Sobota, 23 sierpnia 2014

.:Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusa:. .:Jan Paweł II:.

Zapisy na Zajęcia dodatkowe

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

W ostatnim tygodniu sierpnia planujemy uruchomić zapisy na zajęcia dodatkowe dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Zapisy ruszą pod adresem: i.kcek.pl.

Aby to uczynić należy znać PESEL UCZNIA oraz login do IDZIENNIKA UCZNIA lub login jednego z Rodziców / Opiekunów. Loginy dla nowych uczniów można odebrać w Sekretariacie Szkoły. Pozostali uczniowie i rodzice logują się po podaniu obecnych loginów z IDZIENNIKA. W przypadku jakichkolwiek problemów proszę o kontakt mailowy: kacper.knyspel@kcek.pl.

Z poważaniem
Dyrekcja Szkół

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

Drodzy Rodzice!

Kończy się kolejny rok szkolny, kolejny rok intensywnej pracy. Większość naszych uczniów jest w szkole już czwarty rok. Jako społeczność szkolna staraliśmy się tworzyć przestrzeń, w której uczniowie w sposób twórczy i na miarę swoich aspiracji i możliwości mogła rozwijać pasje, zdobywać nowe umiejętności i wiedzę.

W codzienności szkolnej mijającego roku szkolnego zagościły liczne konkursy na szczeblu gminy, powiatu czy województwa a nawet zmagania ogólnopolskie. Niezwykle często uczniowie uczestniczyli w zmaganiach na terenie szkoły. Wielokrotnie osiągali bardzo wysokie wyniki, zdobywali nagrody i wyróżnienia. Do największych osiągnieć edukacyjnych w tym roku, ale także w historii szkoły są osiągniecia w wojewódzkim konkursie z matematyki dla szkół podstawowych i wojewódzkim konkursie z chemii dla uczniów szkół gimnazjalnych. Nasi uczniowie zdobyli najwyższe trofeum czyli status Laureata. Jest to wynik wielkiego zaangażowania, wytrwałości i cierpliwej pracy nauczycieli, ale przede wszystkim uczniów, którzy wrodzone predyspozycje rozwinęli przy wsparciu Szkoły i Rodziców.

Wybrane wydarzenia z roku szkolnego 2013/2014

Spektakl Mały Książę Makbet. Zabić sen. Dzień Rodziny 2014 Noc Nauki 2014 Rekolekcje 2014 Symbole ŚDM w KCEK Via Dolorosa 16.04.2014 Laureat Wojewódzkiego Konkursu GIM Wielki Koncert Kanonizacyjny Laureat Wojewódzkiego Konkursu SP Orszak Trzech Króli 2014 Laboratoria klasy IA na Wydziale Chemii UAM Spotkanie Formacyjne z O. Karolem Meissnerem

Zamieszczono: 29 czerwca 2014

"Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera."

św. Jan Paweł II

Słowo wstępne

Misją Szkoły Katolickiej im. Jana Pawła II w Śremie jest wychowanie i kształcenie dzieci oparte na ścisłej współpracy rodziców, uczniów i nauczycieli. Rezultatem tego będzie osiągnięcie spójności w oddziaływaniach wychowawczych szkoły i domu rodzinnego.

Szkoła podejmie starania, aby każda rodzina ucznia miała swojego promotora, który wzmocni czynną rolę rodziców, pomoże im w nakreślaniu planu wychowania dziecka, tak aby osiągnąć pożądany cel wychowawczy i edukacyjny.

Aby program ten przyniósł oczekiwane rezultaty, działania te muszą być stałe i systematyczne.Powinny być jednocześnie przepełnione autentyczną życzliwością i szacunkiem, a także cechować się konsekwencją i stawianiem wymagań. Podstawę działalności szkoły stanowią zasady i wartości chrześcijańskie głoszone przez Kościół Katolicki. Zasady i wartości chrześcijańskie mają być podstawą procesu wychowawczego opisanego szczegółowo w programie wychowawczym i spójnym z nim programie profilaktyki oraz mają cechować środowisko szkoły – świadomie budowane przez nauczycieli i wychowawców pod kierunkiem dyrektora.

Szkoła Katolicka w Śremie na podstawie całokształtu swej działalności przyjmuje system wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Wartości chrześcijańskie obecne są w koncepcji szkoły, jej celach i zadaniach, w programie wychowawczym i profilaktycznym, w programach nauczania, stanowią źródło dla relacji nauczyciel – uczeń oraz dla rozwoju osobowego nauczyciela i ucznia. Osoba patrona szkoły – Jana Pawła II i Jego nauczanie, stanowi niezastąpioną inspirację ewangeliczną w procesie wychowawczym uczniów i formacyjnym nauczycieli.

Program wychowawczy szkół jest skierowany do:
Rodziców – którzy posiadając jednocześnie prawo i obowiązek wychowywania swoich dzieci oczekują od szkoły katolickiej wsparcia i kontynuacji procesu wychowawczego, opartego na wspólnie uznawanych wartościach; wychowanie w szkole stanowi pomoc i dopełnienie działalności rodziny; treści programu stanowią płaszczyznę współpracy szkoły z rodzicami uczniów.
Uczniów – którzy rozpoczynając naukę w szkole pragną poznać siebie i rozwijać swój charakter, zdobyć wiedzę, odnaleźć sens życia, przygotować się do zadań w życiu dorosłym Nauczycieli i wychowawców – którzy będąc przewodnikami młodych na drodze ich pełnego rozwoju kierują się zawsze dobrem dziecka, szanują jego godność oraz prowadzą otwarty dialog z rodziną i środowiskiem, ukierunkowany na harmonijny rozwój uczniów.

Katolicka Szkoła w Śremie opierać będą edukację uczniów, tj. wychowanie i kształcenie, na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Szkoły przyjmują jako własną koncepcję człowieka i jego rozwoju, personalizm chrześcijański, tj. osobowy wymiar godności człowieka, którego źródłem jest Chrystus – Odkupiciel każdego człowieka i najdoskonalszy wzór w dążeniu do pełni rozwoju zarówno dla nauczyciela, jak i ucznia. Integralny rozwój osobowy ucznia stanowi cel wychowawczy.

Strona korzysta z technologii jQuery. Strona wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celu prowadzenia ogólnych statystyk odwiedzin. Nie są zbierane żadne dane osobowe Użytkownika. mw