Menu Zamknij

Polityka prywatności, dane osobowe

Polityka prywatności

 1. Informacje o administratorze strony
  Nazwa: Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II
  Adres: ul. Staszica 1; 63-100 Śrem
  Telefon do sekretariatu: 61 6253710
  Adres e-mail: sekretariat@kcek.pl
 2. Korzystając ze strony https://kcek.pl, użytkownik akceptuje poniższe warunki polityki prywatności.
 3. Administrator zapewnia, iż dokłada należytej staranności, aby przetwarzane dane były zgodne z krajowymi i Europejskimi przepisami prawa.
 4. Pliki cookies są wykorzystywane m.in. w celu:
  • Dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika.
  • Prawidłowego wyświetlana strony internetowej na różnych urządzenia (min. laptop, komputer PC, smartfon, itp.)
  • Zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych danych.
 5. Podczas korzystania z serwisu zbierane mogą być dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Są to dane statystyczne, które nie są wykorzystywane do profilowania użytkownika.
 6. Dane pozyskane z cookies nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników.
 7. Strona zawiera również odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.
 8. Jeżeli uważasz, że sposób wykorzystywania plików cookies narusza twoją prywatność, w każdej chwili możesz wyłączyć ich gromadzenie w ustawieniach przeglądarki lub za pomocą trybu incognito.
 9. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 10. Administrator udostępnia dane jedynie firmie zajmującej się hostingiem strony www: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań.
 11. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.
 12. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 1445)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych do celów dydaktycznych i promocji placówki

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka jest Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Staszica 1, 63-100 Śrem zwanym dalej Placówką. W Placówce został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod@kcek.pl.

Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka przetwarzane będą w celu promowania osiągnięć uczniów, wydarzeń kulturalno-sportowych, relacji z życia Placówki i działań dydaktyczno-wychowawczych w związku z wyrażoną zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) na przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, grupy, wizerunku oraz nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego na przetwarzanie w/w danych osobowych w następujących obszarach:

 • Publikacji na oficjalnej stronie internetowej Placówki,
 • Witrynach w siedzibie Placówki,
 • Na portalu Facebook i przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA w związku z publikacją na portalu Facebook, wówczas Odbiorcą danych osobowych będzie FACEBOOK INC.

Oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizowaniem zadań placówki oświatowej.

Odbiorcami danych osobowych mogą być organizatorzy konkursów, w którym dziecko brało udział oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia promocji Placówki na portalu Facebook, czas prowadzenia oficjalnej strony internetowej Placówki, a w przypadku imprez kulturalno-sportowych, wycieczek lub innych wydarzeń organizowanych przez Administratora przez czas trwania wydarzenia. Dane przetwarzane na podstawie przepisów prawa będą przetwarzane przez okres archiwizacji dokumentów zgodnie z Ustawą o Archiwach Państwowych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości publikowania wizerunku w określonych wyżej obszarach. Podanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków prawnych przez Administratora jest obowiązkiem ustawowym.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu przez Administratora danych.

Spółka Facebook Inc. (dalej „Facebook”) przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA z Departamentem Handlu USA w odniesieniu do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z art. 11 u.o.d.o z dnia 10 maja 2018 zawiadamiam o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
Mariusz Stasiak vel Stasek, kontakt do inspektora iod@kcek.pl