Menu Zamknij

Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas III SP

Cele konkursu:

 • podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych,
 • wyrabianie nawyku stosowania reguł ortograficznych,
 • motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii,
 • wyłonienie mistrza ortografii klas III.

Ogólne zasady konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas III szkoły podstawowej.
 2. Nauczyciele uczący w danej klasie przeprowadzają eliminacje klasowe, wyłaniają po trzy osoby z każdej klasy i zgłaszają te osoby organizatorowi do 17 maja 2021 r.
 3. Konkurs szkolny składa się z dwóch części:
  I etap odbędzie się 20.05.2021r. tj. czwartek o godz. 12.40 w sali nr 6 -reprezentanci klas III napiszą dyktando, za które przyznanie zostanie punktacja
  II etap odbędzie się 26.05.2021 tj. środa o godz. 12.40 w sali nr 2- uczniowie przystąpią do zadań sprawdzających znajomość zasad ortograficznych- w tym etapie też przyznane zostaną punkty
 4. Teksty dyktand i zadań uczniowie piszą piórem lub długopisem. Nie wolno używać korektora. Błędnie napisaną literę skreślają i umieszczają nad nią poprawny zapis.
 5. Zwycięzcami szkolnego konkursu są uczniowie, którzy uzyskają najlepszy wynik po zsumowaniu punktacji z I i II etapu.
 6. Wręczenie nagród i dyplomów zwycięzcom szkolnego konkursu nastąpi w czerwcu podczas uroczystego apelu. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Śremie.

Organizatorzy: Dorota Sztompka i Monika Knyspel