Menu Zamknij

Zgłoszenie dziecka do Świetlicy

Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie w wyznaczonym przez szkołę terminie, prawidłowo i kompletnie wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.

Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy można pobrać u wychowawcy świetlicy, w recepcji szkoły lub ze strony internetowej szkoły.

Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2021/2022 trwają do poniedziałku, 10 września 2021 r.

Karta zgłoszenia na rok szkolny 2021/2022