Menu Zamknij

Rekrutacja – Szkoła Podstawowa

Rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023

Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej – podział na klasy

Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej – podział na klasy


Lista dzieci zakwalifikowanych do Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Śremie w postępowaniu uzupełniającym

Lista dzieci zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym


Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej

Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej


Rekrutacja do Szkoły podstawowej – potwierdzenie woli uczęszczania

W związku z ogłoszeniem list dzieci zakwalifikowanych/ niezakwalifikowanych do przedszkoli i szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Śrem, Pion Edukacji i Usług Społecznych informuje, że w dniach 21-22 marca br. rodzice dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych przedszkoli/szkół podstawowych winni potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do przedszkola/szkoły.

Za pomocą loginu i hasła wygenerowanego na wniosku mają Państwo możliwość elektronicznego potwierdzenia woli logując się przez stronę https://nabor.pcss.pl/srem.

Instrukcja dostępna jest w pliku do pobrania poniżej.

W przypadku braku loginu i hasła, potwierdzeń woli dokonują Państwo w sekretariacie przedszkola/ szkoły podstawowej, w której został złożony wniosek.


Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej


 

Nabór do Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Śremie do klas PIERWSZYCH, odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej

https://nabor.pcss.pl/srem

Aktualnie mogą Państwo zapoznać się z ofertą szkoły oraz ze szczegółowymi informacjami dot. naboru.

Od 21 lutego br. będzie dostępna zakładka „Wypełnij WNIOSEK” za pomocą, której będą mogli Państwo wypełnić elektronicznie dokumentację dotyczącą naboru. Wypełnione, wydrukowane oraz podpisane dokumenty należy złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

Nasza szkoła nie jest szkołą obwodową dlatego należy wypełnić WNIOSEK, wskazując w nim max. 3 szkoły uszeregowane od najbardziej preferowanej do najmniej preferowanej.

Ważne terminy!

Postępowanie uzupełniające:

Informacje wstępne:

Do klas I przyjmowane są dzieci:

 • w wieku 7 lat (urodzone w roku 2014), które podlegają obowiązkowi szkolnemu;
 • w wieku 6 lat (urodzone w roku 2015) zgodnie z wolą rodziców, pod warunkiem korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiadające opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji kandydatów w Katolickiej Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Śremie:

 • w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 10 pkt,
 • ocena ogólnych umiejętności na poziomie wieku rozwojowego oraz ocena dojrzałości społecznej i emocjonalnej – 20 pkt,
 • zaangażowanie w działalność duszpasterską swojej parafii – 10 pkt
 • obowiązek przedszkolny był realizowany w Niepublicznym Przedszkolu im. bł. E. Bojanowskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie – 10 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 50 pkt

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek można pobrać i wypełnić na stronie: https://nabor.pcss.pl/srem.
 2. Dodatkowa dokumentacja określona przez dyrekcję szkoły, którą można pobrać ze strony: kcek.pl/rekrutacja-szkola-podstawowa/
 3. Skrócony odpis aktu urodzenia (ksero),
 4. Trzy zdjęcia legitymacyjne,
 5. Zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
 6. Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej – nieobowiązkowo.

Pozostałe pliki do pobrania

Kwestionariusz i podanie kandydata do szkoły podstawowej – plik DOCX

Kwestionariusz i podanie kandydata do szkoły podstawowej – plik PDF

Potwierdzenie woli przyjęcia – plik DOCX

Potwierdzenie woli przyjęcia – plik PDF

Informacje dla rodziców kandydatów do klasy pierwszej SP 2022/23

 rollup SP