Menu Zamknij

Rekrutacja – Liceum

Dokumenty rekrutacyjne – kwestionariusz, regulamin rekrutacji

Elektroniczny system rekrutacji

Terminarz rekrutacji do Katolickiego Publicznego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Śremie na rok szkolny 2020/2021

Daty Zadania – czynności
15 czerwca
do 10 lipca 
2020
do godz. 15.00 
 

Szkoła przyjmuje dokumenty kandydatów do klas pierwszych LO (wniosek wypełniamy wyłącznie elektronicznie w systemie naboru https://powiatsremski.edu.com.pl/kandydat/app/ wniosek należy wydrukować i podpisać, zachować wydruk)

od 26 czerwca
do 10 lipca 2020
do godz.15.00 
Kandydat do LO dostarcza:

  • świadectwo ukończenia szkoły lub poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły
  • skan świadectwa wysyłamy mailem na sekretariat@kcek.pl
  • oceny i osiągnięcia uzupełnia kandydat w systemie naboru
od 31 lipca
do 4 sierpnia 2020
godz.15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o wyniki egzaminu ósmoklasisty (lub poświadczoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty), uczeń może dostarczyć do szkoły wydruk wniosku z systemu naboru, wyniki egzaminu i pozostałe wymagane w regulaminie dokumenty lub przesłać mailowo na sekretariat@kcek.pl
12 sierpnia 2020
godz. 10.00
 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do LICEUM
13 – 18 sierpnia 2020
do godz. 15.00
Kandydat składa oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
19 sierpnia 2020
godz. 10.00
Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
19 sierpnia 2020 godz.15.00 Podanie informacji o liczbie wolnych miejsc
do 22 sierpnia 2020 Możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
do 3 dni od otrzymania odmowy Możliwość odwołania się do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej