Niedziela, 16 czerwca 2019

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

Nowości

III Wakacyjny Konkurs Fotograficzny "Z książką w roli głównej"

Dzień Rodziny 2019

Wizyta w Wielkopolskim Parku Narodowym

Zbiórka dla domu dziecka w Górze zakończona

Teatr w szkole


Więcej...


Liceum

Zakończenie roku szkolnego 19 czerwca 2019

Szanowni Państwo
przedstawiamy plan tegorocznego zakończenia roku szkolnego

  • 8.00 – uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas 1-6 szkoły podstawowej w auli szkolnej (prosimy, jeśli jest taka możliwość, aby rodzice zabierali uczniów własnymi samochodami na mszę do kościoła, co pozwoli to na większy zapas czasowy w klasach, który jest przewidziany przed mszą na spotkania z wychowawcami).
  • 9.10 – spotkanie w klasach z wychowawcami i rozdanie świadectw uczniom, którzy nie otrzymali świadectw z wyróżnieniem.
  • 9.30 – przejście/przejazd wychowawców i wice-wychowawcami z uczniami SP do Kościoła NSJ na Mszę Świętą
  • 10.00 – Msza Święta w kościele górnym dla uczniów klas 1-7 szkoły podstawowej msza święta w kościele dolnym dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum
  • 11.30 – przejście na uroczystość zakończenia roku szkolnego wychowawców i wice-wychowawcami z uczniami klas 7 i 8 SP, GIM oraz LO na aulę szkolną
  • 16.30 – uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów i rodziców SZKOŁY MUZYCZNEJ

Z poważaniem Dyrekcja Szkoły

Zamieszczono: 3 czerwca 2019 r.


Co to jest talent?


Relacja z Drzwi otwartych


"Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera."

św. Jan Paweł II

Słowo wstępne

Misją Szkoły Katolickiej im. Jana Pawła II w Śremie jest wychowanie i kształcenie dzieci oparte na ścisłej współpracy rodziców, uczniów i nauczycieli. Rezultatem tego będzie osiągnięcie spójności w oddziaływaniach wychowawczych szkoły i domu rodzinnego.

Szkoła podejmie starania, aby każda rodzina ucznia miała swojego promotora, który wzmocni czynną rolę rodziców, pomoże im w nakreślaniu planu wychowania dziecka, tak aby osiągnąć pożądany cel wychowawczy i edukacyjny.

Aby program ten przyniósł oczekiwane rezultaty, działania te muszą być stałe i systematyczne.Powinny być jednocześnie przepełnione autentyczną życzliwością i szacunkiem, a także cechować się konsekwencją i stawianiem wymagań. Podstawę działalności szkoły stanowią zasady i wartości chrześcijańskie głoszone przez Kościół Katolicki. Zasady i wartości chrześcijańskie mają być podstawą procesu wychowawczego opisanego szczegółowo w programie wychowawczym i spójnym z nim programie profilaktyki oraz mają cechować środowisko szkoły – świadomie budowane przez nauczycieli i wychowawców pod kierunkiem dyrektora.

Szkoła Katolicka w Śremie na podstawie całokształtu swej działalności przyjmuje system wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Wartości chrześcijańskie obecne są w koncepcji szkoły, jej celach i zadaniach, w programie wychowawczym i profilaktycznym, w programach nauczania, stanowią źródło dla relacji nauczyciel – uczeń oraz dla rozwoju osobowego nauczyciela i ucznia. Osoba patrona szkoły – Jana Pawła II i Jego nauczanie, stanowi niezastąpioną inspirację ewangeliczną w procesie wychowawczym uczniów i formacyjnym nauczycieli.

Program wychowawczy szkół jest skierowany do:
Rodziców – którzy posiadając jednocześnie prawo i obowiązek wychowywania swoich dzieci oczekują od szkoły katolickiej wsparcia i kontynuacji procesu wychowawczego, opartego na wspólnie uznawanych wartościach; wychowanie w szkole stanowi pomoc i dopełnienie działalności rodziny; treści programu stanowią płaszczyznę współpracy szkoły z rodzicami uczniów.
Uczniów – którzy rozpoczynając naukę w szkole pragną poznać siebie i rozwijać swój charakter, zdobyć wiedzę, odnaleźć sens życia, przygotować się do zadań w życiu dorosłym Nauczycieli i wychowawców – którzy będąc przewodnikami młodych na drodze ich pełnego rozwoju kierują się zawsze dobrem dziecka, szanują jego godność oraz prowadzą otwarty dialog z rodziną i środowiskiem, ukierunkowany na harmonijny rozwój uczniów.

Katolicka Szkoła w Śremie opierać będą edukację uczniów, tj. wychowanie i kształcenie, na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Szkoły przyjmują jako własną koncepcję człowieka i jego rozwoju, personalizm chrześcijański, tj. osobowy wymiar godności człowieka, którego źródłem jest Chrystus – Odkupiciel każdego człowieka i najdoskonalszy wzór w dążeniu do pełni rozwoju zarówno dla nauczyciela, jak i ucznia. Integralny rozwój osobowy ucznia stanowi cel wychowawczy.

Wsparcie i współpraca

Strona korzysta z technologii jQuery. Strona wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celu prowadzenia ogólnych statystyk odwiedzin. Nie są zbierane żadne dane osobowe Użytkownika. mw