Menu Zamknij

Kapliczka Maryjna – konkurs

„W maju Lud Boży poczuwa się do wyrażenia w szczególny sposób nabożeństwa do Maryi, której macierzyńska obecność jest wsparciem dla chrześcijan i dla całego świata.”
św. Jan Paweł II

„Kapliczka Maryjna”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszą kapliczkę Maryjną! Już od najdawniejszych czasów ludzie budowali kapliczki, w których znajdowały się figurki lub obrazy przedstawiające Madonnę. Każdego dnia, miesiąca maja przychodzili z całymi rodzinami pod kapliczkę, gdzie śpiewali pieśni maryjne, odmawiali Litanię Loretańską oraz różaniec. Chcieli w ten sposób chwalić Maryję i dziękować jej, że chciała być naszą Matką, Królową, Pocieszycielką…

Regulamin konkursu:

 1. Cel konkursu:
  • Przypomnienie uczniom o chrześcijańskiej tradycji naszego kraju
  • Wyzwalanie inwencji twórczej
  • Pogłębianie wiedzy dzieci i młodzieży o polskim dziedzictwie kulturowym
  • Aktywny udział w życiu chrześcijańskim i rodzinnym
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów naszej szkoły w kategoriach:
  • Klasy I- III
  • Klasy IV- VIII
 3. Przedmiot konkursu: przestrzenna kapliczka wykonana dowolną techniką.
 4. Prace powinny być opisane: imię, nazwisko, klasa.
 5. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się następującymi kryteriami:
  • Zgodność z tematem
  • Estetyka wykonania
  • Oryginalność pomysłu, walory artystyczne
  • Wkład pracy
 6. Ostateczny termin wykonania prac: do 24 maja 2021 roku, u Pani Moniki Knyspel- sala nr 1/ u Pani Wiktorii Szczepaniak- sala nr. 5; lub w recepcji szkoły
 7. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac.
 8. Przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy uczestnika.

*Zgłoszenie do Konkursu oznacza akceptację regulaminu, zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych w zakresie związanym z organizacją, przebiegiem i upowszechnianiem Konkursu.

Zapraszamy serdecznie!

Organizatorzy konkursu
p. Monika Knyspel
p. Wiktoria Szczepaniak