Menu Zamknij

Zarządzenie dyrektora Katolickiej Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Śremie regulujące naukę w szkole od 17 do 28 maja 2021 r.

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI i NAUKI  z dnia 29 kwietnia 2021 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  1. Wszystkie zajęcia indywidualne i zbiorowe w klasach I-III cyklu 6-letniego odbywają się stacjonarnie według ustalonego planu.
  2. Zajęcia indywidualne w klasach IV-VI cyklu 6-letniego oraz
   I-IV cyklu 4-letniego
   odbywają się w formie dobrowolnych, indywidualnych konsultacji.
   Ze względu na możliwą kolizję zajęć indywidualnych i dobrowolnych konsultacji z zajęciami zbiorowymi w uzasadnionych przypadkach nauczyciel instrumentu głównego oraz fortepianu dodatkowego może zaproponować inną godzinę zajęć.
  3. Zajęcia teoretyczne: kształcenie słuchu i audycje muzyczne dla klas IV-VI cyklu 6-letniego oraz I-IV cyklu 4-letniego odbywają  w hybrydowej formie wg następującego planu:
   • w dniach 17-21 maja stacjonarnie w szkole uczestniczą klasy IV i VI cyklu 6-letniego oraz  II i IV cyklu 4-letniego, natomiast klasy V cyklu 6-letniego I i III cyklu 4-letniego zajęcia realizują zdalnie,
   • w dniach 24-28 maja stacjonarnie szkole uczestniczą
    klasy V cyklu 6-letniego oraz  I i III cyklu 4-letniego, natomiast klasy IV  i VI cyklu 6-letniego II i IV cyklu 4-letniego zajęcia realizują zdalnie.
  4. Zajęcia z chóru odbywają się w hybrydowej formie wg następującego planu:
   • 19 maja 2021 r.
    17.00 – Grupa I – stacjonarnie
    godz. 18.05 – Grupa II – zdalnie
   • 26 maja 2021 r.
    godz. 17.00 – Grupa I – zdalnie
    godz. 18.05 – Grupa II – stacjonarnie
  5. Rodzice/Opiekunowie uczniów przebywających na kwarantannie oraz chorych są zobowiązani niezwłocznie poinformować dyrekcję szkoły oraz nauczyciela instrumentu głównego w celu indywidualnego ustalenia planu pracy. Rodzic/Opiekun nie może także przebywać na terenie Szkoły.
  6. Wszyscy nauczyciele podczas zajęć mają obowiązek noszenia maseczek. Wszystkie zajęcia prowadzą z klas na terenie Szkoły.
  7. Jeśli nauczyciel przebywa na kwarantannie to lekcje instrumentu głównego ustala indywidualnie.
  8. Na wszystkich korytarzach, klatkach schodowych i holu oraz pozostałych częściach wspólnych, także terenu na zewnątrz
   obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, oraz utrzymywanie dystansu społecznego.
  9. Obowiązuje także dezynfekcja dłoni w stacji bezdotykowej przy wejściu lub przed rozpoczęciem zajęć w klasie
  10. Uczniowie wchodzą i opuszczają budynek szkoły tylnymi drzwiami za pomocą karty elektronicznej, dedykowanej tylko dla uczniów Szkoły Muzycznej.

dyr. Krzysztof Myler