Menu Zamknij

Rekrutacja – Liceum

Rekrutacja do pierwszych klas liceum na rok szkolny 2024/2025

Uwaga! Wyjątkowo jedynie w naborze 2024/2025 nasze Katolickie Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące nie będzie rekrutować uczniów w systemie elektronicznym – obowiązuje złożenie „Kwestionariusza i podania kandydata do liceum 2024/2025” oraz oryginałów świadectwa ukończenia szkoły oraz złożenie oryginału zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty.


Terminarz rekrutacji do Katolickiego Publicznego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Śremie
na rok szkolny 2024/2025

Daty Zadania – czynności
od 20 maja
do 14 czerwca

2024

do godz. 15.00

 

Szkoła przyjmuje dokumenty kandydatów do klas pierwszych w dwóch profilach:

·        BIOLOGICZNO – CHEMICZNYM
(rozszerzona: biologia, chemia, dla chętnych zajęcia teatralne, zajęcia dziennikarskie)

·        HUMANISTYCZNO – TEATRALNY
(rozszerzony język angielski, język polski, historia, zajęcia teatralne, zajęcia dziennikarskie)

Wypełniony ze strony https://kcek.pl/rekrutacja-liceum/

 „Kwestionariusz i podanie kandydata do liceum 2024_2025”

należy wydrukować, podpisać oraz dostarczyć osobiście lub wysłać na sekretariat@kcek.pl)

(Uwaga! W naborze 2024/2025 wyjątkowo nasze Katolickie Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące nie będzie rekrutować uczniów w systemie elektronicznym – obowiązuje jedynie powyższy dokument)

 

od 21 czerwca

do 5 lipca
2024 do godz.13.00

 

Kandydat do LICEUM dostarcza:

·     świadectwo ukończenia szkoły lub poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły

·     zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty lub poświadczoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 11 lipca 2024
godz. 10.00
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do LICEUM
od 11 lipca
do 17 lipca 2024
do godz. 13.00
Kandydat składa oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
18 lipca 2024
godz. 10.00
Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do LICEUM
18 lipca 2024 do 14.00 Podanie informacji do KO o liczbie wolnych miejsc
do 22 lipca 2024 Możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
do 3 dni od otrzymania odmowy Możliwość odwołania się do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
19-26 lipca 2024
do godziny 13.00
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Wnioski kandydatów

1 sierpnia 2024
godz. 10.00
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do LO z rekrutacji uzupełniającej
1 – 7 sierpnia 2024 do godz. 13.00 Kandydat z rekrutacji uzupełniającej składa oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
8 sierpnia 2024 godz. 10.00 Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły z rekrutacji uzupełniającej

Dokumenty 2024/2025

Kwestionariusz i podanie kandydata do liceum 2024/2025

Regulamin rekrutacji KPALO 2024/2025

Regulamin komisji rekrutacyjnej KPALO 2024/2025

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej