Menu Zamknij

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Nabór do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat śremski na poziomie technikum i liceum ogólnokształcącego będzie prowadzony w formie elektronicznej.

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych w dniach od 17.05.2021 r. do 21.06.2021 r. będą mogli drogą elektroniczną dokonać wyboru kierunków kształcenia oraz w wyznaczonym terminie sprawdzić, czy znajdują się na liście przyjętych do szkoły.

Proces rejestracji kandydatów odbywać się będzie poprzez stronę internetową: http://powiatsremski.edu.com.pl/Kandydat