Sobota, 19 września 2020

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

Liceum

Procedury bezpiecznego pobytu dziecka w szkole - aktualizacja 11.09.2020

Drodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele,
Od najbliższego poniedziałku 14 września br. wprowadzamy następujące zmiany w procedurach bezpieczeństwa w związku z trwającą pandemią:

 1. Uczniowie i nauczyciele w czasie międzylekcyjnym będą w częściach wspólnych szkoły tj. korytarze, klatki schodowe, szatnia, hol szkoły, łączniki, toalety itp. będą mieli obowiązek zasłaniania UST i NOSA (maseczka lub przyłbica). Obowiązek nie obowiązuje podczas przebywania w salach lekcyjnych oraz podczas przebywania na dworze. Uczniowie przynoszą własne maseczki.
 2. Rodzice uczniów proszeni są NIE WCHODZIĆ do budynku szkoły. Rano podprowadzają uczniów pod wejście, natomiast w celu odebrania dziecka ze szkoły, zgłaszają ten fakt w RECEPCJI SZKOŁY (obowiązuje dzwonek przy drzwiach).

Ponadto przypominamy, że uczniowie z jakimikolwiek objawami choroby (kaszel, katar, gorączka itp.) mają POZOSTAWAĆ W DOMU.

Z poważaniem
Dyrekcja Szkoły

Zarządzenie dyrektora dotyczące funkcjonowania szkoły w okresie epidemii COVID-19

Zamieszczono: 11 września 2020 r.


Spotkania z Rodzicami

Drodzy Nauczyciele, Rodzice,
Na dzień 17 września 2020 (czwartek) planujemy spotkania z wychowawcami. Odbywać się one będę zgodnie z harmonogramem:

 • Konferencja o godzinie 18.00 – 18.45 dla rodziców uczniów klas 1 – 5 SP w auli szkolonej z panią prof. UAM dr hab. Sylwią Jaskulską, która poprowadzi wykład pt. „Relacja wychowawcza z młodszym i starszym dzieckiem oraz z nastolatkiem.  Praktyczne wskazówki dla rodziców.”
 • Spotkania rodziców uczniów klas 1 – 5 SP z wychowawcami o godzinie 18.50 w salach lekcyjnych
 • Konferencja o godzinie 18.50 – 19.35 dla rodziców uczniów klas 6 – 8 SP oraz 1-3 LO w auli szkolonej z panią prof. UAM dr hab. Sylwią Jaskulską, która poprowadzi wykład pt. „Relacja wychowawcza z młodszym i starszym dzieckiem oraz z nastolatkiem.  Praktyczne wskazówki dla rodziców.”
 • Spotkania rodziców uczniów klas 6 – 8 SP oraz 1-3 LO z wychowawcami o godzinie 19. 40 w salach lekcyjnych

Na spotkanie w auli szkolnej zapraszamy oboje rodziców. Na spotkania w klasach z wychowawcami zapraszamy tylko jednego rodzica. Podczas spotkań obowiązują zasady zachowania dystansu społecznego, obowiązku zakrywania ust i nosa oraz po wejściu do szkoły dezynfekcji rąk.

Z poważaniem
Dyrekcja Szkoły


Procedury bezpiecznego pobytu dziecka w szkole - aktualizacja 01.09.2020

Drodzy Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie
Dyrekcja Szkoły zmodyfikowała procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkole wprowadzając następujące rozwiązania:

 1. Wszystkim uczniom od klasy czwartej szkoły podstawowej zalecamy noszenie maseczek podczas przerw międzylekcyjnych spędzanych na korytarzach szkolnych, jak również podczas przechodzenia na klatkach schodowych, w szatni, jadalni, oczekiwania na zajęcia dodatkowe itd.
 2. Godziny spożywania obiadów dla poszczególnych klas:
  • klasa 1A oraz 1B SP - 11.10 - 11.35
  • klasa 2A oraz 2B SP - 11.35 - 12.00
  • klasa 3A oraz 3B SP - 12.00 - 12.20
  • klasy 4-6 oraz 7a SP - 12.20 - 12.45
  • klasy 7-8 SP oraz LO - 13.30 - 13.50
   (Uczniowie z innych klas w tym czasie nie przebywają w Jadalni)
 3. Harmonogram możliwości korzystania z Jadalni Betania:
  • klasy z korytarza pierwszego (4-6 oraz 7a SP) mogą przebywać w Betanii podczas przerw:
   • godz. 9.35 - 9.55
   • godz. 12.20 - 12.45 (przerwa obiadowa)
  • Pozostałe klasy (7b - 3aLO) mogą przebywać w Betanii podczas przerw:
   • godz. 10.35 - 10.45;
   • godz. 11.30-11.35 ;
   • godz. 13:30 - 13:50;

Zarządzenie dyrektora dotyczące funkcjonowania szkoły w okresie epidemii COVID-19

Zamieszczono: 1 września 2020 r.


Dostęp do nowego dziennika elektronicznego

Drodzy Rodzice, Uczniowie,
Informujemy, że od dnia jutrzejszego tj. 1 września, będą mogli Państwo (rodzice oraz uczniowie) rejestrować się w NOWYM SYSTEMIE DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO VULCAN. Będzie to można zrobić wchodząc na stronę: uonetplus.vulcan.net.pl/powiatsremski, a następnie klikając opcję ZAŁÓŻ KONTO. Podczas zakładania konta w dzienniku, należy wprowadzić adres mailowy podany w naszym systemie i.KCEK. W razie niemożliwości założenia konta w dzienniku elektronicznym Vulcan należy zwracać się bezpośrednio do WYCHOWAWCY klasy, który odpowiada za poprawność wprowadzonych adresów mailowych zarówno dla uczniów jak i rodziców. Jest również możliwość korzystania z aplikacji mobilnej „dzienniczek+” dostępnej w sklepie Google Play.

W przypadku uczniów młodszych, nieposiadających własnych adresów mailowych, zachęcamy Rodziców, aby konta mailowe uczniom założyć, co zapewni dostęp również do konta uczniowskiego. Można również jako mail ucznia podać swój drugi adres mailowy. Pamiętać jednak należy, że mail ucznia musi być inny niż mail rodzica. W przypadku rodzeństwa, podanie w systemie i.KCEK takich samych adresów mailowych rodziców dla każdego zarejestrowanego konta ucznia, zapewni powiązanie kont w dzienniku Vulcan. W przypadku konieczności późniejszej zmiany adresu mailowego w dzienniku elektronicznym Vulcan, prosimy kontaktować się z Wychowawcą klasy.

Zapraszamy do korzystania z nowego dziennika.

Z poważaniem
Dyrekcja Szkoły

Zamieszczono: 31 sierpnia 2020 r.


Procedury bezpiecznego pobytu dziecka w szkole

Drodzy rodzice, uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły bardzo proszę o zapoznanie się PROCEDURĄ BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie oraz na ewentualność wprowadzenia NAUKI ZDALNEJ W SZKOLE w czasie epidemii COVID-19. Wszyscy rodzice są zobowiązani do oddania do 4 września br. „Oświadczenia rodzica COVID-19”.

Z poważaniem
Dyrekcja Szkoły

Zarządzenie dyrektora dotyczące funkcjonowania szkoły w okresie epidemii COVID-19

Oświadczenie rodzica COVID-19

Komunikat dyrektora o braku sprzętu COVID-19

Wytyczne dla szkół i placówek - wrzesień 2020

GIS - Wytyczne dla szkół i placówek - wrzesień 2020

Grafiki informacyjne

Zamieszczono: 27 sierpnia 2020 r.


Co to jest talent?


Relacja z Drzwi otwartych


"Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera."

św. Jan Paweł II

Słowo wstępne

Misją Szkoły Katolickiej im. Jana Pawła II w Śremie jest wychowanie i kształcenie dzieci oparte na ścisłej współpracy rodziców, uczniów i nauczycieli. Rezultatem tego będzie osiągnięcie spójności w oddziaływaniach wychowawczych szkoły i domu rodzinnego.

Szkoła podejmie starania, aby każda rodzina ucznia miała swojego promotora, który wzmocni czynną rolę rodziców, pomoże im w nakreślaniu planu wychowania dziecka, tak aby osiągnąć pożądany cel wychowawczy i edukacyjny.

Aby program ten przyniósł oczekiwane rezultaty, działania te muszą być stałe i systematyczne.Powinny być jednocześnie przepełnione autentyczną życzliwością i szacunkiem, a także cechować się konsekwencją i stawianiem wymagań. Podstawę działalności szkoły stanowią zasady i wartości chrześcijańskie głoszone przez Kościół Katolicki. Zasady i wartości chrześcijańskie mają być podstawą procesu wychowawczego opisanego szczegółowo w programie wychowawczym i spójnym z nim programie profilaktyki oraz mają cechować środowisko szkoły – świadomie budowane przez nauczycieli i wychowawców pod kierunkiem dyrektora.

Szkoła Katolicka w Śremie na podstawie całokształtu swej działalności przyjmuje system wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Wartości chrześcijańskie obecne są w koncepcji szkoły, jej celach i zadaniach, w programie wychowawczym i profilaktycznym, w programach nauczania, stanowią źródło dla relacji nauczyciel – uczeń oraz dla rozwoju osobowego nauczyciela i ucznia. Osoba patrona szkoły – Jana Pawła II i Jego nauczanie, stanowi niezastąpioną inspirację ewangeliczną w procesie wychowawczym uczniów i formacyjnym nauczycieli.

Program wychowawczy szkół jest skierowany do:
Rodziców – którzy posiadając jednocześnie prawo i obowiązek wychowywania swoich dzieci oczekują od szkoły katolickiej wsparcia i kontynuacji procesu wychowawczego, opartego na wspólnie uznawanych wartościach; wychowanie w szkole stanowi pomoc i dopełnienie działalności rodziny; treści programu stanowią płaszczyznę współpracy szkoły z rodzicami uczniów.
Uczniów – którzy rozpoczynając naukę w szkole pragną poznać siebie i rozwijać swój charakter, zdobyć wiedzę, odnaleźć sens życia, przygotować się do zadań w życiu dorosłym Nauczycieli i wychowawców – którzy będąc przewodnikami młodych na drodze ich pełnego rozwoju kierują się zawsze dobrem dziecka, szanują jego godność oraz prowadzą otwarty dialog z rodziną i środowiskiem, ukierunkowany na harmonijny rozwój uczniów.

Katolicka Szkoła w Śremie opierać będą edukację uczniów, tj. wychowanie i kształcenie, na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Szkoły przyjmują jako własną koncepcję człowieka i jego rozwoju, personalizm chrześcijański, tj. osobowy wymiar godności człowieka, którego źródłem jest Chrystus – Odkupiciel każdego człowieka i najdoskonalszy wzór w dążeniu do pełni rozwoju zarówno dla nauczyciela, jak i ucznia. Integralny rozwój osobowy ucznia stanowi cel wychowawczy.

Wsparcie i współpraca