Czwartek, 30 października 2014

.:Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusa:. .:Jan Paweł II:.

Święto Wszystkich Świętych - 1 listopada

Od pewnego już czasu dość nachalnie wdziera się w naszą codzienność obca naszej tradycji i kulturze wywodząca się z pogaństwa i silnie powiązana z satanizmem tradycja halloween. Pragniemy przypomnieć naszym uczniom, że w polskiej tradycji od ponad tysiąca lat opartej na chrześcijaństwie 1 listopada obchodzimy święto Wszystkich Świętych, a 2 listopada Dzień Zaduszny, kiedy to wspominamy wszystkich zmarłych. Poniżej przedstawiamy plan działań związanych z przygotowaniem do świętowania Wszystkich Świętych:
Środa - g. 9:30 – 10:00 - spotkanie z ks. Kanclerzem uczniów kl. I-VI SP (Aula)
Czwartek - g. 9:30 – 10:00 - spotkanie z ks. Kanclerzem uczniów kl. Gimn., LO(Aula)
Piątek - na 4 lekcji w SP i na 5 lekcji w Gimn. +LO - do poszczególnych sal lekcyjnych zawitają na krótkie spotkanie święci bliscy naszej szkolnej społeczności - św. Jan Paweł II, św. Józef, św. Rita i bł. dzieci z Fatimy – Hiacynta i Franciszek. Będą rozdawać uczniom obrazki ze swoimi podobiznami oraz cukierki z okazji imienin (1.XI). Klasy I-III SP wylosują karteczki z imionami świętych (będą mogli poszukać o nich informacji i pomodlić się za ich wstawiennictwem np. w dzień wszystkich Świętych). Uczniowie klas Gimn. i LO będą mogli z platformy i.kcek pobrać krótkie życiorysy różnych świętych, zapoznać się z prezentowanymi postaciami Bożych ludzi.

Warto przypomnieć dzieciom i młodzieży sposoby czczenia zmarłych w polskiej kulturze i tradycji opartej na chrześcijaństwie np. modlitwa za zmarłych, Msza św. w ich intencji, nawiedzenie cmentarza itd. Zachęcamy do świętowania Wszystkich Świętych i nie włączanie się w obce a zarazem niebezpieczne praktyki związane z halloween.

Kup Pan szczoteczkę!

Potrzeba «wyobraźni miłosierdzia», aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu.

Św. Jan Paweł II

"Kup Pan szczoteczkę!" i pomóż małym Kameruńczykom. Fundacja Redemptoris Missio zachęca do zakupu szczoteczek i pasty do zębów dla pozbawionych opieki stomatologicznej mieszkańców Kamerunu. Jesienią zawiezie je tam poznański dentysta.

Grupa czarnoskórych przedszkolaków w zielonych fartuszkach z zapałem szczotkuje zęby. To rzadki w Afryce widok, ich rodzice i dziadkowie nigdy nie myli zębów – podaje Fundacja Redemptoris Missio organizująca akcję: „Kup pan szczoteczkę”. – W ramach ogólnopolskiej akcji "Dentysta w Afryce" wysyłamy w listopadzie stomatologa z Poznania, Krzysztofa Gniazdowskiego – opowiada Justyna Janiec-Palczewska z fundacji. – Przy okazji chcemy mu zapakować szczoteczki i pasty do zębów dla małych Kameruńczyków. Zamiast gabinetów stomatologicznych Kameruńczycy odwiedzają... miejscowych szamanów. Na wizytę zabierają ze sobą czarnego koguta, maczetę i 500 franków. Dla utrzymujących się z tego co sami wyhodują na przydomowych poletkach Kameruńczyków to ogromny wydatek. Profilaktyka również kuleje. Szczoteczki do zębów bywają dostępne, ale niewiele osób wie do czego służą. Okazało się jednak, że po trzech latach od rozdania szczoteczek dzieciom ich zęby są wciąż zdrowe. - Zęby dzieci myją już od kilku lat i u ani jednego nie stwierdziłem próchnicy, to sytuacja w Polsce zupełnie niespotykana - mówi Krzysztof Gniazdowski. - Cały czas odwiedzamy też kolejne prowadzone przez misjonarzy szkoły. Mam dużą, pokazową szczotkę i dużą szczękę. Najpierw pokazuję jak to robić, a potem dzieci powtarzają moje ruchy, dla nich to wspaniała zabawa. Prawdziwa radość wybucha, gdy okazuje się, że dostają własne szczoteczki i będą mogły szczotkować zęby naprawdę. Niektóre maluchy od razu zjadają pastę bo dla nich to nowy, nieznany smak. W ramach projektu na misję w Abong-Mbang wyjeżdżają kolejni dentyści wolontariusze i leczą zęby miejscowej ludności. Doktor Gniazadowski był już raz w Kamerunie. Po raz kolejny wyjedzie w listopadzie. Zabierze ze sobą tyle szczoteczek ile uda się zebrać.

Zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły do włączenia się w akcję „KUP PAN SZCZOTECZKĘ”. Będzie to kolejna akcja prowadzona w naszej szkole we współpracy z poznańską Fundacją Redemptoriss Missio. W ubiegłym roku szkolnym dwukrotnie zbieraliśmy materiały opatrunkowe - „OPATRUNEK NA RATUNEK”, suchą żywność oraz okulary w ramach akcji „CZARY MARY OKULARY”.

Zbiórka pod patronatem Szkolnego koła Caritas i Szkolnej Biblioteki rozpocznie się w Święto Patronów Szkoły - 22 października 2014r. Szczoteczki i pasty należy przynosić do wychowawców, a następnie do Biblioteki szkolnej.


"Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera."

św. Jan Paweł II

Słowo wstępne

Misją Szkoły Katolickiej im. Jana Pawła II w Śremie jest wychowanie i kształcenie dzieci oparte na ścisłej współpracy rodziców, uczniów i nauczycieli. Rezultatem tego będzie osiągnięcie spójności w oddziaływaniach wychowawczych szkoły i domu rodzinnego.

Szkoła podejmie starania, aby każda rodzina ucznia miała swojego promotora, który wzmocni czynną rolę rodziców, pomoże im w nakreślaniu planu wychowania dziecka, tak aby osiągnąć pożądany cel wychowawczy i edukacyjny.

Aby program ten przyniósł oczekiwane rezultaty, działania te muszą być stałe i systematyczne.Powinny być jednocześnie przepełnione autentyczną życzliwością i szacunkiem, a także cechować się konsekwencją i stawianiem wymagań. Podstawę działalności szkoły stanowią zasady i wartości chrześcijańskie głoszone przez Kościół Katolicki. Zasady i wartości chrześcijańskie mają być podstawą procesu wychowawczego opisanego szczegółowo w programie wychowawczym i spójnym z nim programie profilaktyki oraz mają cechować środowisko szkoły – świadomie budowane przez nauczycieli i wychowawców pod kierunkiem dyrektora.

Szkoła Katolicka w Śremie na podstawie całokształtu swej działalności przyjmuje system wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Wartości chrześcijańskie obecne są w koncepcji szkoły, jej celach i zadaniach, w programie wychowawczym i profilaktycznym, w programach nauczania, stanowią źródło dla relacji nauczyciel – uczeń oraz dla rozwoju osobowego nauczyciela i ucznia. Osoba patrona szkoły – Jana Pawła II i Jego nauczanie, stanowi niezastąpioną inspirację ewangeliczną w procesie wychowawczym uczniów i formacyjnym nauczycieli.

Program wychowawczy szkół jest skierowany do:
Rodziców – którzy posiadając jednocześnie prawo i obowiązek wychowywania swoich dzieci oczekują od szkoły katolickiej wsparcia i kontynuacji procesu wychowawczego, opartego na wspólnie uznawanych wartościach; wychowanie w szkole stanowi pomoc i dopełnienie działalności rodziny; treści programu stanowią płaszczyznę współpracy szkoły z rodzicami uczniów.
Uczniów – którzy rozpoczynając naukę w szkole pragną poznać siebie i rozwijać swój charakter, zdobyć wiedzę, odnaleźć sens życia, przygotować się do zadań w życiu dorosłym Nauczycieli i wychowawców – którzy będąc przewodnikami młodych na drodze ich pełnego rozwoju kierują się zawsze dobrem dziecka, szanują jego godność oraz prowadzą otwarty dialog z rodziną i środowiskiem, ukierunkowany na harmonijny rozwój uczniów.

Katolicka Szkoła w Śremie opierać będą edukację uczniów, tj. wychowanie i kształcenie, na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Szkoły przyjmują jako własną koncepcję człowieka i jego rozwoju, personalizm chrześcijański, tj. osobowy wymiar godności człowieka, którego źródłem jest Chrystus – Odkupiciel każdego człowieka i najdoskonalszy wzór w dążeniu do pełni rozwoju zarówno dla nauczyciela, jak i ucznia. Integralny rozwój osobowy ucznia stanowi cel wychowawczy.

Strona korzysta z technologii jQuery. Strona wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celu prowadzenia ogólnych statystyk odwiedzin. Nie są zbierane żadne dane osobowe Użytkownika. mw