Menu Zamknij

Lodowniki w IIA

Kilka styczniowych zajęć w kl. IIA poświęconych było tematyce lodowych krain i zimowej pogody. Uczniowie poznawali krajobrazy Antarktydy i Grenlandii oraz świat żyjących tam zwierząt. Omawiali zjawiska zorzy polarnej, zamarzania i topnienia oraz wpływ mrozu i lodu na warunki życia. Ustalali etapy powstawania lodu. Zadaniem podsumowującym było wykonanie lodownika według pomysłu ucznia. Lodowe figury wyszły wspaniale a dzieci poprzez doświadczenie i zabawę utrwaliły wiadomości z lekcji.