Piątek, 22 maja 2015

.:Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusa:. .:Jan Paweł II:.

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

Nowości

Konkurs „Pięknie czytam”

Podwórko NIVEA

Koncert Śpiewamy dla Mamy

„Majowe” ogłoszenia - zmiana godzin w Dniu Rodziny


Koncert Śpiewamy dla Mamy

Serdecznie zapraszamy na koncert Śpiewamy dla Mamy, który odbędzie się 24 maja o godzinie 17.00 w Auli KCEK.
Zaproszenia są bezpłatne, dostępne w recepcji oraz sekretariacie szkoły.

Plakat Dzień Rodziny 2015


Podwórko NIVEA

Zapraszamy do głosowania na Rodzinny Plac Zabaw w Śremie, który zostanie wybudowany, jeśli nasza lokalizacja znajdzie się na jednym z 20 pierwszych miejsc w rankingu. Swój głos można oddawać codziennie aż do końca maja.

Więcej informaci na nivea.pl/podworko

Podwórko NIVEA

Podwórko NIVEA

Zamieszczono: 4 maja 2015


„Nikt z nas nie żyje tylko dla siebie...”

Rok szkolny 2014/2015 jest dla naszej społeczności szczególny. We wrześniu 2010 roku zabrzmiał pierwszy w naszej placówce szkolny dzwonek. Teraz rozpoczynamy 5 rok działalności. Zespół Szkół Katolickich, w którego skład wchodzą Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum i Szkoła Muzyczna ma szczególnego patrona - jest nim święty Jan Paweł II - Papież, największy z rodu Polaków. W tym roku miała miejsce kanonizacja naszego wielkiego rodaka, postanowiliśmy więc, uczcić to wielkie dla wszystkich Polaków wydarzenie oraz piąty rok funkcjonowania szkoły ufundowaniem sztandaru. Mamy przekonanie, że sztandar odgrywa szczególną rolę w integracji szkolnej społeczności, w budowaniu wspólnoty i umacnianiu jej tożsamości. Przedsięwzięcie, które podjęliśmy wymaga środków finansowych, dlatego zaplanowaliśmy określone działania mające na celu zebranie potrzebnej kwoty. Zostaną m. in. wydane okolicznościowe cegiełki, przeprowadzona będzie aukcja prac plastycznych naszych uczniów, zorganizujemy zbiórkę surowców wtórnych. Wszystkie te działania pozwolą na sfinansowanie jedynie części przedsięwzięcia. Zdajemy sobie sprawę, że bez wsparcia i zaangażowania ludzi, trudno będzie o zebranie potrzebnych funduszy. Mamy głębokie przekonanie, że wiele niezwykle pożytecznych akcji nie zostałoby przeprowadzonych, gdyby nie ludzie, którym bliskie są słowa: „Więcej jest radości z dawania niż z brania.” Szkolnictwo, instytucje kultury zwykle rozwijały się dzięki wsparciu życzliwych ludzi. Mamy nadzieję, że również Państwo zechcecie włączyć się do grona osób wspierających nasze przedsięwzięcie. Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę. Każdego dnia w porannej szkolnej modlitwie polecamy Bożej Opatrzności naszych Dobrodziejów, pamiętamy również o wszystkich darczyńcach podczas comiesięcznej Mszy św.

Poniżej podajemy numer rachunku bakowego do dokonywania wpłat.
Z góry dziękujemy za życzliwość i wsparcie!

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie
Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka
81 9084 0003 2102 0000 9289 0001

Zamieszczono: 17 lutego 2015


"Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera."

św. Jan Paweł II

Słowo wstępne

Misją Szkoły Katolickiej im. Jana Pawła II w Śremie jest wychowanie i kształcenie dzieci oparte na ścisłej współpracy rodziców, uczniów i nauczycieli. Rezultatem tego będzie osiągnięcie spójności w oddziaływaniach wychowawczych szkoły i domu rodzinnego.

Szkoła podejmie starania, aby każda rodzina ucznia miała swojego promotora, który wzmocni czynną rolę rodziców, pomoże im w nakreślaniu planu wychowania dziecka, tak aby osiągnąć pożądany cel wychowawczy i edukacyjny.

Aby program ten przyniósł oczekiwane rezultaty, działania te muszą być stałe i systematyczne.Powinny być jednocześnie przepełnione autentyczną życzliwością i szacunkiem, a także cechować się konsekwencją i stawianiem wymagań. Podstawę działalności szkoły stanowią zasady i wartości chrześcijańskie głoszone przez Kościół Katolicki. Zasady i wartości chrześcijańskie mają być podstawą procesu wychowawczego opisanego szczegółowo w programie wychowawczym i spójnym z nim programie profilaktyki oraz mają cechować środowisko szkoły – świadomie budowane przez nauczycieli i wychowawców pod kierunkiem dyrektora.

Szkoła Katolicka w Śremie na podstawie całokształtu swej działalności przyjmuje system wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Wartości chrześcijańskie obecne są w koncepcji szkoły, jej celach i zadaniach, w programie wychowawczym i profilaktycznym, w programach nauczania, stanowią źródło dla relacji nauczyciel – uczeń oraz dla rozwoju osobowego nauczyciela i ucznia. Osoba patrona szkoły – Jana Pawła II i Jego nauczanie, stanowi niezastąpioną inspirację ewangeliczną w procesie wychowawczym uczniów i formacyjnym nauczycieli.

Program wychowawczy szkół jest skierowany do:
Rodziców – którzy posiadając jednocześnie prawo i obowiązek wychowywania swoich dzieci oczekują od szkoły katolickiej wsparcia i kontynuacji procesu wychowawczego, opartego na wspólnie uznawanych wartościach; wychowanie w szkole stanowi pomoc i dopełnienie działalności rodziny; treści programu stanowią płaszczyznę współpracy szkoły z rodzicami uczniów.
Uczniów – którzy rozpoczynając naukę w szkole pragną poznać siebie i rozwijać swój charakter, zdobyć wiedzę, odnaleźć sens życia, przygotować się do zadań w życiu dorosłym Nauczycieli i wychowawców – którzy będąc przewodnikami młodych na drodze ich pełnego rozwoju kierują się zawsze dobrem dziecka, szanują jego godność oraz prowadzą otwarty dialog z rodziną i środowiskiem, ukierunkowany na harmonijny rozwój uczniów.

Katolicka Szkoła w Śremie opierać będą edukację uczniów, tj. wychowanie i kształcenie, na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Szkoły przyjmują jako własną koncepcję człowieka i jego rozwoju, personalizm chrześcijański, tj. osobowy wymiar godności człowieka, którego źródłem jest Chrystus – Odkupiciel każdego człowieka i najdoskonalszy wzór w dążeniu do pełni rozwoju zarówno dla nauczyciela, jak i ucznia. Integralny rozwój osobowy ucznia stanowi cel wychowawczy.

BZ WBK UAM PP PWSZ WSZUIE

Strona korzysta z technologii jQuery. Strona wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celu prowadzenia ogólnych statystyk odwiedzin. Nie są zbierane żadne dane osobowe Użytkownika. mw