Menu Zamknij

Rekrutacja – Liceum

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Lista osób przyjętych do Liceum 2022/2023

Lista osób przyjętych do Liceum 2022/2023


Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia do Liceum 2022/2023

Lista zakwalifikowanych do przyjęcia do LO 2022/2023


Dokumenty rekrutacyjne

Kwestionariusz i podanie kandydata do liceum 2022/2023

Regulamin rekrutacji KPALO 2022/2023

Wykaz konkursów punktowanych w rekrutacji LO 2022/2023

Harmonogram Rekrutacji

Terminarz rekrutacji do Katolickiego Publicznego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Śremie na rok szkolny 2022/2023.

Daty Zadania – czynności
od 16 maja
do 20 czerwca
2022
Szkoła przyjmuje dokumenty kandydatów do klas pierwszych: 

ELEKTRONICZNIE

https://powiatsremski.edu.com.pl

 w systemie naboru, wniosek należy wydrukować i podpisać, zachować wydruk
(można dostarczyć osobiście lub wysłać na sekretariat@kcek.pl)

oraz

 „kwestionariusz i podanie kandydata” o przyjęcie do Katolickiego Publicznego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Pawła II w Śremie.
https://kcek.pl/rekrutacja-liceum/
(można dostarczyć osobiście lub wysłać na sekretariat@kcek.pl)

 

od 24 czerwca

do 12 lipca
2022

 

Kandydat do LICEUM dostarcza:

  • świadectwo ukończenia szkoły lub poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły
  • zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty lub poświadczoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • kandydat do liceum uzupełnia oceny i osiągnięcia w systemie naboru (zmiana wniosku o przyjęcie), dostarcza do szkoły wydruk wniosku z systemu naboru, wyniki egzaminu i pozostałe wymagane w regulaminie dokumenty
 20 lipca 2022 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do LICEUM
od 20 lipca
do 1 sierpnia 2022
Kandydat składa oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
2 sierpnia 2022 Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
2 sierpnia 2022 Podanie informacji o liczbie wolnych miejsc
do 5 sierpnia 2022 Możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
do 3 dni od otrzymania odmowy Możliwość odwołania się do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
3 – 5 sierpnia 2022 REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
16 sierpnia 2022 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do LO z rekrutacji uzupełniającej
16 – 25 sierpnia 2022 Kandydat z rekrutacji uzupełniającej składa oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
26 sierpnia 2022 Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły z rekrutacji uzupełniającej