Menu Zamknij

IV Konkurs Językowy Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał – wyniki

W finałowych zmaganiach, które odbyły się 27 kwietnia 2022 r. w Bibliotece szkolnej, spotkały się trzyosobowe zespoły. W ich skład weszli uczniowie, którzy zwyciężyli w eliminacjach klasowych. Finaliści zapoznali się wnikliwie z zestawem ok. 60 przysłów i powiedzeń polskich.

Mieli do wykonania kilka zadań: rozwiązali test, zagrali w kalambury frazeologiczne, kojarzyli przedmioty z przysłowiami i powiedzeniami, wyjaśniali ich znaczenia, układali rozsypanki, itp. Wykazali się naprawdę dobrą znajomością przysłów i powiedzeń oraz wyczuciem i swobodą językową.

Każdy z zespołów mógł zdobyć maksymalnie 39 punktów. Najwięcej uzyskali uczniowie

kl.5a i 4a – po 37 pkt., tym samym zajęli ex equo I miejsce w Konkursie. Na podium znaleźli się też reprezentanci klasy 5b – miejsce II i 4b na miejscu III.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym oraz pozostałym uczestnikom z kl.5c i 6a, których od miejsca w „strefie medalowej” dzieliło tylko kilka punktów.

Przysłowia, powiedzenia czyli związki frazeologiczne są nie tylko mądrością narodów, ale decydują też o bogactwie i pięknie każdego języka. Z przyjemnością można stwierdzić, że nasz język ojczysty ma niezwykle rozbudowaną frazeologię. A ponieważ , jak chyba wszyscy pamiętamy „Każdy kij ma dwa końce”, więc piękno pięknem, a poprawność poprawnością i każdy, kto chce mówić i pięknie i poprawnie musi włożyć sporo pracy, bez której nie ma kołaczy.:)