Menu Zamknij

Rekrutacja – Liceum

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Lista uczniów przyjętych do Katolickiego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego

Lista uczniów przyjętych do Katolickiego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego 2021/2022


Lista zakwalifikowanych do przyjęcia do Katolickiego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego

Lista zakwalifikowanych do przyjęcia do Katolickiego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Pawła II w Śremie 2021/2022


Nabór do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat śremski na poziomie technikum i liceum ogólnokształcącego będzie prowadzony w formie elektronicznej.

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych w dniach od 17.05.2021 r. do 21.06.2021 r. będą mogli drogą elektroniczną dokonać wyboru kierunków kształcenia oraz w wyznaczonym terminie sprawdzić, czy znajdują się na liście przyjętych do szkoły.

Proces rejestracji kandydatów odbywać się będzie poprzez stronę internetową: http://powiatsremski.edu.com.pl/Kandydat


Dokumenty do pobrania

Regulamin rekrutacji KPALO 2021/2022

Kwestionariusz i podanie kandydata do liceum 2021/2022

Terminarz rekrutacji do Katolickiego Publicznego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Śremie na rok szkolny 2021/2022

Daty Zadania – czynności
od 17 maja
do 21 czerwca
2021 do godz. 15.00
 

Szkoła przyjmuje dokumenty kandydatów do klas pierwszych:

 „kwestionariusz i podanie kandydata” o przyjęcie do Katolickiego Publicznego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Pawła II w Śremie (formularz można pobrać ze strony internetowej www.kcek.pl lub w sekretariacie szkoły)

 od 25 czerwca
do 14 lipca
2021 do godz.15.00
Kandydat do LO dostarcza:

  •  świadectwo ukończenia szkoły lub poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły
  •  zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
  • uczeń może również dostarczyć do szkoły skan świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty mailowo na sekretariat@kcek.pl
 22 lipca 2021
godz. 10.00
 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do LICEUM
od 23 lipca
do 30 lipca 2021
do godz. 15.00
Kandydat składa oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
2 sierpnia 2021
godz. 10.00
Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
2 sierpnia 2021 Podanie informacji o liczbie wolnych miejsc
do 5 sierpnia 2021 r. Możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
do 3 dni od otrzymania odmowy od 3 sierpnia 2021 Możliwość odwołania się do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej