Menu Zamknij

Wyniki konkursu Wiersze, które uczą i bawią

16 marca został zorganizowany w naszej szkole konkurs recytatorski „Wiersze, które uczą i bawią”. Jego celem było stworzenie okazji do prezentowania indywidualnych zdolności uczniów, ale także propagowanie wspaniałej literatury dziecięcej. 17-tu uczestników z klas I-II recytowało wesołe strofy polskich poetów. Najczęściej były to wiersze Brzechwy, Tuwima, Kerna, Chotomskiej, Strzałkowskiej czy Konopnickiej. Komisja oceniała dobór wiersza, interpretację i dobre opanowanie tekstu. Dziękujemy uczestnikom konkursu za wspólne chwile z poezją „która bawi i uczy”, za chęć spróbowania swoich sił a zwycięzcom składamy gratulacje! Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców zostaną wręczone zwycięzcom konkursu na szkolnym apelu.
Wyniki konkursu:

  1. Marcel Niedzielski
  2. Rita Knyspel
  3. Alicja Lenc i Zosia Bajwolska

Org. konkursu
Dorota Sztompka i Agata Drymel