Menu Zamknij

Rekrutacja – Szkoła Podstawowa

Rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022

Przydział dzieci do klas

Przydział uczniów do klasy pierwszej 2021/2022


Rekrutacja do szkoły podstawowej – lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Lista dzieci przyjętych do pierwszej klasy szkoły podstawowej

Lista dzieci nieprzyjętych do pierwszej klasy szkoły podstawowej


Rekrutacja do szkoły podstawowej – elektroniczne potwierdzenie woli

W związku z ogłoszeniem list dzieci zakwalifikowanych/ niezakwalifikowanych do przedszkoli i szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Śrem, Pion Edukacji i Usług Społecznych informuje, że w dniach 22- 23 marca br. rodzice dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych przedszkoli/szkół podstawowych winni potwierdzić wolę uczęszczania dziecka  do przedszkola/szkoły.
Za pomocą loginu i hasła wygenerowanego na wniosku mają Państwo możliwość elektronicznego potwierdzenia woli logując się przez stronę https://nabor.pcss.pl/srem.
Instrukcja dot. elektronicznego potwierdzenia woli znajduje się w zakładce „dokumenty” po zalogowaniu się na wyżej wskazaną stronę i w plikach poniżej.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I

Rekrutacja Szkoła Podstawowa – Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I


Nabór do Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Śremie do klas PIERWSZYCH, odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej

https://nabor.pcss.pl/srem

Aktualnie mogą Państwo zapoznać się z ofertą szkoły oraz ze szczegółowymi informacjami dot. naboru.

Od 22 lutego br. będzie dostępna zakładka „Wypełnij WNIOSEK” za pomocą, której będą mogli Państwo wypełnić elektronicznie dokumentację dotyczącą naboru. Wypełnione, wydrukowane oraz podpisane dokumenty należy złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

Nasza szkoła nie jest szkołą obwodową dlatego należy wypełnić WNIOSEK, wskazując w nim max. 3 szkoły uszeregowane od najbardziej preferowanej do najmniej preferowanej.

Ważne terminy!

Postępowanie uzupełniające:

Informacje wstępne:

Do klas I przyjmowane są dzieci:

 • w wieku 7 lat (urodzone w roku 2014), które podlegają obowiązkowi szkolnemu;
 • w wieku 6 lat (urodzone w roku 2015) zgodnie z wolą rodziców, pod warunkiem korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiadające opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji kandydatów w Katolickiej Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Śremie:

 • w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 10 pkt,
 • ocena ogólnych umiejętności na poziomie wieku rozwojowego oraz ocena dojrzałości społecznej i emocjonalnej – 20 pkt,
 • zaangażowanie w działalność duszpasterską swojej parafii – 10 pkt
 • obowiązek przedszkolny był realizowany w Niepublicznym Przedszkolu im. bł. E. Bojanowskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie – 10 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 50 pkt

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek można pobrać i wypełnić na stronie: https://nabor.pcss.pl/srem
 2. Dodatkowa dokumentacja określona przez dyrekcję szkoły, którą można pobrać poniżej:
 3. Skrócony odpis aktu urodzenia (ksero),
 4. Trzy zdjęcia legitymacyjne,
 5. Zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
 6. Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej – nieobowiązkowo.

Pozostałe pliki do pobrania

Rekrutacja 2021 – Zasady i regulamin rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej 2021-22
Rekrutacja 2021 – Informacje dla rodziców kandydatów do klasy pierwszej SP 2021-22 (aktualizacja 22.02.2021 r.)rollup SP