Piątek, 3 kwietnia 2020

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

Nowości

Science in progress - Prawa Keplera i grawitacja - zadania

Kształcenie na odległość - poradnik

Science in progress - Stechiometria - pierwiastki bloku s

Zarządzenie w sprawie kształcenia zdalnego

Serdeczna Osada 2020


Więcej...


Liceum

List do Rodziców

Szanowni Państwo,
w tym szczególnym czasie, który jest pełen obaw, niepokojów i zupełnie nowych wyzwań chciałbym Państwa po pierwsze z całego serca pozdrowić, życzyć dużo zdrowia i wiary w to, że mimo iż często trudno pojąć nam drogi, którymi toczy się historia świata, to jednak Boże myśli, są ponad naszymi, ludzkimi myślami i abyśmy razem w duchu zaufania mogli przetrwać te trudne dni i tygodnie.

Jednym z ważnych wyzwań jakie stają przede mną jako organem prowadzącym Zespół Szkół Katolickich oraz Dyrekcją, jest zapewnienie uczniom ciągłości nauki w takim stopniu jak to jest możliwe w ramach zdalnego nauczania. Wiem, że nauczyciele są w stałym kontakcie z uczniami i wielu z nich to nauczanie realizuje używając takich platform jak i.dziennik, system i.kcek czy skonfigurowana na potrzeby szkoły platforma, na której realizujemy tzw. szkolną ligę zadaniową. Bardzo Państwa proszę o mobilizację uczniów do dobrego wykorzystania czasu, który siłą rzeczy spędzają w domach.

Innym bardzo ważnym aspektem, który jako organ prowadzący muszę brać pod uwagę jest zapewnienie funkcjonowania szkoły w wymiarze materialnym. Jak dobrze Państwo wiecie, Parafia Najświętszego Serca Jezusa organizuje dla Państwa dzieci zajęcia dodatkowe oraz zapewnia dodatkowe lekcje języka angielskiego. Na co dzień płatności z te zajęcia pozwalają nam, dbać o sprawne funkcjonowanie szkoły, utrzymanie jej na aktualnym wysokim poziomie oraz spłatę zobowiązań jakie ma Parafia w związku z kredytem, jaki został zaciągnięty na generalny remont budynków szkoły. W związku z licznymi pytaniami z Państwa strony, dotyczącymi płatności w czasie gdy zajęć dodatkowych nie ma, chciałbym zaproponować następujące rozwiązanie kwestii płatności. Proszę Państwa, abyście Państwo w miarę możliwości wpłacili połowę kwoty, którą zwykle wpłacacie za ww. zajęcia. W zdecydowanej większości przypadków byłoby to zatem nie 186zł, a 93zł. Bardzo liczę na Państwa zrozumienie w tej kwestii i podjęcie wspólnej odpowiedzialności za to dzieło, które dzięki Państwu udaje nam się prowadzić. W wymiarze finansowym nie możemy sobie pozwolić na utratę płynności i niespłacanie bieżących zobowiązań. Bardzo Państwu dziękuję za zrozumienie w tej kwestii.

Dobrą wiadomością, którą mogę Państwu w tym czasie przekazać jest ta, że od poniedziałku ruszają w szkole prace związane z termomodernizacją budynków szkoły. Termomodernizacja obejmie zarówno dachy jak i elewacje budynków. Oczekuję, że proces ten, który ma zakończyć się do końca bieżącego roku kalendarzowego poprawi komfort nauki uczniów i pracy nauczycieli, a także pozwoli na ograniczenie kosztów użytkowania oraz z pewnością poprawi estetykę naszych budynków szkolnych.

Mam wielką nadzieję i ufam, że bieżąca sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa nie potrwa długo. Polecam Państwa w mojej modlitwie, oraz bardzo Państwa proszę abyśmy razem dobrze przetrwali ten czas.

Z wyrazami szacunku
Ks. Ryszard Adamczak
Kanclerz Zespołu Szkół Katolickich
im. św. Jana Pawła II w Śremie
wraz z Dyrekcją Szkoły

Zamieszczono: 18 marca 2020 r.


Funkcjonowanie sekretariatu i rekrutacja

W związku aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz potrzebą ograniczania bezpośrednich kontaktów sekretariat będzie funkcjonował zdalnie. Kontakt możliwy będzie poprzez podane numery telefonów:

  • Sekretariat Zespołu tel. 793 055 100
  • Sekretariat Szkoła Muzyczna tel. 883 911 226
  • Recepcja tel. 883 988 326

oraz drogą mailową na adresy: sekretariat@kcek.pl oraz szkola.muzyczna@kcek.pl

Rekrutacja do szkoły podstawowej odbywa się zgodnie z harmonogramem.
Skany wypełnianych wnosków prosimy przesyłać na adres mailowy sekretariat@kcek.pl natomiast oryginały dokumentów będziemy przyjmować w terminie późniejszym.

Rodzice kandydatów do klasy pierwszej, mogą potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do szkoły lub przedszkola elektronicznie bez konieczności przychodzenia rodziców do placówki. Możliwość taka będzie dostępna na kocie rodzica w systemie NABÓR, po zalogowaniu się na podany we wniosku identyfikator i hasło. Na terenie gminy Śrem, potwierdzanie woli będzie odbywało się w terminach 30-31 marca 2020 r.

Prosimy na bieżąco śledzić naszą stronę internetową oraz oczekiwać kolejnych komunikatów.

Zamieszczono: 16 marca 2020 r.


Zdalne nauczanie

Drodzy Uczniowie, Rodzice,
Obecna sytuacja, która do 25 marca br. zawiesza organizację zajęć dydaktycznych i opiekuńczych w szkołach sprawia, że nasi wszyscy nauczyciele podejmą w najbliższym czasie pracę zdalną ze swoimi uczniami.

Chcemy w związku z tym zobowiązać naszych uczniów do pracy zdalnej w domu, a rodziców do zmotywowania swoich dzieci do tej pracy.

Będzie to się odbywać w następujący sposób:

Uczniowie codziennie mają obowiązek logowania się do idziennika i sprawdzania komunikatów wysyłanych przez swoich nauczycieli (w przypadku zagubienia danych do logowania proszę o kontakt mailowy admin@kcek.pl lub kontakt z sekretariatem szkoły). Uczniowie będą korzystać:

  1. Z platformy i.kcek.pl, na której po zalogowaniu, będą widzieć w zakładce „MATERIAŁY” udostępnione materiały do samodzielnej pracy.
  2. Dla wszystkich uczniów nauczyciele będą przygotowywać różne formy sprawdzania wiadomości w formie QUIZÓW (mogących być traktowane jako sprawdzian, kartkówka czy inna pisemna forma wypowiedzi). Oceny, które uczniowie zdobędą zostaną wpisywane do idzennika i będą brane pod uwagę przy wystawianiu ocen końcowych. Do tego będzie służyła nasza SZKOLNA LIGA ZADANIOWA (SLZ) pod adresem slz.kcek.pl/
  3. Do zalogowania w SLZ potrzebny będzie login ucznia z idziennika i 4 ostatnie cyfry numeru PESEL ucznia. Jeżeli uczniowie nie znają swoich loginów, rodzice mogą je sprawdzić logując się do Strefy Rodzica na stronie i.kcek.pl (od dnia 13 marca br.).

Uczniowie, którzy będą odmawiali pracy zdalnej zaproponowanej przez szkołę, po powrocie do szkoły będą musieli nadrobić wszystkie zaległości wynikające z braku swojej aktywności. Przerwa w funkcjonowaniu naszej szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki i nie jest czasem odpoczynku i ferii, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Obecnie zmienia się forma komunikacji.

Uczniowie powinni pamiętać o swoim bezpieczeństwie. Powinni pozostać w domach, unikając miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe). Ponadto należy przestrzegać w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których się przebywa.

Uczniowie mają odpowiedzialnie wykorzystać czas zawieszenia zajęć w szkole. Mogą skorzystać przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl , która jest biblioteką bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych. Ponadto polecanym portalem jest: scholaris.pl/

Z poważaniem Dyrekcja Szkoły i Grono Pedagogiczne

Zamieszczono: 12 marca 2020 r.


Drzwi otwarte - odwołane

Szanowni Państwo
W związku z zaistniałą sytuacją zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych, planowane na 21 marca Drzwi otwarte w Zespole Szkół Katolickich zostają odwołane i odbędą się w późniejszym terminie.

Z poważaniem
Dyrekcja Szkoły

Zamieszczono: 11 marca 2020 r.


Zawieszenie zajęć dydaktyczno-opiekuńczych - zdalna praca

Szanowni Państwo,
W związku z zawieszeniem w szkole zajęć dydaktyczno-opiekuńczych w szkole na 2 tygodnie od 12 do 25 marca prosimy aby uczniowie i rodzice na bieżąco kontrolowali informacje w idzienniku i na stronie internetowej szkoły ze względu na możliwe udostępnianie i przesyłanie materiałów do „zdalnej pracy uczniów”.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:
• dziennik elektroniczny;
• strona i.kcek.pl (zakładka „materiały”, gdzie nauczyciele mogą umieszczać swoje materiały dla wybranych grup uczniów, którzy po zalogowaniu na swoich kontach będą mogli z tego korzystać),
• mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępnia e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Z poważaniem
Dyrekcja Szkoły

Zamieszczono: 11 marca 2020 r.


Zawieszenie zajęć dydaktyczno-opiekuńczych

Drodzy Rodzice,
W związku z koronawirusem w naszym kraju Rząd podjął decyzję o zawieszeniu na dwa tygodnie zajęć we wszystkich placówkach oświatowych i uczelniach w Polsce tj. do 25 marca (dotyczy to także szkoły muzycznej). W związku z tym od jutra nie będzie już zajęć dydaktycznych. W czwartek i piątek 12 i 13 marca szkoła będzie sprawować opiekę nad uczniami. W związku z tym proszę o informację kto z Państwa potrzebuje mieć zapewnioną takową opiekę i w jakich godzinach. Informację tą proszę przekazywać mailowo na dyrektor@kcek.pl lub poprzez IDZIENNIK.

Wszystkie zajęcia dodatkowe również do 25 marca zostają odwołane.

Przypominamy i jednocześnie napominamy wszystkich, że jest to jest czas kwarantanny społeczeństwa. Podstawowa zasada przy takiej zbiorowej kwarantannie jest taka, żeby nie przebywać w dużych skupiskach ludzkich.

Proszę oczekiwać dalszych komunikatów.

Z poważaniem
Dyrekcja Szkoły

Zamieszczono: 11 marca 2020 r.


Serdeczna Osada 2020

Zamieszczono: 25 listopada 2019 r.


Co to jest talent?


Relacja z Drzwi otwartych


"Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera."

św. Jan Paweł II

Słowo wstępne

Misją Szkoły Katolickiej im. Jana Pawła II w Śremie jest wychowanie i kształcenie dzieci oparte na ścisłej współpracy rodziców, uczniów i nauczycieli. Rezultatem tego będzie osiągnięcie spójności w oddziaływaniach wychowawczych szkoły i domu rodzinnego.

Szkoła podejmie starania, aby każda rodzina ucznia miała swojego promotora, który wzmocni czynną rolę rodziców, pomoże im w nakreślaniu planu wychowania dziecka, tak aby osiągnąć pożądany cel wychowawczy i edukacyjny.

Aby program ten przyniósł oczekiwane rezultaty, działania te muszą być stałe i systematyczne.Powinny być jednocześnie przepełnione autentyczną życzliwością i szacunkiem, a także cechować się konsekwencją i stawianiem wymagań. Podstawę działalności szkoły stanowią zasady i wartości chrześcijańskie głoszone przez Kościół Katolicki. Zasady i wartości chrześcijańskie mają być podstawą procesu wychowawczego opisanego szczegółowo w programie wychowawczym i spójnym z nim programie profilaktyki oraz mają cechować środowisko szkoły – świadomie budowane przez nauczycieli i wychowawców pod kierunkiem dyrektora.

Szkoła Katolicka w Śremie na podstawie całokształtu swej działalności przyjmuje system wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Wartości chrześcijańskie obecne są w koncepcji szkoły, jej celach i zadaniach, w programie wychowawczym i profilaktycznym, w programach nauczania, stanowią źródło dla relacji nauczyciel – uczeń oraz dla rozwoju osobowego nauczyciela i ucznia. Osoba patrona szkoły – Jana Pawła II i Jego nauczanie, stanowi niezastąpioną inspirację ewangeliczną w procesie wychowawczym uczniów i formacyjnym nauczycieli.

Program wychowawczy szkół jest skierowany do:
Rodziców – którzy posiadając jednocześnie prawo i obowiązek wychowywania swoich dzieci oczekują od szkoły katolickiej wsparcia i kontynuacji procesu wychowawczego, opartego na wspólnie uznawanych wartościach; wychowanie w szkole stanowi pomoc i dopełnienie działalności rodziny; treści programu stanowią płaszczyznę współpracy szkoły z rodzicami uczniów.
Uczniów – którzy rozpoczynając naukę w szkole pragną poznać siebie i rozwijać swój charakter, zdobyć wiedzę, odnaleźć sens życia, przygotować się do zadań w życiu dorosłym Nauczycieli i wychowawców – którzy będąc przewodnikami młodych na drodze ich pełnego rozwoju kierują się zawsze dobrem dziecka, szanują jego godność oraz prowadzą otwarty dialog z rodziną i środowiskiem, ukierunkowany na harmonijny rozwój uczniów.

Katolicka Szkoła w Śremie opierać będą edukację uczniów, tj. wychowanie i kształcenie, na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Szkoły przyjmują jako własną koncepcję człowieka i jego rozwoju, personalizm chrześcijański, tj. osobowy wymiar godności człowieka, którego źródłem jest Chrystus – Odkupiciel każdego człowieka i najdoskonalszy wzór w dążeniu do pełni rozwoju zarówno dla nauczyciela, jak i ucznia. Integralny rozwój osobowy ucznia stanowi cel wychowawczy.

Wsparcie i współpraca