Piątek, 17 sierpnia 2018

.:Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusa:. .:Jan Paweł II:.

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

Nowości

Ogłoszenie o pomocy materialnej

„Lapbook jest dobry na wszystko” - konkurs plastyczno-czytelniczy

II Wakacyjny konkurs fotograficzny „Z książką w roli głównej”


Więcej...


Gratulacje!

Gratulujemy naszym tegorocznym Maturzystom
100% zdawalności matury!
Gratulacje!!!

Zamieszczono: 3 lipca 2018 r.


Godziny pracy sekretariatu

W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) sekretariat szkoły czynny w godzinach od 8.00 do 14.00.


Zielona Szkoła 2018 - Liceum

Informacje i dokumenty

Zamieszczono: 12 lipca 2018 r.


Zielona Szkoła 2018 - Szkoła Podstawowa

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Chcielibyśmy tradycyjnie zaprosić wszystkich uczniów z nowych klas czwartych Szkoły Podstawowej 4-dniowy wyjazd na Zieloną Szkołę w dniach 4 – 7 września 2018 r. Proszę o pobieranie ze strony internetowej, podpisanie oraz dostarczenie do sekretariatu szkoły Regulaminu Zielonej Szkoły oraz zgody rodziców (dokumenty dostępne również w sekretariacie szkoły). Proszę również zapoznać się z programem Zielonej Szkoły.

Pieniądze w kwocie 460 zł proszę wpłacać do 24 sierpnia 2018 r. na numer konta:

43 1090 1450 0000 0001 0010 4257

tytułem: Imię i Nazwisko Uczestnika Zielona Szkoła 2018 r.

Uczestnicy wyjazdu na Zieloną Szkołę muszą posiadać przy sobie ważne legitymacje szkolne.

Z poważaniem
Dyrekcja Szkoły

Zielona szkoła 2018 - dokumenty

Zamieszczono: 4 lipca 2018 r.


Serdeczna Osada 2018

Zamieszczono: 15 czerwca 2018 r.


"Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera."

św. Jan Paweł II

Słowo wstępne

Misją Szkoły Katolickiej im. Jana Pawła II w Śremie jest wychowanie i kształcenie dzieci oparte na ścisłej współpracy rodziców, uczniów i nauczycieli. Rezultatem tego będzie osiągnięcie spójności w oddziaływaniach wychowawczych szkoły i domu rodzinnego.

Szkoła podejmie starania, aby każda rodzina ucznia miała swojego promotora, który wzmocni czynną rolę rodziców, pomoże im w nakreślaniu planu wychowania dziecka, tak aby osiągnąć pożądany cel wychowawczy i edukacyjny.

Aby program ten przyniósł oczekiwane rezultaty, działania te muszą być stałe i systematyczne.Powinny być jednocześnie przepełnione autentyczną życzliwością i szacunkiem, a także cechować się konsekwencją i stawianiem wymagań. Podstawę działalności szkoły stanowią zasady i wartości chrześcijańskie głoszone przez Kościół Katolicki. Zasady i wartości chrześcijańskie mają być podstawą procesu wychowawczego opisanego szczegółowo w programie wychowawczym i spójnym z nim programie profilaktyki oraz mają cechować środowisko szkoły – świadomie budowane przez nauczycieli i wychowawców pod kierunkiem dyrektora.

Szkoła Katolicka w Śremie na podstawie całokształtu swej działalności przyjmuje system wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Wartości chrześcijańskie obecne są w koncepcji szkoły, jej celach i zadaniach, w programie wychowawczym i profilaktycznym, w programach nauczania, stanowią źródło dla relacji nauczyciel – uczeń oraz dla rozwoju osobowego nauczyciela i ucznia. Osoba patrona szkoły – Jana Pawła II i Jego nauczanie, stanowi niezastąpioną inspirację ewangeliczną w procesie wychowawczym uczniów i formacyjnym nauczycieli.

Program wychowawczy szkół jest skierowany do:
Rodziców – którzy posiadając jednocześnie prawo i obowiązek wychowywania swoich dzieci oczekują od szkoły katolickiej wsparcia i kontynuacji procesu wychowawczego, opartego na wspólnie uznawanych wartościach; wychowanie w szkole stanowi pomoc i dopełnienie działalności rodziny; treści programu stanowią płaszczyznę współpracy szkoły z rodzicami uczniów.
Uczniów – którzy rozpoczynając naukę w szkole pragną poznać siebie i rozwijać swój charakter, zdobyć wiedzę, odnaleźć sens życia, przygotować się do zadań w życiu dorosłym Nauczycieli i wychowawców – którzy będąc przewodnikami młodych na drodze ich pełnego rozwoju kierują się zawsze dobrem dziecka, szanują jego godność oraz prowadzą otwarty dialog z rodziną i środowiskiem, ukierunkowany na harmonijny rozwój uczniów.

Katolicka Szkoła w Śremie opierać będą edukację uczniów, tj. wychowanie i kształcenie, na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Szkoły przyjmują jako własną koncepcję człowieka i jego rozwoju, personalizm chrześcijański, tj. osobowy wymiar godności człowieka, którego źródłem jest Chrystus – Odkupiciel każdego człowieka i najdoskonalszy wzór w dążeniu do pełni rozwoju zarówno dla nauczyciela, jak i ucznia. Integralny rozwój osobowy ucznia stanowi cel wychowawczy.

Wsparcie i współpraca

Strona korzysta z technologii jQuery. Strona wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celu prowadzenia ogólnych statystyk odwiedzin. Nie są zbierane żadne dane osobowe Użytkownika. mw