Menu Zamknij

Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży

Zajęcia dodatkowe

Drodzy Rodzice i Uczniowie!
Zapisy na zajęcia dodatkowe dla uczniów ze szkoły podstawowej zostaną uruchomione pod adresem i.kcek.pl od 31 sierpnia 2023 r. od godziny 20.00 do 1 września do godziny 20.00. Poniżej kilka kluczowych informacji:

 • Aby zapisać się na zajęcia dodatkowe należy zalogować się na stronie i.kcek.pl, w „STREFIE UCZNIA”. Dla nowych uczniów konieczna rejestracja. Szczegóły na i.kcek.pl.
 • Zajęcia dodatkowe są dodawane bezpośrednio przez prowadzących dlatego ich lista uzupełnia się systematycznie, a jej ostateczny kształt będzie znany dopiero przed uruchomieniem zapisów.
 • Do utworzenia grupy zajęciowej konieczne jest spełnienie kryterium liczebności – minimum 12 osób (możliwe odstępstwa w przypadku niektórych zajęć).
 • Utworzenie grupy będzie widoczne w systemie i.kcek.
 • Zajęcia będą się odbywały od 5 września 2023 r. (wtorek).
 • Opłata za zajęcia dodatkowe rozkłada się w następujący sposób:
  • 130 zł – jeden miesiąc nauki języka angielskiego (trzy godziny lekcyjne w każdym tygodniu nauki) – jest to opłata stała, a płatność następuje z góry na początku każdego miesiąca (do 10-go każdego miesiąca) na rachunek bankowy Parafii NSJ w Śremie – 64 9084 0003 2102 0009 0447 0004
  • 15 zł za jedną godzinę zajęć „rozwijających zainteresowania”. Każdy uczeń wybiera dwa takie zajęcia – odbywa dwa zajęcia w każdym tygodniu nauki. W przypadku wyboru basenu lub niektórych innych zajęć kwota może być wyższa. Razem jest to około 8 godzin miesięcznie (przy 4 pełnych tygodniach w miesiącu będzie to opłata 120 złotych). W przypadku niektórych zajęć, mogą być również dodatkowe opłaty związane z bieżącym prowadzeniem zajęć np. zakup artykułów spożywczych.
 • Uwaga! W tym roku następuje drobna zmiana w sposobie naliczania opłaty za zajęcia „rozwijające zainteresowania”. Opłata będzie naliczana NA KONIEC miesiąca zgodnie z liczbą przeprowadzonych i wpisanych do systemu i.kcek zajęć. Płatności należy dokonać w terminie od 5 do 10 dnia kolejnego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym odbywały się zajęcia tzn. opłata za zajęcia rozwijające zainteresowania za wrzesień będzie naliczana z początkiem października (razem z językiem angielskim za październik).

W przypadku odwołania przez prowadzącego zajęć rozwijających zainteresowania np. z powodu choroby OPŁATA NIE BĘDZIE NALICZANA. Nie będzie naliczana również w przypadku nieprzeprowadzenia zajęć ze względu na święta czy inne okoliczności związane z organizacją szkoły. Jeżeli natomiast uczeń nie uczestniczył w zajęciach, na które się zapisał, a zajęcia odbywały się zgodnie z planem, opłata będzie naliczana.

Da uczniów spoza Zespołu Szkół Katolickich w Śremie, zapisy na zajęcia dodatkowe odbywają się mailowo na nsjsrem@nsjsrem.pl poprzez wysłanie informacji o uczestniku zajęć: imię i nazwisko dziecka, klasa, rodzaj wybranych zajęć. Przed rozpoczęciem zajęć dziecko wraz z rodzicami będzie uczestniczyło w rozmowie rekrutacyjnej.

Opiekun może być zwolniony z płatności za zajęcia dodatkowe (przez okres choroby dziecka) w przypadku gdy niedyspozycja trwa powyżej dwóch tygodni.

Podczas ferii zimowych nie ma opłaty za lekcje dodatkowego języka angielskiego.

Przedłużająca się nieobecność na zajęciach z przyczyn losowych rozpatrywana będzie indywidualnie.

Większość zajęć odbywa się w budynku Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie (ul. Staszica 1), jednakże niektóre odbywają się w budynku pływalni Śremskiego Sportu (ul. Staszica 1A) jak również w sali widowiskowej czy zewnętrznych boiskach sportowych.

Z wyrazami szacunku

Ks. Ryszard Adamczak
Proboszcz Parafii NSJ w Śremie

Oferta zajęć dodatkowych na rok szkolny 2023/2024 dla uczniów szkoły podstawowej

Ostateczna oferta będzie dostępna na krótko przed rozpoczęciem zapisów.

Wyświetl listę zajęć z nowym oknie