Menu Zamknij

Trochę historii

Z inicjatywy księdza proboszcza Ryszarda Adamczaka, 5 listopada 2001 roku otwarta została ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego przy Parafii Najświętszego Serca Jezusa w Śremie. Ponad czterdziestu małych wychowanków podzielonych na dwie grupy: trzy i pięciolatki, spotykało się codziennie, by przy boku pań-wolontariuszek bawić się, poszerzać wiedzę o otaczającym świecie i rozwijać zdolności i umiejętności.

Każdego dnia, rozpoczętego modlitwą, dzieci uczyły się zgodnego współżycia w grupie. Miła i serdeczna atmosfera pomagała dzieciom, by cztery godziny spędzone w przestrzennej sali były przyjemnością.

Od roku szkolnego 2003/2004 ochronka została przekształcona w Przedszkole Niepubliczne im. bł. Edmunda Bojanowskiego, w którym opiekę znalazły także dzieci 6-letnie. Rok później został wprowadzony program pracy dydaktyczno – wychowawczej oparty o metody wychowawcze Bł. Edmunda Bojanowskiego. Jest on nie tylko patronem przedszkola, lecz jego myśl i metody wychowawcze stanowią podstawy działalności placówki, co znajduje całkowite odzwierciedlenie w realizowanym programie.

W roku 2007 został otwarty czwarty oddział, a dwa lata później ilość oddziałów została zwiększona z 4 na 6.

Obecnie opieką w przedszkolu objętych jest prawie 180 dzieci. Dziecko przebywając w przedszkolu wszechstronnie rozwija swą osobowość, zdobywa wiedzę i umiejętności. Dzięki aktywnym metodom pracy nauczycieli, rozwija aktywność twórczą, poznaje swoje prawa, obcuje ze sztuką.

Dziecko uczy się bawiąc, bawi się ucząc„. Przedszkole zapewnia dzieciom pełną realizację treści edukacyjnych ujętych w podstawie programowej.

Przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój swoim wychowankom. Oprócz zajęć dydaktyczno – wychowawczych wynikających z podstawy programowej, w wychowaniu i kształceniu dzieci kierujemy się wartościami chrześcijańskimi, opierając się na wskazówkach bł. Edmunda Bojanowskiego.

Praca wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o nową podstawę programową zawartą w wybranych przez nauczycieli programach nauczania: program wychowania przedszkolnego „Od przedszkolaka do pierwszaka” (wyd. WSiP) oraz program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. E. Bojanowskiego, który łączy wychowanie w duchu religijnym z nauczaniem.