Menu Zamknij

Konkurs plastyczno–literacki „Portret przodka”

Cele:

 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowość.
 • Kształcenie umiejętności wnikliwej obserwacji, refleksyjnego i niestereotypowego myślenia.
 • Odkrywanie i promowanie talentów plastycznych i literackich.
 • Wdrażanie do samodzielności.

Regulamin:

 1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas I – III oraz IV – VI Szkoły Podstawowej.
 2. Uczniowie klas I – III SP do konkursu zgłaszają prace przedstawiające własnego przodka (np. babcię lub dziadka) wykonane w następujących technikach:
  • malarstwo (akwarele, farby plakatowe),
  • rysunek,
  • kolaż (techniki mieszane, płaskie),
 3. Format prac A4.
 4. Praca powinna być opisana: imię, nazwisko, klasa.
 5. Uczniowie klas IV –VI do konkursu zgłaszają prace literackie tzn.:
  • zatytułowany tekst prezentujący postać przodka – usposobienie, cechy charakteru, pasje, zainteresowania (z uwzględnieniem np. czasów, w których żył, przygód, które przeżył, dzieł, jakich dokonał, roli, jaką odegrał w życiu autora pracy).
  • Prace oddajemy w formie elektronicznej, adres: biblioteka@kcek.pl, czcionka Times New Roman 12 (prace nie powinny być dłuższe niż 1 strona A4).
 6. Praca powinna być opisana: imię, nazwisko, klasa.
 7. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  • zgodnością z tematem,
  • poprawnością językową,
  • estetyką wykonania,
  • oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi.
 8. Ostateczny termin składania prac to 01.2023 r., ogłoszenie wyników 20.01.2023 r. w przededniu Dnia Babci i Dziadka.
  • prace plastyczne – p. Iwona Tomaszewska/Biblioteka
  • prace literackie – adres mail: biblioteka@kcek.pl
 9. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac plastycznych oraz prezentacja na stronie Szkoły nagrodzonych tekstów literackich.
 10. Zgłoszenie do Konkursu oznacza akceptację regulaminu, zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych w zakresie związanym z organizacją, przebiegiem i upowszechnianiem Konkursu oraz ogłoszeniem wyników.

*Oceniane będą tylko prace wykonane indywidualnie i noszące wyraźne cechy samodzielności.