Menu Zamknij

Szkolny Konkurs „Matematyczny Olimpek”

Cele konkursu:

  1. Popularyzacja matematyki – królowej nauk
  2. Poszerzanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów
  3. Wspieranie dzieci uzdolnionych matematycznie

Warunki uczestnictwa:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas III SP. Etap szkolny zostaje poprzedzony klasowymi eliminacjami, w których nauczyciel wyłania 1-6 uczniów i zgłasza ich organizatorowi. Termin konkursu – 13 maja, godz. 12.40, sala 6.

Uczniowie indywidualnie rozwiązują rozmaite matematyczne zadania tekstowe. Wykazują się logicznym myśleniem, umiejętnością analizowania zadania, sprawnością i poprawnością liczenia. Zwycięzcami szkolnego konkursu są uczniowie, którzy uzyskają najlepszy wynik końcowy.

Nagrody zostaną wręczone na szkolnym apelu. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Śremie.

Organizator: Dorota Sztompka