Menu Zamknij

Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży

Parafia NSJ w Śremie mając kilkuletnie doświadczenie prowadzenia zajęć dodatkowych oraz widząc duże zainteresowanie dzieci i młodzieży przygotowała cały wachlarz zajęć dodatkowych. Ufamy, że wpłynie to bardzo owocnie i pozytywnie na rozwój dzieci i młodzieży. Opłata za zajęcia dodatkowe wynosi 220 złotych. Rozkłada się to następujący sposób:

  • 130 zł – jeden miesiąc nauki języka angielskiego (trzy godziny lekcyjne w każdym tygodniu nauki),
  • 90 zł – jeden miesiąc zajęć rozwijających zainteresowania (dwie godziny zegarowe w każdym tygodniu nauki), w przypadku wyboru basenu – wyższa kwota. Razem 20 godzin miesięcznie. W przypadku niektórych zajęć, opłata może ulec zmianie (patrz opis poszczególnych zajęć).

Zapisy na zajęcia dodatkowe odbywają się mailowo na nsjsrem@nsjsrem.pl (dla uczniów spoza Zespołu Szkół Katolickich w Śremie) poprzez wysłanie informacji o uczestniku zajęć: imię i nazwisko dziecka, klasa, rodzaj wybranych zajęć. Przed rozpoczęciem zajęć dziecko wraz z rodzicami będzie uczestniczyło w rozmowie rekrutacyjnej. Uczniowie ZSK w Śremie wybierają zajęcia w systemie i.kcek.

Zapłata za uczestnictwo dziecka Opiekuna w wybranych zajęciach następować będzie z góry, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy Parafii NSJ w Śremie indywidualny przekazany przez Parafię Opiekunom.

Ustawowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, ferie zimowe (2 tygodnie) – są nieodpłatne.

Opiekun jest zwolniony z płatności za zajęcia dodatkowe (przez okres choroby dziecka) w przypadku gdy niedyspozycja trwa powyżej dwóch tygodni.

Przedłużająca się nieobecność na zajęciach z przyczyn losowych rozpatrywana będzie indywidualnie.

Większość zajęć odbywa się w budynku Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie (ul. Staszica 1), jednakże niektóre odbywają się w budynku pływalni Śremskiego Sportu (ul. Staszica 1A) jak również w sali widowiskowej czy zewnętrznych boiskach sportowych.

Uwaga! Zajęcia dodatkowe są dodawane bezpośrednio przez prowadzących dlatego ich ostateczny harmonogram pojawi się dopiero przed uruchomieniem zapisów. Uczniowie liceum zapisują się tylko na zajęcia sportowe.

Oferta zajęć dodatkowych na rok szkolny 2021/2022 dla uczniów szkoły podstawowej

Wyświetl listę zajęć z nowym oknie