Menu Zamknij

Konkurs plastyczny „Wielkanocne symbole”

 • CELE KONKURSU:
  • kultywowanie tradycji oraz pogłębienie wiedzy na temat symboliki Świąt Wielkanocnych,
  • promowanie talentów i pobudzanie aktywności twórczej,
  • rozwijanie zainteresowań artystycznych i wyobraźni,
  • wdrożenie do samodzielności.
 • WARUNKI UCZESTNICTWA:
  • Konkurs adresowany jest dla uczniów klas I – III SP.
  • Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy użyciu dowolnej techniki na kartce w formacie A4.
  • Pracę uczniowie wykonują samodzielnie podczas zajęć edukacji plastycznej w szkole.
  • Nauczyciel wychowawca wywiesza prace klasy na gazetce na korytarzu edukacji wczesnoszkolnej do dnia 3 kwietnia 2023 r.
  • Prace powinny być podpisane: imię, nazwisko i klasa.
 • WYNIKI KONKURSU I NAGRODY:
  • Jury powołane przez organizatora, spośród wykonanych prac wyłoni laureatów konkursu.
  • Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
  • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez oznaczenie nagrodzonych prac na tablicach na korytarzu edukacji wczesnoszkolnej.  Informacja o laureatach zostanie również zamieszczona na stronie internetowej szkoły.
  • Nagrody dla zwycięzców zostaną ufundowane przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie i wręczone na szkolnym apelu.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy:
Lidia Cwojdzińska
Monika Knyspel