Menu Zamknij

Uroczysty apel klas I-III

Rok szkolny 2020/21 minął szybko, dzieci z klas I-III łączyły naukę stacjonarną ze zdalną. Mimo pandemii nauczyciele przygotowali dla nich kilka konkursów, które przebiegły w reżimie sanitarnym, z zachowaniem obostrzeń. Uczniowie rywalizowali z sobą w rozmaitych dziedzinach: polonistycznej, przyrodniczej, artystycznej: aktorskiej czy plastyczno-technicznej. Na wtorkowym apelu całoroczne konkursy zostały podsumowane, a wyróżnione dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.