Menu Zamknij

Rekrutacja – Liceum

Rekrutacja do pierwszych klas liceum na rok szkolny 2023/2024

Lista kandydatów przyjętych do KPALO 2023/2024

Lista kandydatów przyjętych do KPALO 2023/2024


Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do KPALO

Lista kandydatów zakwalifikowanych KPALO 2023/2024


Terminarz rekrutacji do Katolickiego Publicznego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Śremie na rok szkolny 2023/2024

Daty Zadania – czynności
od 15 maja
do 16 czerwca 2023
do godz. 15.00
Szkoła przyjmuje dokumenty kandydatów do klas pierwszych:

ELEKTRONICZNIE

https://powiatsremski.edu.com.pl

 w systemie naboru, wniosek należy wydrukować
i podpisać, zachować wydruk

(można dostarczyć osobiście lub wysłać na sekretariat@kcek.pl)

oraz

 „kwestionariusz i podanie kandydata” o przyjęcie do Katolickiego Publicznego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Pawła II w Śremie – do pobrania poniżej w sekcji Dokumenty do pobrania

(można dostarczyć osobiście lub wysłać na sekretariat@kcek.pl)


od 23 czerwca

do 10 lipca 2023

do godz.13.00

Kandydat do LICEUM dostarcza:

·     świadectwo ukończenia szkoły lub poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły

·     zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty lub poświadczoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

·     kandydat do liceum uzupełnia oceny i osiągnięcia w systemie naboru (zmiana wniosku o przyjęcie), dostarcza do szkoły wydruk wniosku z systemu naboru, wyniki egzaminu i pozostałe wymagane w regulaminie dokumenty


17 lipca 2023

godz. 10.00

 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do LICEUM


od 17 lipca
do 21 lipca 2023
do godz. 13.00
Kandydat składa oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty


24 lipca 2023

godz. 10.00

Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do LICEUM


24 lipca 2023 do 14.00 Podanie informacji do KO o liczbie wolnych miejsc


do 27 lipca 2023 Możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata


do 3 dni od otrzymania odmowy Możliwość odwołania się do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej


25-26 lipca 2023

do godziny 13.00

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Wnioski kandydatów


3 sierpnia 2023

godz. 10.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do LO z rekrutacji uzupełniającej


3 – 10 sierpnia 2023 do godz. 13.00 Kandydat z rekrutacji uzupełniającej składa oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty


11 sierpnia 2023 godz. 10.00 Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły z rekrutacji uzupełniającej

Dokumenty do pobrania

Kwestionariusz i podanie kandydata do liceum 2023/2024

Regulamin rekrutacji KPALO 2023/2024