Poniedziałek, 27 lutego 2017

.:Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusa:. .:Jan Paweł II:.

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

VII Śremskie Forum Edukacyjne

Szanowni Państwo!

Po raz siódmy 11 marca 2017 r. (sobota, godz. 9.30) w auli szkolnej przy ul. Staszica 1, Katolickie Centrum Edukacji i Kultury oraz Parafia Najświętszego Serca Jezusa w Śremie organizuje Śremskie Forum Edukacyjne zatytułowane tym razem: „Granice, normy i wartości w wychowaniu”.

W tym roku gośćmi naszego Forum będą: dr Adam Adamski COr, prof. Bogdan Chazan oraz prof. Jan Tadeusz Duda (ojciec Prezydenta RP). Patronat Honorowy objął Metropolita Poznański i Przewodniczący Episkopatu Polski: Jego Ekscelencja Arcybiskup Stanisław Gądecki.

Forum skierowane jest do zainteresowanych z całej Wielkopolski. Myślimy jednak, że byłoby z naszej strony jakimś zaniedbaniem, gdybyśmy, mając Forum „na wyciagnięcie ręki”, nie wzięli w nim udziału. W poprzednich latach w spotkaniu brało udział ok. 250 osób, także spoza Śremu. Wszyscy wyjechali zadowoleni. Liczymy również na owocne spotkanie w tym roku. Myślę, że zapewnią to goście, których zaprosiliśmy, oraz tematy, które poruszą.

Liczymy na Państwa udział i jesteśmy przekonani, że konferencje będą dla nas źródłem satysfakcji i pomogą nam wszystkim w niełatwym dziele wychowania młodego pokolenia. Zapisy na stronie internetowej kcek.pl, w recepcji szkoły oraz kawiarni Emaus.

Chcemy wspólnie - nauczyciele i rodzice - pochylić się nad tym, co stanowi istotę naszego powołania. Chcemy przecież jak najlepiej wychować nasze dzieci, przekazać im wartości, z którymi pójdą kiedyś w dorosłe życie.

Koszt uczestnictwa 20 zł od osoby, 30 zł od małżeństwa. Płatności można również dokonywać na konto Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury w Śremie: 08 1020 4160 0000 2302 0150 3051

Więcej informacji na naszej stronie internetowej w zakładce Śremskie Forum Edukacyjne.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, należy potwierdzić swoją obecność drogą elektroniczną na stronie internetowej kcek.pl

ks. Kanclerz Ryszard Adamczak i Dyrekcja Szkoły

VII Śremskie Forum Edukacyjne
„Granice, normy i wartości w wychowaniu”

Patronat Honorowy objął Metropolita Poznański i Przewodniczący Episkopatu Polski:
Jego Ekscelencja Arcybiskup Stanisław Gądecki

11 marca 2017 r. (sobota)
Sala widowiskowo-koncertowa
ul. Staszica 1
63 - 100 Śrem

Koszt udziału w Forum wynosi 20 zł od osoby, 30 zł od małżeństwa.
Kwotę tę prosimy wpłacić również bezpośrednio przed rozpoczęciem Forum.

9.30 – otwarcie Forum - powitanie Gości - ks. Kanonik Ryszard Adamczak – Kanclerz Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie
9.45 – ks. dr Adam Adamski COr - Poznań
10.40 – przerwa na kawę,
11.00 – prof. Bogdan Chazan - Warszawa
12.00 – przerwa muzyczna – Katolicka Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. w Śremie,
12.15 – prof. Jan Tadeusz Duda (ojciec Prezydenta RP) - Kraków
13.15 – panel dyskusyjny - podsumowanie i zakończenie Forum.

VII ŚFE

Zamieszczono: 26 lutego 2017 r.


Wspomnienie Żołnierzy Niezłomnych

Dzień Żołnierzy Niezłomnych

Zamieszczono: 20 lutego 2017 r.


Przekaż 1% podatku na KCEK

Przekaż 1% podatku organizacji pożytku publicznego:

Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury im. Jana Pawła II w Śremie

KRS 0000414998

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

  • wspieranie Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II,
  • popularyzacja kultury i tradycji regionu ziemi śremskiej,
  • popularyzacja kultury chrześcijańskiej, w tym nauczania Jana Pawła II,
  • działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie działalności obiektów kulturalnych,
  • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizowanie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
  • działalność w zakresie organizacji pozaszkolnych formy edukacji artystycznej.

Ponadto można wspierać działania Stowarzyszenia przez cały rok dokonując wpłat na konto:

Katolickie Centrum Edukacji i Kultury im. Jana Pawła II w Śremie
ul. Staszica 1
63-100 Śrem
nr konta: 08 1020 4160 0000 2302 0150 3051

Z góry dziękujemy wszystkim Darczyńcom.
Zarząd KCEK im. św. Jana Pawła II

Przekaż 1%

Zamieszczono: 29 kwietnia 2016 r.


"Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera."

św. Jan Paweł II

Słowo wstępne

Misją Szkoły Katolickiej im. Jana Pawła II w Śremie jest wychowanie i kształcenie dzieci oparte na ścisłej współpracy rodziców, uczniów i nauczycieli. Rezultatem tego będzie osiągnięcie spójności w oddziaływaniach wychowawczych szkoły i domu rodzinnego.

Szkoła podejmie starania, aby każda rodzina ucznia miała swojego promotora, który wzmocni czynną rolę rodziców, pomoże im w nakreślaniu planu wychowania dziecka, tak aby osiągnąć pożądany cel wychowawczy i edukacyjny.

Aby program ten przyniósł oczekiwane rezultaty, działania te muszą być stałe i systematyczne.Powinny być jednocześnie przepełnione autentyczną życzliwością i szacunkiem, a także cechować się konsekwencją i stawianiem wymagań. Podstawę działalności szkoły stanowią zasady i wartości chrześcijańskie głoszone przez Kościół Katolicki. Zasady i wartości chrześcijańskie mają być podstawą procesu wychowawczego opisanego szczegółowo w programie wychowawczym i spójnym z nim programie profilaktyki oraz mają cechować środowisko szkoły – świadomie budowane przez nauczycieli i wychowawców pod kierunkiem dyrektora.

Szkoła Katolicka w Śremie na podstawie całokształtu swej działalności przyjmuje system wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Wartości chrześcijańskie obecne są w koncepcji szkoły, jej celach i zadaniach, w programie wychowawczym i profilaktycznym, w programach nauczania, stanowią źródło dla relacji nauczyciel – uczeń oraz dla rozwoju osobowego nauczyciela i ucznia. Osoba patrona szkoły – Jana Pawła II i Jego nauczanie, stanowi niezastąpioną inspirację ewangeliczną w procesie wychowawczym uczniów i formacyjnym nauczycieli.

Program wychowawczy szkół jest skierowany do:
Rodziców – którzy posiadając jednocześnie prawo i obowiązek wychowywania swoich dzieci oczekują od szkoły katolickiej wsparcia i kontynuacji procesu wychowawczego, opartego na wspólnie uznawanych wartościach; wychowanie w szkole stanowi pomoc i dopełnienie działalności rodziny; treści programu stanowią płaszczyznę współpracy szkoły z rodzicami uczniów.
Uczniów – którzy rozpoczynając naukę w szkole pragną poznać siebie i rozwijać swój charakter, zdobyć wiedzę, odnaleźć sens życia, przygotować się do zadań w życiu dorosłym Nauczycieli i wychowawców – którzy będąc przewodnikami młodych na drodze ich pełnego rozwoju kierują się zawsze dobrem dziecka, szanują jego godność oraz prowadzą otwarty dialog z rodziną i środowiskiem, ukierunkowany na harmonijny rozwój uczniów.

Katolicka Szkoła w Śremie opierać będą edukację uczniów, tj. wychowanie i kształcenie, na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Szkoły przyjmują jako własną koncepcję człowieka i jego rozwoju, personalizm chrześcijański, tj. osobowy wymiar godności człowieka, którego źródłem jest Chrystus – Odkupiciel każdego człowieka i najdoskonalszy wzór w dążeniu do pełni rozwoju zarówno dla nauczyciela, jak i ucznia. Integralny rozwój osobowy ucznia stanowi cel wychowawczy.

Wsparcie i współpraca

Strona korzysta z technologii jQuery. Strona wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celu prowadzenia ogólnych statystyk odwiedzin. Nie są zbierane żadne dane osobowe Użytkownika. mw