Sobota, 21 września 2019

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

Stypendium Burmistrza Śremu

Drodzy Rodzice,
Pod linkiem znajduje się dokumentacja dotycząca przyznawania STYPENDIUM BURMISTRZA ŚREMU za poprzedni rok szkolny. Bardzo proszę o zapoznanie się z procedurą przyznawania stypendium oraz o przekazanie informacji do wychowawców lub sekretariatu szkoły czy Państwa dziecko może zostać zakwalifikowane do przyznania tego stypendium. Proszę o informację do 30 września (poniedziałek).

Z poważaniem
Dyrekcja Szkoły

Zamieszczono: 18 września 2019 r.


III Śremski Festiwal Muzyki Kameralnej

Więcej informacji

Zamieszczono: 18 września 2019 r.


Szkolny Konkurs na logo X-lecia Zespołu Szkół Katolickich

Serdecznie zapraszamy uczniów liceum oraz szkoły podstawowej do udziału w konkursie na logo obchodów X-lecia Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie.

Logo należy wykonać w formie elektronicznej. Preferowana będzie grafika wektorowa (SVG). Dopuszcza się również wykonanie grafiki rastrowej (PNG, TIFF), przy czym w takim przypadku rozmiar logo musi wynosić przynajmniej 3000 x 3000 pikseli.

Termin oddawania prac to 30 września 2019 r.

Prace należy przesyłać na adres konkurs@kcek.pl

Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa w składzie:

  • p. Dyrektor Kacper Knyspel
  • p. Dyrektor Jakub Kozikowski
  • p. Marcin Włodarczak

Kryteria oceniania prac:

  • trudność wykonanych prac, precyzja, dokładność, staranność,
  • walory artystyczne, estetyczne,
  • spełnienie wymogów technicznych (format, rozdzielczość).

Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda rzeczowa. Zwycięska praca będzie wykorzystywana podczas całych obchodów X-lecia Zespołu Szkół Katolickich, do 30 września 2020 r.
Prace konkursowe uczniowie wykonują indywidualnie.
Zapraszamy i życzymy powodzenia!

Zamieszczono: 10 września 2019 r.


Dodatkowa rekrutacja

Zamieszczono: 4 września 2019 r.


Co to jest talent?


Relacja z Drzwi otwartych


"Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera."

św. Jan Paweł II

Słowo wstępne

Misją Szkoły Katolickiej im. Jana Pawła II w Śremie jest wychowanie i kształcenie dzieci oparte na ścisłej współpracy rodziców, uczniów i nauczycieli. Rezultatem tego będzie osiągnięcie spójności w oddziaływaniach wychowawczych szkoły i domu rodzinnego.

Szkoła podejmie starania, aby każda rodzina ucznia miała swojego promotora, który wzmocni czynną rolę rodziców, pomoże im w nakreślaniu planu wychowania dziecka, tak aby osiągnąć pożądany cel wychowawczy i edukacyjny.

Aby program ten przyniósł oczekiwane rezultaty, działania te muszą być stałe i systematyczne.Powinny być jednocześnie przepełnione autentyczną życzliwością i szacunkiem, a także cechować się konsekwencją i stawianiem wymagań. Podstawę działalności szkoły stanowią zasady i wartości chrześcijańskie głoszone przez Kościół Katolicki. Zasady i wartości chrześcijańskie mają być podstawą procesu wychowawczego opisanego szczegółowo w programie wychowawczym i spójnym z nim programie profilaktyki oraz mają cechować środowisko szkoły – świadomie budowane przez nauczycieli i wychowawców pod kierunkiem dyrektora.

Szkoła Katolicka w Śremie na podstawie całokształtu swej działalności przyjmuje system wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Wartości chrześcijańskie obecne są w koncepcji szkoły, jej celach i zadaniach, w programie wychowawczym i profilaktycznym, w programach nauczania, stanowią źródło dla relacji nauczyciel – uczeń oraz dla rozwoju osobowego nauczyciela i ucznia. Osoba patrona szkoły – Jana Pawła II i Jego nauczanie, stanowi niezastąpioną inspirację ewangeliczną w procesie wychowawczym uczniów i formacyjnym nauczycieli.

Program wychowawczy szkół jest skierowany do:
Rodziców – którzy posiadając jednocześnie prawo i obowiązek wychowywania swoich dzieci oczekują od szkoły katolickiej wsparcia i kontynuacji procesu wychowawczego, opartego na wspólnie uznawanych wartościach; wychowanie w szkole stanowi pomoc i dopełnienie działalności rodziny; treści programu stanowią płaszczyznę współpracy szkoły z rodzicami uczniów.
Uczniów – którzy rozpoczynając naukę w szkole pragną poznać siebie i rozwijać swój charakter, zdobyć wiedzę, odnaleźć sens życia, przygotować się do zadań w życiu dorosłym Nauczycieli i wychowawców – którzy będąc przewodnikami młodych na drodze ich pełnego rozwoju kierują się zawsze dobrem dziecka, szanują jego godność oraz prowadzą otwarty dialog z rodziną i środowiskiem, ukierunkowany na harmonijny rozwój uczniów.

Katolicka Szkoła w Śremie opierać będą edukację uczniów, tj. wychowanie i kształcenie, na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Szkoły przyjmują jako własną koncepcję człowieka i jego rozwoju, personalizm chrześcijański, tj. osobowy wymiar godności człowieka, którego źródłem jest Chrystus – Odkupiciel każdego człowieka i najdoskonalszy wzór w dążeniu do pełni rozwoju zarówno dla nauczyciela, jak i ucznia. Integralny rozwój osobowy ucznia stanowi cel wychowawczy.

Wsparcie i współpraca

Strona korzysta z technologii jQuery. Strona wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celu prowadzenia ogólnych statystyk odwiedzin. Nie są zbierane żadne dane osobowe Użytkownika. mw