Zajęcia w ramach Klubu Młodego Chemika mają rozbudzać zainteresowania i zamiłowania, rozwijać uzdolnienia, żywość reakcji intelektualnej, pasję poznania, zaciekawienie. Uczniowie należący do Klubu wykonują podczas zajęć, jak najbardziej samodzielnie, eksperymenty uczniowskie. Celem tych zajęć jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań specjalnością chemiczną młodzieży, opanowanie prostych czynności laboratoryjnych, wdrażanie uczniów do wykonywania doświadczeń z zachowaniem maksymalnych środków ostrożności, kształcenie umiejętności wykonywania prostych doświadczeń chemicznych i wyciągania prawidłowych wniosków, zrozumienie wszechobecności i znaczenia reakcji chemicznych w naszym otoczeniu.

 

Klub szachowy

Prowadzący:
mgr Mikołaj Stępczak

Klub Szachowy to zajęcia dla uczniów, którzy przede wszystkim chcą nauczyć się gry w szachy. Ugruntować zasady gry, poznać otwarcia, dobre praktyki i zasady uczciwego współzawodnictwa, ćwiczyć taktykę szachową i poznać metody jak skutecznie doprowadzić do mata. Chcą rozwinąć logiczne myślenie, umiejętność analizowania problemów oraz determinację. Jednocześnie stworzymy małą społeczność, która będzie się nawzajem motywować rywalizując ze sobą w wewnątrzszkolnych turniejach, aby w przyszłości wygrywać zawody międzyszkolne lub miejskie.

 

Koła, kwadraty i trójkąt - zajęcia origami

Prowadzący:
mgr Agata Drymel

Zabawy z origami – dają dzieciom wiele radości i satysfakcji, ponieważ są łatwe do wykonania, pobudzają twórcze myślenie. Uczniowie poznają sztukę składania papieru oraz elementy papieroplastyki. Origami pobudza układ nerwowy, integrując w czasie składania papieru pracę obu półkul mózgowych. Dzięki temu dziecko odbiera wrażenia angażując wszystkie możliwe zmysły.

Techniki, które będą stosowane podczas zajęć:

 • origami płaskie z koła
 • origami płaskie z kwadratu
 • origami płaskie z trójkąta równobocznego
 • origami przestrzenne

 

Lekkoatletyka

Prowadzący:
mgr Tomasz Niedziela

Lekkoatletyka nie bez powodu nazywana jest królową sportu. To jedna z najstarszych dyscyplin sportu, oparta na naturalnym ruchu, która najlepiej oddaje ducha rywalizacji.
Lekkoatletyka jako jedna z nielicznych dyscyplin sportowych pozwala młodzieży wykorzystać swoje szanse w podnoszeniu poziomu sportowego niezależnie od posiadanych warunków fizycznych i dyspozycji psychicznych.
Jedną z olbrzymich zalet lekkoatletyki jest jej duży wpływ na poprawę stanu zdrowia ćwiczących. Ma to szczególne znaczenie w chwili, gdy większość dyscyplin sportowych została wepchnięta do sal gimnastycznych. Uprawianie lekkoatletyki zmusza ćwiczących do odbywania dużej ilości zajęć na świeżym powietrzu przez cały rok. Wpływa to bardzo korzystnie na stan zdrowia ćwiczących. Lekkoatletyka jest dyscypliną „utylitarną”. Zawiera wielkie bogactwo form ruchowych przydatnych i wykorzystywanych w „codziennym życiu”. Różne formy chodu, biegu, skoku i rzutu towarzyszą człowiekowi nieustannie.
Podczas Naszych zajęć skupimy się przede wszystkim na biegach ulicznych. Poznając jednocześnie piękno Naszego miasta. Zachęcam do uczestnictwa w zajęciach.

 

Little Chef

Prowadzący:
mgr Agata Drymel

Zajęcia kulinarne mają na celu rozwinąć w dzieciach pasję gotowania, uczniowie nabędą praktyczne umiejętności kulinarne oraz poznają zasady prawidłowego odżywiania się. Dzieci nauczą się komponować zdrowe posiłki oraz łączyć odpowiednio smaki. Będą doskonalić umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD, który ułatwia pracę w kuchni. Uczniowie zapoznają się z zasadami dotyczącymi serwowania potraw i estetyki na talerzu. Na zajęciach pojawią się potrawy z różnych stron świata, których smaki na pewno będą zaskakiwać.

Dodatkowa opłata 10 zł/miesięcznie.

 

Mali odkrywcy

Prowadzący:
mgr Wiktoria Szczepaniak

„Mali odkrywcy”- zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I - III. Na zajęciach będziemy odkrywali ciekawostki naszego świata, rzeczy nieznane i niesamowite, które dzieją się na co dzień wokół nas. Samodzielnie wykonując doświadczenia zamienimy się w małych chemików. Będziemy biologami badając i obserwując zmiany w otaczającej i zmieniającej się w porach roku przyrodzie.
Czy wiecie, że legenda głosi, iż kanapkę z masłem wymyślił Mikołaj Kopernik- poznacie tez tą i wiele innych legend.
Czy znacie Alberta Eisteina? Jeśli nie, nie martwcie się poznacie jego i wiele znanych postaci.
Jeden z obywateli Indii pobił rekord Guinessa w kategorii… najdłuższe włosy w uszach! Miały one aż 18 cm długości. - Może nam też uda się ustanowić nowy rekord w jakieś dziedzinie.
Na zajęciach będziemy rozwijać również umiejętności i zainteresowania muzyczne oraz plastyczne. To i wiele innych, nowych i ciekawych informacji będą wyjawiać Mali Odkrywcy.

Dopłata co miesiąc na potrzebne materiały - 5 zł.

 

Mały inżynier

Prowadzący:
mgr Anna Warmuz

Zajęcia dodatkowe „Mały inżynier” skierowane są do uczniów I, II i III klasy Szkoły Podstawowej.

Spotkania mają na celu rozwijanie kreatywnego i analitycznego myślenia, umiejętności planowania a także polepszania umiejętności manualnych przy samej budowie robotów. Uczestnicy zajęć pracują w parach, każda para ma do dyspozycji rozszerzony zestaw LEGO® WEDO. Są to najnowsze klocki edukacyjne LEGO®. Dodatkowo każdej parze udostępniony będzie komputer z zainstalowaną aplikacją, pozwalającą tworzyć programy dla zbudowanych robotów.

 

Mały inżynier II

Prowadzący:
mgr Mikołaj Stępczak

Zajęcia dodatkowe „Mały inżynier II” skierowane są do uczniów IV i V klasy Szkoły Podstawowej. Istota zajęć wymusza prowadzenie ich w sposób blokowy. Zajęcia odbywać się będą raz na dwa tygodnie w ramach zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze dwóch godzin zegarowych.

Spotkania mają na celu rozwijanie kreatywnego i analitycznego myślenia, umiejętności planowania a także polepszania umiejętności manualnych przy samej budowie robotów. Uczestnicy zajęć pracują w parach, każda para ma do dyspozycji rozszerzony zestaw LEGO® WEDO i LEGO® MINDSTORMS. Są to najnowsze klocki edukacyjne LEGO®. Dodatkowo każdej parze udostępniony będzie komputer z zainstalowaną aplikacją, pozwalającą tworzyć programy dla zbudowanych robotów.

 

Mini siatkówka

Prowadzący:
mgr Magdalena Stachowska

Piłka siatkowa wpływa na wszechstronny rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, dlatego zasługuje na promowanie jako jeden z najbardziej efektywnych sportów. Umiejętność gry w piłkę siatkową oparta jest na zbiorze czynności ruchowych określonych jako umiejętności lub nawyki ruchowe. Dzieci będą uczyć się umiejętności siatkarskich za pomocą przygotowanych ćwiczeń, zabaw i gier ruchowych. Podczas gry w piłkę siatkową dominują ruchy dynamiczne, niestandardowe i acykliczne, które kształtują wszystkie cechy motoryczne, a w szczególności szybkość, zręczność i wytrzymałość. Ze względu na to piłka siatkowa stawiana jest w rzędzie najbardziej wartościowych form aktywności fizycznej. Zajęcia dla dzieci klas 3 SP chodzących wcześniej na zajęcia z piłki siatkowej.
Zajęcia prowadzi trener II klasy.

 

Nie święci garnki lepią - warsztaty ceramiczne

Prowadzący:
mgr Katarzyna Stachowska-Mendyka

Zajęcia ceramiczne prowadzone są na zasadzie stymulującej zabawy, wpływającej na: rozwój zdolności manualnych, oraz spostrzegawczość i pomysłowość przy projektowaniu kompozycji przestrzennej. Warsztaty pozwalają oderwać się od codzienności i zrealizować własne pomysły pod okiem prowadzącego.

Glina ma wiele możliwości kreatywnego zmagania, a jej plastyczność i temperatura ma wyjątkowe działanie, jest materiałem, który fantastycznie rozwija zdolności plastyczne, rozbudza wrażliwość artystyczną i zapał twórczy.

Praca z gliną uczy kreatywności, cierpliwości, organizacji, planowania, a także odpowiedzialności za wykonaną rzecz, ale przede wszystkim stanowi wspaniałą zabawę.

Podczas zajęć uczniowie poznają technikę ręcznego formowania gliny z bryły, kuli, wałeczków i plastrów oraz sposoby jej dekorowania. Warszaty obejmują tworzenie prac zdobionych stemlami i odciskaną fakturą. Uczestnicy warsztatów poznają elementy historii ceramiki, wykorzystywane materiały oraz narzędzia.

Na warsztatach dostępne są profesjonalne materiały- wysokogatunkowa glina oraz szkliwa i angoby.
Wykonane prace, po wysuszeniu, wypalane będą w pracowni w piecu ceramicznym. Dzieci poznając cały proces tworzenia, uczą sie szacunku do pracy swojej i innych oraz cierpliwie oczekują ostatecznego efektu swojej pracy.
Grupa zaawansowana będzie doskonalić swoje umiejętności, wykorzystywać wiedzę i poznane techniki. Dodatkowo zajmiemy się między innymi: odlewaniem z masy lejnej, lepieniem z wałka, tworzeniem form użytkowych z elementami dekoracyjnymi, problemtyka proporcji postaci i stosowaniem technik malarskich w ceramice.
Stworzone podczas zajęć dzieła, stają się własnością ich autora. Przedmioty wykonane w pracowni doskonale pełnią rolę użytkową i dekoracyjną w domu, świetnie spełniają także rolę prezentów.

W związku z zakupem gliny, szkliwa i angoby, uczestnicy wnoszą dodatkową comiesięczna opłatę w wysokości 5 zł u osoby prowadzącej zajęcia .

 

Od plastyki do.... nauki języka francuskiego?

Prowadzący:
mgr Małgorzata Grzelczyk

Założeniem zajęć jest połączenie lubianej na ogół przez dzieci aktywności plastycznej oraz wprowadzenie i zachęcenie do nauki języka francuskiego. Zajęcia mają odbywać się w atmosferze ciepła, życzliwości i spontaniczności oraz pobudzać do samodzielnej realizacji własnych pomysłów. Wczesne nauczanie języka obcego opiera się przede wszystkim na produkcji ustnej i rozróżnianiu znaków graficznych. Wszyscy, którzy pracują z dziećmi wiedzą jak ważne jest wykorzystanie muzyki, rytmiki i rymu w ogólnym procesie nauczania, a w szczególności w procesie uczenia języków. Od strony praktycznej, są to często piosenki, wyliczanki. One to uczą dzieci porozumiewania się dzięki melodii słów i ich magicznej sile.

 

KMO "Odyseja Eksperymentów"

Prowadzący:
mgr Grzegorz Pierzchalski

Zapraszamy na roczne spotkania klubowe KMO "Odyseja Eksperymentów" w Szkole Katolickiej. Staropolskie przysłowie mówi “czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”. Pragniemy nieco zmodyfikować to przysłowie i pokazać co zrobić, aby Jaś się nie wystraszył, a Jan się nie obawiał. Chcieliśmy zachęcić do eksperymentów dzieci tak by nauka była przyjemna i pasjonująca. Metody prowadzenia zajęć, dobór tematów jest tak przemyślany, by zostały zaangażowane wszystkie zmysły, a dzieci aktywnie uczestniczyły w doświadczeniach. Doświadczenia są tak zaprezentowane, że każdy młody naukowiec wykonał i powtórzył je samemu w domu z wykorzystaniem poznanego prawa. Do tego nie trzeba mieć laboratorium, wystarczy miejsce w kuchni, produkty spożywcze, przybory szkolne.

Zajęcia KMO "Odyseja Eksperymentów" są przeznaczone dla klas I, II, IV SP, V SP.

 

Piłka koszykowa

Prowadzący:
mgr Magdalena Stachowska

Piłka koszykowa wpływa na wszechstronny rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, dlatego zasługuje na promowanie jej jako jeden z najbardziej efektywnych sportów. Podczas zajęć dzieci będą uczyły się rzucać, chwytać, uczestniczyć w grze uproszczonej oraz właściwej. Podczas zajęć dzieci poznają poprzez gry i zabawy podstawowe umiejętności koszykarskie oraz  kształtować będą niezbędne nawyki ruchowe. Zajęcia podzielone na grupy ze względu na wiek oraz umiejętności.

 

Piłka nożna

Prowadzący:
mgr Rafał Wachowiak
mgr Tomasz Niedziela

Piłka nożna jest grą zespołową, w której poszczególni gracze i zmiana sposobu działania jednego powoduje zmiany sposobów postępowania w grze pozostałych graczy i całej drużyny. Istotą gry w piłkę nożną jest ścisłe przestrzeganie jej reguł i zasad fair-play oraz założenie, iż działanie nasze, jak i przeciwnika, jest racjonalne. Gra jest więc sposobem rozwiązywania konfliktu przez odebranie jednej ze stron możliwości dowolnego wpływania na działanie drugiej. Podstawy piłki nożnej to technika na której głównie opieram naukę i zrozumienie istoty gry w piłkę nożną, dopiero dalszy etap i wyższy szczebel zaawansowania stanowi taktyka, która jest niezbędna w dalszym etapie szkolenia jako klucz do sukcesu drużyny w osiąganiu wspólnego celu.

 

Piłka ręczna

Prowadzący:
mgr Tomasz Niedziela

Zajęcia dodatkowe z piłki ręcznej są przeznaczone dla uczniów mających predyspozycję do uprawiania piłki ręcznej.

W czasie zajęć uczniowie powinni opanować założone w programie elementy techniki i taktyki piłki ręcznej. Ważnym elementem zajęć jest rozwijanie wśród uczniów zasady "fair play". Uczestnictwo w zajęciach kształtuje wśród uczniów postawę prozdrowotną i umiejętność zagospodarowania sobie czasu wolnego. Wdraża do aktywnego i systematycznego uprawiania sportu.

Uczniowie, wykazujący zainteresowanie piłką ręczną i uczestniczący w zajęciach, będą mogli sprawdzić stopień opanowania swoich umiejętności, uczestnicząc w zawodach sportowych, mini turniejach i rozgrywkach szkolnych.

 

Podstawy robotyki

Prowadzący:
mgr Mikołaj Stępczak

Konstruuj – programuj – baw się!

Tworzenie robotów już samo w sobie jest fascynującą dziedziną. Jeżeli do tego dołożyć możliwość zaprogramowania własnego robota, dostajemy świetną zabawę, która jednocześnie uczy logicznego myślenia, przewidywania i kreatywności. Na zajęciach uczeń będzie miał okazję poznać LEGO® MINDSTORMS® EV3, najnowsze i najbardziej zaawansowane klocki edukacyjne LEGO®. Stworzy własne roboty, potrafiące dużo więcej, niż tylko poruszać się po linii prostej. Zaprogramuje je, by wykonywały określone przez niego czynności gdy np. napotkają przeszkodę. A może także zbuduje słonia, chodzącego, trąbiącego i potrafiącego podnosić przedmioty trąbą. To już zależy tylko od wyobraźni!

 

Przystanek Sztuka

Prowadzący:
mgr Katarzyna Stachowska-Mendyka

Tegoroczne warsztaty artystyczne przeznaczone są dla uczniów, którzy chcą twórczo rozwijać się w zakresie działań plastycznych. Program zajęć obejmować będzie techniki malarskie, pracę z kolorem w różnych technikach, elementy rękodzielnictwa oraz rzeźbę w gipsie i glinie.

Przykładowe tematy zajęć:

 • Historia mozaiki i twórcze działania z kolorowymi płytkami
 • Malowanie na jedwabiu
 • Podstawy rysunku (ołówek,węgiel)
 • Techniki malarskie
 • Batikowe dekoracje na tkaninie
 • Decoupage, projektowanie biżuterii, malarstwo na szkle
 • Formowanie w glinie
 • Techniki malarskie w ceramice
 • Odlewy gipsowe
 • Papieroplastyka

Prace wykonane na zajęciach stają sie własnością uczestników, jednak niektóre z technik będą wymagać dodatkowych nakładów finansowych w celu zakupu niezbędnych materiałów.

 

Siatkówka

Prowadzący:
mgr Magdalena Stachowska

Siatkówka daje wszelkiego rodzaju emocje. Po porażkach smutek i rozczarowanie, po zwycięstwie radość i satysfakcję. Dzięki tej dyscyplinie możliwe jest kształtowanie charakteru, branie odpowiedzialności za siebie i innych. Podczas zajęć prowadzone będą ćwiczenia i gry mające na celu kształtowanie podstawowych umiejętności motorycznych jak szybkość, zwinność wytrzymałość oraz zdolności techniczne - zagrywkę, wystawienie, blok, atak, przyjecie. uczestnicy wprowadzani będą w podstawowe rozwiązania taktyczne. Zajęcia prowadzi trener II klasy.

 

Siatkówka dla najmłodszych

Prowadzący:
mgr Magdalena Stachowska

Piłka siatkowa wpływa na wszechstronny rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, dlatego zasługuje na promowanie jako jeden z najbardziej efektywnych sportów. Podczas zajęć dzieci będą uczyły się rzucać, chwytać, uczestniczyć w grze uproszczonej, co stanowi wartościową formę do przygotowania dzieci do gry w ,,dorosłą'' piłkę siatkową. Podczas zajęć dzieci poznają poprzez gry i zabawy podstawowe umiejętności siatkarskie - postawę siatkarską, rzuty, chwyty piłki dołem i górą oraz zagrywkę, sposoby poruszania się po boisku oraz kształtować będą niezbędne nawyki ruchowe. Zajęcia odbywać się będą na małej sali gimnastycznej.
Zajęcia prowadzi trener II klasy.

 

Strzelectwo sportowe do tarczy z karabinu pneumatycznego

Prowadzący:
mgr Rafał Wachowiak

 

Szachy

Prowadzący:
mgr Rafał Wachowiak

Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka - kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną. Dlatego też wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności.

Szachy wbrew pozorom i obiegowym opiniom zawierają wiele elementów wychowawczych. Uczą odwagi i odpowiedzialności za własne decyzje. Młody adept „królewskiej gry" staje się bardziej cierpliwy, wytrwały i w pełni panuje nad sobą. Szachy uczą go pokory gdyż wie, że nie wszystkie jego decyzje mogą być słuszne (w myśl powiedzenia, że nie ma na świecie szachisty który wygrałby wszystkie swoje partie). Dzięki temu obiektywizmowi wzrasta szacunek do przeciwnika i samego siebie a sam potrafi stosować w życiu zasadę „fair play". Wykształcone w ten sposób cechy umysłu i charakteru objawiają się nie tylko przy szachownicy. Efekty widać już we wczesnej edukacji dziecka. Objawia się to umiejętnością koncentracji nad zagadnieniem, łatwością zapamiętania szczegółów czy szybkością w dotarciu do prawidłowego rozwiązania problemu. Śmiało można stwierdzić więc, że szachy to nie tylko wyrafinowana rozrywka intelektualna, ale także ogromna inwestycja w umysły naszych dzieci.

 

Tenis

Prowadzący:
mgr Krzysztof Czaplicki

Jeżeli zostałeś zachęcony przykładem wielkich gwiazd tenisa i chciałbyś spróbować sił w tej dyscyplinie sportu? Może już zmierzyłeś się z piłką i rakietą lub poczyniłeś pierwsze kroki na korcie? Marzysz, by zostać prawdziwym tenisistą? Jeśli tak - to świetnie. Moje zajęcia gwarantują Ci, że będziesz w pełni zadowolony z prowadzonych zajęć i treningów, bo właśnie tutaj nauczysz się prawidłowej gry od samego początku, wyjaśniam reguły i zdradzam sekrety szybkiego doskonalenia umiejętności technicznych. Poznasz taktykę i strategię, dzięki której odkryjesz prawdziwy urok gry w tenisa, a tenis stanie się nieodłącznym elementem aktywnego spędzania wolnego czasu.

Gdy zajęcia będą odbywały się na korcie obowiązuje dopłata 13 zł/miesiąc.

 

Tenis stołowy

Prowadzący:
mgr Eliasz Pawlak

Tenis stołowy (znany jako ping-pong) – gra, w której uczestniczą 2 (gra pojedyncza – singel) lub 4 osoby (gra podwójna – debel). Współczesny tenis stołowy jest bardzo szybką grą, wymagającą od zawodników niezwykle energicznych ruchów i reakcji.
Zajęcia te będa polegały w głównej mierze na grze, w której uczniowie postarają sie opanować płynne odbicia forhend-bekhend oraz nadanie rotacji piłeczce podczas zagrywki.

Zapraszam na zajęcia!

 

Tworzenie stron www z elementami grafiki komputerowej

Prowadzący:
mgr Mikołaj Stępczak

Stwórz własną stronę internetową!

Dziś Internet staje się nieodłącznym elementem codziennego życia. Jest narzędziem do kontaktu, nauki, dzielenia się z innymi. Istnieje wiele serwisów udostępniających te możliwości. Często jednak korzystając z nich użytkownik dostaje też wiele usług niepotrzebnych, niewygodnych czy wręcz niechcianych. W takim przypadku lepszym rozwiązaniem wydaje się stworzenie czegoś własnego, jak choćby zbudowanie strony, na której zaprezentujemy nasze zainteresowanie, opiszemy ciekawe historie, założymy własne forum, które będzie działać dokładnie tak, jak tego chcemy. To nie jest trudne. Na zajęciach Pokaż się w Internecie uczeń pozna sposoby tworzenia stron internetowych, od prostych opartych tylko na języku HTML, do bardziej złożonych projektów wykorzystujących np. PHP, jQuery i bazy danych. Nauczy się też wykorzystywać dostępne narzędzia, pozwalające uczynić stronę ciekawszą i po prostu ładniejszą. Na zajęciach wprowadzone też będą podstawy obsługi programów graficznych, które umożliwią stworzenie własnego logo czy układu kolorystycznego strony.

Od dawien dawna obraz stanowił doskonałą, chyba najbardziej uniwersalną formę przekazu. Można rzec przecież, że świat składa się z obrazów. Naturalnym było, że wraz z pojawieniem się komputerów, zaczęto używać je do tworzenia i edycji obrazów. Na zajęciach Grafika komputerowa uczeń zapozna się z technikami używanymi do tworzenia grafiki, podstawowymi pojęciami związanymi z tym tematem, obsługą programów graficznych, w tym także obróbką zdjęć. Zaznajomi się także z fotografią cyfrową, jej historią i technologią za nią stojącą.

 

Unihokej

Prowadzący:
mgr Tomasz Niedziela

Unihokej jest grą dla wszystkich. Proste zasady gry w unihokeja i możliwości uprawiania tej dyscypliny w każdych warunkach i przez wszystkich bez względu na umiejętności. Jest to gra bezpieczna, wyzwalająca wiele emocji i dająca graczom dużo przyjemności. Sprzęt unihokeja można wykorzystać do prowadzenia atrakcyjnych zabaw i gier ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych oraz w zaspokojeniu innych potrzeb ruchowych na lekcjach wychowania fizycznego.

Unihokej spełnia wymagania, jakie powinno stawiać się sportom dla najmłodszych. Jest sportem - zabawą, nacechowaną dużą dynamiką, walorami wychowawczymi (wyrabia poczucie odpowiedzialności, rozwija umiejętności współdziałania, poszanowania przepisów itp.), zaspokaja potrzebę aktywności ruchowej i walki sportowej. Systematycznie uprawiany wzmacnia organizm dziecka, wpływa na poprawę ogólnego rozwoju fizycznego, rozwija motorykę oraz specjalne umiejętności i nawyki ruchowe. Jest to gra, której zasady dostosowujemy do potrzeb i umiejętności grających.

Unihokej rozgrywany jest w formie meczu między dwoma drużynami i polega na zdobyciu większej liczby bramek niż drużyna przeciwnika. Gra powinna być prowadzona w sali o twardej i równej nawierzchni.

 

Warsztaty dziennikarza prasowego, radiowego i telewizyjnego

Prowadzący:
mgr Krystian Kaliszak

Warsztaty obejmować będą zajęcia z zakresu dziennikarstwa. Uczestnicy zapoznają się z pracą reportera telewizyjnego, radiowego oraz prasowego. Poznają profesjonalne słownictwo związane z tym zawodem, sposoby zbierania informacji, tworzenia materiałów dziennikarskich a także nauczą się prawidłowej artykulacji. Każdy z uczestników będzie miał szansę poznać tajniki prowadzenia programu telewizyjnego czy też udzielania korespondencji do studia telewizyjnego. Zajęcia obejmować będą prace przed kamerą, mikrofonem a także w studiu telewizyjnym.

Zajęcia prowadzi dziennikarz TVP3 Poznań Krystian Kaliszak.

 

Warsztaty szycia

Prowadzący:
Agata Naskręt

Warsztaty szycia są organizowane dla dzieci i młodzieży, które chcą nauczyć się szyć. Program zawiera podstawowe informacje z zakresu krawiectwa. Jest to pierwszy krok do poznania budowy i technik szycia na maszynie. Na warsztatach tych wykonacie maskotki, torby, poduszki i inne fantastyczne kolorowe rzeczy. Przed rozpoczęciem szycia omówię budowę maszyny do szycia oraz wybrane terminologie stosowane w krawiectwie. Będziecie mogli poznać zasady wykroju, kompozycji i kreatywnej zabawy kolorem i tkaniną. Warsztaty to dobra okazja aby rozwinąć swoje umiejętności manualne.
Zapewniamy wszystkie materiały i maszyny do szycia oraz wesołą atmosferę :)

 

W krainie muzyki

Prowadzący:
mgr Monika Knyspel

Muzyka jest bardzo ważnym elementem w życiu naszych pociech, gdyż wpływa nie tylko na ich samopoczucie, ale również na rozwój intelektualny. Kontakt z muzyką uczy koncentracji i bardzo dobrze działa na pamięć. Zapraszam dzieci z klas I-III, które lubią śpiewać i chętnie uczestniczą w muzycznych pląsach. Podczas zajęć wykorzystamy bum bum rurki, a także rozpoczniemy naukę gry na flażolecie.

Osoby, które zapiszą się na zajęcia będą zobowiązane do zakupu flażoletu (zamówienie u prowadzącego, cena 20-25zł w zależności od materiału, z którego jest wykonany).

 

W świecie piosenek, rytmów, skoków i kolorów

Prowadzący:
mgr Małgorzata Skrzypek

Zapraszam uczniów do świata wesołych piosenek, zabaw i kolorów. Będziemy uczyć się różnych piosenek, tworzyć muzykę, bawić się ruchem, uczyć się wyrażać emocje, a przede wszystkim przyjemnie spędzać czas.

W czasie zajęć każdy znajdzie coś dla siebie: ciekawą zabawę na powitanie, wesołą piosenkę, prosty taniec, zabawę tematyczną, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, grę na instrumentach lub pracę plastyczną z elementami relaksacji.

 

W świecie plastyki

Prowadzący:
mgr Krystyna Kaczmarek

Zajęcia plastyczne poprzez swoją różnorodność poprawiają sprawność manualną. Terapeutycznie wpływają na psychospołeczną sferę życia dziecka oraz na jakość wychowania. Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów szkoły podstawowej w celu urozmaicenia dzieciom wolnego czasu, rozwijania ich zainteresowań plastycznych zapraszam uczniów klasy II oraz uczniów klas III szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018 na zajęcia plastyczne „W świecie plastyki – Mały Artysta”. Zajęcia plastyczne są przeznaczone dla dzieci, które wykazują zainteresowania tą dziedziną aktywności oraz czerpią zadowolenie z faktu tworzenia prac plastycznych.

 

Zabawy z matematyką

Prowadzący:
mgr Monika Knyspel

Klub „Zabawy z matematyką” – królową nauk jest skierowany do dzieci zainteresowanych matematyką lub wykazujących uzdolnienia w tym kierunku. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas III szkoły podstawowej. Głównym celem jest rozwijanie aktywności matematycznych w formie zabawy oraz przygotowanie uczniów do konkursu matematycznego „Kangur”. W ramach zajęć wykorzystywane będą przede wszystkim gry, łamigłówki i zabawy matematyczne. Zapraszam chętne dzieci.

 

Wsparcie i współpraca

Strona korzysta z technologii jQuery. Strona wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celu prowadzenia ogólnych statystyk odwiedzin. Nie są zbierane żadne dane osobowe Użytkownika. mw