Menu Zamknij

Organizacja dnia

Ramowy rozkład dnia

6.30 – 7.30 Gry i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci lub inspirowane przez nauczyciela.

Zajęcia wspierające indywidualny rozwój dzieci – zabawy integracyjne.

Ćwiczenia poranne – oddechowe.

7.30 – 8.00 Czynności higieniczne.

Przygotowanie do śniadania.

Modlitwa przed i po posiłku.

8.00 – 8.30 Śniadanie
8.30 – 11.00 Modlitwa na rozpoczęcie dnia.

Zajęcia kierowane i inspirowane przez nauczyciela oraz przez dzieci z zakresu rozwijania mowy i myślenia, wrażliwości estetycznej, sprawności fizycznej i manualnej.

Praca zespołowa i indywidualna w rozwiązywaniu zadań i problemów edukacji przedszkolnej.

Nauczanie i wychowanie wg programu wyd. WSiP „Od przedszkolaka do pierwszaka” i programu według koncepcji Bł. Edmunda Bojanowskiego.

Zabawy w ogródku przedszkolnym.

11.00 – 11.30 Czynności higieniczne.

Przygotowanie do obiadu.

Modlitwa przed i po posiłku.

11.30 – 12.00 Obiad

Modlitwa „Anioł Pański”

12.00 – 13.30 Zabawy spontaniczne dzieci z wykorzystaniem kącików zainteresowań.

Zajęcia dodatkowe.

13.30 – 13.45 Czynności higieniczne.

Przygotowanie do podwieczorku.

13.45 Podwieczorek
14.00 – 16.30 Zabawy dowolne i organizowane.

Rozchodzenie się dzieci.