Wtorek, 15 października 2019

english deutsch italian
Godło Polskinazwa KCEKlogo szkoły

Liceum

Stypendium Burmistrza Śremu

Drodzy Rodzice,
Pod linkiem znajduje się dokumentacja dotycząca przyznawania STYPENDIUM BURMISTRZA ŚREMU za poprzedni rok szkolny. Bardzo proszę o zapoznanie się z procedurą przyznawania stypendium oraz o przekazanie informacji do wychowawców lub sekretariatu szkoły czy Państwa dziecko może zostać zakwalifikowane do przyznania tego stypendium. Proszę o informację do 30 września (poniedziałek).

Z poważaniem
Dyrekcja Szkoły

Zamieszczono: 18 września 2019 r.


III Śremski Festiwal Muzyki Kameralnej

Więcej informacji

Zamieszczono: 18 września 2019 r.


Szkolny Konkurs na logo X-lecia Zespołu Szkół Katolickich

Serdecznie zapraszamy uczniów liceum oraz szkoły podstawowej do udziału w konkursie na logo obchodów X-lecia Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie.

Logo należy wykonać w formie elektronicznej. Preferowana będzie grafika wektorowa (SVG). Dopuszcza się również wykonanie grafiki rastrowej (PNG, TIFF), przy czym w takim przypadku rozmiar logo musi wynosić przynajmniej 3000 x 3000 pikseli.

Termin oddawania prac to 30 września 2019 r.

Prace należy przesyłać na adres konkurs@kcek.pl

Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa w składzie:

  • ks. Kanclerz Ryszard Adamczak
  • p. Dyrektor Kacper Knyspel
  • p. Iwona Tomaszewska
  • p. Krystyna Kaczmarek
  • p. Marcin Włodarczak

Kryteria oceniania prac:

  • trudność wykonanych prac, precyzja, dokładność, staranność,
  • walory artystyczne, estetyczne,
  • spełnienie wymogów technicznych (format, rozdzielczość).

Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda rzeczowa. Zwycięska praca będzie wykorzystywana podczas całych obchodów X-lecia Zespołu Szkół Katolickich, do 30 września 2020 r.
Prace konkursowe uczniowie wykonują indywidualnie.
Zapraszamy i życzymy powodzenia!

Zamieszczono: 10 września 2019 r.


Co to jest talent?


Relacja z Drzwi otwartych


"Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera."

św. Jan Paweł II

Słowo wstępne

Misją Szkoły Katolickiej im. Jana Pawła II w Śremie jest wychowanie i kształcenie dzieci oparte na ścisłej współpracy rodziców, uczniów i nauczycieli. Rezultatem tego będzie osiągnięcie spójności w oddziaływaniach wychowawczych szkoły i domu rodzinnego.

Szkoła podejmie starania, aby każda rodzina ucznia miała swojego promotora, który wzmocni czynną rolę rodziców, pomoże im w nakreślaniu planu wychowania dziecka, tak aby osiągnąć pożądany cel wychowawczy i edukacyjny.

Aby program ten przyniósł oczekiwane rezultaty, działania te muszą być stałe i systematyczne.Powinny być jednocześnie przepełnione autentyczną życzliwością i szacunkiem, a także cechować się konsekwencją i stawianiem wymagań. Podstawę działalności szkoły stanowią zasady i wartości chrześcijańskie głoszone przez Kościół Katolicki. Zasady i wartości chrześcijańskie mają być podstawą procesu wychowawczego opisanego szczegółowo w programie wychowawczym i spójnym z nim programie profilaktyki oraz mają cechować środowisko szkoły – świadomie budowane przez nauczycieli i wychowawców pod kierunkiem dyrektora.

Szkoła Katolicka w Śremie na podstawie całokształtu swej działalności przyjmuje system wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Wartości chrześcijańskie obecne są w koncepcji szkoły, jej celach i zadaniach, w programie wychowawczym i profilaktycznym, w programach nauczania, stanowią źródło dla relacji nauczyciel – uczeń oraz dla rozwoju osobowego nauczyciela i ucznia. Osoba patrona szkoły – Jana Pawła II i Jego nauczanie, stanowi niezastąpioną inspirację ewangeliczną w procesie wychowawczym uczniów i formacyjnym nauczycieli.

Program wychowawczy szkół jest skierowany do:
Rodziców – którzy posiadając jednocześnie prawo i obowiązek wychowywania swoich dzieci oczekują od szkoły katolickiej wsparcia i kontynuacji procesu wychowawczego, opartego na wspólnie uznawanych wartościach; wychowanie w szkole stanowi pomoc i dopełnienie działalności rodziny; treści programu stanowią płaszczyznę współpracy szkoły z rodzicami uczniów.
Uczniów – którzy rozpoczynając naukę w szkole pragną poznać siebie i rozwijać swój charakter, zdobyć wiedzę, odnaleźć sens życia, przygotować się do zadań w życiu dorosłym Nauczycieli i wychowawców – którzy będąc przewodnikami młodych na drodze ich pełnego rozwoju kierują się zawsze dobrem dziecka, szanują jego godność oraz prowadzą otwarty dialog z rodziną i środowiskiem, ukierunkowany na harmonijny rozwój uczniów.

Katolicka Szkoła w Śremie opierać będą edukację uczniów, tj. wychowanie i kształcenie, na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Szkoły przyjmują jako własną koncepcję człowieka i jego rozwoju, personalizm chrześcijański, tj. osobowy wymiar godności człowieka, którego źródłem jest Chrystus – Odkupiciel każdego człowieka i najdoskonalszy wzór w dążeniu do pełni rozwoju zarówno dla nauczyciela, jak i ucznia. Integralny rozwój osobowy ucznia stanowi cel wychowawczy.

Wsparcie i współpraca

Strona korzysta z technologii jQuery. Strona wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celu prowadzenia ogólnych statystyk odwiedzin. Nie są zbierane żadne dane osobowe Użytkownika. mw